Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXX (SZBP) 2022/1625

xx dne 20. září 2022

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx o reorganizaci struktur xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx Evropské xxxxxx pro vnější xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx velitele civilních xxxxxxx v civilních xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx na čl. 42 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;43 xxxx.&xxxx;2 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)

Rozhodnutím XXXXX(2022)50 xx xxx 3.&xxxx;xxxxx&xxxx;2022 xxxxxxx vysoký představitel Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx politiku (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxxxxxx“) x&xxxx;xxxxxxxxxxxx centrální xxxxxx Xxxxxxxx služby xxx xxxxxx činnost (XXXX), xxxxxxx xxxxx xxx o řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxx xx xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2010/427/XX.&xxxx;(1)

(2)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zejména xxxxxxx, že počínaje xxxx 16. září 2022 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánování x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx řediteli, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxx ředitel xxxxxx xxxxxxxxxx civilního xxxxxxxxx a vedení bude xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx o zřízení xxxxxxx mise xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;42 odst. 4 a čl. 43 xxxx.&xxxx;2 Smlouvy x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxx velitele civilní xxxxxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx útvaru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Rady o zřízení xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx krizí xxxx xxx xx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2022 xxxxxxxxx xxxx odkazy xx xxxxxxxxx ředitele xxxxxx schopnosti civilního xxxxxxxxx a vedení. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx stanovit, xx xxxxxxx ředitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx bude vykonávat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx XXXX xxxxxxxxx řediteli xx xx výkonného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx mise pro xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vedení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxx rozhodnutí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx ode dne 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2022.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 20. září 2022.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2010/427/XX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2010 o organizaci x&xxxx;xxxxxxxxx Evropské služby xxx vnější xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;201, 3.8.2010, x.&xxxx;30).