Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX KOMISE (EU) 2024/376

xx dne 24.&xxxx;xxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx II nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;396/2005, xxxxx xxx o maximální xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxx povrchu

(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;396/2005 xx dne 23. února 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxxx limitech reziduí xxxxxxxxx v potravinách x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx původu x&xxxx;xx xxxxxx povrchu x&xxxx;x&xxxx;xxxxx směrnice Xxxx&xxxx;91/414/XXX&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;14 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)

Maximální xxxxxx xxxxxxx (XXX) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;396/2005.

(2)

X&xxxx;xxxxxxxxxxx s postupem pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;1107/2009&xxxx;(2) zveřejnil Xxxxxxxx xxxx xxx bezpečnost xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx“) závěr o přezkumu xxxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxx xxxxx&xxxx;(3), ve xxxxxx stanovil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příjem (XXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (ARfD).

(3)

Platnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 19.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2021 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(4). Veškerá xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;43 xxxxxxxx (XX) č. 396/2005 xxxxxxxx Xxxxxx úřad, xxx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxxxxx ohledně xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX xxx indoxakarb, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx XXX x&xxxx;XXxX. Xxxx xx xxxx odůvodněném xxxxxxxxxx&xxxx;(5) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx MLR xxxxxxxxxx xx hodnotách CXL, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, okurky xxxxxxxx, xxxxxx nakládačky, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a salát. XXX u těchto produktů xx xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;396/2005 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(5)

Xxxxx xxxx xxxx xx svém xxxxxx&xxxx;(6) o přezkumu xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx indoxakarbu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx údajům x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx rozkladu xxxxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx další rozhodnutí. X&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx zpracovávají při xxxxxx xxxxxxx, nelze XXX založené xx xxxxxxxxx CXL potvrdit xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxx XXX, pokud xxx o bazalku, brambory, xxxxxxxx cukrovou, xxxxxx (xxxxx), xxxxx (suchý), xxxxxxxxxx olejnou, sójové xxxx, bavlníková xxxxxx, xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxx, játra, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx droby xxxxxx, skotu, xxxx, xxx a koňovitých, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, mléko x&xxxx;xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;396/2005 ve xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;14 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx xx xxxxx XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;396/2005 xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxx meze xxxxxxxxxxxxxxx. U produktů, xxxxx xx xxxxxxx nezpracovávají xxx vysoké xxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xx se xxxxx xxxx metabolity x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx na hodnotách XXX xxxxxxxx. Xx xx xxxx MLR x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxx. MLR x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxx by xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx XX nařízení (XX) x.&xxxx;396/2005 xxxxxxxxx. Xxxx vzhledem x&xxxx;xxxx, xx XXX, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, mladé xxxxx xxxxxx, drůbeží xxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx vymazány.

(6)

Uproduktů, u kterých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxx XXX, xx měly xxx XXX xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx se xxxx xxxxxx standardní xxxxxxx MLR, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;1 písm. b) xxxxxxxx (ES) č. 396/2005.

(7)

Komise xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx meze stanovitelnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx rezidua xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, navrhly xxxxxxx laboratoře analyticky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxx MLR byly xxxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxx xxxxxxxx organizace s obchodními xxxxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxx XX a V nařízení (XX) x.&xxxx;396/2005 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněny.

(10)

Před xxx, xxx xx xxxx XXX xxxxxx použitelnými, xx třeba poskytnout xxxxxxxx státům, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřené období, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx XXX xxxxxxxxx.

(11)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, potraviny x&xxxx;xxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx II xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;396/2005 se xxxx v souladu s přílohou xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 2

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým dnem xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 14.&xxxx;xxxxx 2024.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 24.&xxxx;xxxxx 2024.

Za Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx VON DER XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;70, 16.3.2005, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;1107/2009 x&xxxx;xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx a o zrušení směrnic Xxxx&xxxx;79/117/XXX x&xxxx;91/414/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;309, 24.11.2009, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx úřad xxx bezpečnost xxxxxxxx; Xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx risk xxxxxxxxxx xx the xxxxxx substance indoxacarb. XXXX Journal 2018;16(1):5140.

(4)  Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX)&xxxx;2021/2081 ze xxx 26.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2021, xxxxxx xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1107/2009 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxx prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) x.&xxxx;540/2011 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;426, 29.11.2021, x.&xxxx;28).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (MRLs) xxx xxxxxxxxxx. XXXX Xxxxxxx&xxxx;2022;20(8):7527.

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; Xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx of the xxxxxxxxx risk xxxxxxxxxx xx the active xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. XXXX Xxxxxxx&xxxx;2018;16(1):5140.


XXXXXXX

X&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;396/2005 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;(xx/xx)

Xxxxxxx kód

Skupiny x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx  (1)

Xxxxxxxxxx (xxxx indoxakarbu x&xxxx;xxxx R enantiomeru) (X)

(1)

(2)

(3)

0100000

XXXXX, XXXXXXX xxxx XXXXXXXX; XXXXXX

0110000

Xxxxxxxxx xxxxx

0,01  (*1)

0110010

Grapefruity

0110020

Pomeranče

0110030

Citrony

0110040

Kyselé xxxxx

0110050

Xxxxxxxxxx

0110990

Xxxxxxx (2)

0120000

Ořechy ze xxxxxx

0,01  (*1)

0120010

Xxxxxx

0120020

Xxxx xxxxxx

0120030

Xxxx xxxxxx

0120040

Xxxxxxx xxxxx

0120050

Xxxxxxxx xxxxxx

0120060

Xxxxxxx xxxxxx

0120070

Xxxxxxxxxx xxxxxx

0120080

Xxxxxxxx ořechy

0120090

Piniové xxxxxx

0120100

Xxxxxxxx

0120110

Xxxxxxx ořechy

0120990

Ostatní (2)

0130000

Xxxxxxx xxxxx

0,01  (*1)

0130010

Xxxxxx

0130020

Xxxxxx

0130030

Xxxxxx

0130040

Xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx

0130050

Xxxxxxx xxxxxxxx / xxxxxx

0130990

Xxxxxxx (2)

0140000

Xxxxxxx xxxxx

0,01  (*1)

0140010

Xxxxxxx

0140020

Xxxxxx

0140030

Xxxxxxx

0140040

Xxxxxxx

0140990

Xxxxxxx (2)

0150000

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ovoce

0151000

a)

hrozny

0,01  (*1)

0151010

Xxxxxx stolní

0151020

Hrozny xxxxxxx

0152000

x)

xxxxxx

0,01  (*1)

0153000

x)

xxxxx x&xxxx;xxxx

0,01  (*1)

0153010

Xxxxxxxxx

0153020

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ježiníku

0153030

Maliny (xxxxxxx x&xxxx;xxxxx)

0153990

Xxxxxxx (2)

0154000

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ovoce

0154010

Brusnice/borůvky

0,01  (*1)

0154020

Xxxxxx

1

0154030

Xxxxx (xxxx, xxxxx, xxxxxxx)

0,01  (*1)

0154040

Xxxxxxx (xxxxxxx, zelený x&xxxx;xxxxx)

0,01  (*1)

0154050

Šípky

0,01  (*1)

0154060

Moruše (xxxx x&xxxx;xxxxx)

0,01  (*1)

0154070

Hloh xxxxxxxxxxxx / xxxxxxx / xxxxxxxxx xxxxxxx

0,01  (*1)

0154080

Xxx xxxxx / xxxxxxx

0,01  (*1)

0154990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0160000

Xxxxx ovoce x

0,01  (*1)

0161000

x)

xxxxxx xxxxxxx

0161010

Xxxxx

0161020

Xxxx

0161030

Xxxxxx olivy

0161040

Kumquaty/kumkváty

0161050

Karamboly

0161060

Tomel xxxxxxxx / kaki xxxxxx / xxxxxxxx

0161070

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / jambolan

0161990

Ostatní (2)

0162000

x)

xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

0162010

Xxxxxxxxx/xxxx (xxxxxxx, zelené a žluté)

0162020

Liči

0162030

Mučenka/passiflora

0162040

Opuncie

0162050

Zlatolist

0162060

Tomel xxxxxxxxx / kaki

0162990

Ostatní (2)

0163000

x)

xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

0163010

Xxxxxxx

0163020

Xxxxxx

0163030

Xxxxx

0163040

Xxxxxx

0163050

Xxxxxxxxx xxxxxx

0163060

Xxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxx čerimoja / xxxxxxx xxxxxx

0163070

Xxxxxxx hrušková

0163080

Ananas

0163090

Chlebovník

0163100

Durian xxxxxxxxx

0163110

Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxx

0163990

Xxxxxxx (2)

0200000

ZELENINA, XXXXXXX xxxx XXXXXXXX

0210000

Xxxxxxxx a hlíznatá xxxxxxxx

0,01  (*1)

0211000

x)

xxxxxxxx

0212000

x)

xxxxxxxx kořenová x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

0212010

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx / kasavy

0212020

Batáty

0212030

Jamy

0212040

Maranta xxxxxxxx

0212990

Xxxxxxx (2)

0213000

x)

xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zelenina, kromě xxxxxxx xxxx

0213010

Xxxx xxxxxxx/xxxxxxxx

0213020

Xxxxx/xxxxxxx

0213030

Xxxxx xxxxxxx

0213040

Xxxx

0213050

Xxxxxxxxxxx

0213060

Xxxxxxxx

0213070

Xxxxxxx kořenová

0213080

Ředkve

0213090

Kozí xxxxx

0213100

Xxxxxx xxxxx xxxxx

0213110

Xxxxxx řepák xxxxxxx

0213990

Xxxxxxx (2)

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*1)

0220010

Xxxxxx

0220020

Xxxxxx xxxxxxxxx

0220030

Xxxxxxx

0220040

Xxxxxx xxxxx / xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zimní / xxxxx

0220990

Xxxxxxx (2)

0230000

Xxxxxxx xxxxxxxx

0,01  (*1)

0231000

x)

xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

0231010

Xxxxxxx

0231020

Xxxxxxx xxxx

0231030

Xxxxx/xxxxxxxx

0231040

Xxxxxxxxxx xxxxx / ibišek xxxxx / xxxx / xxxxx

0231990

Xxxxxxx (2)

0232000

b)

tykvovité x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

0232010

Xxxxxx salátové

0232020

Okurky xxxxxxxxxx

0232030

Xxxxxx

0232990

Xxxxxxx (2)

0233000

c)

tykvovité s nejedlou xxxxxxx

0233010

Xxxxxxx cukrové

0233020

Dýně

0233030

Melouny xxxxx

0233990

Xxxxxxx (2)

0234000

x)

xxxxxxxx cukrová

0239000

e)

ostatní xxxxxxx xxxxxxxx

0240000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx)

0,01  (*1)

0241000

x)

xxxxxxxxx zelenina vytvářející xxxxxx

0241010

Xxxxxxxxx

0241020

Xxxxxx

0241990

Xxxxxxx (2)

0242000

b)

košťálová zelenina xxxxxxxxxxx xxxxxx

0242010

Xxxxxxx růžičková

0242020

Zelí xxxxxxxx

0242990

Xxxxxxx (2)

0243000

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

0243010

Xxxx pekingské / xx-xxxx

0243020

Xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx

0243990

Xxxxxxx (2)

0244000

x)

xxxxxxxx

0250000

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx

0251000

x)

xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

0,01  (*1)

0251010

Xxxxxxxx xxxxxxxx

0251020

Xxxxxx setá

0251030

Čekanka xxxxxxx / endivie

0251040

Řeřichy x&xxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

0251050

Xxxxxxxx

0251060

Xxxxxx xxxx / rukola

0251070

Červená xxxxxxx

0251080

Xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx)

0251990

Xxxxxxx (2)

0252000

x)

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx)

0,01  (*1)

0252010

Xxxxxx

0252020

Xxxxxx

0252030

Xxxxxxx

0252990

Xxxxxxx (2)

0253000

x)

xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnice xxxxxxxx / xxxxxxx xxxxxxx

0,01  (*1)

0255000

x)

xxxxxxx obecná xxxx

0,01  (*1)

0256000

x)

xxxxxxx a jedlé xxxxx

0,02  (*1)

0256010

Kerblík

0256020

Pažitka

0256030

Celerová xxx

0256040

Xxxxxxxxxx xxx

0256050

Xxxxxx xxxxxxxx

0256060

Xxxxxxxx xxxxxxxx

0256070

Xxxxxx

0256080

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx květy

0256090

Vavřín / bobkový xxxx

0256100

Xxxxxxxx

0256990

Xxxxxxx (2)

0260000

Xxxxxxx zelenina

0,01  (*1)

0260010

Xxxxxxxx xxxxx

0260020

Xxxxxxxxx xxxxxxxx semena

0260030

Hrachové xxxxx

0260040

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0260050

Xxxxx

0260990

Xxxxxxx (2)

0270000

Xxxxxxxx a stonková xxxxxxxx

0,01  (*1)

0270010

Xxxxxx

0270020

Xxxxx

0270030

Xxxxx xxxxxxxx

0270040

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

0270050

Xxxxxxxx

0270060

Xxx

0270070

Xxxxx xxxxxxxx / xxxxxxxxx

0270080

Xxxxxxxxx xxxxxxx

0270090

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

0270990

Xxxxxxx (2)

0280000

Houby, mechy x&xxxx;xxxxxxxxx

0,01  (*1)

0280010

Xxxxxxxxx xxxxx

0280020

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

0280990

Xxxxx a lišejníky

0290000

Řasy x&xxxx;xxxxxxxxxx

0,01  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*1)

0300010

Fazole

0300020

Čočka

0300030

Hrách

0300040

Semena xxxxxx xxxx / xxxxxx xxxx

0300990

Xxxxxxx (2)

0400000

OLEJNATÁ XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXX

0,01  (*1)

0401000

Xxxxxxxx xxxxxx

0401010

Xxxxx xxxxxx

0401020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx / xxxxxxx / xxxxxx xxxxxx

0401030

Xxxxxx xxxxxx

0401040

Xxxxxxxx xxxxxx

0401050

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

0401060

Xxxxxx řepky olejky

0401070

Sójové xxxx

0401080

Xxxxxxxx semena

0401090

Bavlníková xxxxxx

0401100

Xxxxxx xxxxxx

0401110

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

0401120

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

0401130

Xxxxxx lničky xxxx

0401140

Xxxxxxx semena

0401150

Semena xxxxxx xxxxxxxx

0401990

Xxxxxxx (2)

0402000

Xxxxxxxx plody

0402010

Olivy xx xxxx

0402020

Xxxxx xxxxx xxxxx

0402030

Xxxxx xxxxx

0402040

Xxxxxxx pětimužný / kapok

0402990

Ostatní (2)

0500000

OBILOVINY

0,01 (*1)

0500010

Ječmen

0500020

Pohanka x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx

0500030

Xxxxxxxx

0500040

Xxxxx

0500050

Xxxx

0500060

Xxxx

0500070

Xxxx

0500080

Xxxxx

0500090

Xxxxxxx

0500990

Xxxxxxx (2)

0600000

XXXX, XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXX X&xxxx;XXXXXXXX

0610000

Xxxx

5

0620000

Xxxxxx xxxx

0,05 (*1)

0630000

Xxxxxxx xxxx x

0,05 (*1)

0631000

x)

xxxxx

0631010

Xxxxxxxx

0631020

Xxxxxx xxxxxxxx

0631030

Xxxx

0631040

Xxxxxx

0631050

Xxxx

0631990

Xxxxxxx (2)

0632000

x)

xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

0632010

Xxxxxxxx

0632020

Xxxxxx

0632030

Xxxxxxx paraguayská / xxxxx xxxx

0632990

Xxxxxxx (2)

0633000

c)

kořenů

0633010

Kozlík xxxxxxxx / xxxxxxxx

0633020

Xxxxxx xxxxx / všehoj / xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

0633990

Xxxxxxx (2)

0639000

x)

xxxxxxxxx jiných částí xxxxxxx

0640000

Xxxxxxx xxxx

0,05 (*1)

0650000

Xxxxxxxx obecný / svatojánský xxxxx

0,05 (*1)

0700000

XXXXX

0,05 (*1)

0800000

XXXXXX

0810000

Xxxxxx

0,05 (*1)

0810010

Xxxxxxx xxxx / xxxx / xxxxxxx xxxxxx

0810020

Xxxxxxxx

0810030

Xxxxx xxxxx

0810040

Xxxxxxxx xxxx

0810050

Xxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxx xxxx / kumín

0810060

Kopr xxxxx

0810070

Xxxxxx xxxxxx

0810080

Xxxxxxxxx řecké xxxx

0810090

Xxxxxxxxx xxxxxx

0810990

Xxxxxxx (2)

0820000

Xxxxx

0,05 (*1)

0820010

Xxxx xxxxxx

0820020

Xxxxxxxxx

0820030

Xxxx xxxxxxx

0820040

Xxxxxxxx

0820050

Xxxxxxxxx xxxxxx

0820060

Xxxx (xxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx)

0820070

Xxxxxxx

0820080

Xxxxxxxx / xxxxxxx xxxxx

0820990

Xxxxxxx (2)

0830000

Xxxx

0,05 (*1)

0830010

Xxxxxxx

0830990

Xxxxxxx (2)

0840000

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

0840010

Xxxxxxxx

0,05 (*1)

0840020

Xxxxxx (10)

0840030

Xxxxxxxxxxx xxxxxx / xxxxxxx xxxxxx / xxxxxxx

0,05 (*1)

0840040

Xxxx (11)

0840990

Xxxxxxx (2)

0,05 (*1)

0850000

Pupeny

0,05 (*1)

0850010

Hřebíček

0850020

Kapary

0850990

Ostatní (2)

0860000

Xxxxxxxxx xxxxxxx

0,05 (*1)

0860010

Xxxxxx

0860990

Xxxxxxx (2)

0870000

Semenné xxxxx

0,05 (*1)

0870010

Xxxxxxxxx xxxx

0870990

Xxxxxxx (2)

0900000

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

0,01  (*1)

0900010

Xxxx cukrovka (kořen)

0900020

Cukrová xxxxxx

0900030

Xxxxx čekanky

0900990

Ostatní (2)

1000000

PRODUKTY XXXXXXXXXXX XXXXXX – XXXXXXXXXXX ŽIVOČICHOVÉ

1010000

Komodity x

0,01  (*1)

1011000

x)

xxxxxx

1011010

Xxxxxxxxx

1011020

Xxx

1011030

Xxxxx

1011040

Xxxxxxx

1011050

Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx)

1011990

Xxxxxxx (2)

1012000

x)

xxxxx

1012010

Xxxxxxxxx

1012020

Xxx

1012030

Xxxxx

1012040

Xxxxxxx

1012050

Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx)

1012990

Xxxxxxx (2)

1013000

x)

xxxx

1013010

Xxxxxxxxx

1013020

Xxx

1013030

Xxxxx

1013040

Xxxxxxx

1013050

Xxxxxxxxxxx droby (xxxx xxx játra a ledviny)

1013990

Ostatní (2)

1014000

x)

xxx

1014010

Xxxxxxxxx

1014020

Xxx

1014030

Xxxxx

1014040

Xxxxxxx

1014050

Xxxxxxxxxxx droby (xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx)

1014990

Xxxxxxx (2)

1015000

x)

xxxxxxxxxx

1015010

Xxxxxxxxx

1015020

Xxx

1015030

Xxxxx

1015040

Xxxxxxx

1015050

Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx)

1015990

Xxxxxxx (2)

1016000

x)

xxxxxxx

1016010

Xxxxxxxxx

1016020

Xxx

1016030

Xxxxx

1016040

Xxxxxxx

1016050

Xxxxxxxxxxx xxxxx (jiné xxx játra x&xxxx;xxxxxxx)

1016990

Xxxxxxx (2)

1017000

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

1017010

Xxxxxxxxx

1017020

Xxx

1017030

Xxxxx

1017040

Xxxxxxx

1017050

Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx)

1017990

Xxxxxxx (2)

1020000

Xxxxx

0,01  (*1)

1020010

Xxxxxxx

1020020

Xxxx

1020030

Xxxx

1020040

Xxxxxx

1020990

Xxxxxxx (2)

1030000

Ptačí xxxxx

0,01  (*1)

1030010

Xxxxxxx

1030020

Xxxxxx

1030030

Xxxx

1030040

Xxxxxxxx

1030990

Xxxxxxx (2)

1040000

Med a další xxxxxxxxx xxxxxxxx (7)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníci x&xxxx;xxxxx

0,01 (*1)

1060000

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočichové

0,01 (*1)

1070000

Volně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,01 (*1)

1100000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PŮVODU – XXXX, XXXX XXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXX POTRAVINOVÉ XXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (8)

1200000

PRODUKTY XXXX XXXXX PRODUKTŮ XXXXXX XXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXX (8)

1300000

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX PRODUKTY (9)

Xxxxxxxxxx (suma xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx X&xxxx;xxxxxxxxxxx) (X)

(X)

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx“


(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx stanovitelnosti.

(1)  Pokud xxx o úplný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a živočišného xxxxxx, na něž xx xxxxxxxx MLR, xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X.