Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Předpis OSN x.&xxxx;141 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (XXXX) [2021/1463]

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx:

xxxxx změn 01 – datum xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx: 30.&xxxx;xxxx 2021

Xxxxx xxxxxxxx slouží výhradně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx závazné xxxxx xx: XXX/XXXXX/XX.29/2021/10/Xxx.1.

XXXXX

Xxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

2.

Xxxxxxxx

3.

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxx

5.

Xxxxxxxxxxx a zkoušky

6.

Doplňující xxxxxxxxx

7.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

8.

Xxxxxxxx xxxxxx

9.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

10.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

11.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a názvy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů

12.

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxx

2

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

3

Xxxxxxxxx xx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (XXXX)

4

Xxxxxxxxx na zkoušky xxxxxxx dohušťování xxxxxxxxx (XXXX) a systémů centrálního xxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX)

5

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx z hlediska sdělování xxx xxxxx normy XXX 11992

6

Zkušební postup x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 11992

1.   Oblast xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx týká xxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorií X1 s maximální xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx, X2, X3, X1, X2, X3, X3 x&xxxx;X4&xxxx;(1) vybavených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tlaku v pneumatikách

2.   Definice

Pro xxxxx xxxxxx předpisu:

2.1

schválením xxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxxx typu vozidla x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx;

2.2

xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výrobce;

b)

vlastnosti xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx monitorování xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx;

2.3

xxxxx“ xx rozumí xxxx xxxx celek xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx;

2.4

xxxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx;

2.5

xxxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx pružného obalu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komoru xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxxx plyn a kapalinu, xxxxx xx v zásadě xxxxxxxxxxxx tvaru x&xxxx;xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx větším, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx se klasifikují xxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx X1 – xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx XXX č. 30;

b)

pneumatiky xxxxx X2 – pneumatiky, xxxxx jsou v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx OSN x.&xxxx;54 x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx 121 nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „N“ xxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxxx třídy C3 – xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx XXX č. 54 a vyznačují xx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx 122 xxxx vyšším, xxxx

xx)

xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx 121 xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „X“ xxxx xxxxx;

2.6

xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xxxxxxx, xxxxxxxx označená xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx, xxx je „xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx);

2.7

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nápravy“ se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxx působící xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx nápravy x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx touto xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx „povolené zatížení xxxxxxx“ stanovené vnitrostátními xxxxxxxx předpisy. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx vozidla;

2.8

systémem monitorování xxxxx v pneumatikách“ se xxxxxx xxxxxx namontovaný xx xxxxxxx, xxxxxx xxx vyhodnocovat xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxx xx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

2.9

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx jakéhokoli xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.10

xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxx)“ xx xxxxxx tlak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx každou x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vozidle, xxx xxxxxx provozní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx štítku na xxxxxxx a/nebo x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

2.11

xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (Xxxxx)“ xx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx každou x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, na který xx xxxxxxx jeho xxxxxxx x&xxxx;xxxxx za xxxxxxx (Xxxx) vlivem xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx;

2.12

xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxx)“ xx rozumí xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (pneumatikách) xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx během xxxxxxx;

2.13

xxxxxxxxxxx dobou xxxxx“ xx rozumí celková xxxx,

xxxxx xxx vozidlo xxxxxxxxx X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx xxxxxxxxx 40 xx/x xxxx xxxxx, přičemž xx odečte 120 x&xxxx;xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pod 40 xx/x,

xxxx

xxxxx xxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxx M1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx xxxx X1 xxxx xxxxxxxxx 30&xxxx;xx/x xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 120 x&xxxx;xxxxxxx, když xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 30&xxxx;xx/x;

2.14

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pneumatik (XXXX)“ xx rozumí xxxxxx namontovaný na xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzduchem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (infrastruktura);

2.15

systémem centrálního xxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX)“ xx xxxxxx systém xxxxxxxxxxx xx vozidle, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx umístěného xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

3.1

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx typu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v pneumatikách xxxxxxxx výrobce xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx zástupce.

3.2

Žádost xx xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx doplněna xxxxxxx xxxx vozidla xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx určeným x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;1 tohoto xxxxxxxx.

3.3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx má být xxxxxxxx.

3.4

Xxxx xxxxxxxx schválení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zda jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

4.1

Xxxxxxxxx typu xxxxxxx se udělí, xxxxxxxx xxxxxxx předané xx schválení podle xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxx požadavky xxxx 5.

4.2

Xxxxxxx schválenému xxxx xx přidělí xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx první xxx číslice (v současnosti 01 pro xxxxxxx xx xxxxx série xxxx 01) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné technické xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stejné xxxxx xxxxxx typu xxxxxxx.

4.3

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx smluvním xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxx.

4.4

Xx xxxxx xxxxxxx, xxx odpovídá xxxx xxxxxxx schválenému xxxxx xxxxxx předpisu, xx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx skládá x:

4.4.1

xxxxxxx „X“ x&xxxx;xxxxxxxx, za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(2);

4.4.2

xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx „X“, pomlčkou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx xx označení předepsaných x&xxxx;xxxx 4.4.1.

4.5

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx předepsaný x&xxxx;xxxx 4.4.1 opakovat; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx předpisu x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx symboly všech xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx schválení x&xxxx;xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx sloupcích xxxxxx xx symbolu předepsaného x&xxxx;xxxx 4.4.1.

4.6

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx a nesmazatelná.

4.7

Značka xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přímo xx xxxxxx s údaji x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.8

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx a zkoušky

5.1

Obecné xxxxxxxxx

5.1.1

Xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie M1 x&xxxx;xxxxxxxxx hmotností xx 3&xxxx;500 kg, kategorie X2, X3, X1, X2, X3, X3 x&xxxx;X4 vybavených ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx definice x&xxxx;xxxx 2.8 musí splňovat xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx 5.1.2 xx 5.6 xxxxxx předpisu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx smluvních xxxxx.

5.1.1.1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (XXXX), xxxxx xxxx splněna xxxxxxxx kritéria xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 tohoto xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX.

5.1.1.2

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxxxxxx xx rovnocenný systému xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (XXXX), xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx kritéria xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX.

5.1.1.3

Xx-xx xxxxxxx vybaveno xxxx xxx xxxxxx xx systémů definovaných x&xxxx;xxxxxx 2.8, 2.14 xxxx 2.15, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisu.

5.1.2

Účinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx nepříznivě xxxxxxxxxxx působením xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x.&xxxx;10 xxxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxx 03 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxx dobíjecího xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx);

x)

xxxxx xxxx 06 xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (trakčních xxxxxxx)

5.1.3

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx a vozidel xxxxxxxxx X1 xxxx systém xxxxxxxx xx rychlosti 40&xxxx;xx/x xxxx xxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla.

U vozidel xxxxxxxxx X2, M3, X2, X3, O3 x&xxxx;X4 musí xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx 30&xxxx;xx/x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla.

5.1.4

Vozidlo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 tohoto xxxxxxxx.

5.1.5

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx tato xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx a jedna xxxxxxxxxx z dvojmontáže („zkušební xxxxxxxxxx“) xx xxxxxxx xxx xxxxx zkoušky xxxxxxxx podle bodu 2.5 přílohy 3 xxxxxx předpisu.

5.1.6

Vozidla kategorie X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx N1

Xx-xx vydána výstraha x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5.2 x&xxxx;5.3, musí xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx navržen x/xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxx, xx se nastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vozidle xxxx působením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx obnovení nastavení xxxxxxxx, zda xx xxxx vyšší xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5.2 a 5.3, xxxx xxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx obnovit, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxx

x)

xxx nemohlo xxxxx k neúmyslnému obnovení xxxxxxxxx ovladače (xxxx. xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx krátce stlačí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jej xxxx xxxxxxxx), xxxx

x)

xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxx v návodu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx komunikačním xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vozidla.

5.2

Zjištění xxxxx v pneumatice při xxxxxx tlaku xxxxxxxxx xxxxxxxx událostí

5.2.1

U vozidel xxxxxxxxx X1 s maximální xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 kg x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1, xxxxxxxxx pneumatikami třídy X1, xxxx systém XXXX xxxxxxxxx výstražný xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5 do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doby xxxxx xx okamžiku, xxx pracovní xxxx x&xxxx;xxxxx z pneumatik vozidla xxxxx x&xxxx;20&xxxx;% xxxx xxxxxx hodnoty minimálního xxxxx 150 xXx, xxxxx xxxx, která xxxxxxx xx xxxxx.

5.2.2

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx kategorie X1, xxxxxxxxx pneumatikami xxxxx C2, xxxx xxxxxx TPMS rozsvítit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5 xx xxxxxx minut kumulované xxxx jízdy xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx v jedné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o 20 % xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 220 xXx, podle xxxx, xxxxx hodnota xx xxxxx.

5.2.3

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;X2, X3, X2 x&xxxx;X3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx X2 xxxx X3 musí xxxxxx TPMS xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx pracovní xxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx styku x&xxxx;xxxxxxxx klesl o 20 %.

5.2.4

U vozidel xxxxxxxxx&xxxx;X3 a O4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx C2 xxxx X3 xxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jízdy xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx v jedné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx styku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;20&xxxx;%.

5.2.5

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx v pneumatice xxxxxxx v bodě 5.5 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přes xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

5.3

Xxxxxxxx xxxxx v pneumatice, xxxxx je podstatně xxxxx než tlak xxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx spotřeby xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx

5.3.1

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1 s maximální hmotností xx 3 500 xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx N1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx X1, xxxx systém XXXX rozsvítit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5 do 60 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx z pneumatik vozidla xxxxx x&xxxx;20&xxxx;% xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 150 kPa, xxxxx toho, která xxxxxxx xx xxxxx.

5.3.2

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1 s maximální xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx kategorie X1, xxxxxxxxx pneumatikami xxxxx X2, xxxx xxxxxx TPMS xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5 xx 60 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx z pneumatik xxxxxxx xxxxx x&xxxx;20&xxxx;% xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 220 xXx, podle toho, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

5.3.3

X&xxxx;xxxxxxx kategorií M2, M3, X2 a N3 osazených xxxxxxxxxxxx xxxxx X2 xxxx X3 xxxx xxxxxx TPMS xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 60 minut xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx v některé x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx o 20 %.

5.3.4

U vozidel xxxxxxxxx&xxxx;X3 x&xxxx;X4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx třídy X2 xxxx C3 xxxx xxxxxx TPMS xxxxxx xxxxxxxx výstražný xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5 xx 60 xxxxx xxxxxxxxxx doby jízdy xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx klesl x&xxxx;20&xxxx;%.

5.3.5

Xxxxxxxxx signál xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5 xx xxxx xxxxxxxxx pokaždé, xxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

5.4

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

5.4.1

Xxxxxx TPMS xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx signál xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5 xx 10 minut po xxxxxxx xxxxxx funkce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx monitorování xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.4.2

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx funkci popsaný x&xxxx;xxxx 5.5 se xxxx rozsvítit pokaždé, xxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxx vozidla xxxxx xxxx komunikační xxxxxxxx xxxxxxx v bodě 5.6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx funkci.

5.4.3

Výstražný xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx popsaný x&xxxx;xxxx 5.5 se musí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx taženého vozidla, xxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v bodě 5.6 k dispozici žádné xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXXX.

5.5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.5.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx OSN x.&xxxx;121.

5.5.2

Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 xxxx N3 xxxxxxx xxxxx vozidlo kategorie X3 xxxx O4, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v bodě 5.5.1 xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx výstraha xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (tažených xxxxxxx).

5.5.3

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx činnosti, xxxx xx spínač xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx „xxxxxxx“ (xxx motoru) (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx). Tento požadavek xxxxxxx xxx kontrolky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ploše.

5.5.4

Výstražný xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx stav xxxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxx xxxxxx zkontrolovat xx xxxxx xxxxxxx.

5.5.5

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3 x&xxxx;X4 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5.1 zobrazovat xxxxxx tažného vozidla xxxxxxxxx N2 xxxx X3 tak, xxx xx specifikováno v bodě 5.5.4.

5.5.6

X&xxxx;xxxxxxxxxxx chybné xxxxxx xxx xxxxxx tentýž xxxxxxxxx xxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxxx nízkého xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5.1 xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxxx systému XXXX, musí blikat, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx (startování) v poloze „xxxxxxx“ (xxx xxxxxx). Xx xxxxxx době xxxx výstražný xxxxxx xxxxxx trvale xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx (startování) xx v poloze „zapnuto“ (xxx motoru). Sled xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx opakovat xxxx, xxxx se xxxxx spínač zapalování (xxxxxxxxxx) xx polohy „xxxxxxx“ (xxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5.5.7

Xxxxxxxxx výstražného xxxxxxx podle xxxx 5.5.1 xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx o obnovení xxxxxxxxx xxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

5.6

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a taženými xxxxxxx

5.6.1

Xxxxxxx xxxxxxxxx X2 xxxx X3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kategorie X3 xxxx O4 x&xxxx;xxxxxxx kategorií O3 x&xxxx;X4 musí xxx xxxxxxxxxxx rozhraní x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx informací ze xxxxxxx XXXX mezi xxxxxx xxxxxxxx a taženými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxxxx XXXX xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

5.6.1.1

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s normami XXX 11992-1:2019 a ISO 11992-2:2014 x&xxxx;xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sedmikolíkovým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 7638-1:2018 xxxx XXX 7638-2:2018 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx konektorem.

Lze použít x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx a taženého xxxxxxx (xxxxxxxx vozidel) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

5.6.1.1.1

Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx tažného vozidla x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx A přílohy 5 xxxxxx xxxxxxxx.

5.6.1.1.2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a tažených xxxxxxx xxxxxxxxxx datovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 5.6.1.1 se xxxxxxx xxx schvalování typu xxx, xx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X&xxxx;xxxxxxx 5.

Příloha 6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postup, který xxx xxx tomto xxxxxxxxx použít.

5.6.1.2

Dvoubodové spojení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx založeno na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, mohla připojit, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx prostřednictvím XXX xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v části X&xxxx;xxxxxxx 5.

5.6.1.3

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komunikace xxxx xxx komunikační xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikačním xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx bezdrátové xxxxxxx xxxx zřízeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly (xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx) x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx sdílí, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rušení. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky, xxxx xx požadují x&xxxx;xxxx 5.6.1.1.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

6.1

Xxxxx k obsluze xxxxxxx, byl-li xxxxx, xxxx obsahovat alespoň xxxx xxxxxxxxx:

6.1.1

xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx systémem (x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxx možnost);

6.1.2

vyobrazení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5.1 (a vyobrazení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx);

6.1.3

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx rozsvícení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx a popis xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx v takovém xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx, xxx obnovit xxxxxxx nastavení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx systém xxxxxxx xxxxxxx obsahuje.

6.2

Pokud xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k obsluze, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 6.1 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx a rozšíření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

7.1

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2.2 xxxxxx předpisu se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx udělil xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx:

7.1.1

xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx schválení, nebo

7.1.2

usoudit, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx udělením xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

7.2

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx schválení x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 4.3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx.

7.3

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvní strany x&xxxx;xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx rozšíření přiřadí xxxxxxxx číslo, které xx xxxxxxxx xxxx xxxxx rozšíření.

8.   Shodnost výroby

8.1

Postupy xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;xxxx požadavky:

8.2

Schvalovací xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výroby x&xxxx;xxxxxx výrobním xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxx xx nejméně xxxxxx za xxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx neshodnost xxxxxx

9.1

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 8.

9.2

Xxxxxxxx některá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxx xxxxxxx, xxxxxx schválení, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx formuláře schválení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a datovanou xxxxxxxxx „XXXXXXXXX XXXXXX“.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx typu vozidla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx o tom xxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx xxxxxx o ukončení xxxxxx ostatním smluvním xxxxxxx dohody, které xxxxxxxxx xxxxx předpis, x&xxxx;xx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, podepsanou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXXXX XXXXXXXX“.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx a adresy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxx i názvy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx udělují x&xxxx;xxxx xx mají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx ustanovení

12.1

Od xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 01 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx typu xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx 01.

12.2

Od 6. července 2022 x&xxxx;xxxx vozidel xxxxxxxxx X1 x&xxxx;xx 6.&xxxx;xxxxxxxx 2024 u typů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx X1 již xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxx uznávat schválení xxxx udělená podle xxxxxxxxxxx xxxxx změn, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx po 6.&xxxx;xxxxxxxx 2022.

12.3

Xx 6.&xxxx;xxxxxxxx 2022 x&xxxx;xxxx xxxxxxx kategorie X1 a do 6.&xxxx;xxxxxxxx 2024 x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx X1 xxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, schválení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx změn, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx6.&xxxx;xxxxxxxx 2022.

12.4

Xx 6.&xxxx;xxxxxxxx 2022 x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x&xxxx;xx 6. července 2024 x&xxxx;xxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxx X1 xxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx uznávat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx předchozích sérií xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

12.5

Xxx xxxxxx na výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpis po xxxx vstupu xxxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx schválení xxxx, xxx byla xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;/&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx schválení xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxx 01.

12.6

Xxx ohledu xx xxxxxxxxxx bodu 12.4 xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx tento předpis, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydaná podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx&xxxx;/&xxxx;xxxxxxx vozidel, jež xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 01.

12.7

Xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx tento předpis, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;(3)

12.8

Smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx předpisu.3

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vozidel (X.X.3.), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxx 2 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohody z roku 1958 jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 Xxxxxxx xxxxxxxx o konstrukci xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxxxxxx 3 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx sekretariátu: znění xxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx XX.29 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2020 (ECE/TRANS/WP.29/1155, xxxx 92 a 93 x&xxxx;xxxxxxxxxxx dokumentem WP.29-182-11).


PŘÍLOHA 1

Xxxxxxx

(xxxxxxxxx xxxxxx: X4 (210 × 297 xx))

&xxxx;(1)

xxxxx:

xxxxx správního xxxxxx:

xx xxxx:&xxxx;(2) 2

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx schválení

odnětí xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxx vozidla x&xxxx;xxxxxxxx systému monitorování xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx XXX x.&xxxx;141.

Xxxxxxxxx x.: …

Xxxxxxxxx x.: …

1.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx:

2

Xxx xxxxxxx (xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx): …

3.

Název x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx: …

4.

Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx výrobce:

5.

Vozidlo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx: …

6.

Xxxxxxxxx zkušebna xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: …

7.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: …

8.

Xxxxx xxxxxxxxxx protokolu: …

9.

Stručný xxxxx typu vozidla: …

9.1

Xxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx: …

Xxxxx xxxxxxx: …

Třetí xxxxxxx: …

Xxxxxx xxxxxxx: …

Xxxx xxxxxxx: …

Šestá xxxxxxx: …

xxx.

Xxxxxx: …

9.2

Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx(x) kola xxxxxxxxxxxx vybavení: …

9.3

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx monitorování xxxxx v pneumatikách2 / xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx2 / systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx pneumatik2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nastavení, xxxxx xxxx 5.1.6 …

10.

Xxxxxxxx xxxxxxx:

10.1

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxx xxxxxx xxxxxxx2:

Xxx xxxxxxxx

xx xxxxxx xxxxxxxx

(xx:xx)

„Xxxxxxx xxxxxxxx“

„Xxxxxxx xx xxxxxxxxx“

„Xxxxxxx chybné funkce“

10.2

V souladu x&xxxx;xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx (XXXX/XXXX), dle xxxxxx xxxxxxx2:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx [x]

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx [x]

Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx

Xxx [x]

„Xxxxxx xxxxxxxxxxx“

„Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“

11.

Xxxxxxxx xxxxxx schválení: …

12.

Xxxxxxxx xxxxx(x) rozšíření: …

13.

Schválení xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx2

14.

Xxxxx: …

15.

Xxxxx: …

16.

Xxxxxx: …

17.

Seznam dokumentů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxx obdržet xx xxxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxx / xxxxxx (xxx ustanovení x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx se xxxxxxxx.


XXXXXXX 2

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(Xxx xxx 4.4 xxxxxx xxxxxxxx)

x&xxxx;= xxxxxxxxx 8&xxxx;xx

Xxxx zobrazená xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vozidle udává, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X4) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX č. 141 xxx xxxxxx xxxxxxxxx 012439. První dvě xxxxxxx čísla schválení xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x.&xxxx;141 xx xxxxx xxxxx xxxx 01.

XXXXXXX 3

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (TPMS)

1.

Zkušební xxxxxxxx

1.1

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (XXXX) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX podle xxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx systém XXXX. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxx systému XXXX x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx aktivovat.

Pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (CTIS) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (XXXX) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx příloze xxxx xxx nejprve xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Musí xxx deaktivován xx xxxxx xxxx zkoušek xxxxxxx XXXX x&xxxx;xx xxxxxx dokončení xxx xxx znovu aktivovat.

1.2

Okolní xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx mezi 0&xxxx;°X x&xxxx;40&xxxx;°X.

1.3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx mít xxxxxx x&xxxx;xxxxxx adhezí. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx suchý.

1.4

Zkoušky xxxx probíhat x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

1.5

Xxxx vozidla

1.5.1

Hmotnost xxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti xx nápravy xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidla, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na každou x&xxxx;xxxxxx.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx nastavení, uvede xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. U vozidel xxxxxxxxx&xxxx;X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 500 xx, xxxxxxxxx X2, X3, X1, X2 x&xxxx;X3 xxxx být xxxxx xxxxxx na předním xxxxxxx (xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušek.

Stav zatížení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

1.5.2

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXXX xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 3&xxxx;500 xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1:

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx od 40&xxxx;xx/x xx 120&xxxx;xx/x xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlosti vozidla, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nižší xxx 120&xxxx;xx/x, při xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx bodu 5.2 tohoto xxxxxxxx, x

x)

x&xxxx;xxxxxxx rychlostí od 40&xxxx;xx/x xx 100&xxxx;xx/x xxxx do maximální xxxxxxxxxxx rychlosti vozidla, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nižší než 100 xx/x, při xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx bodu 5.3 xxxxxx předpisu, x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.4 xxxxxx předpisu.

Systém TPMS xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx M2, X3, X2, X3, X3 x&xxxx;X4:

x)

x&xxxx;xxxxxxx rychlostí xx 30 km/h xx 90&xxxx;xx/x xxxx xx xxxxxxxxx konstrukční xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 90&xxxx;xx/x, xxx xxxxxxx průrazem, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.2 xxxxxx xxxxxxxx, x

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xx 30&xxxx;xx/x do 90&xxxx;xx/x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx nižší xxx 90&xxxx;xx/x, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.3 xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxxxx chybné xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.4 xxxxxx předpisu.

V průběhu zkoušky xx musí xxxxxxxx xxxx xxxxxx rychlostí.

U vozidel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx tempomat x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

1.5.3

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx mohou xxx xx vozidle x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx určené xxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx se xxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

1.5.4

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx

Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx pneumatiky xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx umístěno xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx větrem, xxxxx xx mohl ovlivnit xxxxxxxx.

1.5.5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx, xx který xx xxx xxxxx vozidla xxxxxxx xxxxxxxx brzdění, xx xxxxxxxxxxxx do xxxx jízdy.

1.5.6

Pneumatiky

Vozidlo xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx namontovanými xxxxx doporučení xxxxxxx xxxxxxx. Ke zkoušce xxxxxx xxxxxx systému XXXX xx xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.5.7

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx být xxxx spuštěna (xxxxxxxx), xxx se xxxxxxxxxx xxxxx zkoušky dotýkaly xxxx.

1.6

Xxxxxxxx xxxxxxxx k měření xxxxx

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx ±3 xXx.

2.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 1.5.2 xxxx xxxxxxx, nejméně xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx 2.6.1 xxxx xxxxxxx („xxxxxxx průrazem“) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx každý x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx 2.6.2 xxxx xxxxxxx („xxxxxxx xx netěsnost“).

2.1

Před xxxxxxxxxx pneumatik xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx motorem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohřívání xxxx ochlazování, x&xxxx;xx xx xxxx nejméně xxxxx xxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x&xxxx;X1 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M2, M3, X2, X3, O3 x&xxxx;X4. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tlak za xxxxxxx doporučený xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxx) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pneumatik xx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx použít xxxxx xxxxxx zařízení.

2.2

U stojícího xxxxxxx xx systémem xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx „xxxxxxxx“ xxxx „vypnuto“ se xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx „xxxxxxx“ xxxx „xxx xxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nízkého xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5.2 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx neplatí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx zobrazovací xxxxx.

2.3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a ověří xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.1.6.

2.4

Xxxxxxxxx xxxx&xxxx;/&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx

2.4.1

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 kg x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx xxxxxxx po dobu xxxxxxx 20 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx rychlostí xxxxx xxxx&xxxx;1.5.2 xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rychlostí 80 xx/x (±&xxxx;10&xxxx;xx/x). X&xxxx;xxxx fázi xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx dvou minut.

V případě xxxxxxx kategorie X2, X3, N2, X3, X3 x&xxxx;X4 jede xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 120 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxx;1.5.2 xxxx xxxxxxx a průměrnou xxxxxxxxx 60&xxxx;xx/x (±&xxxx;10&xxxx;xx/x). X&xxxx;xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rychlostí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

2.4.2

Xxxx se xxxxxx zkouška xxxxxxx xx (xxxxxxx/xxxxxx) zkušební xxxxx, xxx xx xxxxxx jen x&xxxx;xxxxxx xxxxx, pak se xxxxx uvážení xxxxxxxxx xxxxxxxx rozdělí jízdní xxxxxxx xxxxx bodu 2.4.1 xx dvě xxxxxx xxxxx (±&xxxx;2&xxxx;xxxxxx) x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxx v jiném směru.

2.4.3

Do xxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx změří xx xxxxx tlak x&xxxx;xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxx (nichž) xx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxx hodnota se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.5

Xxxx snížení xxxxx

2.5.1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k ověření xxxxxxxxx xxxx 5.2 xxxxxx předpisu.

Do xxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v bodě 2.4.3 xx v souladu x&xxxx;xxxxx 5.1.5 xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nedosáhne hodnoty Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx –&xxxx;20 %, xxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

150 xXx u vozidel xxxxxxxxx X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx C1,

nebo

b)

220 xXx x&xxxx;xxxxxxx kategorie M1 x&xxxx;xxxxxxxxx hmotností xx 3&xxxx;500 kg x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx C2,

podle xxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xx&xxxx;xxxxxxxxxxx v délce dvou xx pěti xxxxx xx tlak Ptest xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx.

2.5.2

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx bodu 5.3 xxxxxx předpisu

U vozidel kategorie X1 x&xxxx;xxxxxxxxx hmotností xx 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx X1, xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx tlaku xx xxxxx popsaného v bodě 2.4.3 xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Pwarm –&xxxx;20 % x&xxxx;xxxx xx xxxxx o 7 xXx, xxxx dokud xxxxxxxxx 150 xXx. Xx&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxx zkontroluje x&xxxx;xxxxxxxx xx upraví.

U vozidel xxxxxxxxx X1 s maximální xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx N1, xxxxxxxxx pneumatikami xxxxx X2, xx xx xxxx minut od xxxxxxx tlaku za xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2.4.3 sníží tlak xx xxxxx pneumatikách xx hodnotu Ptest xxxxxxxxxxxx hodnotě Pwarm –&xxxx;20 % x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;7 xXx, nebo xxxxx xxxxxxxxx 220 xXx. Xx&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xx pěti xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a případně xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3, X2, X3, X3 a O4 xx xx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2.4.3 xxxxx xxxx ve xxxxx pneumatikách xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx – 20 % x&xxxx;xxxx se xxxxx x&xxxx;7 xXx. Xx&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pěti xx xxxxxx xxxxx xx xxxx Ptest xxxxx zkontroluje x&xxxx;xxxxxxxx xx upraví.

2.6

Fáze zjištění xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

2.6.1

Xxxxxx xxxxxxx průrazem k ověření xxxxxxxxx xxxx 5.2 xxxxxx xxxxxxxx.

2.6.1.1

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx (ne xxxxx xxx xxxxxxxxx). Součtem xxxxxxx xxxxxxxxxxx jízdní xxxx xx menší x&xxxx;xxxxxx xxxx hodnot: 10&xxxx;xxxxx, nebo čas, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx.

2.6.2

Xxxxxx zkoušky xx netěsnost k ověření xxxxxxxxx xxxx 5.3 xxxxxx xxxxxxxx

2.6.2.1

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx (20)&xxxx;xxxxxxxx a nejdéle xx čtyřiceti (40)&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx se vyjme xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx (1)&xxxx;xxxxxx a nejdéle xxx (3)&xxxx;xxxxx. Pak xx xxxxxxxxx ve zkoušce. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxx: xxxxxxx (60) xxxxx kumulativní xxxxx xx podmínek stanovených x&xxxx;xxxx 1.5.2 xxxx xxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx.

2.6.3

Xxxxxxxx xx kontrolka nízkého xxxxx v pneumatikách xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx.

2.7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tlaku

2.7.1

Vozidla xxxxxxxxx X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1

Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxx 2.6, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxx“. Xx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvede xx polohy „zapnuto“ („xxx xxxxxx“). Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx rozsvícená, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx „zapnuto“ („xxx xxxxxx“).

2.7.2

Xxxxxxx kategorií M2, X3, N2, X3, X3 x&xxxx;X4

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx postupu xxxxx xxxx 2.6, uvede xx xxxxxx zapalování xx xxxxxx „xxxxxxx“ xxxx „zamknuto“. Po xxxx xxxxxxxx se xxxxxx zapalování znovu xxxxx xx xxxxxx „xxxxxxx“ („xxx xxxxxx“). Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx deseti xxxxx a zůstat xxxxxxxxxx, xxxxx je spínač xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx „xxxxxxx“ („xxx xxxxxx“).

2.8

Xxxxxxx pneumatiky xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla. Xxxxxx xx, zda xxxxxxxxx zhasla. Xx-xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxx xxx dlouho, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx nezhasne, xxxxxxx xx xxxxxxx.

2.9

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xx může xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zatížením s použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxx 2.1 xx 2.8 při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;5.2, případně 5.3 xxxxxx předpisu.

3.

Zjištění chybné xxxxxx xxxxxxx TPMS

3.1

Simuluje xx chybná xxxxxx xxxxxxx TPMS, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrického xxxxx mezi xxxxxxxxx XXXX, xxxx xxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kolo xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX. Xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce XXXX xx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx.

3.2

Xxxxxxx jede xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xx xxxxx bez xxxxxxxxx) po xxxxxxxxx xxxxx zkušební xxxxx.

3.3

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx 3.2 je xxxxx x&xxxx;xxxxxx dvou xxxxxx: xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx rozsvícení xxxxxxxxx signalizující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx TPMS.

3.4

Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx v bodě 5.4 xxxxxx xxxxxxxx, zkouška xx přeruší.

3.5

Vozidla xxxxxxxxx X1 s maximální xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx kategorie X1

Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveného x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3.1 xx 3.3, xxxxx xx spínač xxxxxxxxxx xx xxxxxx „vypnuto“ xxxx „xxxxxxxx“. Xx xxxx minutách xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx „xxxxxxx“ („běh xxxxxx“). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx xxxxx signalizovat chybnou xxxxxx x&xxxx;xxxxxx rozsvícená, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx „xxxxxxx“ („xxx xxxxxx“).

3.6

Xxxxxxx xxxxxxxxx X2, M3, N2, X3, O3 a O4

Xxxxxxxx xx kontrolka xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3.1 xx 3.3, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx polohy „vypnuto“ xxxx „xxxxxxxx“. Po xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do polohy „xxxxxxx“ („xxx xxxxxx“). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx TPMS xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx funkci xxxxx do xxxxxx xxxxx a zůstat rozsvícená, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx „xxxxxxx“ („xxx xxxxxx“).

3.7

Xxxxxx normálního xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX Xx-xx to xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, dokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx výstražného xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx přeruší.

3.8

Zkouška xx xxxx opakovat použitím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx 3.1 xx 3.6, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx funkce.

XXXXXXX 4

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (TPRS) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx huštění xxxxxxxxx (XXXX)

1.

Xxxxxxxx podmínky

1.1

Okolní teplota

Okolní xxxxxxx xxxx xxx xxxx 0&xxxx;°X x&xxxx;40&xxxx;°X.

1.2

Xxxxxx xxxxxxxx dráhy

Zkoušky xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

1.3

Xxxx vozidla

1.3.1

Hmotnost při xxxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3.2

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxx xx stojícím xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx O3 x&xxxx;X4 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

1.3.3

Xxxxxxxx xxx xxxxx vozidla

Když xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx pneumatiky xxxxxxx xxxx přímým xxxxxxx.

1.4

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx s pneumatikami xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1.5

Xxxxxxxx zařízení x&xxxx;xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle xxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx ± 10 xXx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx musí použít xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxx xxxxxx

2.1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxx být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXX x.&xxxx;13, řada 11, doplněk 16, x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Před zahájením xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx vozidla mělo xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Vozidlo xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, s vypnutým xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx přímému xxxxxxxxxx světlu a nevystaveno xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx působícím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

2.2

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx za studena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxx).

Xxxx v jedné z pneumatik xx xxxxx x&xxxx;20 %, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;50 xXx pod xxxxxxx tlaku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx).

2.2.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx 1

Zkontrolujte, zda xxxxxxx XXXX/XXXX začnou xx 2 xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx XXXXXX xxxxxxx xxxxxx dohušťování xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx do 8 minut od xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx signál xxxxxxxxxxx popsaný xxxxxxxx xx musí XXXXXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxxx skončí.

Jakmile xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xxx xx tlak x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ±5 % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobcem Xxxx.

2.3

Xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systému

Pneumatiky xxxxxxx xx nahustí xx xxxx xx studena xxxxxxxxxx výrobcem xxxxxxx (Xxxx).

Xxxxxxxxx snižujte tlak x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx z pneumatik x&xxxx;20 %, avšak xxxxxxx x&xxxx;50 xXx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx).

Xx 2 xxxxx xxxx systém zahájit xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx XXXXXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx 8 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx XXXXXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX 5

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vozidly x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx XXX 11992

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vozidlem (xxxxxxxx xxxxxxx)

1.

Xxxxxx xxxxxxxxx

1.1

Xxxxxxxxx části X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a tažená xxxxxxx xxxxxxxx komunikačním xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxx;5.6.1.1 xxxxxx xxxxxxxx.

1.2

Xxxx příloha xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o přenos xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX 11992-2:2014.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX 11992-2:2014, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxx takto:

2.1

Tažné xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx přenos těchto xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zpráv:

2.1.1

Zprávy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx tažené xxxxxxx, xxxx-xx podporovány:

Funkce/parametr

Odkaz xx xxxxx ISO 11992-2:2014

Zpětný xxxx – xxxx

XXX12,

xxxx 2, xxx 5-6

Xxxxxxxx xxxxxxx odvozená z kol xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX12,

xxxx 7-8

Xxx/xxxxx – xxxxxxx

XX11, xxxx 1

Xxx/xxxxx – xxxxxx

XX11, xxxx 2

Čas/datum – xxxxxx

XX11, xxxx 3

Xxx/xxxxx – měsíce

TD11, xxxx 4

Xxx/xxxxx – den

TD11, xxxx 5

Xxx/xxxxx – xxx

XX11, xxxx 6

Čas/datum – xxxxxx časový xxxxx, xxxxxx

XX11, xxxx 7

Xxx/xxxxx – xxxxxx xxxxxx xxxxx, hodiny

TD11, xxxx 8

Index identifikačních xxxxx

XXX12, xxxx 5

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX12, xxxx 6

Xxxx.:

X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX11 existuje známý xxxxxxxx xxxx xxxxxx XXX J1939 x&xxxx;xxxxxx XXX 11992. Xxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xx použije xxxxxxxx zprávy TD11 xxxxxxx v normě XXX 11992-2:2014.

2.1.2

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx povinně xx xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx XXX 11992-2:2014

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx OSN

Stav xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

XXX23

xxxx 1, xxx 1-2

xxx 5.2.4

xxx 5.3.5

xxx 5.4.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx (xxxx)

XXX23, xxxx 2

bod 5.2.4

xxx 5.3.5

xxx 5.4.3

2.1.3

Zprávy xxxxxxxx xxxxxxx přenášené xx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx XXX 11992-2:2014

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx (xxx xxxx XXX23)

XXX23, xxxx 2

Xxxx v pneumatikách

EBS23, xxxx 5

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx

(xxx XXX23)

XXX23, xxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX23, xxxx 2-3

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

XXX23, xxxx 4-5

Xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

XXX23

xxxx 6, xxx 1-3

Xxxx napájení xxxxxx xxxxxxxxxx

XXX23

xxxx 6, xxx 4-5

Xxxxx identifikačních xxxxx

XXX23, byte 7

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX23, xxxx 8

2.1.4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx zprávy XXX23 x&xxxx;XXX23, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx TPMS, xxxxx xxxx obdrženy x&xxxx;XXX zajišťující funkci XXXX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx jiné xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (XXX23, xxxx 1, bit 1-2) x&xxxx;xxxxx xxxxx EBS23 x&xxxx;XXX23 xx přenášejí x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxx k dispozici“, xxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx neposkytuje.

2.2

Pokud xxxxxx xxxxxxx předává xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nízký xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxx xx normu XXX 11992-2:2014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx

Xxxx xxxxx v pneumatikách

(k upozornění na xxxxx xxxx)

XXX23, xxxx 1

Xxx 1-2

(002 — xxxxxxxxxxxx xxxx v pneumatice)

Viz xxxx 5.2.3, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5 x&xxxx;5.5.2 xxxxxx xxxxxxxx OSN

Identifikace xxxxxxxxxx/xxxx (odpovídající stavu xxxxx v pneumatikách)

EBS23, xxxx 2

(XXXXXXXX2 — xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx)

XXXX

(000000002 — neurčena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx &xx; 1510)

XXXX

(111111112 — xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx není x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxx = 1510 x&xxxx;xxxxxxx = 1510)

Xxx xxxx 5.2.3, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5 x&xxxx;5.5.2 xxxxxx xxxxxxxx XXX

2.3

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx předává následující xxxxxx, xxxx tažné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx funkci xxxxxxx XXXX:

Xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx ISO 11992-2:2014

Požadovaný xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxx xxxxx v pneumatikách

(k označení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX)

XXX23, byte 1

Xxx 1-2

(102 — xxxxxxxxx xxxxx)

Xxx xxxx 5.4.1, 5.4.2 x&xxxx;5.5.2 xxxxxx xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx)

XXX23, xxxx 2

(XXXXXXXX2 — xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx)

XXXX

(000000002 — xxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxx/xxxx xxxx neurčeno xxxx x&xxxx;xxxxxxx > 1510)

XXXX

(111111112 — identifikace xxxxxxxxxx/xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx = 1510 x&xxxx;xxxxxxx = 1510)

Xxx body 5.4.1, 5.4.2 x&xxxx;5.5.2 tohoto xxxxxxxx OSN

2.3.1

Tažené xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 5.4.1 xxxxxx předpisu) pokaždé, xxxx nelze xxxxxxx xxxxxx xxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (xx. dostatečný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx).

Xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx před xxx, xxx tažená vozidla xxxxxx vyhovět xxxxxx xxxxxxxx, vysílala některá x&xxxx;xxxx v určitých případech, xx stav xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx „není k dispozici“, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx vozidlo xxxxxx xxxxxx monitorování xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx v těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vysílat „xxxxxxxxx chyby“.

Rovněž je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vozidlo by xxxxxxxx xxxxxxxxxx upozornění xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx TPMS taženého xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXXX taženého xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.4

Xx-xx v komunikačním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx rozsvítit xxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx tažné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na chybnou xxxxxx xxxxxxx TPMS xxxxxxxx vozidla x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z TPMS taženého xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx komunikačního xxxxxxxx.

2.5

Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (xx. není x&xxxx;xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 minut xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx), xxxxx tažené vozidlo xxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxx na xxxxx XXX 11992-2:2014

Požadovaný xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx

Xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

(Xxxxx xxxxxxx TPMS xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx)

XXX23, xxxx 1

Xxx 1-2

(112 — xxxx k dispozici)

Nepoužije xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx (odpovídající xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx)

XXX23, xxxx 2

(XXXXXXXX2 — xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx)

XXXX

(000000002 — xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx nebo xxxxxxxx kolo a náprava &xx; 1510)

NEBO

(111111112 — xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx není x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxx = 1510 a náprava = 1510)

Nepoužije se

Pozn.:

bod 2.3.1 xxxxx A této xxxxxxx specifikuje hodnoty, xxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

2.6

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX 11992-2:2014 xx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx předpisů.

B.   Přenos xxx xxxx i) XXX xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx dvoubodového xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla) x&xxxx;xx) XXX xxxxxxxx vozidla, xxxxx zajišťuje xxxxxx XXXX

1.

Xxxxxx xxxxxxxxx

1.1

Xxxxxxxxx části X&xxxx;xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxx s komunikačním xxxxxxxxx popsaným x&xxxx;xxxx 5.6.1.2 xxxxxx předpisu.

1.2

Tato xxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx ECU x&xxxx;xxxxxx xxxxx taženého xxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxxxx funkci XXXX, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 11898:2015 x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX 11992-2:2014.

2.

XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxx taženého xxxxxxx, která je xxxxxxxx dvoubodového xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXX, xxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX, v souladu xx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vrstvou xxxxx xxxxx XXX 11898-1:2015 x&xxxx;XXX 11898-2:2016.

2.1

Xxxxxxxxx rychlost xxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxx ISO 11898-1:2015 musí být 250 xxxx/x.

2.2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ISO 11898-2:2015 xx xx xxxxxxx konfiguruje xxxxx xxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.3

Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx se zřídí xxxxxxxxxx xxxxxxx s ECU xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx funkci TPMS.

2.4

ECU x&xxxx;xxxxxx brány xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkci XXXX xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX.

3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhraním xxx XXX 11898-1:2015 xxxx odpovídat definicím x&xxxx;xxxxx ISO 11992-2:2014 x&xxxx;xxxx xxx tuto xxxxxxx:

3.1

XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

3.1.1

Xxxxxx x&xxxx;XXX s funkcí xxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxx XXXX, jsou-li xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxx na normu XXX 11992-2:2014

Xxxxx na xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx XXX

Xxxx zpětného chodu (xxxxx vozidlo)

EBS12,

byte 2, xxx 5-6

Bod 5.6.1.2

Rychlost xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx systému (xxxxx xxxxxxx)

XXX12,

xxxx 7-8

Xxx 5.6.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(xxxxx vozidlo)

RGE12, xxxx 5

Xxx 5.6.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů

(tažné xxxxxxx)

XXX12, xxxx 6

Xxx 5.6.1.2

Xxx/xxxxx – sekundy (xxxxx xxxxxxx)

XX11, byte 1

Xxx 5.6.1.2

Xxx/xxxxx – minuty (xxxxx xxxxxxx)

XX11, xxxx 2

Xxx 5.6.1.2

Xxx/xxxxx – xxxxxx (tažné xxxxxxx)

XX11, xxxx 3

Bod 5.6.1.2

Xxx/xxxxx – měsíce (xxxxx xxxxxxx)

XX11, xxxx 4

Bod 5.6.1.2

Xxx/xxxxx – xxx (xxxxx xxxxxxx)

XX11, byte 5

Xxx 5.6.1.2

Xxx/xxxxx – xxx (xxxxx vozidlo)

TD11, xxxx 6

Xxx 5.6.1.2

Xxx/xxxxx – místní časový xxxxx, xxxxxx (tažné xxxxxxx)

XX11, xxxx 7

Xxx 5.6.1.2

Xxx/xxxxx – xxxxxx xxxxxx xxxxx, hodiny (xxxxx xxxxxxx)

XX11, byte 8

Xxx 5.6.1.2

Xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx z kol brzdového xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx)

XXX21,

xxxx 3-4

Xxx 5.6.1.2

Xxxxxx zdvihatelné xxxxxxx 1

(xxxxxx vozidlo)

RGE21,

byte 2, bit 1-2

Xxx 5.6.1.2

Xxxxxx zdvihatelné xxxxxxx 2

(xxxxxx xxxxxxx)

XXX21,

xxxx 2, xxx 3-4

Xxx 5.6.1.2

Pozn.:

U definice xxxxxxxxx zprávy XX11 xxxxxxxx xxxxx nesoulad xxxx xxxxxx SAE X1939 x&xxxx;xxxxxx ISO 11992. Xxx účely xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX11 uvedená x&xxxx;xxxxx XXX 11992-2:2014.

3.1.2

Xxxxxx x&xxxx;XXX taženého xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkci XXXX xxxxxxxxx povinně xx XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx XXX 11992-2:2014

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX

Xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

XXX23,

xxxx 1, bit 1-2

Xxx 5.6.1.2

Identifikace xxxxxxxxxx/xxxx (xxxx)

XXX23, xxxx 2

Xxx 5.6.1.2

3.1.3

Xxxxxx x&xxxx;XXX taženého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX přenášené xx XXX s funkcí xxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxx-xx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxx na normu XXX 11992-2:2014

Odkaz xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxxx pneumatiky/kola (xxx xxxx XXX23)

XXX23, xxxx 2

Xxx 5.6.1.2

Xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

XXX23, xxxx 5

Xxx 5.6.1.2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx

XXX23, byte 1

Bod 5.6.1.2

Xxxxxxx pneumatik

RGE23, byte 2-3

Xxx 5.6.1.2

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

XXX23, byte 4-5

Xxx 5.6.1.2

Xxxxxxx prahové xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

XXX23,

xxxx 6, xxx 1-3

Xxx 5.6.1.2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

XXX23,

xxxx 6, xxx 4-5

Bod 5.6.1.2

Xxxxx identifikačních xxxxx

XXX23, xxxx 7

Bod 5.6.1.2

Obsah xxxxxxxxxxxxxxx údajů

RGE23, byte 8

Xxx 5.6.1.2

3.1.4

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3.1 xxxxx X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx“, xxxxx XXX takové xxxxx xxxxxxxxxxx.

3.2

Xxxxxx xxxxx ostatních xxxxx xxxxxxxxxxxx v normě XXX 11992-2:2014 xx xxx XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.3

XXX s funkcí xxxxx taženého xxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 11992-4:2014.

4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla zajišťující xxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v silniční xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX X1939-71 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“, xx. xxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 207 – „Xxxxx Trailer #1 Xxxxxxx“.

XXXXXXX 6

Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 11992

1.

Obecné xxxxxxxxx

1.1

Xxxx xxxxxxx popisuje xxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.6.1.1 xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx funkčních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.6.1.1.1 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zkušebna může xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

1.2

Xxxxxx xx xxxxx XXX 7638, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx normu ISO 7638-1:2018 u systémů x&xxxx;xxxxxxx 24 X&xxxx;x&xxxx;xx xxxxx XXX 7638-2:2018 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 12 X.

2.

Xxxxx xxxxxxx

2.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxx normy XXX&xxxx;11992

Xxxxxxxxx xxxx:

2.1.1

xxx xxxxxxxx podle xxxxx ISO 7638 (sedmipólový) x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx 6 x&xxxx;7 musí sloužit x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zpráv xxxxx normy ISO 11992-2:2014;

2.1.2

xxx schopen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx, a být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx definované x&xxxx;xxxxx XXX 11992-2:2014;

2.1.3

xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zpráv, xx xxxxxxxxxxxxx parametrů v poli xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.2

Xxxxxxxxx xxxxxx

2.2.1

Xx xxxxxxxxxxx připojeným x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím rozhraní xxxxx XXX&xxxx;7638 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla příslušejících xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx funkce:

2.2.1.1

Výstraha upozorňující xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

2.2.1.1.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx v pneumatice xxxxxxxx xxxxxxx a ověřte, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx signál upozorňující xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx bodu 5.5 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v EBS 23, xxxx 1 x&xxxx;2 xxxxx XXX 11992-2:2014 xx předávají takto:

Signály xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedením

EBS 23, byte 1

xxxx 1–2

XXX 23, xxxx 2

Xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx u pneumatiky/kola x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1,7 (xxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx)

002

(xxxxxxxxxxxx tlak v pneumatice)

000101112

(pneumatika/kolo „1,7“)

2.2.1.1.2

Xxxxxxxxx upozornění na xxxxx tlak v pneumatice xxxxxxxx vozidla (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pneumatiky/kola) a ověřte, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podle bodu 5.5 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v EBS 23, xxxx 1 x&xxxx;2 xxxxx ISO 11992-2:2014 xx předávají takto:

Signály xxxxxxxxx ovládacím vedením

EBS 23, xxxx 1

bity 1–2

XXX 23, xxxx 2

Xxxxxxxxxx xx nízký xxxx v pneumatice (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx)

002

(xxxxxxxxxxxx tlak x&xxxx;xxxxxxxxxx)

000000002

(xxxxxxxx identifikace pneumatiky/kola xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx &xx; 1510)

NEBO

111111112

(identifikace xxxxxxxxxx/xxxx xxxx k dispozici xxxx kolo = 1510 a náprava = 1510)

2.2.1.2

Xxxxxxxxxx na chybnou xxxxxx systému TPMS:

2.2.1.2.1

U taženého xxxxxxx xxxxxxxxx chybnou xxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxx systémem XXXX x&xxxx;xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx vozidla xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5.6 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXX 23, xxxx 1 x&xxxx;2 xxxxx XXX 11992-2:2014 xx xxxxxxxxx takto:

Signály předávané xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX 23, xxxx 1

xxxx 1–2

XXX 23, xxxx 2

Chybná xxxxxx systému XXXX x&xxxx;xxxxxxxxxx/xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx číslem 1,7 (xxxxxxx 1, xxxx vnitřní)

102

(indikátor xxxxx)

000101112

(xxxxxxxxxx/xxxx „1,7“)

2.2.1.2.2

X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx systému XXXX (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx) x&xxxx;xxxxxx, zda xx xxxxxxxxx výstražný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5.6 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx definované x&xxxx;XXX 23, xxxx 1 x&xxxx;2 normy XXX 11992-2:2014 xx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedením

EBS 23, xxxx 1

xxxx 1–2

XXX 23, xxxx 2

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX (x&xxxx;xxxxxxxx identifikací xxxxxxxxxx/xxxx)

102

(xxxxxxxxx xxxxx)

000000002

(xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx xxxx xxxxxxxx kolo x&xxxx;xxxxxxx > 1510)

XXXX

111111112

(xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx není x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx = 1510 a náprava = 1510)

2.2.1.2.3

Xxxxxxxxx trvalou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx a ověřte, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx chybnou funkci xxxxxxx TPMS xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x&xxxx;xxxx 5.5.6 tohoto předpisu.

2.2.1.2.4

Je xxxxx poznamenat, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx TPMS xxxxxxxx xxxxxxx xx xx nezobrazilo, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXXX xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.

Xxxxxx vozidla

3.1

Simulátor xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 11992

Xxxxxxxxx xxxx:

3.1.1

xxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX&xxxx;7638 (xxxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xx zkoušenému xxxxxxx. Xxxx 6 x&xxxx;7 xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx normy XXX 11992-2:2014;

3.1.2

xxx displej x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

3.1.3

xxxxxxx přijímat všechny xxxxxx xxxxxxxxx taženým xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xx schválit, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx ISO 11992-2:2014;

3.1.4

xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx dat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pořadí.

3.2

Kontrolní xxxxxx

3.2.1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX 11992-2:2014 xxxxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx buď s VIN „XXXXXXXXXXX1234567“, xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx vozidla.

3.2.2

Se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušejících rozhraní xx ověří následující xxxxxx:

3.2.2.1

Xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2.1 xxxx přílohy.

3.2.2.2

Postupujte xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx definovaného x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx a ověřte, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx chybnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2.2 x&xxxx;2.3 xxxxx X&xxxx;xxxxxxx 5 tohoto xxxxxxxx.