Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX RADY (XX) 2024/914

xx xxx 18.&xxxx;xxxxxx 2024

x&xxxx;xxxxxxxxx jednoho xxxxx Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx&xxxx;305 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Rady (XX)&xxxx;2019/852 xx xxx 21. května 2019, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx&xxxx;(1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx španělské xxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxx xx.&xxxx;300 odst. 3 Xxxxxxx xx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávném xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx odpovědní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2)

Xxx 10. prosince 2019 xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2157&xxxx;(2) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxx regionů xx xxxxxx od 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2020 xx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2025.

(3)

Xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx BARBÓNA XXXXXXXXXX xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxxx vláda xxxxxxx xxxx Guillerma XXXXXXX XXXXXXXX, xxxxx xx xxxxxxxxx regionálního xxxxxxxxxxxxx celku x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx Europeos, Xxxxxxxx del Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Asturského xxxxxxxxx), xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx do 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2025,

XXXXXXX XXXX ROZHODNUTÍ:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxx Xxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXX, xxxxx xx xxxxxxxxx regionálního samosprávného xxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Hacienda x&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (xxxxxxxxxx ministr xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx knížectví), xx xxxxxxxx jako xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx do 25. ledna 2025.

Článek 2

Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dnem xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx dne 18. března 2024.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX XXXXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx; Úř. věst. L 139, 27.5.2019, x.&xxxx;13.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx (XX)&xxxx;2019/2157 xx xxx 10.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2019 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxx regionů xx xxxxxx od 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2020 xx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2025 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;327, 17.12.2019, s. 78).