Animace načítání

Stránka se připravuje...


32011R0110
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 110/2011 ze dne 8. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS), pokud jde o vhodné formáty pro předávání údajů, výsledků, které mají být předány, a kritéria pro měření kvality pro modul ESSPROS „čisté dávky sociální ochrany“ (Text s významem pro EHP)
2011
110
08.02.2011
Nařízení
3
R
Sociální zabezpečení (05.20.40), Sbližování některých sociálních předpisů (05.20.50)