Animace načítání

Stránka se připravuje...


32009R1071
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Text s významem pro EHP)
2009
1071
21.10.2009
Nařízení
3
R
Doprava (06.20.20.30), Sociální podmínky (07.20.40.20), Fungování trhu (07.30.20)