Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx XXX x. 163 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxxxxxx systému vozidel [2021/2276]

Xxxxx vstupu x xxxxxxxx: 30. září 2021

Xxxxx xxxxxxxx slouží xxxxxxxx xxxx dokumentační xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx znění xx: XXX/XXXXX/XX.29/2021/50.

XXXXX

Xxxxxxx

1.

Xxxxxx působnosti

2.

Definice

3.

Žádost x xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxx

Xxxx X – Xxxxxxxxxxx poplašných xxxxxxx xxxxxxx

5.

Xxxxxxxxx požadavky

6.

Zvláštní xxxxxxxxx

7.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx podmínky

8.

Pokyny

Část XX – Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

9.

Xxxxxxxx

10.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

11.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

12.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

13.

Xxxxxx

14.

Xxxxx xxxx xxxxxxx x rozšíření xxxxxxxxx

15.

Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

16.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výroby

17.

Definitivní ukončení xxxxxx

18.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x adresy schvalovacích xxxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxxxxx dokument

2

Sdělení

3

Uspořádání xxxxxx xxxxxxxxx

4

Xxxx prohlášení x xxxxx

5

Xxxx osvědčení x xxxxxxxxx

6

Xxxxxxxxx na spínače xxxxxxxx mechanickým klíčem

7

Elektromagnetická xxxxxxxxxxxxx

8

Xxxxxxx systémů xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx vztahuje na:

1.1

schvalování

a)

poplašných xxxxxxx vozidel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x xxxxxxx xxxxxxxxx N1 (1) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2&xxxx;x, xxxx-xx xxxxxxx vozidla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxxxxxx, x

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx X1 a xxxxxxx xxxxxxxxx X1&xxxx;(2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2&xxxx;x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx.

1.2

Xx žádost xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx schválení xxxx xxx vozidla xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx vozidel.

1.3

Tento xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx souvisí x xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

2.1

Xxxxxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx předpisu, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx a xxx něž xxx xxxxxx schválení xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.3

Xxxxxxxx“ xx rozumí xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schvalování typu x za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Není xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx organizace xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.4

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xx rozumí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (typů) vozidel, xxxxx účelem xx xxxxxxxxxxx vniknutí xxxx xxxxxxxx zásahu xx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.5

Xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx způsobena xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zásahem xx vozidla.

2.6

Výstražným zařízením“ xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx ke xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

2.7

Xxxxxxxxx zařízením“ xx xxxxxx zařízení sloužící x xxxxxxxxx, odstavení x zkoušení poplašného xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.8

Xxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxx do xxxxxxxxxxx zařízení přenesen xxxx poplachu.

2.9

Odstavením“ xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel, xx xxxxxx xxxxxx být xx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.10

Xxxxxx“ xx rozumí jakékoli xxxxxxxx konstruované x xxxxxxxx k ovládání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2.11

Xxxxx xxxxxxxxxx systému vozidel“ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx název xxxx xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxx;

x)

xxxx výstražného xxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.12

Xxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx systému vozidel, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5, 6 x 7.

2.13

Imobilizérem“ xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránit xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.14

Xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx kterého xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instalované ve xxxxxxx x výzvě x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx o xxxxxxxxx

3.1

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2

X žádosti musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 obsahující xxxxx xxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxxxx systém vozidel xxxxxxxxxx.

3.3

Xxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxx představující typ, xxxxx xx být xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

4.1

Xxxxxxxxx xx udělí, xxxxxxxx typ xxxxxx xx schválení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx části (xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx předpisu.

4.2

Každému xxxxxxxxxxx typu se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Jeho první xxx xxxxxxx (xxxx 00, což odpovídá xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závažné technické xxxxx xxxxxxxx v xxxx vydání schválení. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxx přidělit stejné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx konstrukční xxxxx definovaným x xxxxx xxxxxxxx.

4.3

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx smluvním xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx.

4.4

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx shodné x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx a na xxxxxx přístupném xxxxx xxxxxxxx ve formuláři xxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x:

4.4.1

xxxxxxx „E“ v xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx rozlišovací číslo xxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx,&xxxx;(3) a

4.4.2

čísla xxxxxx xxxxxxxx, za nímž xxxxxxxxx písmeno „R“, xxxxxxx x číslo xxxxxxxxx typu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bodě 4.4.1.

4.5

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, která udělila xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1 xxxxxxxx; x takovém případě xx předpis, xxxxx xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx schválení xxxxx xxxxxx předpisu, xxxx umístit xx xxxxxxxx sloupcích vpravo xx xxxxx předepsaného x xxxx 4.4.1.

4.6

Značka xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.7

X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x blízkosti xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxx x vozidle, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.8

X xxxxxxx konstrukční xxxxx xxxxxxxxx samostatně jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx značku xxxxxxxxx xx hlavní prvek (xxxxx) xxxxxxxx.

4.9

Xxxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze 3 tohoto xxxxxxxx.

4.10

Xxxx xxxxxxxxxxx xx značce xxxxxxxxx xxxxx bodu 4.4 xxxx se xxx každý xxxxxxxx xxxxxx vozidel xxxxxxxx x xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxx.

4.10.1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidel, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx modelů xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodat výrobci xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4.10.2

Xx-xx poplašný systém xxxxxxx zhotoven x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxx xxxxxx konstrukční část xxxxxxxx / xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x prohlášení x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.10.3

Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 4 tohoto xxxxxxxx.

Xxxx I – Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxx

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx požadavky

5.1

Poplašný xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vyslat výstražný xxxxxx. Tento výstražný xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

5.2

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být konstruovány, xxxxxxxxx a instalovány xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx, které xx xxxx vybaveno, nadále xxxxxxxxx příslušné technické xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5.3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx (xx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

5.4

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx konstrukční části xx nesmějí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

5.5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxx jeho elektrického xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx bezpečný xxxxxx xxxxxxx.

5.6

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx konstrukční xxxxx x jimi xxxxxxxx díly musí xxx konstruovány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxx xx nejmenší xxxxxx, xx xx někdo xxxxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx použitím xxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx kdekoli xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx snadno xxxxx.

5.7

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx elektrické xxxxxxxxx xx konstrukčním xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.

5.8

Xxxxxx xxxx xxx uspořádán xxx, xxx zkrat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx žádnou xxxxx xxxxxx poplašného xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx okruhu.

5.9

Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel může xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splňovat požadavky xxxxxxxx XXX x. 162 (Imobilizéry) xxxx xxxxxxxx XXX č. 116 xxxxxxx 7&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx XXX x. 97 xxxxxxx 8&xxxx;x xxxxx xxxx 01.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx

6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

6.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx požadavky

Poplašný xxxxxx vozidel musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kterýchkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx kontrolní xxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxx xxxx vypnutí xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx čidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x)

xxxxxx x xxxxxx vozidla, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxx přípustná, xxxxxxx je xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplašným signálům (xx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx 6.1.2).

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poplašný signál x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx (například xxxxxxxx xxxxxxxx plochy) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jedním x výše xxxxxxxxx xxxxx aktivován xxxx xxx desetkrát xxxxx xxxx xxxxxxxxx periody xxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx aktivační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx., xxxxx xxx xxxxxxx vyřazeny x xxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvláštní úmyslný xxxxx. Nesmí být xxxxx xxxxxxx xxxxx x činnosti, xx-xx xxxxxxxx systém xx xxxxx xxxxxxxxx.

6.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

6.1.2.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx okruhu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx a xxxxxxxx pracovních a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx systém x xxxx xxxxxxxxxxx části,

je xxxxx zajistit, aby xxxxxxxx systém xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplašný xxxxxx x případě:

a)

nárazu xx vozidla: xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.13;

x)

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.12;

x)

xxxxxxx napětí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vybitím: xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.14;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kontroly prostoru xxx cestující: zkouška xxxxx bodu 7.2.15.

6.1.2.2

Xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx planému poplachu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zkušebna odpovědná xx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx uvedených xxxxxxx xxxxxxxx.

6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx poplach

6.2.1   Obecně

Výstražný signál xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx zvukového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poplašným xxxxxxxx xxxxxxx namontováno xxxxxxxx xxxxxxx výstražné xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx-xx se xxxxxxxx zvukové výstražné xxxxxxxx xxxxx xxxx 6.2.3.1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx neoprávněná xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výstražným xxxxxxxxx (zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx zvukového xxxxxxx

Xxxxxxxxx: 25&xxxx;x

Xxxxxxxxx: 30&xxxx;x

Xxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, tj. po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx: xxx xxxx 6.1.1 x 6.1.2).

Xxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx přerušen.

6.2.3   Požadavky xx zvukový signál

6.2.3.1

Zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxx., xxxxx xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx I.

Přerušovaný xxxxxx (xxxxxx/xxxxxx):

Xxxxxxxxx kmitočet (2&xxxx;± 1) Xx

Xxxx zapnutí = xxxx xxxxxxx ± 10&xxxx;%

6.2.3.2

Xxxxxxxx zvukového xxxxxxx s kmitočtovou xxxxxxxx: xxxxxxxxx a xxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx OSN x. 28 části I, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx uvedeného xxxxxxx (1&xxxx;800&xxxx;Xx xx 3&xxxx;550&xxxx;Xx).

Xxxxxxxxxx xxxxx propustnosti (2&xxxx;± 1) Xx

6.2.3.3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku

Zdrojem xxxxx xxxx být:

a)

buď zvukové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx OSN x. 28 xxxxx X;

x)

xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx X xxxx 6.1 a 6.2.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX č. 28 xxxxx X xxxxxxx na xxxxxxx 100&xxxx;xX(X).

6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx – xx-xx instalován

6.3.1   Obecně

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rušivého xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx signál podle xxxx 6.3.2 a 6.3.3.

6.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx optického xxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx od 25&xxxx;x xx 5 xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx signál xxxx okamžitě přerušit.

6.3.3   Druh xxxxxxxxx signálu

Blikání xxxxx xxxxxxxxx světel x/xxxx xxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhu.

Spouštěcí kmitočet (2&xxxx;± 1) Xx

Xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxx xxxxxxx asynchronní.

Doba xxxxxxx = xxxx xxxxxxx ± 10&xxxx;%

6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxx) – xx-xx instalován

Poplašný xxxxxx vozidel xxxx xxx vybaven xxxxxxxxx, xxxxx generuje xxxxxxxx xxxxxx rádiovým xxxxxxxx.

6.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

6.5.1

Xx xxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx nastavit.

6.6   Nastavení x xxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx

6.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxx nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poplach.

6.6.2   Odstavení

Odstavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx možno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.6.2.1

Xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx 6 xxxxxx předpisu), xxxxx může být xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx centrálním xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxx 1 000 xxxxxxxxxx.

6.6.2.2

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx 50 000 xxxxxxx, xxxxx i proměnlivé xxxx x/xxxx minimální xxxx prohledání deset xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 5&xxxx;000 variant xx 24 xxxxx pro xxxxxxxxx počet 50 000 xxxxxxx.

6.6.2.3

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx zařízení uvnitř xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx nástup x xxxxxx.

6.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx pro xxxxxx

Xx-xx spínací xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplašného xxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx musí být xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 15 xx 45 sekund xx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení. Xxxx zpoždění může xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx podmínek uživatele.

6.8   Zpoždění xxx xxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxxx x optické xxxxxxx aktivovány se xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxx a xxxxxxx 15 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx individuálních xxxxxxxx uživatele.

6.9   Zobrazování xxxxx

6.9.1

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx doba xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx) jsou xxxxxxxxx xxxxxxx indikátory xxxxxx x xxx xxxxxxxx pro cestující. Xxxxxxx optické xxxxxxx xxxx použití xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 48.

6.9.2

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx „nastavení“ do „xxxxxxxxx“ x naopak, xx použije optické xxxxxxxx xxxxx xxxx 6.9.1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx pod podmínkou, xx xxxxxxx indikace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxx.

6.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx buď xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx akumulátorová xxxxxxx. Případně xxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx baterii. Tento xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energii xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

6.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx volitelné xxxxxx

6.11.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxx samočinné xxxxxxxx (xxxxxxxxx správnosti) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

6.11.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x/xxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx přípustný bez xxxxxx xx xxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) x/xxxx funkci poplašného xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx zevnitř xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (nastavení nebo xxxxxxxxx) poplašného xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vozidla xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx tísňový xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx poplachu xxxxx xxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx spuštění xxxxxx xxxx zastavit jeho xxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx parametry

Všechny xxxxxxxxxxx xxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx fungovat xx níže xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx podmínky

Jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx teploty xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

–&xxxx;40&xxxx;°X až +&xxxx;85&xxxx;°X xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx;

x)

–&xxxx;40&xxxx;°X xx +&xxxx;125&xxxx;°X xxx části xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

7.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx instalace

Podle xxxxxxxxx IEC x. 60529:1989 musí xxx xxxxxxx xxxx stupně xxxxxxx:

x)

XX 40 xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

x)

XX 42 xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx cestující xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx střechou, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ochrany xxx XX 40;

x)

XX 54 pro xxxxxxx xxxxxxx části.

Výrobce poplašného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx omezení xxxxxxxx xx montážní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel x xxxxxxx xx prach, xxxxxxx a teplotu.

7.1.3   Odolnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx vlivům

Sedm xxx xxxxx xxxxxxxxx XXX 60068-2-30:1980.

7.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx napájecí xxxxxx: 12 V

Pracovní rozsah xxxxxxxxxx napětí: xx 9&xxxx;X do 15 V x xxxxxxx teplot xxxxx xxxx 7.1.1.

Xxxxxxxx xxxx xxx zvýšené xxxxxx xxx 23&xxxx;°X:

X = 18 V, nejdéle 1&xxxx;x,

X = 24&xxxx;X, xxxxxxx 1 min.

7.2   Zkušební xxxxxxxx

7.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 x 7.2.8.4 xxxxx, xx xxxx-xx některé xx xxxxxxx, které mají xxx podle xxxxxxx x xxxxxx bodů xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx bodech xx xxxxx zvolené xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx musí zaručit xxxxxxxxxx výsledky xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.2.1.1

Xx xxxxx ověřit, zda xxxxxxxx xxxxxx vozidel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 6.2.2 x 6.3.2,

xxxxxxxx x poměr xxxxxxx/xxxxxxx podle bodů 6.3.3 x 6.2.3.1, xxxx. 6.2.3.2,

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 6.1.1, xxxxxxx-xx v xxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 6.5.

7.2.1.2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx X = (12&xxxx;± 0,2) X

Xxxxxxx X = (23&xxxx;± 5) °X

7.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxx teploty x xxxxxx

Xxxxxxx požadavků xxxxx xxxx 7.2.1.1 xx xxxxx xxx ověřit xxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

7.2.2.1

Xxxxxxxx xxxxxxx

:

X = (– 40 ± 2) °X

Xxxxxxxx xxxxxx

:

X = (9 ± 0,2) X

Xxxx vystavení těmto xxxxxxxxx

:

4 hodiny

7.2.2.2

Pro xxxxx xxxxxxxx v prostoru xxx xxxxxxxxx nebo x prostoru pro xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx

:

X = (+&xxxx;85&xxxx;± 2) °X

Xxxxxxxx xxxxxx

:

X = (15 ± 0,2) V

Doba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

:

4 hodiny

7.2.2.3

Pro xxxxx umístěné v xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx jinak:

Zkušební xxxxxxx

:

X = (+&xxxx;125&xxxx;± 2) °X

Xxxxxxxx xxxxxx

:

X = (15&xxxx;± 0,2) V

Doba xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxx

:

4 xxxxxx

7.2.2.4

Xxxxxxxx xxxxxx vozidel xx stavu nastavení x xxxxxxxxx xxxx xxx podroben xxxxxxxxx xxxxxx (18&xxxx;± 0,2) X xx xxxx 1 hodiny.

7.2.2.5

Poplašný systém xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx i odstavení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx napětí (24&xxxx;± 0,2) X po xxxx 1 minuty.

7.2.3   Provozní xxxxxxxxxxxx xx zkoušce xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx

Xx zkoušce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx publikace XXX 60529:1989 xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx 7.1.2 xx xxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxx xxxx 7.2.1.

Se souhlasem xxxxxxxxx zkušebny se xxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

Xxxxxxxxx xxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel:

i)

uvést x xxxx 4.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použit (xxxxx xxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx) a

ii)

uvést v xxxx 4.1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxx 4.2 příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému

V tomto xxxxxxx musí výrobce xxxxxxx xxxxx x xxxx 4.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1), xx xx požadavek xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nepoužije xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx to xxxx xxxxxxxx předložením xxxxxxxxx dokumentace.

c)

Schválení typu xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celek

V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vozidla xxxxx x xxxx 4.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (příloha 1), xx xx xxxxxxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxx instalace.

Tento xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx požadované x xxxx 4.5 xxxxxxx 2 xxx byly xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx.

7.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vlhkosti xxxxx xxxxxxxxx XXX 60068-2-30:1980 xx xxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxx xxxx 7.2.1.

7.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx odolnosti xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zničeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx napětí xx xx xxxx 13&xxxx;X xxxxxxxx xx dobu 2 minut. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxx xxxx 7.2.1, x xxxxxxx nutnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X xxxxxxx proti zkratu xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx spoje poplašného xxxxxxx xxxxxxx uzemněny x/xxxx xxxxxxx, x xx xx do xxxxxx 13&xxxx;X. Po xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.1, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx energie xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.1.2 xxxxx xxx xxxx poplašný systém xxxxxx stavového indikátoru xxxxxxxxx x xxxxxxx 20 xX.

Xx souhlasem xxxxxxxxx zkušebny se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

Xxxxxxxxx typu poplašného xxxxxxx vozidel, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxx x xxxx 4.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1), že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použit (podle xxxx 7 tohoto xxxxxxxx)

xx)

xxxxx x xxxx 4.1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxx 4.2 xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x

xxx)

xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxx v xxxx 4.3.1.1 xxxxxxxxxxxx dokumentu (xxxxxxx 2), xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzhledem x xxxxxx podmínek xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx typu vozidla x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx jako samostatný xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx 4.3.1.1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 2), xx xx xxxxxxxxx xxxxxx bodu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx informace xxxxxxxxxx v bodě 4.3.1.1 přílohy 2 xxx byly xxxxxxxxxx xxx xxxxx schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

7.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vibrační xxxxxxx

7.2.8.1

Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx dva xxxx:

xxx 1

:

konstrukční části xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

xxx 2

:

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx motoru.

7.2.8.2

Konstrukční xxxxx / xxxxxxxx systém xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

7.2.8.2.1

Xxx xxx 1

Proměnlivý xxxxxxxx xx 10&xxxx;Xx xx 500&xxxx;Xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ±5&xxxx;xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3&xxxx;x (xxxxxxxx xxxxxxx 0).

7.2.8.2.2

Xxx xxx 2

Proměnlivý xxxxxxxx xx 20&xxxx;Xx xx 300&xxxx;Xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ±2 mm x maximálním xxxxxxxxxx 15&xxxx;x (xxxxxxxx xxxxxxx 0).

7.2.8.2.3

Xxx xxx 1 x 2

Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx/xxx.

Xxxxx xxxxx: 10; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3 xx.

Xxxxxxx xx aplikují xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.2.8.3

X průběhu xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxx xxxxxxx x kabel xx xx 200 mm xxxxxxxx.

7.2.8.4

Xx vibrační xxxxxxx xx xxxxxxx funkční xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.1.

7.2.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 300 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx a/nebo optických) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení 5 xxx. za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.1.2.

7.2.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zvenčí (xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx)

Xxxx uvedené xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxxx-xx xx zámek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.2.10.1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx i xx 2 500 cyklech xxxxxxxxx/xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx expozicí xxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx 96 xxxxx xxxxx xxxxx XXX 68-2-11-1981, zkouška xxxxxxxxx xxxxx korozi.

7.2.11   Zkouška xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 0,2&xxxx;× 0,15&xxxx;x xxxxxx otevřeným xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 0,3 m (měřeno xx středu xxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx 0,4&xxxx;x/x a xxx úhlem 45x xx střední xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. (Xxx xxxxxxx x xxxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxx).

7.2.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 7.

V tomto xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx funkční xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx 7, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 6.1.2.1.

Xxxxx xxx x xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx vozidel, xxxxx je určen x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx stanovených x xxxxxxx 7 a xxxxxx při zkouškách xxxxxxxx zvukový xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxx, x xxxxxxxx se tedy xx poplašný xxxxxx xxxxxxx splňující xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

7.2.13   Zabezpečení xxxxx xxxxxxx poplachu v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxx se, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx 165&xxxx;xx xxxxxxxx 70&xxxx;± 10 Shore X a energii 4,5&xxxx;X xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx planý xxxxxxx.

7.2.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx planému xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx se, zda xx pomalým snižováním xxxxxx xxxxxx baterie xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 0,5&xxxx;X xx xxxxxx xx 3&xxxx;X xxxxxxxx xxxxx poplach.

Zkušební xxxxxxxx: xxx bod 7.2.1.2.

7.2.15&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx planému xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx cestující

Systémy určené x xxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 6.1.1 se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx 7.2.1.2).

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx návodu xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, je-li pětkrát x intervalu 0,5 xxxxxxx podroben xxxxxxx xxxxx bodu 7.2.13.

Planý xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx okolo xxx (xxx zavřených xxxxxx).

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx:

8.1

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

8.1.1

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx které je xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pro „všechny xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxx 12&xxxx;X xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx“.

8.1.2

Xxxxxx xxxxxxxxx znázorněný xx fotografiích a/nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8.1.3

X případě xxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx součástí je xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pokyny xxxxxxx souladu x xxxxxxxxx předpisu XXX x. 162 (Imobilizéry) xxxx xxxxxxxx XXX x. 116 doplňku 7&xxxx;x xxxxxxxxx znění, xxxx xxxxxxxx XXX x. 97 xxxxxxx 8&xxxx;x xxxxx změn 01.

8.2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x instalaci, xxxxx xxxx je uveden x xxxxxxx 5.

8.3

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxx vozidel xx xxxxx instalovat x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xx xxxxx dobré xxxxxxxx xxxxxxxxxx (výrobce poplašného xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx);

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měla xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx systémem xxxxxxx.

8.4

Xxxxx k použití

8.5

Pokyny xxx xxxxxx

8.6

Xxxxxx upozornění xx xxxxxxxxx xxxxxxx x případnými xxxxxxxx xxxx doplňky xxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 8.2.

8.7

Xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 4.4 xxxxxx xxxxxxxx x/xxxx mezinárodního xxxxxxxxxx x shodě xxxxxxxxx x bodě 4.10 tohoto xxxxxxxx.

Xxxx XX – Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému

Jestliže xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx schválení xxxxx části II xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidel xxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX x. 116 xxxxxxx 7&xxxx;x původnímu xxxxx, xxxx xxxxxxxx XXX x. 97 xxxxxxx 8 k xxxxx xxxx 01, není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx schválení xxxxx xxxxx X xxxxxx předpisu.

9.   Definice

Pro xxxxx xxxxx II xxxxxx xxxxxxxx platí, že:

9.1

poplašným xxxxxxxx (xxxxxxx)“ se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx namontovaných xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxxxxxxx vniknutí nebo xxxxxxxx zásahu do xxxxxxx; xxxx systémy xxxxx poskytovat dodatečnou xxxxxxx xxxxx neoprávněnému xxxxxxx xxxxxxx;

9.2

xxxxx vozidla x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,“ xx xxxxxxxx vozidla, která xx xxxxxxx neliší x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx název xxxx xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

9.3

xxxxxxxxxx vozidla“ xx rozumí schválení xxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 10, 11 x 12.

9.4

Xxxxxxx definice xxxxxx xxx xxxx II xxxx uvedeny x xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx požadavky

10.1

Poplašné systémy xxxx xxx konstruovány x xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zajistily výstražný xxxxxx, a xxx xxxxx xxx spojeny x imobilizérem.

Tento výstražný xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

10.2

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

10.3

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx části se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

10.4

Xxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx provoz vozidla.

10.5

Poplašný xxxxxx, xxxx konstrukční xxxxx x jimi xxxxxxxx xxxx musí xxx instalovány xxxxxxx xxxxxxxx, aby bylo xx xxxxxxxx xxxxxx, xx je xxxxx xxxxxx, aniž by xxxxxxx pozornost, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx použitím xxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx kdekoli xxxxx xxxxxxxx x které xxx xxxxxx xxxxx.

10.6

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx okruhu.

11.   Zvláštní požadavky

11.1   Rozsah xxxxxxx

11.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x signalizovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx motoru x xxxxxxxxxxxxx prostoru. Jeho xxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxx porucha xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xxx cestující.

Instalace xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xx vozidla, xxxxxxxxx xxxxx kontrolující xxxxxxx xxx cestující, xxxxxx skla, xxxxxxx xxxxxxxx zasklené xxxxxx xxxx

x)

xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, například xxxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx nutno brát x úvahu opatření, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (tj. xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx 11.1.2).

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx během xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poplašného xxxxxxx.

X xxxxx případě xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx., xxxxx xxx xxxxxxx vyřazeny x činnosti. X xxxxx případě xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nastavení.

11.1.2   Zabezpečení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

11.1.2.1

xx xxxxx xxxxxxxx, aby poplašný xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxx bodu 7.2.13;

x)

xxxxxxxxxxxxxxxxx kompatibility: zkouška xxxxx bodu 7.2.12;

c)

snížení xxxxxx xxxxxxxxxxx postupným xxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxx 7.2.14;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx: xxxxxxx podle bodu 7.2.15.

11.1.2.2

Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

11.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx poplach

11.2.1   Obecně

Výstražný xxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx výrazně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx používaných x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx zvukového xxxxxxxxxxx zařízení původního xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx-xx xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxx 11.2.3.1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx neoprávněná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením (xxxxxxxxx snadněji xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.

11.2.2   Doba xxxxxx zvukového xxxxxxx

Xxxxxxxxx: 25&xxxx;x

Xxxxxxxxx: 30&xxxx;x

Xxxxxxx xxxxxx xxxx znovu xxxxxx xxxxx xx dalším xxxxxx do xxxxxxx, xx. xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. (Xxxxxxx: viz xxxx 11.1.1 a 11.1.2).

Xxxxxxxxxx poplašného systému xxxx xxx signál xxxxxxxx přerušen.

11.2.3   Požadavky xx xxxxxxx signál

11.2.3.1

Zařízení se xxxxxxxx xxxxxxx tónu (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxx., xxxxx xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx X.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx/xxxxxx):

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (2 ± 1) Xx

Xxxx xxxxxxx = xxxx vypnutí ± 10&xxxx;%

11.2.3.2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx X, ale xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (1&xxxx;800&xxxx;Xx až 3&xxxx;550&xxxx;Xx).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (2&xxxx;± 1) Xx

11.2.3.3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx zvuku xxxx xxx:

x)

xxx zvukové výstražné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX č. 28 xxxxx I;

b)

nebo xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx OSN x. 28 části X xxxx 6.1 x 6.2.

X případě xxxxxx xxxxx odlišného xx zvukového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vybavení xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx akustického xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX x. 28 xxxxx X xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;xX(X).

11.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx – xx-xx xxxxxxxxxx

11.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

X případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zásahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx aktivovat optický xxxxxx xxxxx xxxx 11.3.2 a 11.3.3.

11.3.2   Doba xxxxxx optického signálu

Doba xxxxxx optického xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx od 25&xxxx;x xx 5 xxx. Xxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx směrových xxxxxx a/nebo osvětlení xxxxxxxx xxx cestující xxxxxx xxxxx světel xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (2 ± 1) Xx

Xx vtahu x xxxxxxxxx signálu xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx = doba vypnutí ± 10&xxxx;%

11.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx poplach (xxx. xxxxx) – xx-xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vybaven xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rádiovým xxxxxxxx.

11.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

11.5.1

Xx xxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úmyslně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

11.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

11.6.1

Xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxx nezpůsobí xxxxx poplach.

11.6.2

Odstavení

Odstavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x rovnocenným xxxxxxx.

11.6.2.1

Xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx centrálním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxxxxxx.

11.6.2.2

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx ovládání, xxxx xxx nejméně 50&xxxx;000 xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a/nebo xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 5&xxxx;000 xxxxxxx xx 24 xxxxx xxx xxxxxxxxx počet 50&xxxx;000 xxxxxxx.

11.6.2.3

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx chráněného prostoru xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zpožděním xxx xxxxxx x xxxxxx.

11.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx výstup

Je-li spínací xxxxxxxx pro nastavení xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxx zajištěno xxxxxxxx pro výstup. Xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 15 xx 45 xxxxxx xx xxxxxxx spínacího xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx může xxx nastavitelná podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

11.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx vstup

Je-li xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxx chráněného prostoru, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxx. Doba xxxxxxxx xxxx xxx nastavitelná xxxxx individuálních xxxxxxxx xxxxxxxxx.

11.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx

11.9.1

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx systému (xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx doba xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx optické xxxxxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostor xxx xxxxxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 48.

11.9.2

X indikaci xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ procesů, xxxx jsou xxxxx xx stavu „nastavení“ xx „xxxxxxxxx“ x xxxxxx, se použije xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.9.1. Xxxxx xxxxxxxx indikací xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx cestující xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx světly xxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxx.

11.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxxxxx napájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx lze xxxxxx x přídavný xxxxxxxxxx nebo přídavnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energii xx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla.

11.11   Požadavky xx volitelné xxxxxx

11.11.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx anomální xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

11.11.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx poplach

Optický x/xxxx zvukový x/xxxx xxxxxxx poplach je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx stav (xxxxxxxxx xxxx odstavení) x/xxxx xxxxxx poplašného systému. Xxxxx poplach xxxx xxx spuštěn xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx stav (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx. Uživatel xxxxxxx xxxx mít rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx doba xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx aktivaci xxxxxxx. Xxxxxxx poplach xxxxx xxxxxx xxxxxxxx motoru xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx podmínky

Všechny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx 7.

Tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx:

12.1

xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, zda xxxxxxxx systém xxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx

12.2

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx již xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx a existují x tom písemné xxxxxxx.

12.3

Xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx.

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xx každému xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx:

13.1

Xxxxx k xxxxxxx.

13.2

Xxxxxx xxx údržbu.

13.3

Obecné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x případnými xxxxxxxx xxxx doplňky xxxxxxx.

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx schválení

14.1

Každá xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxx části. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx buď:

a)

po xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, že je xxxxx udělit xxxx xxxxxxxxx typu, xxxx

x)

xxxxxxxxx xxxxx bodu 14.1.1 (xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxx 14.1.2 (rozšíření).

14.1.1

Revize

Pokud xxxx změněny údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, označí xx xxxxx jako „xxxxxx“.

X xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informačních xxxxxxxxx x xx každé xxxxxxxxxx stránce zřetelně xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxx konsolidované x xxxxxxxxxxxxx xxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx popisem změn.

14.1.2

Jako „xxxxxxxxx“ xx změna xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

x)

xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení (s xxxxxxxx xxxx xxxxxx) xxxx

x)

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x platnost.

14.2

Potvrzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx sdělí xxxxxxxx xxxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxxxx stanoveným x xxxx 4.3. Xxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxxx protokolů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx uváděl xxxxx poslední xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

14.3

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx rozšíření xxxxxxxxx, xxxxxxx každému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely takového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxx zajištění shodnosti xxxxxx

Xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3), přičemž xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

15.1

Xxxxxxx / xxxxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx předpisu.

15.2

Zkoušky xxxxxxxxxx x příslušné xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x každého xxxx xxxxxxx xxxx konstrukční xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx statisticky řízeného x xxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

15.3

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro každé xxxxxxx zařízení. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jednou za xxx xxxx.

16.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výroby

16.1

Schválení xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.

16.2

Xxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx ostatní xxxxxxx strany dohody, xxxxx tento předpis xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx formuláře podle xxxxx x příloze 2.

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výrobu xxxx xxxxxxx / konstrukční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx schválení xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx zprávu ostatním xxxxxxxx xxxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx v xxxxxxx 2.

18.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zkušeben xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x názvy x adresy schvalovacích xxxxxx

Xxxxxxx strany dohody, xxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, sdělí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a adresy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx se zasílají xxxxxxxxx potvrzující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx v Xxxxxx usnesení o xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3.), xxxxxxxx ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6. xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx29/xxxxxxxxxxx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxx xx pouze vozidel x elektrickým xxxxxxxx 12&xxxx;X.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx Xxxxxx z xxxx 1958 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 Xxxxxxx xxxxxxxx x konstrukci xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6 – xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx29/xxxxxxxxxxx.


PŘÍLOHA 1A

Informační dokument

(Maximální xxxxxx: A4 (210&xxxx;xx × 297 mm))

V xxxxxxx x xxxxx 11 xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxx xxxx systému xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplašného systému

1.   Obecně

1.1

Značka (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx):…

1.2

Xxx:…

1.3

Xxxxxx xxxxxxxx typu, je-li xx zařízení xxxxxxxx:…

1.3.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:…

1.4

Xxxxx x xxxxxx výrobce:…

1.5

Umístění značky XXX xxxxxxxxx:…

1.6

Xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx závodu (montážních xxxxxx):…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxx

2.1

Xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

2.2

Xxxxxx: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx (Nehodící xx xxxxxxxx.)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

3.1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx:

3.1.1

Xxxxxxxx xxxxx xxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxx (xx-xx xxxxxxxx systém xxx typově xxxxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx):

3.2

X xxxxx neschválených xxxxxxxxxx xxxxxxx

3.2.1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxxxx poplašný systém xxxxxxx:

3.2.2

Xxxxxx hlavních konstrukčních xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:

XXXXXXX 1X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(Xxxxxxxxx xxxxxx: X4 (210&xxxx;xx × 297&xxxx;xx))

Xxxxx bodu 6 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx XXX schválení typu xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického celku

1.   Obecně

1.1

Značka (xxxxxxxx název xxxxxxx):…

1.2

Xxx:…

1.3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx vyznačen (1):…

1.3.1

Umístění xxxxxxxxx xxxxxxxx:…

1.4

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx:…

1.5

Xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx:…

1.6

Xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx):…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

2.1

Xxxxxxxx popis xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx poplašný xxxxxx xxxxxxx:…

2.1.1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:…

2.1.2

Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx:…

2.2

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zařízení xxxxxxxxx:…

2.3

Xxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx:…

2.4

Xxxxx efektivních xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

2.5

Xxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx zařízení xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:…

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

3.1

Xxxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx značku XXX schválení xxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx):…

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

4.1

Xxxxxx vozidel, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:…

4.2

Xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx:…

4.3

Xxxxx x použití:…

4.4

Případný xxxxx x xxxxxx:…

4.5

Xxxxxx xxxx xxxxxx předpisu, xxxxx xx nepoužijí xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx instalovat xx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx vozidlech.

(1)  Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx popis xxxx konstrukční části xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx, kterých se xxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx znaky x xxxxxxxxxxx xxxxxx „?“ (xxxx. ABC??123??).


XXXXXXX 2X

Xxxxxxx

(Xxxxxxxxx formát: X4 (210 mm × 297&xxxx;xx))

 (1)

Xxxxx

:

Xxxxx správního xxxxxx:

……

……

……

xx xxxx&xxxx;(2)

:

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx schválení

odmítnutí xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX x. 163

Xxxxxxxxx x. … Xxxxxxxxx x.…

1.

Xxxxxxxx xxxxxx:…

2.

Xxx x obchodní xxxxx (xxxxx):…

3.

Xxxxx x adresa xxxxxxx:…

4.

Xxxxxxxx jméno x xxxxxx xxxxxxxx výrobce:…

4.1

Fotografie x/xxxx xxxxxxx představitele xxxx xxxxxxx:…

4.2

Xxxxxx: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx&xxxx;(2)

4.3

Xxxxxxxx xxxxxx:…

4.3.1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx:…

4.3.1.1

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx, ilustrovaný xxxxxxxxxxxx x/xxxx výkresy (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celek, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxx 4.2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx):

4.3.2

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů

4.3.2.1

Podrobný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vozidla, x nimiž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:…

4.3.2.2

Xxxxxx xxxxxxxx konstrukčních xxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx skládá:…

5.

Stručný xxxxx vozidla:…

6.

Datum xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx:…

7.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:…

8.

Xxxxx xxxxxxxxx vydaného touto xxxxxxxxx:…

9.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zkušebnou:…

10.

Schválení xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx&xxxx;(2):

11.

Xxxxx:…

12.

Xxxxx:…

13.

Xxxxxx:…

14.

X xxxxxx sdělení xxxx xxxxxxxxx xxxx dokumenty xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx schválení:…

15.

Poznámky:…

(1)  Rozlišovací xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx se xxxxxxxx.


PŘÍLOHA 2B

Sdělení

(Maximální xxxxxx: X4 (210 mm × 297&xxxx;xx))

 (1)

Xxxxx

:

Xxxxx správního xxxxxx:

……

……

……

xx xxxx&xxxx;(2)

:

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 163

Xxxxxxxxx x. … Xxxxxxxxx x.…

1.

Xxxxxxxx xxxxxx:…

2.

Xxx a xxxxxxxx xxxxx (xxxxx):…

3.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx:…

3.1

Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:…

3.2

Xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx závodu (xxxxxxxxxx xxxxxx):…

4.

Xxxxxxxx xxxxxx:…

4.1

Xxxxxx xxxxxxxx typu, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx:

4.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx označení:

4.2

Popis poplašného xxxxxxx:

4.2.1

Xxxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxxxx a částí xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxx:…

4.2.2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx systém xxxxxx:…

4.2.3.

Xxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx:…

4.2.4.

Xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx poplašný xxxxxx xxxxxxx:…

5.

Xxxxxxxxx zkušebna xxxxxxxxx za provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:…

6.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxx:…

7.

Xxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxxx:…

8.

Xxxxxxxxx uděleno/odmítnuto/rozšířeno/odňato (2):

9.

Místo:…

10.

Datum:…

11.

Podpis:…

12.

K xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:…

13.

Xxxxxxxx:…

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx (xxx ustanovení o schválení x xxxxx&xxxx;xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.


PŘÍLOHA 3

Uspořádání značek xxxxxxxxx

(xxx xxxx 4.4 xx 4.4.2 xxxxxx xxxxxxxx)

x = 8 mm (xxxxxxx)

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx udává, že xxxxxxx typ byl xxxxxxxx v Belgii (X 6) podle xxxxxxxx OSN x. 163 pod xxxxxx xxxxxxxxx 00185. První xxx xxxxxxx (00) xxxxx schválení typu xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxx XXX č. 163 x jeho xxxxxxxx xxxxx.

PŘÍLOHA 4

Xxxx prohlášení x xxxxx

Xx, níže xxxxxxxxx(x)…

(xxxxxxxx x xxxxx)

xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém vozidel:

Značka:…

Typ:…

se xxxxx xxxxxxx x xxxxx schváleným

v…

dne…

(místo xxxxxxxxx)

(xxxxx)

xxxxxxxx xx formuláři sdělení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx…

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (hlavních xxxxxxxxxxxxx xxxxx):

Xxxxxxxxxxx xxxx: … ……Xxxxxxxx:

X:…

xxx:…

Xxxxx adresa xxxxxxx x xxxxxxx:…

Xxxxxx: … (xxxxxx funkci).

XXXXXXX 5

Xxxx osvědčení x instalaci

Já, níže xxxxxxxxx(x)… xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx provedl(a) instalaci xxxx popsaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx:…

Xxx:…

Xxxxxxx xxxxx:…

Xxxxxxxxxxx číslo:…

Popis poplašného xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx:…

Xxx:…

Xxxxx xxxxxxxxx:…

X: …xxx:…

Xxxxx xxxxxx montážní xxxxxxxxxx x xxxxxxx:…

Xxxxxx: (xxxxxx xxxxxx).

PŘÍLOHA 6

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ovládané xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx více xxx 1&xxxx;xx; xxxxxxxxxxx část xxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 600&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx 25 Nm.

3.   

Vložka xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx klíče xxxx xxx nejméně 1&xxxx;000 efektivních permutací.

5.   

Spínač xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx klíčem, který xx liší xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxx xxxx spínače xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx clonkou nebo xxxxx způsobem chráněn xxxxx xxxxxxxx nečistoty xxxx vody.

PŘÍLOHA 7

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx instrukcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu XXX x. 10 xxxxx xxxx 06 x xxxxx zkušebních xxxxx popsaných x xxxxxxx 10 pro xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx montážní podskupiny (XXX).

Xxxxxxxx xxxxxx vozidel/poplašný xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx proti vyzařovanému xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přechodných xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 10 série xxxx 06 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 6 xxx xxxxxxx x x příloze 9 xxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx montážní xxxxxxxxxx (ESA).

Poplašný xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a s xxxxxxxx xxxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx v tabulce 1.

Xxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx x kritéria xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/ xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx na xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx vozidel/poplašný xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxx XX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;xx/x (1)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel/poplašného systému

Poplašný xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx systém xx xxxxx nastavení

Vozidlo v xxxxxx dobíjení (připadá-li x úvahu)

Neočekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx odstavení

Neočekávaná aktivace xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel/poplašného xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx systému

3.   

Elektrické xxxxxx elektrostatickými výboji

Odolnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx XXX 10605:2008/XXX 1:2014 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tabulky 2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx elektrostatickému xxxxxx (XXX) xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxx XXX

Xxx xxxxxx

Xxxx výboje

Stav xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel/poplašného xxxxxxx

Xxx xxxxxx

Xxxxxxxx úroveň

Kritéria selhání

Výboj xxxxxxxx

Xxxx snadno xxxxxxxxx xxxxx z vnitřku xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

(xxxxxxx-xx xx zkouška xx xxxxxxx, xxxx xx nachází x xxxxxx XX, xxxx xx xxxxxxx pohybuje xxxxxxxxx 50&xxxx;xx/x, nebo xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx)

330 xX, 2 xΩ

± 6&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx systému

Body xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx systém xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx nastavení

(provádí-li xx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xx zablokuje x xxxx xx x xxxxxx OFF)

150 xX, 2 xΩ

± 15&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel/poplašného xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 1 s xx xxxxxx výboji

Kontaktní xxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vnitřku xxxxxxx

Xxxxxxxx systém xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

(xxxxxxx-xx se xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx XX, xxxx xx xxxxxxx pohybuje xxxxxxxxx 50 km/h, xxxx xx motor x xxxxxx volnoběhu)

330 xX, 2 xΩ

± 4 kV

Neočekávaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx snadno xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

(xxxxxxx-xx se xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx XXX)

150 xX, 2 xΩ

± 8&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poplašného xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx systému xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 1 s xx xxxxxx výboji

Každá xxxxxxx xx xxxxxxx xx 3 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx je 5&xxxx;x.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx technických xxxxxxxxx x přechodných xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 10 xxxxx xxxx 06 x xxxxx zkušebních metod xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 4 x 5 xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx 7 x 8 pro xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx montážní xxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx stavu xxxxxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX x. 10, xxxxx 50&xxxx;xx/x.


XXXXXXX 8

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx

Xxx 7.2.11