Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXX KOMISE (XX) 2023/591

xx xxx 16.&xxxx;xxxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jízdních xxx xxxxxxxxxxxxx z Čínské lidové xxxxxxxxx a mění xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/73

EVROPSKÁ XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie,

s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2016/1036 xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2016 x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dovozem xx xxxx, které xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx&xxxx;(1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX)&xxxx;2019/73 xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2019 o uložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx a o konečném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kol xxxxxxxxxxxxx z Čínské xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(2), x&xxxx;xxxxxxx na xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXXXX

(1)

Xxx 17.&xxxx;xxxxx&xxxx;2019 xxxxxxx Xxxxxx prováděcím xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/73 (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxx“) konečné xxxxxxxxxxxxxx xxx na xxxxx elektrických xxxxxxxx xxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx“) xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx („XXX“) xx Unie.

(2)

V původním xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;17 nařízení (XX)&xxxx;2016/1036 xxx xxxxx šetření xxxxxxxxxxxx výrobců x&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx proveden xxxxx xxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx lidové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx uložila xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xx 10,3 % xx 62,1&xxxx;%. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx (s výjimkou společností, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx souběžného xxxxxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx – prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX)&xxxx;2019/72&xxxx;(3)) byla xxxxxxx xxxxxx průměrná xxxxx sazba ve xxxx 24,2&xxxx;%. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx vyvážející xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx uvedeni x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ostatním xxxxxxxxxxxxxxx společnostem nezařazeným xx vzorku (podléhajícím xxxxx xxxxxxxxxx vyrovnávacího xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/72) xxxx xxxxxxx vážená xxxxxxxx celní xxxxx xx xxxx 16,2&xxxx;%. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx uložena xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx 70,1 % xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, nebo nespolupracovaly xxx xxxxxxxxxxxxxxx šetření, xxx xxxxxxxxxxxxxx v souběžném xxxxxxxxxxxxxx šetření (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx III xxxxxxxxx nařízení).

(4)

Podle xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;6 původního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx článku xxxxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xx spolupracujícími xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vzorku, x&xxxx;xx něž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sazba xxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx lidové xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxx, xx:

x)

xxxxx období šetření, xx němž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xx 1.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016 xx 30.&xxxx;xxxx&xxxx;2017 (xxxx jen „xxxxxx původního šetření“), xxxxxxxxx do Xxxx xxxxxxx výrobek;

b)

není xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vývozcem xxxx výrobcem x&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nařízením, a

c)

po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx buď xxxxxxxx xxxxxx dotčený xxxxxxx xx Unie, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX O UDĚLENÍ XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

(5)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xx., Xxx, (dále xxx „xxxxxxx“) předložila Xxxxxx žádost x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx požaduje, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Čínské xxxxxx republice xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxx souběžného vyrovnávacího xxx pro všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. 16,2&xxxx;%, přičemž xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx podmínky stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;6 původního xxxxxxxx.

(6)

Xxx xxxxx rozhodnutí x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxxx výrobce xxxxx xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;6 původního xxxxxxxx (dále jen „xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyvážejícího xxxxxxx“), Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dotazník x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx důkazů x&xxxx;xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nového vyvážejícího xxxxxxx. Žadatel xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(7)

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX XXXXXXX

(8)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx stanovenou v čl. 1 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx dotčený xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xx 1.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016 xx 30. září 2017 (dále xxx „období xxxxxxxxx xxxxxxx“), Xxxxxx xxxxx xxxxxxx zjistila, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx období do Xxxx vyvážet xxxxxxxxxx xxxxxx kola, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o tom, xx x&xxxx;xxxx založení xxxxx v roce 2021.

(9)

Pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx žadatel xxxxx ve xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vývozcem xxxx xxxxxxxx, na které xx vztahují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložená původním xxxxxxxxx, Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx s žádným vývozcem xxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxxxx republice, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx šetření.

(10)

Pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxx stanovenou v čl. 1 xxxx.&xxxx;6 původního xxxxxxxx, xxx žadatel po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výrobek xx Unie, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx do Unie xxxxxx, Xxxxxx v průběhu xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemných dokladů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kola xx Unie. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxx (xxxxxx 2021) x&xxxx;Xxxxxx (xxxxx 2022).

(11)

Xxxxxx xxxx dospěla x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxxxx předmětnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxx tudíž splňuje xxxxxxx tři xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobce, xxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 odst. 6 původního xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. V důsledku xxxx xx xx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx 16,2&xxxx;% pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/72.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

(13)

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx Unie xxxx xxxxxxxxxxx o základních xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Co., Xxx, sazbu antidumpingového xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzorku x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(14)

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx. Nebyly vzneseny xxxxx připomínky.

(15)

Toto xxxxxxxx xx v souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2016/1036,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/73 se doplňuje xxxx společnost:

Společnost

Doplňkový kód XXXXX

Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xx., Xxx

899&xxxx;X

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vyhlášení v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 16.&xxxx;xxxxxx 2023.

Za Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 16, 18.1.2019, s. 108.

(3)  Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX)&xxxx;2019/72 ze xxx 17.&xxxx;xxxxx 2019, xxxxxx xx ukládá xxxxxxx xxxxxxxxxxx clo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pocházejících x&xxxx;Xxxxxx lidové republiky (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;16, 18.1.2019, x.&xxxx;5).