Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX XXXXXX (XX) 2023/165

xx dne 12.&xxxx;xxxxx 2023

xxxxxxxx se xxxxxxx o registraci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxx&xxxx;4: Konec xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx Xxxxxx“ xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/788

(oznámeno xxx xxxxxx C(2023) 39)

(Pouze xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx)

XXXXXXXX XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/788 ze xxx 17.&xxxx;xxxxx&xxxx;2019 x&xxxx;xxxxxxxx občanské xxxxxxxxxx&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 a 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxx xxxx xxx 14.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2022 xxxxxxxxxx žádost x&xxxx;xxxxxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxx&xxxx;4: Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx Xxxxxx“.

(2)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx: „X&xxxx;xxxxxxxxxxx s pravomocemi EU x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, svobody x&xxxx;xxxxxxxxxxx – xxx xxxx xxxxxxxxx v článku 78 XXXX o politikách xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx, azylu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a dodržování xxxxxx násilí, mučení x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hranicích EU x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx evropské xxxxxx xxxx xxxxx či xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o azyl xx Xxxxxx, xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností.“

(3)

Další xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx iniciativy xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxxxx letech xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx (UNHCR), Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx Xxxxxx Xxxxx. Organizátoři xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;4 Xxxxxxx základních xxxx, xxxxxxx xxx „1) xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxx a ukládáním xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx a nelidského a ponižujícího xxxxxxxxx; 2) xx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;4; 3) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx XX, x&xxxx;xx ukládáním xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxx žadatelů x&xxxx;xxxx“.

(4)

Xxxxxxx cílem xxxxxxxxxx xx tedy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;4 Xxxxxxx základních xxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxx týkající se xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx hranicích, xx Xxxxxx na xxxxxxx xx.&xxxx;77 odst. 2 XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhy xxxxxxxx aktů. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx azylu, xxxxxxxxx xxxxxxx a dočasné xxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx.&xxxx;78 odst. 2 XXXX. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx sleduje v souvislosti xx společnou přistěhovaleckou xxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx předkládat xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xx.&xxxx;79 odst. 2 XXXX.

(5)

X&xxxx;xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Komise, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právního xxxx Xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

(6)

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx x&xxxx;xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Komise xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právy.

(7)

Skupina xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 1 x&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2019/788, x&xxxx;xxxxxx kontaktní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 5 xxxx.&xxxx;3 prvním pododstavcem xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezdůvodná xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;2 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx a právy xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie.

(9)

Občanská xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxx&xxxx;4: Konec xxxxxx a nelidského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Evropy“ xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxx.

(10)

Xxxxx, jenž xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 nařízení (EU) 2019/788, xxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahu iniciativy, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx vyjadřuje xxxxx xxxxxx xxxxxxx organizátorů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx za to, xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

XXXXXXX XXXX ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Občanská iniciativa x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxx&xxxx;4: Konec mučení x&xxxx;xxxxxxxxxx zacházení xx xxxxxxxxx Evropy“ je xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s názvem „Xxxxxx&xxxx;4: Xxxxx mučení x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx Xxxxxx“, kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx XXXXXXXX x&xxxx;xxxx Xxxxx Xxxxxxxx FRANCESCONI.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 12. ledna 2023.

Xx Komisi

Věra JOUROVÁ

místopředsedkyně


(1)  Úř. věst. L 130, 17.5.2019, x.&xxxx;55.