Animace načítání

Stránka se připravuje...


32002L0022
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě)
2002
22
07.03.2002
Směrnice
3
L
Informační technologie, telekomunikace a zpracování dat (13.20.60), Obecné předpisy (15.20.10)