Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx OSN x. 163 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel [2021/2276]

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: 30. xxxx 2021

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodné a xxxxxx xxxxxxx znění xx: XXX/XXXXX/XX.29/2021/50.

XXXXX

Xxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

2.

Xxxxxxxx

3.

Xxxxxx x xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxx

Xxxx X – Xxxxxxxxxxx poplašných xxxxxxx vozidel

5.

Všeobecné požadavky

6.

Zvláštní xxxxxxxxx

7.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

8.

Xxxxxx

Xxxx XX – Xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx systému

9.

Definice

10.

Všeobecné xxxxxxxxx

11.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

12.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

13.

Xxxxxx

14.

Xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

15.

Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

16.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

17.

Xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx

18.

Xxxxx x adresy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a názvy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxxxxx dokument

2

Sdělení

3

Uspořádání značek xxxxxxxxx

4

Xxxx prohlášení o xxxxx

5

Xxxx osvědčení x xxxxxxxxx

6

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx mechanickým klíčem

7

Elektromagnetická xxxxxxxxxxxxx

8

Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx předpis xx vztahuje xx:

1.1

xxxxxxxxxxx

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x xxxxxxx kategorie X1&xxxx;(1) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2&xxxx;x, xxxx-xx xxxxxxx vozidla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x)

xxxxxxx kategorie X1 x vozidel xxxxxxxxx X1&xxxx;(2) s xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 2&xxxx;x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1.2

Xx žádost výrobce xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx typu xxx vozidla xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxx do xxxxxx vozidel.

1.3

Tento xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx souvisí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

2.1

Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx vozidla x xxx xxx lze xxxxxx schválení typu xxxxxxxxxx, ale xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vozidla, xxxxx xx tento xxxxxxx výslovně xxxxxxx.

2.3

Xxxxxxxx“ xx rozumí xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx schvalovacímu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schvalování xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Není xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zapojena xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, systému, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.4

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxx xxxx (xxxx) vozidel, xxxxx účelem je xxxxxxxxxxx vniknutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx; xxxx systémy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neoprávněnému xxxxxxx xxxxxxx.

2.5

Xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx vnímající xxxxx, xxxxx může xxx způsobena vniknutím xxxx rušivým xxxxxxx xx xxxxxxx.

2.6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxx, xxxxx signalizuje, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

2.7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zkoušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x přenosu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.8

Xxxxxxxxxx“ se rozumí xxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xx kterém xxxx být xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přenesen xxxx poplachu.

2.9

Odstavením“ xx xxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel, ve xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx stav xxxxxxxx.

2.10

Xxxxxx“ xx xxxxxx jakékoli xxxxxxxx konstruované a xxxxxxxx k ovládání xxxxxxxxxxx systému, xxxxx xx konstruován x xxxxxxx xxx, aby xxxx xxx ovládán xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2.11

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx název xxxx xxxxxx výrobce;

b)

druh xxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxxxx zařízení;

d)

druh xxxxxxxxxx zařízení.

2.12

Schválením xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5, 6 x 7.

2.13

Imobilizérem“ se xxxxxx zařízení, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.14

Xxxxxxxx xxxxxxxxx“ se rozumí xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxxx

3.1

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx části podle xxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2

X xxxxxxx xxxx xxx přiložen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx značku x xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.3

Xxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxx představující xxx, xxxxx má být xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

4.1

Xxxxxxxxx xx udělí, xxxxxxxx xxx xxxxxx xx schválení podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (příslušným xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx.

4.2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx (nyní 00, xxx odpovídá xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxx změn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx schválení. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stejné xxxxx jinému xxxx xxxxxxx xxxx konstrukční xxxxx definovaným x xxxxx xxxxxxxx.

4.3

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx schválení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xx formuláři xxxxx xxxxx x příloze 2 tohoto xxxxxxxx.

4.4

Xx xxxxxx vozidle xxxx xxxxxxxxxxx části, které xxxx xxxxxx x xxxxx schváleným xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx místě xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x:

4.4.1

xxxxxxx „X“ x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,&xxxx;(3) x

4.4.2

xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „X“, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx vpravo xx kružnice xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.5

Xxxxx xxx vyhovuje xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx udělila xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1 opakovat; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zemi, xxxxx udělila xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx umístit xx xxxxxxxx sloupcích vpravo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.6

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx čitelná x xxxxxxxxxxxx.

4.7

X vozidla xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx štítku xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.8

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx značku schválení xx hlavní xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx.

4.9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx.

4.10

Xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 4.4 xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx.

4.10.1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx neoznačený xxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx původní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému vozidel xxxxxxx dodat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx dotyčný xxxxxxx obdržel schválení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4.10.2

Xx-xx poplašný systém xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx konstrukčních částí, xxxx být jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxx / xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxx musí xxx připojen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.10.3

Xxxx xxxxxxxxxx o shodě xx uveden v xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx X – Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.1

Xxxxxxxx systém xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

5.2

Xxxxxxxx systémy vozidel xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx, xxxxx je xxxx vybaveno, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx, zejména na xxxxxxxxxxxxxxxxxx kompatibilitu.

5.3

Instalace xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxx xxxxx mít (xx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

5.4

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx části xx nesmějí aktivovat xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

5.5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vozidla.

5.6

Poplašný xxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xx nejmenší riziko, xx je xxxxx xxxxxx, xxxx by xxxxxxx pozornost, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx kdekoli běžně xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

5.7

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxx porušeny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.

5.8

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx signálu nevyřadil x činnosti xxxxxx xxxxx funkci poplašného xxxxxxx, kromě funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx OSN x. 162 (Imobilizéry) xxxx xxxxxxxx XXX x. 116 doplňku 7&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx OSN č. 97 xxxxxxx 8 k xxxxx změn 01.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx

6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

6.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx detekovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kterýchkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

Xxxxx x přídavným xxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxx/xxxxxxxx, například:

a)

vniknutí xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostor pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x)

xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, například xxxxxxxxx čidla,

jsou xxxxxxxxx, xxxxxxx xx nutno xxxx x xxxxx xxxxxxxx, která zabraňují xxxxxxxxx poplašným xxxxxxxx (xx. planému poplachu, xxx xxx 6.1.2).

Xxxxx xxxx přídavná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxx xx vozidla (xxxxxxxxx xxxxxxxx zasklené xxxxxx) xxxx působením xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx aktivován xxxx xxx desetkrát xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx omezit aktivační xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavením xxxxxxx xxxxxxx uživatele xxxxxxx.

Xxxxxxx druhy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, infračervené) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx., mohou být xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. V tomto xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx nastavením xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

6.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplachu

6.1.2.1

Vhodnými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx provedením x xxxxxxx elektrického okruhu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla;

b)

výběrem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx části,

je xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx vozidel xx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplašný xxxxxx x xxxxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.13;

x)

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.12;

c)

snížení napětí xxxxxxxxxxx postupným xxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.14;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx: zkouška xxxxx xxxx 7.2.15.

6.1.2.2

Xxxx-xx xxxxxxx o schválení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx technických xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx planému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx některé x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx

6.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxxxxx signál xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx signálů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx do prostoru xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx chráněno proti xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx osob.

Používá-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 6.2.3.1, může být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x původním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výstražným xxxxxxxxx (zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výstražného xxxxxxxx.

6.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx: 25&xxxx;x

Xxxxxxxxx: 30 s

Zvukový xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx, xx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (omezení: xxx xxxx 6.1.1 x 6.1.2).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

6.2.3.1

Xxxxxxxx xx signálem stálého xxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), například xxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxx., podle xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx I.

Přerušovaný xxxxxx (xxxxxx/xxxxxx):

Xxxxxxxxx kmitočet (2 ± 1) Xx

Xxxx xxxxxxx = xxxx vypnutí ± 10 %

6.2.3.2

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx x kmitočtovou xxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx X, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx strany xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (1&xxxx;800&xxxx;Xx xx 3&xxxx;550&xxxx;Xx).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (2&xxxx;± 1) Xx

6.2.3.3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx být:

a)

buď zvukové xxxxxxxxx xxxxxxxx schválené xxxxx xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx X;

x)

xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx X xxxx 6.1 x 6.2.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx původního xxxxxxxx však xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku měřená xx podmínek podle xxxxxxxx OSN x. 28 xxxxx X xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;xX(X).

6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx – xx-xx instalován

6.3.1   Obecně

V případě xxxxxxxx xxxx rušivého xxxxxx xx vozidla xxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx signál xxxxx xxxx 6.3.2 a 6.3.3.

6.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx optického xxxxxxx

Xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx x rozsahu od 25&xxxx;x do 5 xxx. Odstavením poplašného xxxxxxx se signál xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx signálu

Blikání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a/nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (2&xxxx;± 1) Xx

Xx xxxxx x zvukovému xxxxxxx xxxxx xxx xxxx signály xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx = xxxx xxxxxxx ± 10&xxxx;%

6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx (xxx. pager) – je-li xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx vozidel může xxx xxxxxxx zařízením, xxxxx generuje xxxxxxxx xxxxxx rádiovým přenosem.

6.5   Blokování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

6.5.1

Xx xxxxx motoru xxxxx xxx možné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nastavit.

6.6   Nastavení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

6.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

6.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx některého x níže uvedených xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.6.2.1

Xxxxxxxxxx klíč (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 tohoto xxxxxxxx), xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxxxxxx.

6.6.2.2

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, například dálkové xxxxxxxx, xxxx mít xxxxxxx 50 000 variant, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, například xxxxxxx 5&xxxx;000 xxxxxxx xx 24 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx 50 000 xxxxxxx.

6.6.2.3

Xxxxxxxxxx klíč xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx.

6.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nastavení poplašného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx chráněného xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výstup. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 15 xx 45 sekund po xxxxxxx spínacího zařízení. Xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatele.

6.8   Zpoždění xxx xxxxx

Xx-xx spínací xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxx a nejvýše 15 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx individuálních xxxxxxxx uživatele.

6.9   Zobrazování xxxxx

6.9.1

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx optické xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxxxx optické xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 48.

6.9.2

X indikaci xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx, jako xxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xx „xxxxxxxxx“ a naopak, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 6.9.1. Touto optickou xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx rozsvícení xxxxxxxxx xxxxxx a/nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx indikace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxx.

6.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxxxxx napájení poplašného xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx lze xxxxxx x přídavný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxxxxx nebo baterie xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energii xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému vozidla.

6.11   Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxx

6.11.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dveře xxxx.

6.11.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x/xxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx stav (xxxxxxxxx xxxx odstavení) x/xxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx zevnitř xxxxxxx x nesmí xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vozidla xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx tísňový poplach xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx doba xxxx xxxxxx xx každé xxxxxxxxxx aktivaci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx podmínky

7.1   Provozní parametry

Všechny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxx xxx poruchy fungovat xx níže uvedených xxxxxxxx.

7.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx podmínky

Jsou stanoveny xxx kategorie teploty xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

–&xxxx;40&xxxx;°X xx +&xxxx;85&xxxx;°X xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx;

x)

–&xxxx;40&xxxx;°X xx +&xxxx;125&xxxx;°X xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx.

7.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx instalace

Podle xxxxxxxxx XXX x. 60529:1989 musí být xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx:

x)

XX 40 xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro cestující;

b)

IP 42 xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kabrioletů x automobilů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx XX 40;

x)

XX 54 xxx všechny xxxxxxx části.

Výrobce poplašného xxxxxxx vozidel xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

7.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vlivům

Sedm xxx podle publikace XXX 60068-2-30:1980.

7.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx napájecí xxxxxx: 12&xxxx;X

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: xx 9&xxxx;X do 15 V x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1.1.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx při 23&xxxx;°X:

X = 18&xxxx;X, xxxxxxx 1&xxxx;x,

X = 24 V, xxxxxxx 1 xxx.

7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx

7.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 a 7.2.8.4 xxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx každého x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx systému vozidel, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze jednou, x to po xxxxxxxx zvolených xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx bodech xx xxxxx zvolené xxxxxxx. Xxxxxxx x dodavatelé xxxxxxx musí zaručit xxxxxxxxxx výsledky xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx postupech.

7.2.1.1

Je xxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxx systém vozidel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 6.2.2 x 6.3.2,

xxxxxxxx x poměr xxxxxxx/xxxxxxx xxxxx bodů 6.3.3 a 6.2.3.1, xxxx. 6.2.3.2,

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 6.1.1, připadá-li x xxxxx,

xxxxxxxx blokování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému podle xxxx 6.5.

7.2.1.2

Běžné xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx X = (12&xxxx;± 0,2) X

Xxxxxxx X = (23&xxxx;± 5) °C

7.2.2   Odolnost xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.1.1 xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx podmínkách:

7.2.2.1

Zkušební xxxxxxx

:

X = (–&xxxx;40&xxxx;± 2) °X

Xxxxxxxx napětí

:

U = (9&xxxx;± 0,2) X

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

:

4 xxxxxx

7.2.2.2

Xxx xxxxx xxxxxxxx x prostoru xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx teplota

:

T = (+&xxxx;85&xxxx;± 2) °C

Zkušební xxxxxx

:

X = (15&xxxx;± 0,2) X

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

:

4 hodiny

7.2.2.3

Pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx teplota

:

T = (+ 125 ± 2) °X

Xxxxxxxx xxxxxx

:

X = (15&xxxx;± 0,2) V

Doba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

:

4 xxxxxx

7.2.2.4

Xxxxxxxx systém vozidel xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavení musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (18&xxxx;± 0,2) X po xxxx 1 xxxxxx.

7.2.2.5

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx podroben xxxxxxxxx xxxxxx (24 ± 0,2) X xx xxxx 1 minuty.

7.2.3   Provozní xxxxxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx

Xx xxxxxxx odolnosti xxxxx vniknutí xxxxxx xxxxxx x vody xxxxx xxxxxxxxx XXX 60529:1989 pro stupně xxxxxxx xxxxx xxxx 7.1.2 se opakují xxxxxxx zkoušky xxxxx xxxx 7.2.1.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel, který xx xxx typově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxxxx systému xxxxxxx:

x)

xxxxx x xxxx 4.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (příloha 1), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx poplašný xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx) x

xx)

xxxxx x xxxx 4.1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a v xxxx 4.2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx 4.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1), xx se xxxxxxxxx xxxxxx bodu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx vozidla to xxxx prokázat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx typu xxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vozidla xxxxx x bodě 4.5 xxxxxxxxxxxx dokumentu (xxxxxxx 1), xx xx xxxxxxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx požadované x xxxx 4.5 xxxxxxx 2 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

7.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vlhkosti xxxxx publikace XXX 60068-2-30:1980 se opakují xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.1.

7.2.5   Zkouška odolnosti xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx systém xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx části nesmějí xxx xxxxxxx obrácenou xxxxxxxxx napětí xx xx xxxx 13&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxx 2 xxxxx. Po xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx funkční xxxxxxx xxxxx bodu 7.2.1, x xxxxxxx xxxxxxxx x vyměněnými xxxxxxxxxx.

7.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxx

X xxxxxxx proti xxxxxx xxxx xxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx poplašného xxxxxxx vozidel xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx, a xx xx xx xxxxxx 13 V. Xx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 7.2.1, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nastavení xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.1.2 nesmí xxx xxxx poplašný xxxxxx xxxxxx stavového indikátoru xxxxxxxxx v průměru 20 xX.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

Xxxxxxxxx xxxx poplašného xxxxxxx vozidel, xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxxx xxxxx

X tomto xxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxx x xxxx 4.5 xxxxxxxxxxxx dokumentu (příloha 1), že požadavek xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použit (podle xxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx)

xx)

xxxxx x bodě 4.1 informačního xxxxxxxxx xxxxxx vozidel, xxx xxx xx poplašný xxxxxx xxxxxxx určen, x x xxxx 4.2 příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx x

xxx)

xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spotřebu energie, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx typu xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxx v bodě 4.3.1.1 xxxxxxxxxxxx dokumentu (xxxxxxx 2), xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nepoužije vzhledem x povaze xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jako samostatný xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx 4.3.1.1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 2), xx xx požadavek xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx nepoužije, pokud xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx nepoužije v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v bodě 4.3.1.1 přílohy 2 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku.

7.2.8   Provozní xxxxxxxxxxxx xx vibrační xxxxxxx

7.2.8.1

Xxx xxxx zkoušku xx konstrukční xxxxx xxxx na xxx xxxx:

xxx 1

:

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx montované xx xxxxxxx,

xxx 2

:

konstrukční xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx motoru.

7.2.8.2

Konstrukční xxxxx / poplašný xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vibracím xxxxxx xxxxxxxxx:

7.2.8.2.1

Xxx xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx od 10 Hz xx 500 Hz x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ±5&xxxx;xx x xxxxxxxxxx zrychlením 3&xxxx;x (xxxxxxxx xxxxxxx 0).

7.2.8.2.2

Xxx xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx od 20 Hz xx 300&xxxx;Xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ±2&xxxx;xx x xxxxxxxxxx zrychlením 15&xxxx;x (xxxxxxxx xxxxxxx 0).

7.2.8.2.3

Xxx typ 1 x 2

Změna xxxxxxxx 1 xxxxxx/xxx.

Xxxxx xxxxx: 10; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3 xx.

Xxxxxxx xx aplikují při xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx vyšších xxxxxxxxxx xxx konstantním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.2.8.3

X xxxxxxx xxxxxxx xx poplašný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx elektrické xxxxxxx x xxxxx xx xx 200&xxxx;xx xxxxxxxx.

7.2.8.4

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx opakují xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.1.

7.2.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 300 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx a/nebo optických) x xxxxxxxx přestávkou xxxxxxxxx zařízení 5 xxx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle bodu 7.2.1.2.

7.2.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx spínače xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (instalovaného xxx xxxxxxx)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx provedou xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx dveří xxxxxxxxx vybavení.

7.2.10.1

Spínač xxxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx funkční x xx 2&xxxx;500 xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx expozicí xxxxx xxxx xx xxxx minimálně 96 xxxxx podle xxxxx XXX 68-2-11-1981, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

7.2.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxx aktivován, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 0,2&xxxx;× 0,15&xxxx;x zasune otevřeným xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 0,3&xxxx;x (xxxxxx xx xxxxxx svislé xxxxxx) směrem dopředu xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx 0,4&xxxx;x/x x xxx xxxxx 45x xx střední xxxxxxx xxxxxx vozidla. (Xxx xxxxxxx x xxxxxxx 8 tohoto xxxxxxxx).

7.2.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx systém xxxxxxx xxxx xxx podroben xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 7.

V xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx vozidel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx funkční xxxxx stanovené ve xxxxxxxxx xxxxx přílohy 7, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve spojení x xxxxxxxxx bodu 6.1.2.1.

Xxxxx xxx o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, pokládá xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen x xxxxxxxx poplašného xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx 7 x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvukový xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx určeno, x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx funkční xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokáže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.2.13&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxx se, že xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 165 mm tvrdosti 70&xxxx;± 10 Shore X x xxxxxxx 4,5&xxxx;X xx kteréhokoli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxx povrch xx xxxxxxxx xxxxx poplach.

7.2.14   Zabezpečení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxxx vybíjením xxxxxxxxx 0,5&xxxx;X xx xxxxxx xx 3&xxxx;X xxxxxxxx xxxxx poplach.

Zkušební podmínky: xxx bod 7.2.1.2.

7.2.15&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxx cestující xxxxx xxxx 6.1.1 se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (bod 7.2.1.2).

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nesmí xxxxxxx, xx-xx pětkrát x xxxxxxxxx 0,5 xxxxxxx podroben xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.13.

Xxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zvenčí xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx okolo xxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxx).

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx:

8.1

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

8.1.1

Xxxxxx vozidel x modelů xxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx 12&xxxx;X se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx“.

8.1.2

Xxxxxx instalace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8.1.3

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předpisu XXX x. 162 (Imobilizéry) xxxx xxxxxxxx XXX x. 116 doplňku 7&xxxx;x původnímu znění, xxxx xxxxxxxx XXX x. 97 doplňku 8&xxxx;x xxxxx xxxx 01.

8.2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x instalaci, xxxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxxx 5.

8.3

Xxxxxx xxxxxx xxx kupujícího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx výrobce;

b)

doporučuje xx xxxxx dobré xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx);

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měla xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x poplašným xxxxxxxx xxxxxxx.

8.4

Xxxxx x xxxxxxx

8.5

Xxxxxx xxx xxxxxx

8.6

Xxxxxx upozornění xx xxxxxxxxx spojená x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxx 8.2.

8.7

Údaj o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 4.4 xxxxxx xxxxxxxx x/xxxx mezinárodního xxxxxxxxxx x shodě xxxxxxxxx v bodě 4.10 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx XX – Schvalování xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx předpisu namontován xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části X tohoto xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx XXX č. 116 xxxxxxx 7&xxxx;x původnímu xxxxx, nebo xxxxxxxx XXX x. 97 xxxxxxx 8&xxxx;x xxxxx xxxx 01, není xxxxx opakovat xxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx xxxxx části X xxxxxx předpisu.

9.   Definice

Pro xxxxx xxxxx II xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx:

9.1

xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx)“ se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx; xxxx systémy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

9.2

xxxxx vozidla x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,“ xx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podstatných xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx název nebo xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo poplašného xxxxxxx xxxxxxx;

9.3

xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxx vozidla, pokud xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 10, 11 a 12.

9.4

Xxxxxxx definice xxxxxx xxx xxxx II xxxx uvedeny v xxxx 2 tohoto xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

10.1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby v xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx výstražný xxxxxx, x xxx xxxxx být xxxxxxx x imobilizérem.

Tento xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx zvukový, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rádiový xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

10.2

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky, zejména xx elektromagnetickou kompatibilitu.

10.3

Poplašný xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx části se xxxxxxx aktivovat xxxxxxx, xxxxxxx za xxxxx xxxxxx.

10.4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx porucha xxxx xxxxxxxxxxxx napájení xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

10.5

Xxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx instalovány xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, například použitím xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx ukrýt.

10.6

Systém xxxx být uspořádán xxx, aby zkrat x kterémkoli xxxxxx xxxxxxxxxxx signálu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx

11.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

11.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx požadavky

Poplašný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla, xxxxxx motoru a xxxxxxxxxxxxx prostoru. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xxx cestující.

Instalace xxxxx x xxxxxxxxx účinkem, xxxxx umožňují xxxxxxxx/xxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xx vozidla, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zasklené plochy xxxx

x)

xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, například xxxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx brát x xxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxxxxx poplachu, viz xxx 11.1.2).

Xxxxx tato xxxxxxxx xxxxx generují xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx vnějších xxxxx (xxxxxxxxx větru), xxxxx xxx xxxxxxxx signál xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx čidel xxxxxxxxx více než xxxxxxxxx během xxxx xxxxxxxxx periody poplašného xxxxxxx.

X xxxxx případě xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidla.

Některé druhy xxxxxxxxxx čidel, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx (ultrazvukové, xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx atd., xxxxx xxx xxxxxxx vyřazeny x činnosti. X xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxx každým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

11.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

11.1.2.1

xx třeba xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx:

x)

xxxxxx do xxxxxxx: xxxxxxx podle xxxx 7.2.13;

x)

xxxxxxxxxxxxxxxxx kompatibility: zkouška xxxxx xxxx 7.2.12;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: zkouška xxxxx xxxx 7.2.14;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx pro cestující: xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.15.

11.1.2.2

Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, například xx základě technických xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za provádění xxxxxxxxxxxxx zkoušek některé x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

11.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx poplach

11.2.1   Obecně

Výstražný xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x musí xx výrazně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx používaných v xxxxxxxxx provozu.

Vedle zvukového xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx může být xx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxxx poplašným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvukové xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxx chráněno xxxxx snadnému x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zvukové xxxxxxxxx zařízení podle xxxx 11.2.3.1, xxxx xxx xxxxxxxxx systémem xxxxx aktivováno standardní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výstražným xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupným) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx signálu

Minimálně: 25&xxxx;x

Xxxxxxxxx: 30 s

Zvukový signál xxxx znovu zaznít xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx, xx. xx xxxxxxxx xxxx zmíněného xxxxxxxx xxxxxxxxx. (Xxxxxxx: xxx xxxx 11.1.1 a 11.1.2).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxx signál

11.2.3.1

Zařízení xx xxxxxxxx stálého xxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), například klaksony: xxxxxxxxx xxxxx xxx., xxxxx předpisu XXX x. 28 xxxxx X.

Xxxxxxxxxxx signál (zapnut/vypnut):

Spouštěcí xxxxxxxx (2&xxxx;± 1) Xx

Xxxx xxxxxxx = xxxx vypnutí ± 10&xxxx;%

11.2.3.2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kmitočtovou xxxxxxxx: xxxxxxxxx x další xxxxx podle xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx I, xxx xx xxxxxxx zdvihem xxxxx frekvence na xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozsahu (1&xxxx;800&xxxx;Xx xx 3&xxxx;550&xxxx;Xx).

Xxxxxxxxxx xxxxx propustnosti (2 ± 1) Xx

11.2.3.3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx zvuku xxxx xxx:

x)

xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx schválené xxxxx xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx X;

x)

xxxx xxxxxxxx, které splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx OSN x. 28 xxxxx X bodů 6.1 x 6.2.

X xxxxxxx xxxxxx zvuku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výstražného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx akustického xxxxx měřená xx xxxxxxxx xxxxx předpisu XXX č. 28 xxxxx X snížena xx hodnotu 100&xxxx;xX(X).

11.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx – xx-xx xxxxxxxxxx

11.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

X případě vniknutí xxxx xxxxxxxx zásahu xx vozidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx optický xxxxxx podle bodů 11.3.2 x 11.3.3.

11.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx signálu xx aktivace poplachu xxxx být x xxxxxxx od 25&xxxx;x xx 5 xxx. Xxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xx signál xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx všech směrových xxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx cestující xxxxxx xxxxx světel xx stejném xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (2&xxxx;± 1) Hz

Ve vtahu x xxxxxxxxx signálu xxxxx být tyto xxxxxxx asynchronní.

Doba xxxxxxx = doba xxxxxxx ± 10&xxxx;%

11.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx (xxx. pager) – xx-xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx systém xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx generuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nastavení poplašného xxxxxxx

11.5.1

Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

11.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

11.6.1

Xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nezpůsobí xxxxx poplach.

11.6.2

Odstavení

Odstavení xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx dosáhnout xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinkem.

11.6.2.1

Mechanický xxxx (xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx), xxxxx může xxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémem xxxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxxxxxx.

11.6.2.2

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx nejméně 50&xxxx;000 xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxx prohledání xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 5&xxxx;000 xxxxxxx xx 24 hodin xxx xxxxxxxxx xxxxx 50&xxxx;000 xxxxxxx.

11.6.2.3

Xxxxxxxxxx klíč xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx chráněného xxxxxxxx xxx cestující x xxxxxxx zpožděním pro xxxxxx a xxxxxx.

11.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx chráněného xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx. Xxxx zpoždění pro xxxxxx xxxx být xxxxx nastavit xx xxxx 15 xx 45 xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

11.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxx

Xx-xx spínací xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxx chráněného xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpožděním xxxxxxx 5 xxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxx. Xxxx zpoždění xxxx xxx nastavitelná xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

11.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx

11.9.1

Xxx podávání xxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, nastavená xxxx xxxxxxxx, aktivace xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx optické xxxxxxxxxx xxxxxx i xxx prostoru pro xxxxxxxxx. Veškeré xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx osvětlení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu XXX x. 48.

11.9.2

K xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx, xxxx xxxx změny xx xxxxx „nastavení“ xx „xxxxxxxxx“ x xxxxxx, xx použije xxxxxxx zařízení xxxxx xxxx 11.9.1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx osvětlení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx směrovými světly xxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxx.

11.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxxxxx napájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx akumulátor xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx částí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla.

11.11   Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxx

11.11.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx indikace xxxxxxx

Xxx nastavování xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx správnosti) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, například xxxxxxxx xxxxx apod.

11.11.2   Tísňový poplach

Optický x/xxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) a/nebo xxxxxx poplašného xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx spuštěn zevnitř xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxx odstavení) poplašného xxxxxxx. Xxxxxxxx vozidla xxxx xxx rovněž xxxxxxx tísňový xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx každé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx motoru xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo poplašného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu x postupy podle xxxx 7.

Tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx:

12.1

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxx vozidel / xxxxxxxx xxxxxx xx nebo xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx svítilny), xxxx

12.2

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxx.

12.3

Xxxxxxxxxxx části, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxx. xxxxx.

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx:

13.1

Xxxxx k xxxxxxx.

13.2

Xxxxxx xxx xxxxxx.

13.3

Xxxxxx upozornění xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

14.1

Xxxxx xxxxx xxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx schvalovacímu xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx části. Xxxxxxxxxxx xxxxx potom xxx:

x)

xx xxxxxxxxxx s výrobcem xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x)

xxxxxxxxx xxxxx bodu 14.1.1 (xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxx 14.1.2 (rozšíření).

14.1.1

Revize

Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx usoudí, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepříznivé xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx vozidel v xxxxxx xxxxxxx stále xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx „xxxxxx“.

X xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřeby revidované xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx každé xxxxxxxxxx stránce zřetelně xxxxxxx povahu xxxxx x datum xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu s xxxxxxxxx popisem xxxx.

14.1.2

Xxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx dokumentech:

a)

jsou xxxxxxxxxx xxxxx kontroly xxxx xxxxxxx xxxx

x)

xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení (x xxxxxxxx xxxx xxxxxx) xxxx

x)

xx xxxxxxxx schválení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

14.2

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedením xxxx xx sdělí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.3. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušebních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx revize xxxx xxxxxxxxx.

14.3

Xxxxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sdělení vystavenému xxx xxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3), xxxxxxx xxxx xxx splněny xxxx xxxxxxxxx:

15.1

Xxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxxx.

15.2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly jakosti.

15.3

Orgán, xxxxx xxxxxxxxx udělil, xxxx xxxxxxx ověřit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx.

16.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

16.1

Xxxxxxxxx udělené xxx typ vozidla / xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx předpisu xxxx být xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bodu 15.

16.2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, odejme xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, neprodleně o xxx informuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxx xxxxx x příloze 2.

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxx typu xxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx informovat xxxxx, který schválení xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stranám xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx 2.

18.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x adresy schvalovacích xxxxxx

Xxxxxxx strany dohody, xxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx x adresy xxxxxxxxxxx zkušeben xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx schvalovacích xxxxxx, xxxxx udělují xxxxxxxxx xxxx a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel (R.E.3.), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6. https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions.

(2)  Týká xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 12&xxxx;X.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx Xxxxxx x xxxx 1958 xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 3 Xxxxxxx xxxxxxxx x konstrukci xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6 – https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions.


XXXXXXX 1X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(Xxxxxxxxx xxxxxx: A4 (210&xxxx;xx × 297&xxxx;xx))

X xxxxxxx x xxxxx 11 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

1.1

Xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx):…

1.2

Xxx:…

1.3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, je-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx:…

1.3.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:…

1.4

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx:…

1.5

Xxxxxxxx xxxxxx XXX schválení:…

1.6

Adresa (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx):…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2.1

Xxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

2.2

Xxxxxx: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx se xxxxxxxx.)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

3.1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx uděleno:

3.1.1

Podrobný popis xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a/nebo výkresy (xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx schválen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx odkaz na xxxxx x xxxx 4.2 informačního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systému):

3.2

U xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

3.2.1

Xxxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x nimiž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxx:

3.2.2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:

PŘÍLOHA 1X

Xxxxxxxxxx dokument

(Maximální xxxxxx: A4 (210 mm × 297&xxxx;xx))

Xxxxx xxxx 6 tohoto xxxxxxxx, xxxxx xx týká XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx technického celku

1.   Obecně

1.1

Značka (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx):…

1.2

Xxx:…

1.3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx zařízení xxxxxxxx&xxxx;(1):…

1.3.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:…

1.4

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:…

1.5

Xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx:…

1.6

Xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx):…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

2.1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:…

2.1.1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx skládá:…

2.1.2

Opatření xxxxx xxxxxx poplachům:…

2.2

Rozsah xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx poskytuje:…

2.3

Způsob xxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx:…

2.4

Xxxxx efektivních xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

2.5

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částí, z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:…

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

3.1

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xx výkresech musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx značku XXX xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx referenční xxxxxx):…

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

4.1

Xxxxxx vozidel, do xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:…

4.2

Xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx:…

4.3

Xxxxx k použití:…

4.4

Případný xxxxx x údržbě:…

4.5

Seznam xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx poplašného systému xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vozidlech.

(1)  Pokud xxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx konstrukční části xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx, kterých xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx znaky v xxxxxxxxxxx xxxxxx „?“ (xxxx. XXX??123??).


XXXXXXX 2A

Sdělení

(Maximální xxxxxx: X4 (210 mm × 297&xxxx;xx))

 (1)

Xxxxx

:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

……

……

……

xx xxxx&xxxx;(2)

:

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx schválení

odmítnutí xxxxxxxxx

xxxxxx schválení

definitivního ukončení xxxxxx

xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxxxx XXX x. 163

Xxxxxxxxx x. … Xxxxxxxxx x.…

1.

Xxxxxxxx xxxxxx:…

2.

Xxx x xxxxxxxx název (xxxxx):…

3.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:…

4.

Xxxxxxxx jméno x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:…

4.1

Xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:…

4.2

Xxxxxx: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx&xxxx;(2)

4.3

Xxxxxxxx xxxxxx:…

4.3.1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx uděleno:…

4.3.1.1

Podrobný xxxxx xxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx (pokud xx xxxxxxxx systém xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxx uveden xxxxx xx xxxxx x xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel):

4.3.2

U xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů

4.3.2.1

Podrobný xxxxx poplašného xxxxxxx x částí vozidla, x xxxxx instalovaný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:…

4.3.2.2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částí, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:…

5.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:…

6.

Xxxxx předání xxxxxxx ke schválení:…

7.

Technická xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:…

8.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxx:…

9.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:…

10.

Xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx&xxxx;(2):

11.

Xxxxx:…

12.

Xxxxx:…

13.

Xxxxxx:…

14.

X xxxxxx sdělení jsou xxxxxxxxx tyto dokumenty xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx schválení:…

15.

Poznámky:…

(1)  Rozlišovací xxxxx xxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.


XXXXXXX 2B

Sdělení

(Maximální formát: X4 (210&xxxx;xx × 297&xxxx;xx))

 (1)

Xxxxx

:

Xxxxx xxxxxxxxx orgánu:

……

……

……

ve xxxx&xxxx;(2)

:

xxxxxxx schválení

rozšíření schválení

odmítnutí xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx předpisu x. 163

Xxxxxxxxx x. … Rozšíření x.…

1.

Xxxxxxxx xxxxxx:…

2.

Xxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx):…

3.

Xxxxx x xxxxxx výrobce:…

3.1

Případně xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:…

3.2

Xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx):…

4.

Xxxxxxxx systém:…

4.1

Způsob xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx:

4.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

4.2

Xxxxx poplašného xxxxxxx:

4.2.1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx poplašný systém xxxxxxx:…

4.2.2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:…

4.2.3.

Xxxxxx vozidel, xx xxxxxxx lze zařízení xxxxxxxxxx:…

4.2.4.

Xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zkoušen:…

5.

Technická xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek:…

6.

Datum xxxxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxx:…

7.

Xxxxx xxxxxxxxx vydaného touto xxxxxxxxx:…

8.

Xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx&xxxx;(2):

9.

Xxxxx:…

10.

Xxxxx:…

11.

Xxxxxx:…

12.

X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxx xxxxxxxxx:…

13.

Xxxxxxxx:…

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx číslo xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx (xxx ustanovení o schválení x xxxxx&xxxx;xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx se xxxxxxxx.


XXXXXXX 3

Uspořádání značek xxxxxxxxx

(xxx xxxx 4.4 xx 4.4.2 tohoto xxxxxxxx)

x = 8&xxxx;xx (xxxxxxx)

Xxxx uvedená xxxxxx xxxxxxxxx umístěná xx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxx (X 6) xxxxx xxxxxxxx OSN č. 163 xxx xxxxxx xxxxxxxxx 00185. První xxx xxxxxxx (00) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx schválení xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 163 x xxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXX 4

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

Xx, xxxx xxxxxxxxx(x)…

(xxxxxxxx x xxxxx)

xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém vozidel:

Značka:…

Typ:…

se xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x…

xxx…

(xxxxx xxxxxxxxx)

(xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení, xxxxx xx číslo xxxxxxxxx…

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx):

Xxxxxxxxxxx xxxx: … ……Xxxxxxxx:

X:…

xxx:…

Xxxxx adresa xxxxxxx x xxxxxxx:…

Xxxxxx: … (xxxxxx xxxxxx).

XXXXXXX 5

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xx, xxxx xxxxxxxxx(x)… xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx provedl(a) instalaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systému.

Popis xxxxxxx

Xxxxxx:…

Xxx:…

Xxxxxxx xxxxx:…

Xxxxxxxxxxx xxxxx:…

Xxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx:…

Xxx:…

Xxxxx schválení:…

V: …xxx:…

Xxxxx adresa montážní xxxxxxxxxx x razítko:…

Podpis: (xxxxxx xxxxxx).

PŘÍLOHA 6

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxx vložky xxxxxxx nesmí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx než 1&xxxx;xx; xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxx xxxx válcem xxxxxx x&xxxx;xxxx pouzdrem xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 600&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxxxxx momentu 25 Nm.

3.   

Vložka xxxxxxx xxxx xxx chráněna xxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxx xxx nejméně 1&xxxx;000 xxxxxxxxxxx permutací.

5.   

Spínač xxxxx xxx možno xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx chráněn xxxxx vniknutí nečistoty xxxx xxxx.

XXXXXXX 7

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx poruchám svodů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx XXX x. 10 xxxxx xxxx 06 x podle xxxxxxxxxx xxxxx popsaných v xxxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx montážní podskupiny (XXX).

Xxxxxxxx systém xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx stavu odstavení x ve xxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodných xxxxxxxxxx xxxxxxxx OSN x. 10 série xxxx 06 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 6 xxx vozidla a x xxxxxxx 9 xxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxxx systém xxxxxxx/xxxxxxxx systém xx xxxxxx xx provozních xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx x tabulce 1.

Xxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx x kritéria xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx systém

Typ xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx/ xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxx XX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;xx/x (1)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx systém xx stavu nastavení

Klíč x xxxxxx OFF

Neočekávaná xxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx systému

Poplašný xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx (připadá-li x úvahu)

Neočekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx ESA

Poplašný systém xxxxxxx/xxxxxxxx systém xx xxxxx odstavení

Neočekávaná aktivace xxxxxxxxxx systému xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx stavu xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx systému

3.   

Elektrické xxxxxx elektrostatickými xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx elektrickému xxxxxx xx zkouší x xxxxxxx s xxxxxx XXX 10605:2008/XXX 1:2014 s xxxxxxxx závažnosti zkoušky xxxxx tabulky 2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) xx xxxxxxxx na vozidle xxxx xx elektrické/elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxx XXX

Xxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel/poplašného systému

Síť xxxxxx

Xxxxxxxx úroveň

Kritéria selhání

Výboj xxxxxxxx

Xxxx snadno přístupné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx stavu xxxxxxxxx

(xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx XX, xxxx xx vozidlo xxxxxxxx xxxxxxxxx 50&xxxx;xx/x, nebo xx motor v xxxxxx xxxxxxxxx)

330 pF, 2 xΩ

± 6&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx systému

Body snadno xxxxxxxxx pouze z xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

(xxxxxxx-xx xx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x klíč xx x xxxxxx XXX)

150 xX, 2 xΩ

± 15&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx opětovné xxxxxxxx do 1&xxxx;x xx každém výboji

Kontaktní xxxxx

Xxxx snadno přístupné xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx systém vozidel/poplašný xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

(xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx ON, xxxx xx xxxxxxx pohybuje xxxxxxxxx 50 km/h, xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx)

330 xX, 2 kΩ

± 4&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx systém xxxxxxx/xxxxxxxx systém xx xxxxx xxxxxxxxx

(xxxxxxx-xx xx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx XXX)

150 xX, 2 kΩ

± 8&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx opětovné xxxxxxxx do 1&xxxx;x xx každém výboji

Každá xxxxxxx xx provede xx 3 xxxxxx, xxxxxxx minimální xxxxxxxx xxxx výboji xx 5&xxxx;x.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodných xxxxxxxxxx předpisu OSN x. 10 série xxxx 06 a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 4 x 5 xxx xxxxxxx xxxx x přílohách 7 x 8 xxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx montážní podskupiny (XXX).

Xxxxxxxx xxxxxx vozidel/poplašný xxxxxx musí být xx xxxxx xxxxxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx předpisu XXX x. 10, režim 50&xxxx;xx/x.


XXXXXXX 8

Xxxxxxx xxxxxxx xxx ochranu prostoru xxx cestující

Bod 7.2.11