Animace načítání

Stránka se připravuje...


32007L0044
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru (Text s významem pro EHP)
2007
44
05.09.2007
Směrnice
3
L
Pojišťovnictví (06.20.20.10), Bankovnictví (06.20.20.20), Burzy a jiné trhy cenných papírů (06.20.20.25)