Animace načítání

Stránka se připravuje...


32013R0929
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 929/2013 ze dne 26. září 2013, kterým se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky
2013
929
26.09.2013
Nařízení
3
R
Vnitrostátní podpory (03.10.10), Společensko-strukturální opatření (03.30.10)