Animace načítání

Stránka se připravuje...


32007R1490
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1490/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 954/79 o ratifikaci Úmluvy OSN o Kodexu jednání liniových konferencí členskými státy nebo o přistoupení členských států k této úmluvě (Text s významem pro EHP)
2007
1490
11.12.2007
Nařízení
3
R
Fungování trhu (07.30.20), Mezinárodní vztahy (07.30.50)