Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2024/422

xx xxx 29. ledna 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;2014/512/XXXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k činnostem Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s ohledem xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;29 xxxx smlouvy,

s ohledem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;2014/512/XXXX&xxxx;(1).

(2)

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx závěrech xxxxxxxxx xx xxxxx 14. x&xxxx;15.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2023 znovu xxxxxxxxx xxxxxxx válku Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zjevné porušení Xxxxxx OSN, a připomněla, xx Unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, svrchovanost x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jejích mezinárodně xxxxxxxx hranic x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx proti xxxxx xxxxxx.

(3)

Xxxxx Ruská xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxx porušuje zákaz xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx porušení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx v platnosti veškerá xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;2014/512/XXXX xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx šest měsíců.

(4)

Rozhodnutí 2014/512/SZBP xx proto xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX ROZHODNUTÍ:

Xxxxxx&xxxx;1

X&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxxxx&xxxx;2014/512/XXXX xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xx 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2024.“

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxx rozhodnutí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx dne 29.&xxxx;xxxxx 2024.

Xx Radu

předsedkyně

H. XXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx&xxxx;2014/512/XXXX xx xxx 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Ruska xxxxxxxxxxxxxxxx situaci xx Xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;229, 31.7.2014, x.&xxxx;13).