Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE XXXXXX (XX) 2023/1438

xx xxx 10.&xxxx;xxxxxxxx 2023,

kterou xx xxxx xxxxxxxx&xxxx;2003/90/XX x&xxxx;2003/91/XX, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx některých xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a druhů xxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÁ XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;2002/53/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx odrůd xxxxx zemědělských xxxxxxx&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 7 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;2002/55/XX xx dne 13.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxx osiva xxxxxxxx xx xxx&xxxx;(2), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 7 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) x&xxxx;x) xxxxxxx směrnice,

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxx&xxxx;2003/90/XX&xxxx;(3) x&xxxx;2003/91/XX&xxxx;(4) je xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rostlin a druhů xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadem Xxxxxxxxxxxx (XXXX). Xxxxx těchto xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx dodržování pravidel, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xx které xx zkoušky vztahují, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx určitých xxxxx xxxxx zemědělských rostlin x&xxxx;xxxxx zeleniny. Xxx xxxxx, na něž xx protokoly XXXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (UPOV).

(2)

CPVO x&xxxx;XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o konopí xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, čekanku xxxxxxxxx, xxxxxx vodní x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxxxx vývoj xx xx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxxxx&xxxx;2003/90/XX x&xxxx;2003/91/XX by xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx změněny.

(4)

Členské státy xx xxxx xxxx xxxxxxxx uplatňovat ode xxx 1.&xxxx;xxxxx 2024. Xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušek, xxxx xx xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx Společného xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2024 x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, měly xxxxxx probíhat x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxx;2003/90/XX xxxx xxxxxxxx&xxxx;2003/91/XX xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx byly změněny xxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx stanoviskem Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, potraviny x&xxxx;xxxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxx směrnice 2003/90/ES

Přílohy I a II xxxxxxxx&xxxx;2003/90/XX xx nahrazují xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxx xxxxxxxx&xxxx;2003/91/XX

Xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;2003/91/XX xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v části X&xxxx;xxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx přijmou x&xxxx;xxxxxxxx právní x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2023. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx tyto xxxxxxxx xxx dne 1.&xxxx;xxxxx 2024.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici xxxx xxxx xxx takový xxxxx učiněn xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 4

Přechodná opatření

Pro úřední xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zahájeny xxxx 1. xxxxxx 2024, xxx xxxxx nebyly xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;2003/90/XX a 2003/91/ES ve xxxxx xxxxxxx před xxx, xxx xxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxx směrnice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským státům.

V Bruselu xxx 10.&xxxx;xxxxxxxx 2023.

Xx Komisi

předsedkyně

Ursula XXX XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;193, 20.7.2002, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;193, 20.7.2002, x.&xxxx;33.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;2003/90/XX xx xxx 6.&xxxx;xxxxx&xxxx;2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxx&xxxx;2002/53/XX, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx určitých xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;254, 8.10.2003, x.&xxxx;7).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;2003/91/XX xx xxx 6.&xxxx;xxxxx&xxxx;2003, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Rady 2002/55/ES, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zeleniny (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;254, 8.10.2003, x.&xxxx;11).

PŘÍLOHA

Část X

„XXXXXXX X

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 1 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a), xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx protokoly Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx (XXXX)  (*1)

Vědecký xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx XXXX

Xxxxxxxx glomerata X.

Xxxx laločnatá

TP 31/1 ze xxx 25.3.2021

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX&xxxx;39/1 ze xxx 1.10.2015

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxx vláskovitá

TP 67/1 xx xxx 23.6.2011

Festuca ovina X.

Xxxxxxxx ovčí

TP 67/1 xx xxx 23.6.2011

Xxxxxxx pratensis Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

XX&xxxx;39/1 ze xxx 1.10.2015

Festuca xxxxx X.

Xxxxxxxx červená

TP 67/1 xx xxx 23.6.2011

Xxxxxxx trachyphylla (Xxxx.) Hack.

Kostřava xxxxxxxxxx

XX&xxxx;67/1 xx dne 23.6.2011

Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx

XX&xxxx;4/2 xx xxx 19.3.2019

Xxxxxx xxxxxxx L.

Jílek xxxxxxxx

XX&xxxx;4/2 xx dne 19.3.2019

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Hausskn.

Jílek xxxxxxxx

XX&xxxx;4/2 xx xxx 19.3.2019

Xxxxxxxx xxxxxx L.

Vojtěška setá

TP 6/1 xxx. ze xxx 22.12.2021

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X. Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX&xxxx;6/1 xxx. xx xxx 22.12.2021

Xxxxxx xxxxxxx L.

Bojínek hlíznatý

TP 34/1 xx xxx 22.12.2021

Phleum xxxxxxxx L.

Bojínek xxxxx

XX&xxxx;34/1 xx xxx 22.12.2021

Xxxxx xxxxxxx X. (partim)

Hrách xxxxx

XX&xxxx;7/2 opr. xxx. 3 ze xxx 6.3.2020

Xxx xxxxxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxx

XX&xxxx;33/1 ze dne 15.3.2017

Xxxxxxxxx xxxxxxxx X.

Xxxxx xxxxx

XX&xxxx;5/1 xx xxx 22.12.2021

Xxxxx faba X.

Xxx xxxxx

XX&xxxx;8/1 xx dne 19.3.2019

Xxxxx sativa X.

Xxxxx xxxx

XX&xxxx;32/1 xx xxx 19.4.2016

Xxxxxxxx xxxxx X. xxx. xxxxxxxxxxxx (X.) Xxxx.

Xxxxx

XX&xxxx;89/1 xx dne 11.3.2015

Xxxxxxxx xxxxxxx L. xxx. xxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx xxxxxx

XX&xxxx;178/1 xx xxx 15.3.2017

Xxxxxxxx xxxxx X. (xxxxxx)

Xxxxx olejka

TP 36/3 xx xxx 21.4.2020

Xxxxxxxx xxxxxx X.

Xxxxxx xxxx

XX&xxxx;276/2 xxx. xx xxx 30.12.2022

Glycine xxx (X.) Xxxx.

Xxxx

XX&xxxx;80/1 xx xxx 15.3.2017

Xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx

XX&xxxx;88/2 xx xxx 11.12.2020

Xxxxxxxxxx annuus L.

Slunečnice xxxxx

XX&xxxx;81/1 xx xxx 31.10.2002

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx L.

Len xxxx xxxxxx / xxx setý olejný

TP 57/2 xx xxx 19.3.2014

Xxxxxxx xxxx X.

Xxxxxxx bílá

TP 179/1 xx xxx 15.3.2017

Avena xxxx X.

Xxxx xxxx

XX&xxxx;20/3 xx xxx 6.3.2020

Xxxxx xxxxxx L. (xxxxxx X. xxxxxxxxx K. Xxxx)

Xxxx xxxx

XX&xxxx;20/3 xx xxx 6.3.2020

Xxxxxxx vulgare X.

Xxxxxx

XX&xxxx;19/5 ze xxx 19.3.2019

Xxxxx sativa L.

Rýže xxxx

XX&xxxx;16/3 xx dne 1.10.2015

Xxxxxx cereale X.

Xxxx

XX&xxxx;58/1 xxx. xxx. ze xxx 27.4.2022

Xxxxxxx bicolor (X.) Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx

Xxxxx

XX&xxxx;122/1 ze dne 19.3.2019

Xxxxxxx xxxxxxx (L.) Xxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxx (Xxxxx.) xx Wet xx Xxxxxxx

Xxxxx súdánská xxxxx

XX&xxxx;122/1 xx xxx 19.3.2019

Xxxxxxx bicolor (L.) Xxxxxx xxxxx. bicolor x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx (X.) Xxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxx (Xxxxx.) xx Xxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx subsp. xxxxxxxxxx

XX&xxxx;122/1 ze dne 19.3.2019

xXxxxxxxxxxxxx Xxxxx. ex X. Xxxxx

Xxxxxxx vzniklé xxxxxxxx xxxxx rodu Xxxxxxxx s druhy xxxx Xxxxxx

XX&xxxx;121/3 xxx. xx xxx 27.4.2022

Triticum xxxxxxxx X. xxxxx. xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

XX&xxxx;3/5 xx dne 19.3.2019

Xxxxxxxx turgidum X. xxxxx. durum (Xxxx.) xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

XX&xxxx;120/3 xx dne 19.3.2014

Xxx xxxx L. (partim)

Kukuřice

TP 2/3 xx xxx 11.3.2010

Xxxxxxx xxxxxxxxx L.

Brambor

TP 23/3 xx xxx 15.3.2017

XXXXXXX II

Seznam xxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx. b), xxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Mezinárodní xxxx xxx ochranu xxxxxx xxxxx rostlin (XXXX)  (*2)

Xxxxxxx název

Obecný název

Obecná xxxxxx UPOV

Beta vulgaris X.

Xxxx xxxxx

XX/150/3 xx xxx 4.11.1994

Agrostis xxxxxx X.

Xxxxxxxx xxx

XX/30/6 ze xxx 12.10.1990

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxx veliký

TG/30/6 xx xxx 12.10.1990

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

XX/30/6 xx xxx 12.10.1990

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx X.

Xxxxxxxx tenký

TG/30/6 ze xxx 12.10.1990

Bromus catharticus Xxxx

Xxxxxx samužníkovitý

TG/180/3 xx xxx 4.4.2001

Bromus xxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx

XX/180/3 xx xxx 4.4.2001

xXxxxxxxxxxx Asch. xx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhů rodu Xxxxxxx s druhy xxxx Xxxxxx

XX/243/1 xx dne 9.4.2008

Xxxxx xxxxxxxxxxxx X.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

XX/193/1 xx xxx 9.4.2008

Xxxxxxx xxxxx X.

Xxxxxx xxxx

XX/66/4 xx xxx 31.3.2004

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx L.

Lupina xxxxxxxxx

XX/66/4 xx xxx 31.3.2004

Xxxxxxx luteus X.

Xxxxxx xxxxx

XX/66/4 xx xxx 31.3.2004

Xxxxxxxx xxxxxxx Carmign.

Medicago xxxxxxx Xxxxxxx.

XX/228/1 xx xxx 5.4.2006

Xxxxxxxx italica (Xxxx.) Fiori

Medicago xxxxxxx (Xxxx.) Xxxxx

XX/228/1 xx xxx 5.4.2006

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

XX/228/1 xx xxx 5.4.2006

Xxxxxxxx xxxxxxxx X.

Xxxxxx xxxxxxxx

XX/228/1 xx dne 5.4.2006

Xxxxxxxx xxxxx Willd.

Medicago xxxxx Xxxxx.

XX/228/1 ze xxx 5.4.2006

Xxxxxxxx polymorpha X.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

XX/228/1 xx xxx 5.4.2006

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx rugosa Xxxx.

XX/228/1 xx xxx 5.4.2006

Medicago xxxxxxxxxx (L.) Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (X.) Mill.

TG/228/1 xx xxx 5.4.2006

Medicago xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

XX/228/1 xx xxx 5.4.2006

Xxxxxxxxx xxxxxx X.

Xxxxx xxxxxxx

XX/38/7 xx xxx 9.4.2003

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx X.

Xxxxx xxxxxxxx

XX/170/3 xx dne 4.4.2001

Xxxxxxxx tanacetifolia Xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XX/319/1 ze dne 5.4.2017

Xxxxxxx xxxxxxxx X.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

XX/93/4 ze dne 9.4.2014

Xxxxxxxx xxxxxx (L.) Xxxxx

Xxxxxx sítinovitá

TG/335/1 xx xxx 17.12.2020

Brassica xxxx X. xxx. xxxxxxxxxx (Xxx.) Xxxxxx

Xxxxxx

XX/185/3 xx xxx 17.4.2002

Xxxxxxxxx tinctorius X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

XX/134/3 ze xxx 12.10.1990

Xxxxxxx xxxxxxxxxx X.

Xxx xxxx

XX/166/4 xx xxx 9.4.2014

Xxxx X

„XXXXXXX X

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 písm. x), xxxxx musí xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Odrůdového xxxxx Xxxxxxxxxxxx (XXXX)  (*3)

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx CPVO

Allium xxxx L. (xxxxxxx Xxxx)

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

XX&xxxx;46/2 ze xxx 1.4.2009

Allium xxxx X. (xxxxxxx Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx

XX&xxxx;46/2 xx xxx 1.4.2009

Allium xxxxxxxxxx X.

Xxxxxx xxxxx

XX&xxxx;161/1 xx dne 11.3.2010

Xxxxxx xxxxxx X.

Xxx

XX&xxxx;85/2 xx xxx 1.4.2009

Allium sativum X.

Xxxxxx

XX&xxxx;162/2 xx dne 30.5.2023

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx L.

Pažitka

TP 198/2 xx xxx 11.3.2015

Xxxxx xxxxxxxxxx X.

Xxxxx xxxxxxxx

XX&xxxx;82/1 xx dne 13.3.2008

Apium xxxxxxxxxx X.

Xxxxx bulvový

TP 74/1 xx xxx 13.3.2008

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X.

Xxxxxx

XX&xxxx;130/2 xx xxx 16.2.2011

Xxxx vulgaris X.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxx beet“

TP 60/1 ze xxx 1.4.2009

Xxxx vulgaris X.

Xxxxxxx

XX&xxxx;106/2 xx xxx 14.4.2021

Xxxxxxxx xxxxxxxx L.

Kadeřávek

TP 90/1 xx dne 16.2.2011

Xxxxxxxx xxxxxxxx X.

Xxxxxx

XX&xxxx;45/2 xxx. 2 ze xxx 21.3.2018

Xxxxxxxx oleracea X.

Xxxxxxxxx

XX&xxxx;151/2 xxx. 2 xx xxx 21.4.2020

Xxxxxxxx xxxxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

XX&xxxx;54/2 xxx. xx xxx 15.3.2017

Xxxxxxxx xxxxxxxx L.

Kedluben

TP 65/2 ze xxx 30.5.2023

Xxxxxxxx xxxxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx červené

TP 48/3 xxx. 2 xx xxx 25.3.2021

Xxxxxxxx xxxx X.

Xxxx xxxxxxxxx

XX&xxxx;105/1 xx dne 13.3.2008

Xxxxxxxx xxxxxx L.

Chilli xxxx xxxxxxx

XX&xxxx;76/2 xxx. xxx. 2 xx xxx 21.4.2020

Xxxxxxxxx xxxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

XX&xxxx;118/3 xx xxx 19.3.2014

Xxxxxxxxx xxxxxxx X.

Xxxxxxx průmyslová

TP 172/2 xx dne 1.12.2005

Xxxxxxxxx xxxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxxxx

XX&xxxx;154/2 xxx. ze dne 31.3.2023

Xxxxxxxxx xxxxxxx X.

Xxxxxxx xxx xxxx

XX&xxxx;173/2 xx xxx 21.3.2018

Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx.) Xxxxxx. et Xxxxx

Xxxxxx xxxxx

XX&xxxx;142/2 xxx. 2 xx xxx 31.3.2023

Xxxxxxx xxxx L.

Meloun xxxxxxx

XX&xxxx;104/2 xxx. rev. 2 ze xxx 25.3.2021

Xxxxxxx xxxxxxx X.

Xxxxxx xxxxxxxx a okurka nakládačka

TP 61/2 xxx. 2 xx xxx 19.3.2019

Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

XX&xxxx;155/1 xx xxx 11.3.2015

Xxxxxxxxx pepo X.

Xxxxx obecná

TP 119/1 xxx. xx xxx 19.3.2014

Xxxxxx xxxxxxxxxxx L.

Artyčok a karda

TP 184/2 xxx. xx dne 6.3.2020

Xxxxxx xxxxxx X.

Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx

XX&xxxx;49/3 opr. xx xxx 13.3.2008

Foeniculum xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx

XX&xxxx;183/2 xx xxx 14.4.2021

Lactuca xxxxxx X.

Xxxxx

XX&xxxx;13/6 xxx. 3 xx xxx 27.4.2022

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X.

Xxxxx

XX&xxxx;44/4 rev. 5 ze xxx 14.4.2021

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxx.) Xxxxx xx X. X. Xxxx

Xxxxxxx

XX&xxxx;136/1 opr. xx xxx 21.3.2007

Phaseolus xxxxxxxxx X.

Xxxxx xxxxxxxxx

XX&xxxx;9/1 xx dne 21.3.2007

Phaseolus xxxxxxxx X.

Xxxxx obecný xxxxxxxxx a fazol xxxxxx xxxxxx

XX&xxxx;12/4 xx xxx 27.2.2013

Xxxxx xxxxxxx X. (xxxxxx)

Xxxxx dřeňový, hrách xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx

XX&xxxx;7/2 xxx. rev. 3 xx xxx 6.3.2020

Xxxxxxxx xxxxxxx X.

Xxxxxxxxx a ředkev

TP 64/2 xxx. rev. ze xxx 11.3.2015

Xxxxx rhabarbarum X

Xxxxx

XX&xxxx;62/1 xx dne 19.4.2016

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X.

Xxxx xxxx španělský xxxxxx xxxxx xxxxx

XX&xxxx;116/1 xx xxx 11.3.2015

Xxxxxxx melongena X.

Xxxxx xxxxxxxxxx

XX&xxxx;117/1 xx xxx 13.3.2008

Xxxxxxxx oleracea X.

Xxxxxx

XX&xxxx;55/5 rev. 4 xx xxx 27.4.2022

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (L.) Laterr.

Kozlíček xxxxxxxx

XX&xxxx;75/2 xx xxx 21.3.2007

Xxxxx xxxx X. (xxxxxx)

Xxx xxxxxxxx

XX&xxxx;206/1 xx xxx 25.3.2004

Zea xxxx X. (partim)

Kukuřice cukrová x&xxxx;xxxxxxxx pukancová

TP 2/3 ze xxx 11.3.2010

Solanum habrochaites X. Xxxxx &xxx; X.X. Xxxxxxx; Solanum xxxxxxxxxxxx X. x Solanum xxxxxxxxxxxx X. Xxxxx &xxx; D.M. Xxxxxxx; Xxxxxxx lycopersicum X. x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx (X.) Xxxx.; Xxxxxxx lycopersicum X. x&xxxx;Xxxxxxx cheesmaniae (X. Ridley) Xxxxxxx; Xxxxxxx pimpinellifolium L. x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx X. Xxxxx &xxx; X.X. Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

XX&xxxx;294/1 xxx. 5 xx dne 14.4.2021

Xxxxxxxxx xxxxxx Duchesne x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Cucurbita xxxxxx Duchesne x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx používané xxxx xxxxxxx

XX&xxxx;311/1 ze xxx 15.3.2017

XXXXXXX XX

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s obecnými zásadami xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXXX)  (*4)

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx název

Obecná xxxxxx UPOV

Brassica xxxx X.

Xxxxxxx

XX/37/11 xx dne 23.9.2022


(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx CPVO (xxx.xxxx.xxxxxx.xx).

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx nových xxxxx xxxxxxx (xxx.xxxx.xxx).

(*3)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách XXXX (www.cpvo.europa.eu).

(*4)  Znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx Mezinárodní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx.xxxx.xxx).