Animace načítání

Stránka se připravuje...


32014R1255
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1255/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám tím, že stanoví obsah výročních zpráv a závěrečných zpráv o provádění, včetně seznamu společných ukazatelů
2014
1255
17.07.2014
Nařízení
3
R
Sociální politika (05.20)