Animace načítání

Stránka se připravuje...


32014R1243R(02)
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů ( Úřední věstník Evropské unie L 334 ze dne 21. listopadu 2014 )
2014
1243
20.11.2014
Opravy
3
R
Společná rybářská politika (04.10)