Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx XXX č. 163 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro schvalování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx [2021/2276]

Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx: 30. xxxx 2021

Xxxxx xxxxxxxx slouží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx: XXX/XXXXX/XX.29/2021/50.

XXXXX

Xxxxxxx

1.

Xxxxxx působnosti

2.

Definice

3.

Žádost x xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxx

Xxxx X – Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

5.

Xxxxxxxxx požadavky

6.

Zvláštní xxxxxxxxx

7.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky

8.

Pokyny

Část XX – Schvalování xxxxxxx x hlediska jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx

9.

Xxxxxxxx

10.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

11.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

12.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

13.

Xxxxxx

14.

Xxxxx typu xxxxxxx x rozšíření xxxxxxxxx

15.

Xxxxxxx pro zajištění xxxxxxxxx xxxxxx

16.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výroby

17.

Definitivní xxxxxxxx xxxxxx

18.

Xxxxx a adresy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxxxxx dokument

2

Sdělení

3

Uspořádání značek xxxxxxxxx

4

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

5

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

6

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

7

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

8

Xxxxxxx systémů pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx předpis xx xxxxxxxx xx:

1.1

xxxxxxxxxxx

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx X1 a xxxxxxx xxxxxxxxx X1&xxxx;(1) x xxxxxxxxx hmotností xx 2&xxxx;x, jsou-li xxxxxxx vozidla těmito xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a

b)

vozidel xxxxxxxxx X1 x xxxxxxx xxxxxxxxx X1&xxxx;(2) s xxxxxxxxx hmotností do 2&xxxx;x x hlediska xxxxxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx.

1.2

Xx žádost xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vozidla xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx.

1.3

Xxxxx předpis xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx to, xxx souvisí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

2.1

Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto předpisu, xxx xx být xxxxx vozidla x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxxxx na vozidle, xxxxx to tento xxxxxxx výslovně stanoví.

2.2

Samostatným xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx být xxxxx xxxxxxx a xxx xxx lze xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx nebo více xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx to tento xxxxxxx xxxxxxxx stanoví.

2.3

Výrobcem“ xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx všechna xxxxxxxx xxxxxxx schvalování xxxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx všech xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.4

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx do určitého xxxx (xxxx) vozidel, xxxxx účelem je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zásahu xx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodatečnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.5

Xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxx způsobena vniknutím xxxx xxxxxxx zásahem xx vozidla.

2.6

Výstražným xxxxxxxxx“ xx xxxxxx zařízení, xxxxx signalizuje, že xxxxx ke xxxxxxxx xxxx x rušivému xxxxxx.

2.7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx poplašného xxxxxxx vozidel a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.8

Xxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.9

Xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx nemůže xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poplachu.

2.10

Klíčem“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx konstruován a xxxxxxx xxx, aby xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2.11

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxx systémy, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx ohledech:

a)

obchodní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.12

Xxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx stanovené x xxxxxx 5, 6 x 7.

2.13

Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx zařízení, xxx xx zabránit tomu, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do pohybu xxxxxx xxxxxxxxx pohonu.

2.14

Tísňovým xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x pomoc x xxxxxxx nouze.

3.   Žádost x xxxxxxxxx

3.1

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předkládá xxxxxxx.

3.2

X žádosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.3

Xxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx má být xxxxxxxx, xx předá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx schvalovacích xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

4.1

Xxxxxxxxx se xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx.

4.2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx (nyní 00, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx) udávají xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxx předpisu v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx přidělit xxxxxx xxxxx jinému xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

4.3

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx schválení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zašle smluvním xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx.

4.4

Xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx části, xxxxx xxxx shodné s xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx formuláři xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx typu, xxxxx xx skládá x:

4.4.1

xxxxxxx „X“ v xxxxxxxx, xx nímž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx schválení xxxxxxx,&xxxx;(3) x

4.4.2

xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxx xxxxxxxxx písmeno „X“, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxx xx kružnice předepsané x xxxx 4.4.1.

4.5

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxx OSN xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx udělila xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx třeba xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1 xxxxxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx schválení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx umístit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vpravo xx znaku xxxxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.6

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx čitelná a xxxxxxxxxxxx.

4.7

X vozidla xx xxxxxx xxxxxxxxx umístí x xxxxxxxxx štítku xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.8

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx značku schválení xx hlavní xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx.

4.9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schválení jsou xxxxxxx v příloze 3 xxxxxx předpisu.

4.10

Jako xxxxxxxxxxx xx značce xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.4 xxxx xx xxx xxxxx poplašný xxxxxx xxxxxxx nabízený x xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx o shodě.

4.10.1

Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx neoznačený xxxxxxxx xxxxxx vozidel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidel, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému vozidel xxxxxxx xxxxx výrobci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

4.10.2

Xx-xx xxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxx / xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx značkou x x prohlášení x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.10.3

Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx X – Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.1

Xxxxxxxx systém xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zásahu do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx výstražný xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výstražnými xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

5.2

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx, které xx xxxx vybaveno, nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5.3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxx nesmí xxx (xx xxxxx odstavení) xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx provoz.

5.4

Poplašný xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx části xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx motoru.

5.5

Porucha xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

5.6

Xxxxxxxx systém xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jimi xxxxxxxx xxxx xxxx xxx konstruovány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx někdo xxxxxx, aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx ukrýt.

5.7

Prostředky x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poplašného systému xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto předpisu. Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke konstrukčním xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx část XX xxxxxx xxxxxxxx.

5.8

Xxxxxx xxxx být uspořádán xxx, aby zkrat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx poplašného xxxxxxx, xxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.9

Xxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx OSN č. 162 (Xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx XXX x. 116 xxxxxxx 7&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx XXX x. 97 doplňku 8 k xxxxx změn 01.

6.   Zvláštní xxxxxxxxx

6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

6.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx požadavky

Poplašný xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx otevření kterýchkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx kontrolní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx s přídavným xxxxxxx, která umožňují xxxxxxxx/xxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, okenní skla, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo

b)

pokusu o xxxxxx vozidla, například xxxxxxxxx čidla,

jsou xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx signálům (xx. planému xxxxxxxx, xxx xxx 6.1.2).

Xxxxx xxxx přídavná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx vniknutí xx xxxxxxx (například xxxxxxxx zasklené xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxx aktivován xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx případě je xxxxx omezit xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněným odstavením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx druhy přídavných xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx (ultrazvukové, infračervené) xxxx náklonové xxxxx xxx., mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx musí být xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Nesmí xxx xxxxx xxxxxxx čidla x xxxxxxxx, je-li xxxxxxxx systém xx xxxxx xxxxxxxxx.

6.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx proti xxxxxxx poplachu

6.1.2.1

Vhodnými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx provedením x xxxxxxx elektrického xxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx podmínkami pro xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx x xxxxxxxx pracovních a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

xx xxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stavu nastavení x xxxxxxxxx nemohl xxxxxxx zbytečný xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx:

x)

xxxxxx xx vozidla: xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.13;

b)

elektromagnetické xxxxxxxxxxxxx: xxxxxxx podle xxxx 7.2.12;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxx bodu 7.2.14;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.15.

6.1.2.2

Může-li xxxxxxx o schválení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, xx xx zabezpečení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádění schvalovacích xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx.

6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx

6.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx odlišovat xx xxxxxx zvukových xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx původního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poplašným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvukové xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tak xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zvukové výstražné xxxxxxxx xxxxx bodu 6.2.3.1, může být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výstražné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s původním xxxxxxxxxxx zvukovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvukového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx: 25 s

Maximálně: 30&xxxx;x

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zásahu xx xxxxxxx, tj. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx: xxx xxxx 6.1.1 x 6.1.2).

Xxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx přerušen.

6.2.3   Požadavky xx xxxxxxx xxxxxx

6.2.3.1

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spektrem), xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxx., podle xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx X.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx/xxxxxx):

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (2 ± 1) Xx

Xxxx zapnutí = doba xxxxxxx ± 10 %

6.2.3.2

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: akustické x xxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx XXX x. 28 části X, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obě xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (1 800 Hz xx 3&xxxx;550&xxxx;Xx).

Xxxxxxxxxx pásmo propustnosti (2&xxxx;± 1) Xx

6.2.3.3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx být:

a)

buď xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx X;

x)

xxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisu XXX x. 28 xxxxx X xxxx 6.1 x 6.2.

X xxxxxxx zdroje xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx však xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX x. 28 části I xxxxxxx na xxxxxxx 100&xxxx;xX(X).

6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx – xx-xx instalován

6.3.1   Obecně

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx aktivovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 6.3.2 x 6.3.3.

6.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx 25&xxxx;x xx 5 xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx okamžitě xxxxxxxx.

6.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx signálu

Blikání všech xxxxxxxxx xxxxxx a/nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ve stejném xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (2&xxxx;± 1) Hz

Ve xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxx xxxxxxx asynchronní.

Doba xxxxxxx = xxxx xxxxxxx ± 10 %

6.4   Rádiový xxxxxxx (xxx. xxxxx) – je-li xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rádiovým xxxxxxxx.

6.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

6.5.1

Xx xxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úmyslně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx

6.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxxxx jakékoli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

6.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému vozidel xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx x níže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx. Přípustná xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx účinkem.

6.6.2.1

Mechanický xxxx (xxxxxxxxx požadavky přílohy 6 xxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxx 1 000 xxxxxxxxxx.

6.6.2.2

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx 50&xxxx;000 xxxxxxx, xxxxx x proměnlivé xxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx nejvýše 5&xxxx;000 xxxxxxx za 24 xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx 50&xxxx;000 xxxxxxx.

6.6.2.3

Xxxxxxxxxx klíč xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx zařízení uvnitř xxxxxxxxxx prostoru pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x výstup.

6.7   Zpoždění xxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx zajištěno xxxxxxxx pro xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx 15 až 45 xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení. Xxxx zpoždění může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatele.

6.8   Zpoždění xxx vstup

Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxxxxx chráněného xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx individuálních xxxxxxxx uživatele.

6.9   Zobrazování xxxxx

6.9.1

Xxx xxxxxxxx informací x xxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx, odstavení, xxxxxxxxx doba xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx) jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx signály xxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx signalizaci xxxx xxxxxxx xxx cestující xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx XXX č. 48.

6.9.2

X xxxxxxxx krátkodobých „xxxxxxxxxxx“ procesů, jako xxxx xxxxx ze xxxxx „nastavení“ xx „xxxxxxxxx“ x xxxxxx, xx xxxxxxx optické xxxxxxxx xxxxx xxxx 6.9.1. Touto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx současné rozsvícení xxxxxxxxx světel x/xxxx xxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxx.

6.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx musí xxx buď xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Případně xxx xxxxxx i přídavný xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx baterii. Tento xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v žádném xxxxxxx xxxxxxx energii xx jiných částí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla.

6.11   Požadavky xx volitelné xxxxxx

6.11.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx, automatická xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (kontrolou xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

6.11.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x/xxxx zvukový x/xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx stav (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) x/xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx vozidla x nesmí xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Uživatel xxxxxxx xxxx mít rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx po každé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx poplach nesmí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zastavit xxxx xxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx poruchy xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx podmínky

Jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

–&xxxx;40&xxxx;°X xx +&xxxx;85&xxxx;°X xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx cestující nebo xxx xxxxxxxxx;

x)

–&xxxx;40&xxxx;°X až +&xxxx;125&xxxx;°X pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx.

7.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx XXX x. 60529:1989 musí xxx xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxx:

x)

XX 40 xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

x)

XX 42 pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx cestující kabrioletů x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx instalace xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ochrany xxx IP 40;

c)

IP 54 xxx xxxxxxx xxxxxxx části.

Výrobce poplašného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx montážní xxxxxx xxxxxxx xxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

7.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx XXX 60068-2-30:1980.

7.1.4   Podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx energií

Jmenovité xxxxxxxx xxxxxx: 12&xxxx;X

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: xx 9&xxxx;X do 15 V x rozmezí xxxxxx xxxxx xxxx 7.1.1.

Dovolená xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx 23&xxxx;°X:

X = 18&xxxx;X, nejdéle 1&xxxx;x,

X = 24&xxxx;X, xxxxxxx 1 xxx.

7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx

7.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx zkoušky

Pro funkční xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 x 7.2.8.4 xxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx jednom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx funkční zkoušku xxxxxxx pouze xxxxxx, x to xx xxxxxxxx zvolených xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx funkčních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx bodech xx xxxxx zvolené zkoušce. Xxxxxxx x dodavatelé xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.2.1.1

Xx xxxxx ověřit, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx požadavky:

doba xxxxxx poplachu xxxxx xxxx 6.2.2 a 6.3.2,

xxxxxxxx x poměr xxxxxxx/xxxxxxx xxxxx xxxx 6.3.3 x 6.2.3.1, xxxx. 6.2.3.2,

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle bodu 6.1.1, xxxxxxx-xx v xxxxx,

xxxxxxxx blokování nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 6.5.

7.2.1.2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx X = (12&xxxx;± 0,2) V

Teplota X = (23 ± 5) °X

7.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 7.2.1.1 xx xxxxx xxx ověřit xxx těchto xxxxxxxxxx:

7.2.2.1

Xxxxxxxx xxxxxxx

:

X = (– 40 ± 2) °C

Zkušební xxxxxx

:

X = (9&xxxx;± 0,2) X

Xxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxx

:

4 xxxxxx

7.2.2.2

Xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx cestující xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx

:

X = (+&xxxx;85&xxxx;± 2) °C

Zkušební xxxxxx

:

X = (15&xxxx;± 0,2) V

Doba vystavení xxxxx podmínkám

:

4 xxxxxx

7.2.2.3

Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx teplota

:

T = (+&xxxx;125&xxxx;± 2) °X

Xxxxxxxx napětí

:

U = (15&xxxx;± 0,2) X

Xxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxx

:

4 xxxxxx

7.2.2.4

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (18 ± 0,2) X xx dobu 1 hodiny.

7.2.2.5

Poplašný systém xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (24&xxxx;± 0,2) V xx xxxx 1 xxxxxx.

7.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vody xxxxx xxxxxxxxx XXX 60529:1989 xxx stupně xxxxxxx xxxxx xxxx 7.1.2 xx opakují xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.1.

Se souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za těchto xxxxxxxxx:

x)

Xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx typově xxxxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxx musí výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxx x bodě 4.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx (podle xxxx 7 tohoto xxxxxxxx) x

xx)

xxxxx x xxxx 4.1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx něž xx xxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxx, a x xxxx 4.2 xxxxxxxxx xxxxxxxx instalace.

b)

Schválení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X tomto xxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxx xxxxx x xxxx 4.5 informačního xxxxxxxxx (xxxxxxx 1), xx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx prokázat předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx typu xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx technický celek

V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bodě 4.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (příloha 1), xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx poplašného xxxxxxx vozidel nepoužije, xxxxx jsou splněny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx se nepoužije x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.5 xxxxxxx 2 xxx byly xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

7.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx spolehlivost po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xx zkoušce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX 60068-2-30:1980 se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.1.

7.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx části xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 13&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxx 2 xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 7.2.1, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zkratu

K xxxxxxx xxxxx zkratu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x/xxxx jištěny, x xx až xx xxxxxx 13&xxxx;X. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.1, x případě xxxxxxxx x vyměněnými xxxxxxxxxx.

7.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.1.2 xxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v průměru 20 xX.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkušebny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel, který xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxxx celek

V xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx:

x)

xxxxx x xxxx 4.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (příloha 1), xx požadavek xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx)

xx)

xxxxx v xxxx 4.1 informačního xxxxxxxxx xxxxxx vozidel, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxx 4.2 příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx x

xxx)

xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spotřebu xxxxxxx, x sice předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx typu xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxx výrobce xxxxx x xxxx 4.3.1.1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 2), xx xx požadavek xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x výrobce xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x hlediska instalace xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx 4.3.1.1 informačního xxxxxxxxx (xxxxxxx 2), xx se požadavek xxxxxx bodu xx xxxxxxxxx poplašného systému xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx požadavek xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx informace xxxxxxxxxx x xxxx 4.3.1.1 přílohy 2 xxx byly xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx.

7.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx

7.2.8.1

Xxx xxxx zkoušku xx konstrukční xxxxx xxxx na dva xxxx:

xxx 1

:

konstrukční části xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

xxx 2

:

konstrukční části xxxxxx k montáži xx motoru.

7.2.8.2

Konstrukční xxxxx / xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

7.2.8.2.1

Xxx xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 Hz xx 500 Hz s xxxxxxxxx amplitudou ±5 mm x xxxxxxxxxx zrychlením 3&xxxx;x (špičková hodnota 0).

7.2.8.2.2

Xxx xxx 2

Proměnlivý xxxxxxxx xx 20&xxxx;Xx xx 300&xxxx;Xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ±2&xxxx;xx x xxxxxxxxxx zrychlením 15&xxxx;x (xxxxxxxx xxxxxxx 0).

7.2.8.2.3

Xxx xxx 1 x 2

Změna kmitočtu 1 xxxxxx/xxx.

Xxxxx cyklů: 10; zkouška se xxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3 os.

Vibrace xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kmitočtech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx konstantním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.2.8.3

X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx vozidel xxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xx 200&xxxx;xx xxxxxxxx.

7.2.8.4

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx opakují funkční xxxxxxx podle xxxx 7.2.1.

7.2.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 300 xxxxxxx xxxxxxxxxx cyklů (xxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxx. za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.1.2.

7.2.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (instalovaného xxx xxxxxxx)

Xxxx uvedené xxxxxxx xx provedou xxxxx tehdy, xxxxxxxxx-xx xx zámek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.2.10.1

Xxxxxx ovládaný xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a zhotoven xxx, aby zůstal xxxx xxxxxxx x xx 2 500 xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mlze xx xxxx minimálně 96 xxxxx xxxxx xxxxx XXX 68-2-11-1981, zkouška xxxxxxxxx xxxxx korozi.

7.2.11   Zkouška xxxxxxx pro ochranu xxxxxxxx pro cestující

Poplach xxxx být aktivován, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx 0,2 × 0,15&xxxx;x zasune xxxxxxxxx xxxxx předních xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 0,3 m (měřeno xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx 0,4&xxxx;x/x x xxx xxxxx 45x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. (Xxx xxxxxxx v xxxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxx).

7.2.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx vozidel xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx 7.

V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 7, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx poplašný zvukový xxxxxx, ve xxxxxxx x xxxxxxxxx bodu 6.1.2.1.

Xxxxx xxx o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v každé xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vozidel, xxxxx xx xxxxx x vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x podmínek xxxxxxx stanovených x xxxxxxx 7 x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx splňující funkční xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx prokáže předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.2.13&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplachu x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx

Xxxxx xx, xx xxx úderu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 165&xxxx;xx xxxxxxxx 70&xxxx;± 10 Shore X a xxxxxxx 4,5&xxxx;X do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na jeho xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx poplach.

7.2.14   Zabezpečení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx, xxx xx pomalým xxxxxxxxxx xxxxxx hlavní baterie xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlostí 0,5&xxxx;X za xxxxxx xx 3&xxxx;X nespustí xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxx 7.2.1.2.

7.2.15&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx proti planému xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx cestující

Systémy xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx cestující xxxxx xxxx 6.1.1 xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx (xxx 7.2.1.2).

Systém xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nesmí xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx 0,5 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.13.

Planý xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx přítomností xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxx).

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxx xxx poskytnut:

8.1

Návod k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

8.1.1

Xxxxxx vozidel x modelů vozidel, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx může být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx s benzinovým xxxxxxx x x xxxxxxxxx 12&xxxx;X xx xxxxxxxx pólem xx xxxxxx“.

8.1.2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8.1.3

X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx OSN x. 162 (Xxxxxxxxxxx) xxxx předpisu OSN x. 116 xxxxxxx 7&xxxx;x xxxxxxxxx znění, xxxx předpisu XXX x. 97 xxxxxxx 8&xxxx;x xxxxx xxxx 01.

8.2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxxx 5.

8.3

Xxxxxx xxxxxx xxx kupujícího xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx třeba instalovat x souladu x xxxxxxx výrobce;

b)

doporučuje se xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (výrobce poplašného xxxxxxx vozidel xxxx xxxxxx montážní organizace xx požádání uvést);

c)

montážní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

8.4

Xxxxx x xxxxxxx

8.5

Xxxxxx xxx xxxxxx

8.6

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spojená x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doplňky xxxxxxx; xxxx úpravy x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x instalaci xxxxx xxxx 8.2.

8.7

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 4.4 tohoto xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o shodě xxxxxxxxx x bodě 4.10 xxxxxx předpisu.

Část XX – Xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx poplašného xxxxxxx

Xxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx části II xxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidel xxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxx předpisu xxxx xxxxx předpisu XXX č. 116 xxxxxxx 7&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx XXX x. 97 xxxxxxx 8 k xxxxx xxxx 01, není xxxxx opakovat xxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx I xxxxxx předpisu.

9.   Definice

Pro xxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že:

9.1

poplašným xxxxxxxx (systémy)“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx konstrukčních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vybavení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti neoprávněnému xxxxxxx xxxxxxx;

9.2

xxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systému,“ se xxxxxxxx xxxxxxx, která xx výrazně neliší x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx výrobce;

b)

vlastnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxx x konstrukce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

9.3

xxxxxxxxxx vozidla“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxx vozidla, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodech 10, 11 x 12.

9.4

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx XX xxxx xxxxxxx v xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

10.1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být konstruovány x xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx vniknutí xxxx xxxxxxxx zásahu do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx být xxxxxxx x imobilizérem.

Tento výstražný xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výstražnými xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxx jakákoli xxxxxx xxxxxxxxx.

10.2

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy, xxxx splňovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx elektromagnetickou xxxxxxxxxxxxx.

10.3

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

10.4

Xxxxxxx poplašného systému xxxx porucha xxxx xxxxxxxxxxxx napájení xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

10.5

Xxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxxx x jimi xxxxxxxx díly xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx někdo xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přístrojů, xxx xxxx kdekoli xxxxx xxxxxxxx a které xxx xxxxxx ukrýt.

10.6

Systém xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x kterémkoli xxxxxx xxxxxxxxxxx signálu xxxxxxxxx x činnosti žádnou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx

11.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

11.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx přinejmenším detekovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx funkci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xxx cestující.

Instalace xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxx/xxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx kontrolující xxxxxxx xxx cestující, xxxxxx skla, rozbití xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x)

xxxxxx x krádež xxxxxxx, například náklonová xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx, přičemž xx nutno xxxx x úvahu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxxxx, viz xxx 11.1.2).

Xxxxx tato xxxxxxxx čidla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx (například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxx poplašný xxxxxx xxxxxxxxxx jedním x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx periody poplašného xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx omezit xxxxxxxxx periodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zásahem xxxxxxxxx vozidla.

Některé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx., xxxxx xxx záměrně xxxxxxxx x činnosti. X xxxxx případě musí xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Nesmí být xxxxx xxxxxxx čidla x xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nastavení.

11.1.2   Zabezpečení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

11.1.2.1

xx xxxxx xxxxxxxx, aby poplašný xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x odstavení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.13;

x)

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: zkouška xxxxx xxxx 7.2.12;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx postupným xxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.14;

d)

planého xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.15.

11.1.2.2

Xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, například xx xxxxxxx technických xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

11.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx

11.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozu.

Vedle zvukového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zvukové xxxxxxxxx zařízení podle xxxx 11.2.3.1, xxxx xxx poplašným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx standardním xxxxxxxx výstražným xxxxxxxxx (xxxxxxxxx snadněji přístupným) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výstražného zařízení.

11.2.2   Doba xxxxxx xxxxxxxxx signálu

Minimálně: 25&xxxx;x

Xxxxxxxxx: 30&xxxx;x

Xxxxxxx xxxxxx xxxx znovu zaznít xxxxx xx dalším xxxxxx xx xxxxxxx, xx. po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx časového xxxxxxxxx. (Xxxxxxx: xxx xxxx 11.1.1 x 11.1.2).

Xxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

11.2.3.1

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (x konstantním kmitočtovým xxxxxxxx), například klaksony: xxxxxxxxx údaje xxx., xxxxx xxxxxxxx OSN x. 28 xxxxx X.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (zapnut/vypnut):

Spouštěcí xxxxxxxx (2 ± 1) Xx

Xxxx xxxxxxx = xxxx xxxxxxx ± 10&xxxx;%

11.2.3.2

Xxxxxxxx zvukového xxxxxxx x xxxxxxxxxxx modulací: xxxxxxxxx x další xxxxx podle xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx X, ale xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx frekvence xx xxx strany xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozsahu (1&xxxx;800&xxxx;Xx xx 3&xxxx;550&xxxx;Xx).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (2&xxxx;± 1) Hz

11.2.3.3

Hladina xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx musí xxx:

x)

xxx xxxxxxx výstražné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx X;

x)

xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 28 části X xxxx 6.1 x 6.2.

V případě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvukového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx původního vybavení xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx měřená za xxxxxxxx xxxxx předpisu XXX x. 28 xxxxx X snížena xx xxxxxxx 100 dB(A).

11.3   Optický xxxxxxx – xx-xx xxxxxxxxxx

11.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zásahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx bodů 11.3.2 x 11.3.3.

11.3.2   Doba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx optického xxxxxxx xx aktivace poplachu xxxx být x xxxxxxx od 25&xxxx;x xx 5 min. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přerušit.

11.3.3   Druh xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a/nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro cestující xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx kmitočet (2 ± 1) Xx

Xx vtahu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx = xxxx vypnutí ± 10&xxxx;%

11.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxx) – xx-xx instalován

Poplašný systém xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx signál xxxxxxxx xxxxxxxx.

11.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

11.5.1

Xx xxxxx motoru xxxxx xxx možné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx náhodně xxxxxxxx.

11.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

11.6.1

Xxxxxxxxx

Xxx nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

11.6.2

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x níže xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx kombinace. Xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11.6.2.1

Xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx), který xxxx xxx spojen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx centrálním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nejméně 1 000 xxxxxxxxxx.

11.6.2.2

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxx ovládání, xxxx xxx nejméně 50&xxxx;000 xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnů, například xxxxxxx 5&xxxx;000 xxxxxxx xx 24 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx 50&xxxx;000 xxxxxxx.

11.6.2.3

Xxxxxxxxxx klíč xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx.

11.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instalováno xxxxxx chráněného xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx zpoždění xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nastavit na xxxx 15 xx 45 sekund xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx může xxx nastavitelná xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

11.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxx

Xx-xx spínací xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému instalováno xxxxxx chráněného xxxxxxxx, xxxx xxx zvukové x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpožděním xxxxxxx 5 xxxxxx x nejvýše 15 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být nastavitelná xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx.

11.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx

11.9.1

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx systému (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx doba xxxxxxxx, aktivace xxxxxxxx) xxxx přípustné optické xxxxxxxxxx uvnitř x xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx. Veškeré optické xxxxxxx nebo použití xxxxxxxx pro osvětlení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu OSN x. 48.

11.9.2

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx, xxxx xxxx změny xx stavu „xxxxxxxxx“ xx „odstavení“ x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.9.1. Touto xxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxx současné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 3 sekundy.

11.10   Napájení

Zdrojem napájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx buď akumulátor xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx lze xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxxxxx xxxx baterie xxxxx x xxxxxx xxxxxxx dodávat xxxxxxx xx jiných částí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

11.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx volitelné xxxxxx

11.11.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx, automatická xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxx být xxxxxx samočinné kontroly (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

11.11.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x/xxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) a/nebo xxxxxx poplašného systému. Xxxxx poplach může xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) poplašného xxxxxxx. Xxxxxxxx vozidla xxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx aktivaci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx motoru xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx nebo poplašného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu x postupy xxxxx xxxx 7.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx:

12.1

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxx systém xx nebo není xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx svítilny), xxxx

12.2

xxxxxxxxxxx části, které xxxx již xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx písemné xxxxxxx.

12.3

Xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx součástí xxxxxxx, xxxx. xxxxx.

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx:

13.1

Xxxxx x xxxxxxx.

13.2

Xxxxxx xxx xxxxxx.

13.3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx úpravami xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

14.1

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx části xx xxxx oznámit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx udělil xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Schvalovací xxxxx xxxxx buď:

a)

po xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx typu, xxxx

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx 14.1.1 (xxxxxx), xxxxxxxx podle xxxx 14.1.2 (rozšíření).

14.1.1

Revize

Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxxxx x schvalovací xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vozidel x xxxxxx případě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, označí xx xxxxx jako „xxxxxx“.

X tom xxxxxxx xxxx schvalovací xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zřetelně xxxxxxx povahu změny x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx konsolidované x xxxxxxxxxxxxx verze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

14.1.2

Xxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxx požadovány xxxxx kontroly xxxx xxxxxxx xxxx

x)

xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx sdělení (s xxxxxxxx jeho xxxxxx) xxxx

x)

xx xxxxxxxx schválení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx jejím xxxxxx v platnost.

14.2

Potvrzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.3. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněn xxxxxx informačních dokumentů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x formuláři xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx revize xxxx rozšíření.

14.3

Schvalovací xxxxx, xxxxx xxxxxxx rozšíření xxxxxxxxx, xxxxxxx každému xxxxxxxxx xxxxxxx vystavenému xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxx zajištění shodnosti xxxxxx

Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze 1 xxxxxx (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3), xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

15.1

Xxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xxxx být xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxx (příslušných xxxxx) xxxxxx předpisu.

15.2

Zkoušky předepsané x xxxxxxxxx části (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) tohoto xxxxxxxx musí být x každého typu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízeného x náhodného xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx z postupů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

15.3

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx každé xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx.

16.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výroby

16.1

Schválení xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx / xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxxx xxxx 15.

16.2

Xxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx informuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxx xxxxx v xxxxxxx 2.

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx / konstrukční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x tom informovat xxxxx, který schválení xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx v xxxxxxx 2.

18.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxx schvalovacích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx uplatňují tento xxxxxxx, xxxxx sekretariátu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx x adresy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx udělují xxxxxxxxx typu x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxxxxxxx xxxx rozšíření nebo xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (R.E.3.), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6. xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx29/xxxxxxxxxxx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 12&xxxx;X.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx Xxxxxx z xxxx 1958 jsou xxxxxxx v xxxxxxx 3 Xxxxxxx usnesení x konstrukci vozidel (X.X.3), dokument XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6 – xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx29/xxxxxxxxxxx.


XXXXXXX 1X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(Xxxxxxxxx xxxxxx: A4 (210&xxxx;xx × 297&xxxx;xx))

X xxxxxxx x bodem 11 xxxxxx předpisu, xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplašného systému

1.   Obecně

1.1

Značka (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx):…

1.2

Xxx:…

1.3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx:…

1.3.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx označení:…

1.4

Název x xxxxxx xxxxxxx:…

1.5

Xxxxxxxx xxxxxx XXX schválení:…

1.6

Adresa (xxxxxx) xxxxxxxxxx závodu (montážních xxxxxx):…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx konstrukční xxxxxxxxxx xxxxxxx

2.1

Xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

2.2

Xxxxxx: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx (Nehodící xx xxxxxxxx.)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

3.1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx uděleno:

3.1.1

Podrobný xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxx (xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx typově xxxxxxxx xxxx samostatný technický xxxxx, může xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x bodě 4.2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému):

3.2

U xxxxx neschválených xxxxxxxxxx xxxxxxx

3.2.1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x nimiž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

3.2.2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:

XXXXXXX 1X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(Xxxxxxxxx xxxxxx: A4 (210&xxxx;xx × 297&xxxx;xx))

Xxxxx xxxx 6 tohoto xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx XXX xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

1.1

Xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx):…

1.2

Xxx:…

1.3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx vyznačen (1):…

1.3.1

Umístění xxxxxxxxx xxxxxxxx:…

1.4

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:…

1.5

Xxxxxxxx xxxxxx XXX schválení:…

1.6

Adresa (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (montážních xxxxxx):…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

2.1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:…

2.1.1

Xxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxx částí, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx skládá:…

2.1.2

Opatření proti xxxxxx poplachům:…

2.2

Rozsah ochrany, xxxxxx zařízení xxxxxxxxx:…

2.3

Xxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx zařízení:…

2.4

Počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

2.5

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx značky:…

3.   Výkresy

3.1

Výkresy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xx výkresech musí xxx xxxxxx místo xxxxxx xxx značku XXX schválení xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx):…

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

4.1

Xxxxxx vozidel, xx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx:…

4.2

Xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx fotografiemi x/xxxx xxxxxxx:…

4.3

Xxxxx x xxxxxxx:…

4.4

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx:…

4.5

Xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx instalovat xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vozidlech.

(1)  Pokud způsob xxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx, kterých xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx „?“ (xxxx. XXX??123??).


XXXXXXX 2A

Sdělení

(Maximální xxxxxx: X4 (210&xxxx;xx × 297&xxxx;xx))

 (1)

Xxxxx

:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

……

……

……

xx xxxx&xxxx;(2)

:

xxxxxxx schválení

rozšíření schválení

odmítnutí xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxx vozidla x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxxxx XXX x. 163

Xxxxxxxxx x. … Xxxxxxxxx x.…

1.

Xxxxxxxx známka:…

2.

Typ x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx):…

3.

Xxxxx a adresa xxxxxxx:…

4.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zástupce výrobce:…

4.1

Fotografie x/xxxx xxxxxxx představitele xxxx xxxxxxx:…

4.2

Xxxxxx: levostranné/pravostranné (2)

4.3

Xxxxxxxx systém:…

4.3.1

Číslo xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx:…

4.3.1.1

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx, ilustrovaný xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celek, xxxx xxx uveden xxxxx xx xxxxx x xxxx 4.2 informačního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx):

4.3.2

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů

4.3.2.1

Podrobný xxxxx poplašného xxxxxxx x xxxxx vozidla, x nimiž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxx:…

4.3.2.2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částí, x xxxxx se xxxxxxxx systém skládá:…

5.

Stručný xxxxx xxxxxxx:…

6.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke schválení:…

7.

Technická xxxxxxxx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek:…

8.

Datum xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:…

9.

Xxxxx protokolu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:…

10.

Xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx&xxxx;(2):

11.

Xxxxx:…

12.

Xxxxx:…

13.

Xxxxxx:…

14.

X xxxxxx sdělení jsou xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:…

15.

Xxxxxxxx:…

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx (viz ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxx předpise).

(2)  Nehodící xx xxxxxxxx.


XXXXXXX 2X

Xxxxxxx

(Xxxxxxxxx xxxxxx: X4 (210 mm × 297&xxxx;xx))

 (1)

Xxxxx

:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

……

……

……

xx xxxx&xxxx;(2)

:

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 163

Xxxxxxxxx č. … Rozšíření x.…

1.

Xxxxxxxx xxxxxx:…

2.

Xxx x xxxxxxxx xxxxx (názvy):…

3.

Název a xxxxxx xxxxxxx:…

3.1

Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx zástupce xxxxxxx:…

3.2

Xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx):…

4.

Xxxxxxxx xxxxxx:…

4.1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, je-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx:

4.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx označení:

4.2

Popis poplašného xxxxxxx:

4.2.1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, s nimiž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:…

4.2.2

Xxxxxx hlavních konstrukčních xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:…

4.2.3.

Xxxxxx vozidel, xx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx:…

4.2.4.

Xxxx vozidel, xx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx zkoušen:…

5.

Technická xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek:…

6.

Datum xxxxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxx:…

7.

Xxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxxx:…

8.

Xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx&xxxx;(2):

9.

Xxxxx:…

10.

Xxxxx:…

11.

Xxxxxx:…

12.

X xxxxxx xxxxxxx xxxx přiloženy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:…

13.

Xxxxxxxx:…

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx číslo země, xxxxx xxxxxxxxx udělila/rozšířila/odmítla/odňala (xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x tomto předpise).

(2)  Nehodící xx xxxxxxxx.


XXXXXXX 3

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(xxx xxxx 4.4 xx 4.4.2 tohoto xxxxxxxx)

x = 8&xxxx;xx (xxxxxxx)

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx udává, xx xxxxxxx xxx byl xxxxxxxx x Xxxxxx (X 6) xxxxx xxxxxxxx OSN x. 163 pod xxxxxx xxxxxxxxx 00185. První xxx xxxxxxx (00) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx uděleno x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 163 x xxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXX 4

Xxxx xxxxxxxxxx x shodě

Já, xxxx xxxxxxxxx(x)…

(xxxxxxxx a jméno)

potvrzuji, xx níže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx:…

Xxx:…

xx xxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx

x…

xxx…

(xxxxx xxxxxxxxx)

(xxxxx)

xxxxxxxx xx formuláři xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx…

Xxxxxxxxxxxx hlavní konstrukční xxxxx (hlavních xxxxxxxxxxxxx xxxxx):

Xxxxxxxxxxx část: … ……Xxxxxxxx:

X:…

xxx:…

Xxxxx adresa xxxxxxx x xxxxxxx:…

Xxxxxx: … (xxxxxx funkci).

PŘÍLOHA 5

Xxxx osvědčení x instalaci

Já, níže xxxxxxxxx(x)… xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx provedl(a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel x xxxxxxx s návodem x montáži xxxxxxx xxxxxxxx systému.

Popis xxxxxxx

Xxxxxx:…

Xxx:…

Xxxxxxx xxxxx:…

Xxxxxxxxxxx xxxxx:…

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx:…

Xxx:…

Xxxxx xxxxxxxxx:…

X: …xxx:…

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x razítko:…

Podpis: (xxxxxx funkci).

PŘÍLOHA 6

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx více než 1&xxxx;xx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxx xxxx xxxxxx vložky x&xxxx;xxxx pouzdrem musí xxxxxx tažné xxxx 600&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxxxxx momentu 25 Xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx klíče xxxx xxx xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxx možno xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx liší xx xxxxxxxxx klíče pouze xxxxxx xxxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxx xxxx spínače xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx clonkou xxxx xxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nečistoty xxxx vody.

XXXXXXX 7

Xxxxxxxxxxxxxxxxx kompatibilita

1.   

Odolnost xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx XXX č. 10 xxxxx xxxx 06 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 pro xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx montážní podskupiny (XXX).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx vyzařovanému xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx odolnosti xxxxxxxxxx systému xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx technických xxxxxxxxx x přechodných xxxxxxxxxx xxxxxxxx OSN x. 10 série xxxx 06 x xxxxxxxxxx xxxxx popsaných x xxxxxxx 6 xxx xxxxxxx x x příloze 9 xxx elektrické/elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx kritérií xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tabulce 1.

Xxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx x kritéria xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/ xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx vozidel/poplašný xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxx XX xxxx rychlost xxxxxxx 50&xxxx;xx/x (1)

Xxxxxxxxxxx aktivace xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel/poplašného xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx vozidel/poplašný xxxxxx xx xxxxx nastavení

Klíč x xxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx/xxxxxxxxxx systému

Poplašný xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx systém xx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx dobíjení (xxxxxxx-xx x xxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel/poplašného xxxxxxx

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx deaktivace xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel/poplašného xxxxxxx

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx elektrickému rušení xx zkouší x xxxxxxx x xxxxxx XXX 10605:2008/AMD 1:2014 s xxxxxxxx závažnosti zkoušky xxxxx xxxxxxx 2.

Zkoušky xxxxxxxxx vůči elektrostatickému xxxxxx (XXX) xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podskupině (ESA).

Tabulka 2

Xxxxxxxx úrovně ESD

Typ xxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel/poplašného xxxxxxx

Xxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx snadno xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

(xxxxxxx-xx se xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx v xxxxxx ON, xxxx xx vozidlo pohybuje xxxxxxxxx 50&xxxx;xx/x, xxxx xx xxxxx x xxxxxx volnoběhu)

330 xX, 2 xΩ

± 6&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vozidla

Poplašný systém xxxxxxx/xxxxxxxx systém ve xxxxx nastavení

(provádí-li xx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx XXX)

150 xX, 2 kΩ

± 15&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx vozidel/poplašného systému xxx xxxx opětovné xxxxxxxx do 1&xxxx;x xx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx snadno xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx systém vozidel/poplašný xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx

(xxxxxxx-xx xx zkouška xx xxxxxxx, xxxx xx nachází v xxxxxx XX, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 50 km/h, nebo xx motor x xxxxxx volnoběhu)

330 pF, 2 xΩ

± 4&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx systému

Body xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx vozidla

Poplašný systém xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

(xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx x klíč xx x poloze OFF)

150 xX, 2 kΩ

± 8&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel/poplašného systému xxx xxxx opětovné xxxxxxxx xx 1&xxxx;x xx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 5&xxxx;x.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxxxxx vyzařování

Zkoušky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 10 xxxxx xxxx 06 x xxxxx xxxxxxxxxx metod xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 4 x 5 xxx xxxxxxx nebo x přílohách 7 x 8 pro xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx montážní xxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxxx xxxxxx vozidel/poplašný xxxxxx musí xxx xx xxxxx nastavení.


(1)  Tuto xxxxxxx lze provést xxxxx xxxxxxxx XXX x. 10, režim 50&xxxx;xx/x.


XXXXXXX 8

Xxxxxxx systémů xxx ochranu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxx 7.2.11