Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2023/1663

xx dne 21.&xxxx;xxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zapsaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zeměpisných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx „Asparago xx Xxxxxxxx“ (XXXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1151/2012 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;xxxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxxx produktů a potravin (1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;53 xxxx.&xxxx;1 prvním pododstavcem xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1151/2012 xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx chráněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX)&xxxx;2016/82&xxxx;(2).

(2)

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;53 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1151/2012, xxxxxxxxxx Xxxxxx žádost x&xxxx;xxxxx xxxxx čl. 50 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxxx nařízení v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx&xxxx;(3).

(3)

Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o námitce xxxxx xxxxxx&xxxx;51 xxxxxxxx (XX) č. 1151/2012, xxxx xxx změna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Článek 1

Změna xxxxxxxxxxx zveřejněná x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxx di Xxxxxxxx“ (XXXX) xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým dnem xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

V Bruselu xxx 21.&xxxx;xxxxx 2023.

Za Xxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

Xxxxxx XXXXXXXXXXXXX

xxxx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX)&xxxx;2016/82 xx xxx 19.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016 x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zeměpisných xxxxxxxx (Asparago di Xxxxxxxx (CHZO)) (Úř. věst. L 17, 26.1.2016, x.&xxxx;7).

(3)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;163, 8.5.2023, x.&xxxx;21.