Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ROZHODNUTÍ XXXX (XX) 2022/1640

xx dne 20.&xxxx;xxxx 2022,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx 1999/70/ES x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx národních xxxxxxxxxxx bank, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx Xx Nederlandsche Xxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxxx č. 4 o statutu Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xx Smlouvě x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;27.1 xxxxxx xxxxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxx 27.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2022 Xxxx Evropské xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx Bank (XXX/2022/27)&xxxx;(1),

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxxxx centrálních xxxx xxxxxxxxx států, jejichž xxxxx xx euro, xxxx ověřovat xxxxxxxxx xxxxxxx auditoři xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ECB x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2)

X&xxxx;xxxx 2018 xxxxxxx Xx Nederlandsche Bank xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx 2019 xx 2022 xxxxxxxxxx XXXX Xxxxxxxxxxx N. X. x&xxxx;xxx, xx tento xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx prodloužit až xx účetního xxxx 2025&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx De Xxxxxxxxxxxxx Xxxx, společnosti KPMG Xxxxxxxxxxx X.X., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx 2022. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2023.

(4)

Xx Nederlandsche Xxxx xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX Xxxxxxxxxxx N.V. xx účetního xxxx 2025. Xxxx xxxxxxxxxxx xx v souladu xx xxxxxxxxx ujednáními xxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx KPMG Xxxxxxxxxxx X.X. xxxxx.

(5)

Xxxx guvernérů XXX xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx XXXX Xxxxxxxxxxx X. V. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx auditorem Xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx roky 2023 xx 2025.

(6)

Xx xxxxxxx doporučení Xxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxx být xxxxxxxxxx Xxxx 1999/70/XX&xxxx;(3) odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

X&xxxx;xxxxxx&xxxx;1 xxxxxxxxxx 1999/70/XX xx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxx:

„8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXX Xxxxxxxxxxx X.X. xx schvaluje xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xx Nederlandsche Bank xxx xxxxxx roky 2023 až 2025.“

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx dnem oznámení.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 20. září 2022.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. BEK


(1)  Úř. věst. C 297, 4.8.2022, s. 1.

(2)  Doporučení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx xxx 19. října 2018 Xxxx Xxxxxxxx unie x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxx (XXX/2018/25) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;394, 30.10.2018, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Xxxx 1999/70/XX xx dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;1999 x&xxxx;xxxxxxxxx externích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;22, 29.1.1999, x.&xxxx;69).