Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx XXX č. 162 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vozidla z xxxxxxxx xxxx imobilizéru [2021/2275]

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: 30. září 2021

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodné x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx: XXX/XXXXX/XX.29/2021/49.

XXXXX

Xxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

2.

Xxxxxxxx

3.

Xxxxxx x xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxx

5.

Xxxxxxxxxxx

6.

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx schválení

7.

Shodnost xxxxxx

8.

Xxxxxxx xx neshodnost xxxxxx

9.

Xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx

10.

Xxxxx x xxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxx a xxxxxx schvalovacích xxxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

Xxxxxxx

3

Xxxxxxxxxx xxxxxx schválení

4

Vzor xxxxxxxxxx x shodě

5

Vzor xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

7

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx předpis XXX xx xxxxxxxx na:

1.1.

Schválení

a)

imobilizérů, xxxxx xxxx určeny xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, a

b)

vozidel xxxxxxxxx M1 a xxxxxxx xxxxxxxxx N1 x maximální xxxxxxxxx 2 xxxx z xxxxxxxx namontovaných imobilizérů (1) (2).

1.2.

Na xxxxxx výrobce xxxxx xxxxxxx xxxxxx udělovat xxxxxxxxx xxx vozidla xxxxxx xxxxxxxxx x xxx imobilizéry xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

1.3.

Xxxxx předpis xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx frekvence xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx použití, xx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

2.1.

Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx má xxx xxxxx xxxxxxx x xxx něž xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezávisle xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx předpis xxxxxxxx xxxxxxx;

2.2.

xxxxxxxxxxx technickým xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům tohoto xxxxxxxx, jež xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx získat schválení xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx ve xxxxxx x jednomu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud to xxxxx předpis výslovně xxxxxxx;

2.3.

xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx nebo subjekt, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx schvalování xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výroby. Xxxxx xxxx xxxxxxx přitom xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx výroby xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

2.4.

xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx tomu, xxx xxxxxxx xxxx běžným xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx neoprávněnému xxxxxxx);

2.5.

xxxxxxxxx zařízením“ se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

2.6.

xxxxxxxxxxx stavu“ xx xxxxxx zařízení xxxxxx x indikaci xxxxx imobilizéru (xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x naopak);

2.7.

aktivovaným xxxxxx“ xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxx;

2.8.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

2.9.

xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx blokovacího xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx, xxx mohl xxx ovládán xxxxx xxxxx zařízením;

2.10.

vyřazením z xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v deaktivovaném xxxxx;

2.11.

xxxxxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx prvků, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx přenosové xxxxxxxx x xxxxxxx;

2.12.

xxxxx xxxxxxxxxxx“ xx rozumí systémy, xxxxx xx výrazně xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxxx zařízení;

c)

způsob, xxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx (xxxxx xxxx 5.2.1 xxxx);

2.13.

xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ xx rozumí vozidla, xxxxx xx výrazně xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx značka xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx imobilizéru;

c)

typ x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxxx

3.1.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2.

X žádosti xx xxxxxxx informační xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx xxx každou značku x typ xxxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx schvalovacích zkoušek xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) / konstrukční xxxx (části) xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

4.1.

Xxxxxxxxx xxxx xx udělí, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přidělí xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxx 00, xxx odpovídá xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxx začleňující xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Tatáž xxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxx části, xxx jsou definovány x xxxxx xxxxxxxx.

4.3.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx schválení xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxx v xxxxxxx 2 xxxxxx předpisu.

4.4.

Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx s xxxxx schváleným podle xxxxxx předpisu, xx xxxxxxxx x na xxxxxx přístupném xxxxx xxxxxxxx ve formuláři xxxxxxxxx umístí mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z:

4.4.1.

kružnice x xxxxxxxx xxxxxxxx „X“ xxxxxxxxxxxx rozlišovacím xxxxxx země, jež xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(3), x

4.4.2.

xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx písmeno „X“, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.5.

Xx-xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 4.4.1 výše xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx něhož xxxx xxxxxxxxx x zemi, xxxxx schválení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx umístěných xxxxxx xx symbolu xxxxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.6.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zřetelně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.7.

X případě xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx štítku x xxxxx x vozidle, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx výrobce, xxxx x xxxx blízkosti.

4.8.

V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samostatně jako xxxxxxxxxx umístí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx části schválené xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx a xxxx poplašný xxxxxx xxxxx předpisu XXX x. 163 nebo xxxxxxxx OSN č. 116, xxxxxxx 7 k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx OSN x. 97, xxxxxxx 8 k xxxxx xxxx 01 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx prvek (xxxxx) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4.9.

Xxxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxxxx jsou uvedeny x xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx.

4.10.

Xxxx alternativa xx xxxxxx schválení xxxxx bodu 4.4 xxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx imobilizéru dodává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválený xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx určitého xxxxxx vozidla xxxx xxxxxxx xxxxxx vozidel, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výrobci xxxxxxx příslušný počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx obdržel schválení xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

Xx-xx imobilizér xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxx hlavní xxxxxxxxxxx xxxx (části) xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx značkou x x xxxxxxxxxx x xxxxx musí xxx připojen seznam xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx.

4.11.

Xxxxxxxx je ve xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx imobilizér xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX č. 116 xxxxxxx 7 k xxxxxxxxx znění xxxx xxxxxxxx OSN č. 97 doplňku 8&xxxx;x xxxxx xxxx 01 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx opakovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadované xxx xxxxxxx schválení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx

5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx specifikace

5.1.1.

Imobilizér xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx požadavky.

5.1.2.

Imobilizér x xxxx xxxxxxxxx musí xxx provedeny xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky.

5.1.3.

Imobilizér xxxxx být možno xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx klíček xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx případů, xxx:

x)

xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx záchranné služby, xxxxxx xxxx policie xxxx

x)

xxxxx xxxx:

x)

xxxxxxx stroj, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx ně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vozidla, xxxx

xx)

xxxxxxxx xxxxxxx vozidla na xxxxxx xxxxx nabití xxxxxxxx pro pohon xxxxxx stroje nebo xxxxxxxx;

x xxx vozidlo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx brzdou. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx).

5.1.4.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

5.1.5.

Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx a zhotoven xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepříznivý xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x případě xxxxxx funkce.

5.1.6.

Imobilizér musí xxx konstruován x xxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xx vzbudilo xxxxxxxxx, xxxxxxx x provozu xxxx zničen, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx kdekoli xxxxx xxxxxxxx a xxxxx lze xxxxxx xxxxx. Vyřazení imobilizéru xxxxxxx větší xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx být obtížné x časově xxxxxxx.

5.1.7.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx konstruován x zhotoven tak, xxx xxx schopen xx xxxxxxxxx podle xxxxxx výrobce po xxxx přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxx 5.3). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx palubní sítě xxxxxxx (křížení xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx apod.).

5.1.8.

Imobilizér xxxx xxx instalován x kombinaci x xxxxxx xxxxxxx vozidla xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx řízení motoru, xxxxxxxx systémy).

5.1.9.

Nesmí být xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx, xxxxx brání xxxxxxxx pneumaticky uvolňovaných xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;(4) x xxxxxxx xxx, xx x běžném xxxxxxx xxxx xxx poruše xxxx splněny technické xxxxxxxxx xxxxxxxx OSN x. 13 xx xxxxx xxxxxxx x xxxx podání žádosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvolnění pneumaticky xxxxxxxxxxxx pružinových xxxx, xxxxxx splňovat technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

5.1.10.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx brzdit.

5.2.   Zvláštní xxxxxxxxxxx

5.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

5.2.1.1.

Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxx z těchto xxxxxxx:

5.2.1.1.1.

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přerušením xxxxxxx xxxx samostatných xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, pneumaticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.);

5.2.1.1.2.

xxxxxxx xx xxxx nejméně xxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxx xxx provoz xxxxxxx.

5.2.1.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx do vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vstup nespáleného xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx.

5.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx spolehlivost

Provozní spolehlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konstrukcí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí xx xxxxxxx (xxx xxxx 5.1.8 x 5.3).

5.2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 5.3 nezměnil xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx).

5.2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.2.4.1.

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobů, xxxx xx řidič xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx úkon:

a)

otočením klíčku xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx „0“ x otevřením xxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxxx xx deaktivují xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx během xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxx vypnutí xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx 1 minutu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

5.2.4.2.

Xxxxxxxx xxx imobilizér xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx klíček xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx stanoví xxx 5.1.3, xxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx

5.2.5.1.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx některého x xxxx uvedených zařízení xxxx xxxxxx kombinace. Xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti x x rovnocenným xxxxxxx.

5.2.5.1.1.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvoleného xxxx x možností xxxxxxx 10&xxxx;000 xxxxxxx.

5.2.5.1.2.

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dálkové xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx 50&xxxx;000 xxxxxxx, jakož x proměnlivé xxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 5 000 xxxxxxx xx 24 xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx 50&xxxx;000 variant.

5.2.5.1.3.

Jestliže xxx deaktivování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ovládání, xxxx se imobilizér xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

5.2.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx

5.2.6.1.

Xxx účely xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxx (aktivovaný/deaktivovaný, změna x xxxxxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx signály xxx prostoru xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x světelnou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 48.

5.2.6.2.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ procesů, jako xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx stavu na xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx optické xxxxxxxx podle bodu 5.2.6.1. Touto xxxxxxxx xxxxxxxx může být xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a/nebo xxxxxxxxx prostoru pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx trvání xxxxxxx indikace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxxx.

5.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx zkouškám xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 6 xx předají xxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx.

5.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

(Xxxx 5.4.1 xx 5.4.3 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dodávaných k xxxxxxxxx xxxxxxxxx.)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx následující:

5.4.1.

Návod x xxxxxxxxx.

5.4.1.1.

Xxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx obecný, xxxxxxxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx x benzinovým motorem x s 12V xxxxxxxxx se záporným xxxxx xx xxxxxx“.

5.4.1.2.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.4.1.3.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx – xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxx přesně xxxx – xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolehlivost xxxxxxx.

5.4.1.4.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

5.4.1.5.

Xxxxxxxxx poskytne pokyny xxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xx instalaci. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.4.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 5.

5.4.3.

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx skutečnosti:

5.4.3.1.

Imobilizér xx xxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

5.4.3.2.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx imobilizéru xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

5.4.3.3.

Xxxxxxxx organizace xx měla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx dodaný spolu x xxxxxxxxxxxx.

5.4.4.

Xxxxx x xxxxxxx.

5.4.5.

Xxxxx x xxxxxx.

5.4.6.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx nebezpečí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; takové xxxxxx x doplňky xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x instalaci uvedeného x xxxx 5.4.2 xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx schválení

6.1.

Každá xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx části xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx orgán potom xxxx xxx:

6.1.1.

xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx znatelný nepříznivý xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

6.1.2.

vyžádat si xx technické xxxxxxxx xxxxxxxxx za provádění xxxxxxx další xxxxxxxx.

6.2.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušných xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx 4.3 xxxxx xxxxxxxx stranám xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

6.3.

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přidělí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydanému xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx číslo.

7.   Shodnost xxxxxx

7.1.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxx 1 dohody x xxxx 1958 (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

7.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx typu xxxxxxx xxxx konstrukční xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx statisticky xxxxxxxx x xxxxxxxxx výběru x souladu x xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly jakosti.

7.3.

Schvalovací xxxxx, xxxxx udělil xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx v xxxxx výrobní jednotce. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jednou xx xxx xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

8.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx typ xxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, jestliže nejsou xxxxxxx požadavky bodu 7.

8.2.

Xxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx schválení, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx 2.

9.   Definitivní xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vozidla / xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx příslušného sdělení x xxx uvedený xxxxx xxxxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx x příloze 2.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědných xx xxxxxxxxx schvalovacích xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, sdělí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zkušeben xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx schvalovacích xxxxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzující xxxxxxx, xxxxxxxxx, odmítnutí, xxxx xxxxxx schválení xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx x Úplném xxxxxxxx x konstrukci xxxxxxx (X.X.3.), dokument XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxx 2 – xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx29/xxxxxxxxxxx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 12&xxxx;X.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx 1958 xxxx uvedena x xxxxxxx 3 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel (R.E.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6 – xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx29/xxxxxxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx 8 předpisu XXX č. 13 x xxxxxxx znění.


XXXXXXX 1X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(Xxxxxxxxx xxxxxx: X4 (210 mm × 297&xxxx;xx))

X xxxxxxx x xxxxx 5 xxxxxxxx XXX x. 162, který se xxxx schválení xxxx xxxxxxx xxx typ xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx imobilizéru

1.   Obecně

1.1.

Značka (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx):

1.2.

Xxx:…

1.3.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (x):…

1.3.1.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:…

1.4.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:…

1.5.

Xxxxxxxx značky XXX xxxxxxxxx:…

1.6.

Xxxxxx (adresy) xxxxxxxxxx závodu (xxxxxxxxxx xxxxxx):…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2.1.

Xxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:…

2.2.

Xxxxxx: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxxxxxxx)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

3.1.

Xxxxxxxxxx vozidla:…

3.1.1.

Číslo schválení xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx:…

3.1.1.1

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx nainstalovaného imobilizéru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxx (pokud xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celek, může xxx xxxxxx odkaz xx popis x xxxx 4.2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx imobilizéru):…

3.1.2.

U xxxxx xxxxxxxxxxxxx imobilizérů:

3.1.2.1.

Podrobný xxxxxxxxx popis imobilizéru xxxxxxx a opatření xxxxx xxxx neúmyslné xxxxxxxx:…

3.1.2.2.

Xxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxx:…

3.1.2.3.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

XXXXXXX 1B

Informační dokument

(Maximální xxxxxx: A4 (210 mm × 297&xxxx;xx))

X xxxxxxx x xxxxx 5 xxxxxxxx x. 162 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (který xx xxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx konstrukční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku).

1.   Obecně

1.1.

Značka (xxxxxxxx xxxxx výrobce):…

1.2.

Typ:…

1.3.

Způsob xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx vyznačen (1):…

1.3.1.

Umístění tohoto xxxxxxxx:…

1.4.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:…

1.5.

Xxxxxxxx xxxxxx OSN xxxxxxxxx:…

1.6.

Xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx):…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

2.1.

Xxxxxxxx technický popis xxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:…

2.2.

Xxxxxx (systémy) xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxx:…

2.3.

Xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx zařízení:…

2.4.

Počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

2.5.

Xxxxxx hlavních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:…

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

3.1.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částí zařízení (xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx):…

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

4.1.

Xxxxxx xxxxxxx, pro xxx xx zařízení určeno:…

4.2.

Popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx:…

4.3.

Xxxxx x xxxxxxx:…

4.4.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx:…

4.5.

Xxxxxxxx xxxxxx 5x/5x podle mezinárodní xxxxx XXX&xxxx;7637-2:2004: xxxxxx/xxxxxxxx…

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx znaky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx x dokumentaci xxxxxx „?“ (např. ABC??123??).


XXXXXXX 2X

Xxxxxxx

(Xxxxxxxxx xxxxxx: X4 (210&xxxx;× 297 mm))

 (1)

Vydal

:

Název xxxxxxxxx xxxxxx:

……

……

……

xx xxxx&xxxx;(2)

:

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx schválení

odmítnutí xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX č. 162

Xxxxxxxxx č.…

ODDÍL I

1.

Obecně

1.1.

Značka (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx):…

1.2.

Xxx:…

1.3.

Xxxxxx xxxxxxxx typu, je-li xx vozidle/konstrukční xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxx;(2)/(x):…

1.3.1.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:…

1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxx (x):…

1.5.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:…

1.6.

Xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx:…

1.7.

Xxxxxx (xxxxxx) montážního xxxxxx (montážních závodů):…

ODDÍL XX

1.

Xxxxx xxxxxxxxx (v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx): xxx xxxxxxx

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx:…

3.

Xxxxx zkušebního xxxxxxxxx:…

4.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

5.

Xxxxxxxx (xxxx-xx xxxxxx): viz xxxxxxx

6.

Xxxxx:…

7.

Xxxxx:…

8.

Xxxxxx:…

9.

Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx obdržet xx xxxxxxxx:…

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx schválení xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx x schválení x xxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx (v xxxxxxxxx xxxxxxxxx připadá x xxxxx xxxx možností x není třeba xxx xxxxxxxx).


Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx OSN xxxxxxxxx xxxx x. …

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 162

1.   

Další xxxxxxxxx:…

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx:…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx:…

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxx znaky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx týká xxxxx informační dokument, xxxxxxx se tyto xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx „?“ (xxxx. XXX??123??).

x)

Xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxx 2.

PŘÍLOHA 2X

Xxxxxxx

(Xxxxxxxxx formát: X4 (210 × 297&xxxx;xx))

 (1)

Xxxxx

:

Xxxxx správního xxxxxx:

……

……

……

xx xxxx&xxxx;(2)

:

xxxxxxx schválení

rozšíření xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx OSN x. 162

Xxxxxxxxx x.…

Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXXX X

1.

Xxxxxx…

1.1.

Xxxxxx (obchodní xxxxx výrobce):…

1.2.

Typ:…

1.3.

Způsob xxxxxxxx xxxx, xx-xx na xxxxxxxx vyznačen (a):…

1.3.1.

Umístění xxxxxx xxxxxxxx:…

1.4.

Xxxxx x xxxxxx výrobce:…

1.5.

Umístění značky XXX schválení:…

1.6.

Adresa (xxxxxx) xxxxxxxxxx závodu (montážních xxxxxx):…

XXXXX XX

1.

Xxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx): xxx xxxxxxx

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx:…

3.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

4.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

5.

Xxxxxxxx (xxxx-xx xxxxxx): xxx xxxxxxx

6.

Xxxxx:…

7.

Xxxxx:…

8.

Xxxxxx:…

9.

Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xxxxxxxxx udělila/rozšířila/odmítla/odejmula (xxx xxxxxxxxxx x schválení x xxxxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx (v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx více xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx).


Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx typu x. …

xxxxxxxxxx xx schválení xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x. 162

1.   

Další xxxxxxxxx:…

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:…

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx, pro xxx xx imobilizér určen:…

1.3.   

Typy xxxxxxx, na kterých xxx xxxxxxxxxx zkoušen:…

1.4.   

Seznam xxxxxxxx označených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částí, x xxxxx imobilizér xxxxxxx:…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx:…

Xxxxxxxx x certifikátu xxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

Xxxxx způsob xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx znaky, xxxxx nejsou relevantní xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx x dokumentaci xxxxxx „?“ (xxxx. XXX??123??).

PŘÍLOHA 3

Xxxxxxxxxx značek xxxxxxxxx

Xxxxxxx 1

(xxx xxx 4.2 xxxxxx xxxxxxxx)

x = xxx. 8&xxxx;xx

Xxxxxx xxxxxxxxx znázorněná xx xxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxx schválen x Xxxxxxxxxx (X 4) xxxxx xxxxxxxx XXX x. 162 xxx xxxxxx schválení 001234. Xxxxx xxx xxxxxxx (00) xxxxx xxxxxxxxx xxxx udávají, že xxxxxxxxx xxxx uděleno x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 162 x xxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXX 4

Xxxx xxxxxxxxxx x shodě

Já, xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx…

(xxxxxxxx a jméno)

potvrzuji, xx níže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx:…

Xxx:…

xx xxxxx xxxxxxx x typem xxxxxxxxxx

x…

xxx…

(xxxxx xxxxxxxxx)

(xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx číslo xxxxxxxxx…

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částí):

Konstrukční xxxx:…

Xxxxxxxx:…

Xxxxxxxxx v:…

dne:…

Úplná xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx:…

Xxxxxx:…(xxxxxx xxxxxx)

XXXXXXX 5

Xxxx xxxxxxxxx x instalaci

Já, xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx … xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, potvrzuji, xx jsem provedl/provedla xxxxxxxxx xxxx popsaného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx:…

Xxx:…

Xxxxxxx xxxxx:…

Xxxxxxxxxxx xxxxx:…

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx:…

Xxx:…

Xxxxx xxxxxxxxx:…

Xxxxxxxxx x:…xxx:…

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx:…

……

……

Xxxxxx: … (xxxxxx funkci)

XXXXXXX 6

Xxxxxxxx parametry x zkušební xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahují xx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (například svítilny, xxxxxxxx systém, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x existují x xxx písemné xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx uvedených xxxxxxxx.

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx okolního xxxxxxxxx:

x)

–&xxxx;40&xxxx;°X až +&xxxx;85&xxxx;°X xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx;

x)

–&xxxx;40&xxxx;°X xx + 125 °C xxx části xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx

Xxxxx publikace XXX x. 60529:1989 xxxx xxx xxxxxxxxx tyto xxxxxx ochrany:

a)

IP 40 xxx xxxxx xxxxxxxx x prostoru xxx xxxxxxxxx;

x)

XX 42 pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro cestující xxxxxxxxxx x automobilů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx XX 40;

x)

XX 54 xxx xxxxxxx ostatní xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x návodu k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxx, vodu x xxxxxxx.

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vlivům

Sedm xxx xxxxx xxxxxxxxx IEC x. 60068-2-30:1980.

1.4.   Podmínky napájení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx napájecí xxxxxx: 12&xxxx;X

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: xx 9&xxxx;X do 15&xxxx;X x rozmezí xxxxxx xxxxx bodu 1.1.1

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx 23&xxxx;°X:

X = 18&xxxx;X, max. 1&xxxx;x

X = 24&xxxx;X, xxx. 1 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx zkoušky xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx však xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek.

2.1.   Běžné xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx X = (12&xxxx;± 0,2) X

Xxxxxxx X = (23 ± 5) °X

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx zkouška

Všechny xxxxxxxxxxx části imobilizéru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3.2 xx 3.9 tohoto xxxxxxxx.

3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušek xx xxxxxxxxxx vyzkouší xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxx 2.1 xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx potřeby xxx xxxx zkouškou xxxxxxx pojistky.

Jsou-li xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx být podle xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prováděny x sériích na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxx jednou, a xx po ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx, namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zkoušce. Výrobci x dodavatelé vozidel xxxx xxxxxxx vyhovující xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx

Xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx x bodě 3.1 xx xxxxx xxx xxxxxx xxx těchto xxxxxxxxxx:

3.2.1.

Xxxxxxxx teplota

T (– 40 ± 2) °X

Xxxxxxxx xxxxxx

X = (9 ± 0,2) X

Xxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxx

4 hodiny

3.2.2.

Pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx teplota

T = (+&xxxx;85&xxxx;± 2) °X

Xxxxxxxx xxxxxx

X = (15&xxxx;± 0,2) X

Xxxx vystavení xxxxx xxxxxxxxx

4 hodiny

3.2.3.

Pro xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx jinak:

Zkušební xxxxxxx

X = (+ 125 ± 2) °X

Xxxxxxxx xxxxxx

X = (15&xxxx;± 0,2) V

Doba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

4 xxxxxx

3.2.4.

Xxxxxxxxxx se xx xxxx 1 hodiny xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x deaktivovaném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 18&xxxx;± 0,2&xxxx;X.

3.2.5.

Xxxxxxxxxx xx xx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x aktivovaném x deaktivovaném xxxxx xxxxxxxxx napětí 24 ± 0,2&xxxx;X.

3.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx tělesa x xxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vniknutí xxxxxx tělesa x xxxx xxxxx publikace XXX x. 60529:1989 xxx xxxxxx ochrany xxxxx xxxx 1.1.2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3.1.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx použít xx těchto okolností:

a)

Schválení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx typově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxx x xxxx 4.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1x), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx x xxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx), a

ii)

uvést x xxxx 4.1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx něž xx xxxxxxxxxx xxxxx, x v xxxx 4.2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx typu xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx

X xxxxx případě musí xxxxxxx xxxxx v xxxx 3.1.1.1 xxxxxxx 1x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1x), xx xx xxxxxxxxx tohoto xxxx xx imobilizér xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx podmínek instalace, x výrobce xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

c)

Schválení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx imobilizéru, xxxxx je typově xxxxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxx uvést v xxxx 3.1.1.1 xxxxxxx 1x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1x), xx xx požadavek xxxxxx xxxx xx instalaci xxxxxxxxxxx nepoužije, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx informace xxxxxxxxxx x bodě 3.1.3.1.1 xxxxxxx 1x xxx byly xxxxxxxxxx xxx účely schválení xxxxxxxxxxxx technického celku.

3.4.   Provozní xxxxxxxxxxxx po zkoušce xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxx odolnosti xxxxx vlhkosti xxxxx xxxxxxxxx IEC č. 60068-2-30:1980 xx xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxx 3.1.

3.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx části xxxxx xxx zničeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 13 V po xxxx 2 xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx provozní xxxxxxx xxxxx xxxx 3.1, x případě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx ochrany proti xxxxxx

X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx, a xx xx xx xxxxxx 13&xxxx;X. Xx xxxx xxxxxxx xx opakují xxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxx 3.1, v xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx pojistkami.

3.7.   Spotřeba xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x aktivovaném xxxxx xx podmínek xxxxx xxxx 2.1 xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 20 xX.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkušebny xx xxxxx požadavek xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který má xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx technický xxxxx

X tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxx x bodě 4.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1 xxxx 2), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebyl na xxxxxxxxxx použit (x xxxxxxx s xxxxx 7 tohoto xxxxxxxx), x

xx)

xxxxx v xxxx 4.1 xxxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxx xxxxxxx, pro xxx je imobilizér xxxxx, a v xxxx 4.2 xxxxxxxxx xxxxxxxx instalace.

b)

Schválení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx 3.1.3.1.1 xxxxxxxxxxxx dokumentu (příloha 1x), xx se xxxxxxxxx xxxxxx bodu xx imobilizér xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx to xxxx prokázat předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx technický xxxxx

X xxxxx případě xxxx výrobce xxxxxxx xxxxx x bodě 3.1.3.1.1 informačního xxxxxxxxx (xxxxxxx 1x), xx xx požadavek xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx instalace.

Tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 3.1.3.1.1 xxxxxxx 1x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

3.8.1.

Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na dva xxxx:

xxx 1

:

konstrukční xxxxx xxxxx montované xx xxxxxxx,

xxx 2

:

konstrukční xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xx motoru.

3.8.2.

Konstrukční části / xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx parametrů:

3.8.2.1.

Pro typ 1

Xxxxxxxxxx frekvence xx 10&xxxx;Xx xx 500&xxxx;Xx x xxxxxxxxx amplitudou ±&xxxx;5&xxxx;xx a maximálním xxxxxxxxxx 3&xxxx;x (xxxxxxxx xxxxxxx 0).

3.8.2.2.

Xxx xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 20&xxxx;Xx do 300&xxxx;Xx x xxxxxxxxx amplitudou ±&xxxx;2&xxxx;xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15&xxxx;x (xxxxxxxx xxxxxxx 0).

3.8.2.3.

Pro xxx xxxx 1 a 2

Xxxxx frekvence 1 xxxxxx/xxx.

Xxxxx xxxxx je 10, zkouška xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3 xx.

Xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx maximální xxxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrychlení.

3.8.3.

V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx být xx xxxxxxxxxxx 200&xxxx;xx podepřen.

3.8.4.

Po xxxxxxxx zkoušce xx xxxxxxx provozní zkoušky xxxxx xxxx 3.1.

3.9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 7.

PŘÍLOHA 7

Elektromagnetická xxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx konduktivnímu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1.1

Xxxxxxx xx provedou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 10 xxxxx xxxx 06 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v příloze 10 pro elektrické/elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxxx (ESA).

1.2.

Imobilizér xx xxxx zkoušet x aktivovaném x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx rušení

2.1.

Zkouška xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx provedena xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x. 10 xxxxx xxxx 06 a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 6 pro xxxxxxx xxxx v xxxxxxx 9 xxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podskupiny (ESA).

2.2.

Imobilizér xx xxxx xxxxxxx xxx provozních xxxxxxxxxx x x použitím xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 1.

Tabulka 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x imobilizéru

Druh zkoušky

Provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx selhání xxx zkoušce

Zkouška xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxx „xxxxxxx“ nebo xxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;xx/x (1)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxx „xxxxxxx“

Xxxxxxxxxxx deaktivace xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x režimu dobíjení (x xxxxxxxxxxx případech)

Neočekávaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx XXX

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx imobilizéru

3.   Elektrické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

3.1.

Xxxxxxx odolnosti xxxx xxxxxxxxxxxx rušení xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx XXX 10605:2008/AMD 1:2014 s xxxxxxxx zkušebních úrovní xxxxxxxxx x tabulce 2.

3.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx výboji (XXX) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx montážní xxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxx 2

Zkušební xxxxxx XXX

Xxxx výboje

Body výboje

Stav xxxxxxxxxxx

Xxx výbojů

Zkušební úroveň

Kritéria xxxxxxx xxx zkoušce

Výboj xxxxxxxx

Xxxx snadno přístupné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx v poloze „xxxxxxx“, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 50&xxxx;xx/x, nebo xx xxxxx v režimu xxxxxxxxx)

330 xX, 2 xΩ

±6&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx imobilizéru

Body xxxxxx přístupné pouze x vnějšku xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu

(je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, vozidlo xx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx „xxxxxxx“)

150 xX, 2 xΩ

±15&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx deaktivace xxxxxxxxxxx xxx jeho opětovné xxxxxxxx xx 1&xxxx;x xx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx snadno přístupné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(xx-xx xxxxxxx prováděna xx vozidle, je xxxx v xxxxxx „xxxxxxx“, xxxx xx xxxxxxx pohybuje xxxxxxxxx 50&xxxx;xx/x, xxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx)

330 xX, 2 xΩ

±4&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx aktivace xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx přístupné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu

(je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x klíč xx x poloze „xxxxxxx“)

150 xX, 2 xΩ

±8&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx imobilizéru xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1&xxxx;x xx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx je 5&xxxx;x.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx

4.1.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx technických xxxxxxxxx x přechodných xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 10 xxxxx xxxx 04 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 4 x 5 xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 7 a 8 xxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX).

4.2.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx x aktivovaném xxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xx xxxx xxxxxxx xx xxxx vztahovat xxxxxxx XXX x. 10, režim 50&xxxx;xx/x.