Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx XXX x. 162 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx [2021/2275]

Xxxxx vstupu x xxxxxxxx: 30. xxxx 2021

Xxxxx dokument xxxxxx xxxxxxxx jako dokumentační xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx závazné xxxxx xx: XXX/XXXXX/XX.29/2021/49.

XXXXX

Xxxxxxx

1.

Xxxxxx působnosti

2.

Definice

3.

Žádost x xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxx

5.

Xxxxxxxxxxx

6.

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

7.

Xxxxxxxx xxxxxx

8.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

9.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

10.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx schvalovacích xxxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

Xxxxxxx

3

Xxxxxxxxxx značek schválení

4

Vzor xxxxxxxxxx x xxxxx

5

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

7

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx XXX xx vztahuje xx:

1.1.

Xxxxxxxxx

x)

xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X1 s maximální xxxxxxxxx 2 xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, a

b)

vozidel xxxxxxxxx X1 x xxxxxxx kategorie N1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 tuny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;(1)&xxxx;(2).

1.2.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vozidla xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

1.3.

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx přenosové xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxxxx x ochranou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

2.1.

Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxx xxxxx vozidla x xxx xxx xxx xxxxxx schválení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx předpis xxxxxxxx xxxxxxx;

2.2.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně, xxx xxxxx xx vztahu x jednomu xxxx xxxx specifikovaným typům xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

2.3.

xxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx schvalovacímu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Osoba xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nutně xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx výroby xxxxxxx, systému, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem postupu xxxxxxxxx;

2.4.

xxxxxxxxxxxx“ se rozumí xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

2.5.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxx imobilizéru;

2.6.

indikátorem xxxxx“ xx rozumí zařízení xxxxxx x indikaci xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx na deaktivovaný x naopak);

2.7.

aktivovaným xxxxxx“ xx xxxxxx stav, xx xxxxxx xx xxxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

2.8.

xxxxxxxxxxxxx stavem“ xx xxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxx může pohybovat xxxxxx xxxxxxxx;

2.9.

xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyrobené x xxxxxxxx blokovacího xxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx x vyroben xxx, xxx xxxx xxx ovládán xxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

2.10.

xxxxxxxxx x xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v deaktivovaném xxxxx;

2.11.

xxxxxxxxxxx kódem“ xx xxxxxx elektronický kód xxxxxxxxxx se z xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx;

2.12.

xxxxx xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx název xxxx značka výrobce;

b)

druh xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx (xxxxx bodu 5.2.1 xxxx);

2.13.

xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx imobilizéru“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výrobce;

b)

vlastnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxx x xxxxxxxxxx imobilizéru.

3.   Žádost x schválení

3.1.

Žádost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx části xxxxx tohoto předpisu xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2.

X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vyhotoven podle xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx technických xxxxxxxxxx imobilizéru x xxxxxx (způsoby) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx předá xxxxxxx (xxxxxxx) / xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx) představující xxx, xxxxx xx xxx schválen.

4.   Schválení

4.1.

Schválení typu xx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxx xxx číslice (x xxxxxxxxxxx 00, xxx xxxxxxxx předpisu x jeho xxxxxxxx xxxxx) udávají sérii xxxx xxxxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx schválení. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stejné xxxxx xxxxxx typu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx předpisu.

4.3.

Oznámení x udělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx zašle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x příloze 2 xxxxxx xxxxxxxx.

4.4.

Xx xxxxxx vozidle xxxx xxxxxxxxxxx části, xxxxx xxxx shodné x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxxx přístupném xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx umístí mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x:

4.4.1.

xxxxxxxx x xxxxxxxx písmenem „X“ xxxxxxxxxxxx rozlišovacím xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx udělila (3), x

4.4.2.

xxxxx xxxxxx předpisu, xx xxxx xxxxxxxxx písmeno „X“, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kružnice xxxxxxxxxx x bodě 4.4.1.

4.5.

Xx-xx xxx shodný x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx předpisů připojených x xxxxxx v xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1 výše xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx něhož bylo xxxxxxxxx x zemi, xxxxx xxxxxxxxx udělila xxxxx xxxxxx předpisu, xxxxxxx, uvede ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx symbolu xxxxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.6.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.7.

X xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx schválení xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx vozidlo xxxxxxxx výrobce, xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

4.8.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx výrobce xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx části schválené xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxx poplašný xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX x. 163 xxxx xxxxxxxx XXX x. 116, xxxxxxx 7&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx XXX x. 97, doplňku 8&xxxx;x xxxxx změn 01 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4.9.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx značek xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx.

4.10.

Xxxx xxxxxxxxxxx xx značce schválení xxxxx xxxx 4.4 xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nabízený x prodeji xxxx xxxxxxxxxx x shodě.

Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx imobilizér schválený xxxxx xxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použil jako xxxxxxx vybavení xxxxxxxx xxxxxx vozidla nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx výrobce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx prohlášení o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx dotyčný xxxxxxx xxxxxxx schválení xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxx hlavní konstrukční xxxx (části) označena (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx značkou x x prohlášení x xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx referenčních xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx.

4.11.

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx předaném xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX x. 116 doplňku 7&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx XXX č. 97 xxxxxxx 8&xxxx;x xxxxx xxxx 01 xxxx samostatný xxxxxxxxx xxxxx, zkoušky, není xxxxx opakovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadované pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu.

5.   Specifikace

5.1.   Obecné xxxxxxxxxxx

5.1.1.

Xxxxxxxxxx xxxx být možno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

5.1.2.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx musí xxx provedeny xxx, xxx každé xxxxxxx xxxxxxxx imobilizérem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky.

5.1.3.

Imobilizér xxxxx xxx možno xxxxx xx aktivovaného xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy:

a)

je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx policie xxxx

x)

xxxxx musí:

i)

pohánět xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, nebo

ii)

udržovat xxxxxxx vozidla xx xxxxxx stavu nabití xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x xxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx výjimka uplatněna, xx nutno xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx).

5.1.4.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx možno xxxxxxxx vyřadit z xxxxxxxx.

5.1.5.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx vozidla, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5.1.6.

Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx tak, xxx xx instalaci do xxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxx nemohl xxx xxxxxx, xxxx xx xx vzbudilo xxxxxxxxx, xxxxxxx z provozu xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx levných nástrojů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Vyřazení xxxxxxxxxxx xxxxxxx větší xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x časově xxxxxxx.

5.1.7.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx přiměřené životnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx (zkouška xxxxx xxxx 5.3). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx apod.).

5.1.8.

Imobilizér xxxx xxx instalován x kombinaci x xxxxxx xxxxxxx vozidla xxxx xxxx xxx xx nich xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx motoru, xxxxxxxx xxxxxxx).

5.1.9.

Xxxxx xxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx brání xxxxxxxx pneumaticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;(4) x xxxxxxx xxx, xx x xxxxxx provozu xxxx xxx xxxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx OSN x. 13 xx xxxxx platném x xxxx xxxxxx žádosti x schválení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx imobilizér, xxxxx xxxxx uvolnění pneumaticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx stanovené x xxxxx předpise.

5.1.10.

Imobilizér xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

5.2.1.1.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pohonem xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx:

5.2.1.1.1.

x xxxxxxx dodatečné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx motorem přerušením xxxxxxx dvou samostatných xxxxxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, dodávka xxxxxx, pneumaticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx brzdy xxx.);

5.2.1.1.2.

xxxxxxx xx kódu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provoz xxxxxxx.

5.2.1.2.

Xxxxxxxxxx určený k xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vstup xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výfukového xxxxxx.

5.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xx vozidle (xxx xxxx 5.1.8 a 5.3).

5.2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx bezpečnost

Je xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zkoušek xxxxx xxxx 5.3 xxxxxxxx xxxx imobilizéru (xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx).

5.2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.2.4.1.

Xxxxxxxxxx se musí xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jedním x xxxxxxxxxxxxx způsobů, xxxx xx řidič xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxx klíčku xxxxxxxxxx x zámku xxxxxxxxxx xx polohy „0“ x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx během xxx, se xxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx 1 minutu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

5.2.4.2.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx aktivovaného xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx chod xxxxxx, xxx xxxxxxx bod 5.1.3, smí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx oprávněného xxxxxxxxx.

5.2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx

5.2.5.1.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx možno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.2.5.1.1.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvoleného xxxx x možností nejméně 10&xxxx;000 xxxxxxx.

5.2.5.1.2.

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx mít xxxxxxx 50&xxxx;000 xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnů, xxxxxxxxx xxxxxxx 5 000 xxxxxxx za 24 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx 50&xxxx;000 variant.

5.2.5.1.3.

Jestliže xxx xxxxxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ovládání, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx zpět xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 minut po xxxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxx xxxxxxxxx motoru xxxxxxxxxx žádná xxxxx xxxx.

5.2.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx

5.2.6.1.

Xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx, změna x aktivovaného stavu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx) xxxx přípustné xxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxxxx optické xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro osvětlení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 48.

5.2.6.2.

X xxxxxxxx krátkodobých „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx, xxxx xxxx změny z xxxxxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu 5.2.6.1. Touto optickou xxxxxxxx může xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx světel a/nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxxx, xx doba trvání xxxxxxx indikace směrovými xxxxxx xxxx delší xxx 3 xxxxxxx.

5.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx zkouškám předepsaným x xxxxxxx 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

5.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

(Xxxx 5.4.1 xx 5.4.3 xx xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

5.4.1.

Xxxxx x xxxxxxxxx.

5.4.1.1.

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx je zařízení xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx „všechny automobily x benzinovým motorem x s 12X xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx“.

5.4.1.2.

Xxxxxx xxxxxxxxx znázorněný xx xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.4.1.3.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poskytnutý xxxxxxxxxxx x vypracovaný xxxxxxx xxxxxxxx, xxx – xxxxx se pověřená xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxx přesně xxxx – nebyla ovlivněna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.4.1.4.

Xxxxxxxxx návod k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na elektrické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

5.4.1.5.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx pozornost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.4.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 5.

5.4.3.

Obecné xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upozorňující na xxxx skutečnosti:

5.4.3.1.

Imobilizér by xxx být nainstalován x xxxxxxx x xxxxxxx výrobce.

5.4.3.2.

Doporučuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx profesionálního xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

5.4.3.3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měla xxxxxxx xxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxx dodaný spolu x xxxxxxxxxxxx.

5.4.4.

Xxxxx k xxxxxxx.

5.4.5.

Xxxxx x xxxxxx.

5.4.6.

Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; takové úpravy x xxxxxxx by xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx neplatnost osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 5.4.2 xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6.1.

Xxxxx xxxxx xxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxx části podle xxxxxx předpisu musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx schválil. Xxxxxxxxxxx orgán xxxxx xxxx xxx:

6.1.1.

xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx znatelný nepříznivý xxxx a že xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx, nebo

6.1.2.

vyžádat si xx technické xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx další protokol.

6.2.

Potvrzení xxxx xxxxxxxxx schválení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx 4.3 xxxxx smluvním xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

6.3.

Xxxxxxxxx orgán, xxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydanému xxx takovéto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

7.1.

Xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 dohody x roku 1958 (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) x xxxxxxxx xxxx požadavky:

7.2.

Zkoušky xxxxxxxxxx x příslušné části (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) tohoto xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx typu xxxxxxx nebo konstrukční xxxxx prováděny xx xxxxxxx statisticky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

7.3.

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx udělil xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx četnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx neshodnost xxxxxx

8.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.

8.2.

Xxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxx schválení, které xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzoru v xxxxxxx 2.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx

Xxxxxxxx držitel schválení xxxxx xxxxxx výrobu xxxx vozidla / xxxxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxx xxxxxx předpisu, xxxx x xxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohody, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxx xxxxx x xxxxxxx 2.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zkušeben xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx schvalovacích xxxxxxx x xxxxx x adresy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, sdělí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx udělují x xxxx xx zasílají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx udělení, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx vydané x xxxxxx zemích.


(1)  Podle xxxxxxxx x Úplném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3.), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, bod 2 – xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx29/xxxxxxxxxxx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémem 12&xxxx;X.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xxxxxx z xxxx 1958 jsou xxxxxxx x xxxxxxx 3 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel (R.E.3), xxxxxxxx ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 – xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx29/xxxxxxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx 8 xxxxxxxx XXX č. 13 x xxxxxxx znění.


PŘÍLOHA 1X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(Xxxxxxxxx xxxxxx: A4 (210&xxxx;xx × 297 mm))

V xxxxxxx x bodem 5 xxxxxxxx XXX č. 162, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx imobilizéru

1.   Obecně

1.1.

Značka (xxxxxxxx xxxxx výrobce):

1.2.

Typ:…

1.3.

Způsob xxxxxxxx xxxx, xx-xx na xxxxxxxx xxxxxxxx (b):…

1.3.1.

Umístění xxxxxx označení:…

1.4.

Název x xxxxxx xxxxxxx:…

1.5.

Xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx:…

1.6.

Xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (montážních xxxxxx):…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2.1.

Xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vozidla:…

2.2.

Řízení: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx se xxxxxxxx)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

3.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:…

3.1.1.

Xxxxx schválení xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx:…

3.1.1.1

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxx (pokud je xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxx 4.2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx imobilizéru):…

3.1.2.

U xxxxx xxxxxxxxxxxxx imobilizérů:

3.1.2.1.

Podrobný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx:…

3.1.2.2.

Xxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxx imobilizér xxxxxxx xxxxxx:…

3.1.2.3.

Xxxxx xxxxxxxxxxx zaměnitelných xxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

XXXXXXX 1X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(Xxxxxxxxx xxxxxx: X4 (210&xxxx;xx × 297 mm))

V xxxxxxx x xxxxx 5 xxxxxxxx x. 162 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x schvalování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx imobilizéru (který xx xxxx OSN xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku).

1.   Obecně

1.1.

Značka (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx):…

1.2.

Xxx:…

1.3.

Xxxxxx označení xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(1):…

1.3.1.

Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx:…

1.4.

Xxxxx x adresa xxxxxxx:…

1.5.

Xxxxxxxx xxxxxx OSN xxxxxxxxx:…

1.6.

Xxxxxx (xxxxxx) montážního xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx):…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

2.1.

Xxxxxxxx technický popis xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx aktivaci:…

2.2.

Systém (xxxxxxx) xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla působí:…

2.3.

Způsob xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx zařízení:…

2.4.

Počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx případech:…

2.5.

Seznam hlavních xxxxxxxxxxxxx částí, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:…

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

3.1.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení (xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx XXX schválení xxxx):…

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

4.1.

Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx:…

4.2.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx:…

4.3.

Xxxxx x xxxxxxx:…

4.4.

Xxxxxxxx xxxxx x údržbě:…

4.5.

Zkušební xxxxxx 5x/5x podle xxxxxxxxxxx xxxxx ISO 7637-2:2004: xxxxxx/xxxxxxxx…

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx typu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx celku, kterého xx týká xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nahradí xx xxxx znaky x xxxxxxxxxxx xxxxxx „?“ (xxxx. ABC??123??).


XXXXXXX 2A

Sdělení

(Maximální formát: X4 (210&xxxx;× 297&xxxx;xx))

 (1)

Xxxxx

:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

……

……

……

xx věci (2)

:

udělení xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx ukončení výroby

typu xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx OSN č. 162

Xxxxxxxxx č.…

ODDÍL X

1.

Xxxxxx

1.1.

Xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx výrobce):…

1.2.

Typ:…

1.3.

Způsob xxxxxxxx xxxx, je-li xx xxxxxxx/xxxxxxxxxxx části/samostatném xxxxxxxxxx celku xxxxxxxx&xxxx;(2)/(x):…

1.3.1.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:…

1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxx (x):…

1.5.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:…

1.6.

Xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx:…

1.7.

Xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx):…

XXXXX XX

1.

Xxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx): viz xxxxxxx

2.

Xxxxxxxx odpovědná za xxxxxxxxx xxxxxxx:…

3.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

4.

Xxxxx zkušebního protokolu:…

5.

Poznámky (xxxx-xx xxxxxx): xxx xxxxxxx

6.

Xxxxx:…

7.

Xxxxx:…

8.

Xxxxxx:…

9.

Xx přiložen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x schvalovacího xxxxxx, xxxxx xxx obdržet xx xxxxxxxx:…

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx schválení xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx (viz xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x není xxxxx xxx xxxxxxxx).


Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx typu x. …

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 162

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx:…

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx:…

Xxxxxxxx x certifikátu xxxxxxxxx / xxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxx znaky, které xxxxxx relevantní xxx xxxxx xxxx vozidla, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx týká xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx „?“ (např. XXX??123??).

x)

Xxxxx xxxxxxxx v Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (R.E.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxx 2.

PŘÍLOHA 2X

Xxxxxxx

(Xxxxxxxxx xxxxxx: X4 (210 × 297&xxxx;xx))

 (1)

Xxxxx

:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

……

……

……

xx xxxx&xxxx;(2)

:

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx části xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX x. 162

Xxxxxxxxx č.…

Důvod xxxxxxxxx:

XXXXX X

1.

Xxxxxx…

1.1.

Xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx):…

1.2.

Xxx:…

1.3.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, je-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx (x):…

1.3.1.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:…

1.4.

Xxxxx x xxxxxx výrobce:…

1.5.

Umístění značky XXX schválení:…

1.6.

Adresa (adresy) xxxxxxxxxx xxxxxx (montážních xxxxxx):…

XXXXX II

1.

Další xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx případech): xxx xxxxxxx

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádění xxxxxxx:…

3.

Xxxxx xxxxxxxxxx protokolu:…

4.

Číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

5.

Xxxxxxxx (xxxx-xx xxxxxx): xxx xxxxxxx

6.

Xxxxx:…

7.

Xxxxx:…

8.

Xxxxxx:…

9.

Xx přiložen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx).


Doplněk

k xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx typu x. …

xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x. 162

1.   

Další xxxxxxxxx:…

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:…

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx, pro xxx xx imobilizér určen:…

1.3.   

Typy xxxxxxx, na xxxxxxx xxx imobilizér zkoušen:…

1.4.   

Seznam xxxxxxxx označených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx:…

Xxxxxxxx x certifikátu schválení/formuláři xxxxxxx:

x)

Xxxxx xxxxxx označení xxxx obsahuje xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx popis xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx technického celku, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx x dokumentaci xxxxxx „?“ (např. XXX??123??).

XXXXXXX 3

Uspořádání xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx 1

(viz xxx 4.2 xxxxxx xxxxxxxx)

x = xxx. 8&xxxx;xx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 1 xxxxxxxx xx vozidle xxxxx, xx daný xxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx (E 4) xxxxx xxxxxxxx OSN x. 162 xxx xxxxxx xxxxxxxxx 001234. Xxxxx xxx xxxxxxx (00) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx uděleno x xxxxxxx s xxxxxxxxx předpisu XXX x. 162 x xxxx xxxxxxxx xxxxx.

PŘÍLOHA 4

Vzor xxxxxxxxxx x shodě

Já, xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx…

(xxxxxxxx x jméno)

potvrzuji, xx níže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx:…

Xxx:…

xx xxxxx xxxxxxx s typem xxxxxxxxxx

x…

xxx…

(xxxxx xxxxxxxxx)

(xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx…

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx části (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx):

Xxxxxxxxxxx xxxx:…

Xxxxxxxx:…

Xxxxxxxxx v:…

dne:…

Úplná xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx:…

Xxxxxx:…(xxxxxx xxxxxx)

PŘÍLOHA 5

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xx, xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx … xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx technik, xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx:…

Xxx:…

Xxxxxxx xxxxx:…

Xxxxxxxxxxx xxxxx:…

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx:…

Xxx:…

Xxxxx schválení:…

Vystaveno x:…xxx:…

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx:…

……

……

Xxxxxx: … (uveďte xxxxxx)

PŘÍLOHA 6

Provozní xxxxxxxxx x zkušební podmínky xxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx uvedené xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx namontovány x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx je instalován xxxxxxxxxx (například svítilny, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx součásti xxxxxxx x existují x xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx konstrukční části xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx fungovat za xxxx uvedených xxxxxxxx.

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx stanoveny xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

–&xxxx;40&xxxx;°X xx +&xxxx;85&xxxx;°X xxx části xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx;

x)

–&xxxx;40&xxxx;°X až + 125 °C xxx části xxxxxxxx x motorovém xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx XXX x. 60529:1989 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ochrany:

a)

IP 40 xxx xxxxx umístěné x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

x)

XX 42 xxx xxxxx umístěné x xxxxxxxx xxx cestující xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx instalace xxxxxxxx xxxxx stupeň xxxxxxx xxx IP 40;

x)

XX 54 xxx xxxxxxx xxxxxxx části.

Výrobce xxxxxxxxxxx je xxxxxxx x návodu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx instalace xxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxx, xxxx x teplotu.

1.3.   Odolnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx vlivům

Sedm dní xxxxx xxxxxxxxx XXX x. 60068-2-30:1980.

1.4.   Podmínky napájení xxxxxxxxxxx energií

Jmenovité xxxxxxxx xxxxxx: 12 V

Pracovní rozsah xxxxxxxxxx xxxxxx: xx 9&xxxx;X xx 15 V x xxxxxxx teplot xxxxx bodu 1.1.1

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx 23 °C:

U = 18&xxxx;X, xxx. 1&xxxx;x

X = 24&xxxx;X, xxx. 1 min.

2.   Zkušební xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx však xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx U = (12&xxxx;± 0,2) X

Xxxxxxx X = (23&xxxx;± 5) °C

3.   Provozní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3.2 až 3.9 xxxxxx předpisu.

3.1.   Po xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2.1 xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx ověřilo, xxx xxxxx normálně funguje. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxx být podle xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prováděny x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zkoušku provést xxxxx jednou, x xx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx, namísto xxxxxxxxx provozních zkoušek xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaručit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx požadavků vymezených x xxxx 3.1 xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

3.2.1.

Xxxxxxxx teplota

T (–&xxxx;40&xxxx;± 2) °X

Xxxxxxxx xxxxxx

X = (9 ± 0,2) X

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

4 xxxxxx

3.2.2.

Xxx části xxxxxxxx x prostoru xxx xxxxxxxxx nebo x prostoru xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx

X = (+&xxxx;85&xxxx;± 2) °C

Zkušební xxxxxx

X = (15&xxxx;± 0,2) X

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx podmínkám

4 hodiny

3.2.3.

Pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx jinak:

Zkušební xxxxxxx

X = (+&xxxx;125&xxxx;± 2) °X

Xxxxxxxx napětí

U = (15&xxxx;± 0,2) X

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

4 xxxxxx

3.2.4.

Xxxxxxxxxx xx xx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x deaktivovaném xxxxx xxxxxxxxx napětí 18 ± 0,2&xxxx;X.

3.2.5.

Xxxxxxxxxx xx po xxxx 1 minuty xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxx 24&xxxx;± 0,2&xxxx;X.

3.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odolnosti xxxxx xxxxxxxx cizího xxxxxx x vody

Po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tělesa x xxxx xxxxx publikace XXX č. 60529:1989 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1.1.2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3.1.

Xx xxxxxxxxx technické xxxxxxxx se tento xxxxxxxxx nemusí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx být typově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celek

V xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxx x xxxx 4.5 informačního dokumentu (xxxxxxx 1x), že xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxx na imobilizér xxxxxx (x xxxxxxx x xxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx), x

xx)

xxxxx x xxxx 4.1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxx 4.2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx 3.1.1.1 xxxxxxx 1x informačního xxxxxxxxx (xxxxxxx 1x), xx xx požadavek xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

c)

Schválení xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx instalace xxxxxxxxxxx, xxxxx je typově xxxxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxxx celek

V tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx 3.1.1.1 xxxxxxx 1x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1x), že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx instalaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instalace.

Tento xxxxxxxxx xx nepoužije x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v bodě 3.1.3.1.1 xxxxxxx 1x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kondenzaci xxxx

Xx xxxxxxx odolnosti xxxxx vlhkosti xxxxx xxxxxxxxx XXX x. 60068-2-30:1980 se xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky podle xxxx 3.1.

3.5.   Zkouška xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx části xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 13&xxxx;X po xxxx 2 xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx provozní xxxxxxx xxxxx xxxx 3.1, v xxxxxxx xxxxxxxx x vyměněnými xxxxxxxxxx.

3.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X ochraně xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx elektrické xxxxx xxxxxxxxxxx uzemněny a/nebo xxxxxxx, x to xx xx xxxxxx 13&xxxx;X. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3.1, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxx bodu 2.1 xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx indikátoru xxxxx překročit x xxxxxxx 20 xX.

Xx xxxxxxxxx technické zkušebny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx okolností:

a)

Schválení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxx x bodě 4.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1 xxxx 2), xx xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (v xxxxxxx x xxxxx 7 tohoto xxxxxxxx), x

xx)

xxxxx v xxxx 4.1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx imobilizér xxxxx, a x xxxx 4.2 xxxxxxxxx xxxxxxxx instalace.

b)

Schválení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxx případě xxxx xxxxxxx uvést x xxxx 3.1.3.1.1 xxxxxxxxxxxx dokumentu (xxxxxxx 1x), xx xx xxxxxxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx typu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx 3.1.3.1.1 xxxxxxxxxxxx dokumentu (xxxxxxx 1x), xx xx požadavek xxxxxx xxxx xx instalaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxx instalace.

Tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v bodě 3.1.3.1.1 xxxxxxx 1x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technického celku.

3.8.   Provozní xxxxxxxxxxxx xx vibrační xxxxxxx

3.8.1.

Xxx xxxx xxxxxxx xx konstrukční xxxxx xxxx xx xxx xxxx:

xxx 1

:

xxxxxxxxxxx části xxxxx montované do xxxxxxx,

xxx 2

:

konstrukční části xxxxxx k xxxxxxx xx motoru.

3.8.2.

Konstrukční xxxxx / xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx parametrů:

3.8.2.1.

Pro xxx 1

Xxxxxxxxxx frekvence xx 10&xxxx;Xx xx 500&xxxx;Xx x maximální xxxxxxxxxx ±&xxxx;5&xxxx;xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 g (xxxxxxxx xxxxxxx 0).

3.8.2.2.

Pro typ 2

Xxxxxxxxxx frekvence od 20&xxxx;Xx do 300&xxxx;Xx x maximální xxxxxxxxxx ±&xxxx;2&xxxx;xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 g (špičková xxxxxxx 0).

3.8.2.3.

Xxx xxx xxxx 1 a 2

Xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxx/xxx.

Xxxxx cyklů xx 10, xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx podél xxxxx ze 3 xx.

Xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx maximální xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx maximálním xxxxxxxxx.

3.8.3.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx připojen xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx být ve xxxxxxxxxxx 200 mm podepřen.

3.8.4.

Po xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx bodu 3.1.

3.9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předepsaným x příloze 7.

XXXXXXX 7

Elektromagnetická xxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx konduktivnímu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1.1

Xxxxxxx xx provedou podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 10 xxxxx xxxx 06 x xxxxx xxxxxxxxxx metod xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podskupiny (XXX).

1.2.

Xxxxxxxxxx xx xxxx zkoušet x aktivovaném x xxxxxxxxxxxxx stavu.

2.   Odolnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2.1.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 10 xxxxx xxxx 06 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 6 xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 9 pro elektrické/elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxxx (ESA).

2.2.

Imobilizér xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 1.

Xxxxxxx 1

Provozní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxx zkoušky

Provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx v xxxxxx „xxxxxxx“ xxxx rychlost xxxxxxx 50 km/h (1)

Neočekávaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x aktivovaném xxxxx

Xxxx v xxxxxx „xxxxxxx“

Xxxxxxxxxxx deaktivace xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu

Vozidlo x režimu xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx případech)

Neočekávaná xxxxxxxxxx imobilizéru

Zkouška xx XXX

Xxxxxxxxxx x deaktivovaném xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx výboji

3.1.

Zkouška odolnosti xxxx xxxxxxxxxxxx rušení xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx XXX 10605:2008/AMD 1:2014&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2.

3.2.

Xxxxxxx odolnosti vůči xxxxxxxxxxxxxxxxx výboji (XXX) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxx XXX

Xxxx výboje

Body xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx

Xxx výbojů

Zkušební xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx snadno přístupné xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx v xxxxxx „xxxxxxx“, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 50&xxxx;xx/x, xxxx xx xxxxx x režimu xxxxxxxxx)

330 xX, 2 xΩ

±6&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx aktivace xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vnějšku xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, vozidlo xx xxxxxxxxx a klíč xx x xxxxxx „xxxxxxx“)

150 pF, 2 xΩ

±15&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx deaktivace xxxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1&xxxx;x xx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx snadno xxxxxxxxx xxxxx x vnitřku xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx v xxxxxx „xxxxxxx“, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx rychlostí 50&xxxx;xx/x, nebo xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx)

330 pF, 2 xΩ

±4&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx aktivace xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx přístupné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu

(je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, vozidlo xx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx „xxxxxxx“)

150 xX, 2 xΩ

±8&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx deaktivace imobilizéru xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 1&xxxx;x xx xxxxxx výboji

Každá xxxxxxx xx xxxxxxx 3 výboji, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx je 5&xxxx;x.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx

4.1.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx technických xxxxxxxxx x přechodných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 10 xxxxx změn 04 x podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 4 a 5 xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 7 x 8 xxx elektrické/elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX).

4.2.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xx xxxx xxxxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxxxx XXX x. 10, xxxxx 50&xxxx;xx/x.