Animace načítání

Stránka se připravuje...


32001R2432
Nařízení Rady (ES) č. 2432/2001 ze dne 20. listopadu 2001, kterým se mění a aktualizuje nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
2001
2432
20.11.2001
Nařízení
3
R
Pohyb zboží (02.40.10), Postupy při vývozu zboží (02.40.10.30), Společná zahraniční a bezpečnostní politika (18)