Animace načítání

Stránka se připravuje...


32019R0496
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/496 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království
2019
496
25.03.2019
Nařízení
3
R
Postupy při vývozu zboží (02.40.10.30), Společná zahraniční a bezpečnostní politika (18)