Animace načítání

Stránka se připravuje...


32019R1896
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624
2019
1896
13.11.2019
Nařízení
3
R
Institucionální předpisy (01.40), Překračování vnějších hranic (19.10.20)