Animace načítání

Stránka se připravuje...


32014R1398
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1398/2014 ze dne 24. října 2014, kterým se stanoví normy a postupy týkající se zájemců o dobrovolnickou činnost a humanitárních dobrovolníků EU (Text s významem pro EHP)
2014
1398
24.10.2014
Nařízení
3
R
Sociální politika (05.20)