Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx XXX č. 141 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx schvalování vozidel x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (XXXX) [2021/1463]

Xxxxxxxx veškerá xxxxxx znění xx xx:

xxxxx xxxx 01 – xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx: 30.&xxxx;xxxx 2021

Tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nástroj. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx: ECE/TRANS/WP.29/2021/10/Rev.1.

OBSAH

Předpis

1.

Oblast xxxxxxxxxx

2.

Xxxxxxxx

3.

Xxxxxx o schválení

4.

Schválení

5.

Specifikace x&xxxx;xxxxxxx

6.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

7.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vozidla

8.

Shodnost xxxxxx

9.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

10.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výroby

11.

Názvy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx schvalovacích xxxxxxx x&xxxx;xxxxx a adresy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

12.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxx

2

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

3

Xxxxxxxxx xx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v pneumatikách (XXXX)

4

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pneumatik (XXXX) a systémů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX)

5

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx XXX 11992

6

Xxxxxxxx postup x&xxxx;xxxxxxxxx funkční kompatibility xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikačním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 11992

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 s maximální xxxxxxxxx xx 3 500 kg, X2, M3, N1, X2, X3, X3 x&xxxx;X4&xxxx;(1) vybavených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx:

2.1

xxxxxxxxxx xxxxxxx“ se rozumí xxxxxxxxx typu vozidla x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx;

2.2

xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx název xxxx značka xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v pneumatikách;

c)

konstrukce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx;

2.3

xxxxx“ xx rozumí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z ráfku a disku xxxx;

2.4

xxxxxxxxxxx“ se rozumí xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx straně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx;

2.5

xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx pneumatika, xxxxx sestává xx xxxxxxxxxx pružného obalu, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, na xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komoru obsahující xxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx tvaru x&xxxx;xx xxxxx určena x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx je atmosférický xxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx C1 – xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s předpisem XXX x.&xxxx;30;

x)

xxxxxxxxxx xxxxx X2 – xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXX x.&xxxx;54 x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx 121 xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „X“ xxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxx X3 – xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v souladu s předpisem XXX x.&xxxx;54 a vyznačují xx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 122 xxxx xxxxxx, xxxx

xx)

xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 121 nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx kategorie xxxxxxxxx „X“ xxxx xxxxx;

2.6

xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ se xxxxxx maximální xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx označená xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx (tato xxxxxxxx xxxx být vyšší, xxx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx);

2.7

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx maximální xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx síly xxxxxxxx xx xxxxxx plochy xxxxxxxxx xxxx pásů xxxxx xxxxxxx s vozovkou x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx hmotnosti xxxxxxx xxxxxx touto xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxx „xxxxxxxx zatížení xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx náprav xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

2.8

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v pneumatikách“ se xxxxxx xxxxxx namontovaný xx vozidle, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx časový xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx uživateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

2.9

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxx“ se xxxxxx tlak x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx jakéhokoli zvýšení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.10

xxxxxxxxxxx tlakem v pneumatice xx xxxxxxx (Xxxx)“ xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxx každou z poloh xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx určené xxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx) daného xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x/xxxx v příručce xxx uživatele vozidla;

2.11

pracovním xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (Xxxxx)“ xx xxxxxx tlak x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx pneumatiky xx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx (Prec) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx;

2.12

xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxx)“ xx rozumí skutečný xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (pneumatikách) xxxxxxx (xxxxxxxxx) pro xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx během xxxxxxx;

2.13

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx“ xx rozumí celková xxxx,

xxxxx níž xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 3 500 xx nebo vozidlo xxxxxxxxx X1 xxxx xxxxxxxxx 40 xx/x xxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxx 120 x&xxxx;xxxxxxx, když xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pod 40 km/h,

nebo

během xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx M1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 500 xx xxxx X1 xxxx rychlostí 30&xxxx;xx/x xxxx xxxxx, xxxxxxx xx odečte 120 x&xxxx;xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx klesne xxx 30&xxxx;xx/x;

2.14

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX)“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který nejen xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx pneumatikách xx xxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx umístěného na xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx);

2.15

xxxxxxxx centrálního xxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX)“ xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx nejen xx xxxxx xxxxxxxx tlak xxxxxxx v každé xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzduchem ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx o schválení

3.1

Žádost x&xxxx;xxxxxxxxx typu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx určeným x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;1 tohoto xxxxxxxx.

3.3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx technické xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxxxxx zkoušek schválení xxxx se xxxxx xxxxxxx představující typ, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

3.4

Xxxx xxxxxxxx schválení xxxx xxxxx schvalovací xxxxx, zda xxxx xxxxxxxx vyhovující xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výroby.

4.   Schválení

4.1

Schválení xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx vozidlo xxxxxxx xx schválení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxx 5.

4.2

Xxxxxxx schválenému xxxx xx xxxxxxx číslo xxxxxxxxx. Jeho první xxx číslice (x&xxxx;xxxxxxxxxxx 01 xxx předpis xx znění xxxxx xxxx 01) uvádějí xxxxx změn xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné technické xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

4.3

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které uplatňují xxxxx předpis, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxx.

4.4

Xx každé vozidlo, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx schválenému podle xxxxxx xxxxxxxx, xx xx viditelném a snadno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značka xxxxxxxxx typu, xxxxx xx xxxxxx z:

4.4.1

písmene „X“ x&xxxx;xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, jež xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(2);

4.4.2

xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx písmenem „X“, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx vpravo xx označení xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4.4.1.

4.5

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx schválení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx symbol xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4.4.1 xxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx předpisu x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4.4.1.

4.6

Značka xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx.

4.7

Xxxxxx schválení xx xxxxxx v blízkosti xxxxxx nebo přímo xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kterým vozidlo xxxxxxx xxxxxxx.

4.8

Xxxxxxxx značek xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx a zkoušky

5.1

Obecné xxxxxxxxx

5.1.1

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x&xxxx;xxxxxxxxx hmotností xx 3&xxxx;500 xx, xxxxxxxxx X2, M3, X1, X2, X3, O3 x&xxxx;X4 vybavených xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v pneumatikách xxxxx xxxxxxxx v bodě 2.8 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx 5.1.2 až 5.6 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx silničních a environmentálních xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx vyskytovat na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5.1.1.1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v pneumatikách (XXXX), xxxxx jsou splněna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 tohoto xxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xxxxxx být vozidlo xxxxxxxx xxxxxxxx TPMS.

5.1.1.2

Systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (XXXX), xxxxx xxxx xxxxxxx zkušební xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx xxxxxxxx systémem XXXX.

5.1.1.3

Xx-xx vozidlo xxxxxxxx xxxx než jedním xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2.8, 2.14 xxxx 2.15, musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx schváleny podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5.1.2

Xxxxxxxx xxxxxxx monitorování xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx dohušťování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vozidle xxxxx xxx nepříznivě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx elektrických xxxx. Xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a přechodných xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 10 xxxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxx 03 xxx vozidla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (trakčních xxxxxxx);

x)

xxxxx xxxx 06 pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx)

5.1.3

X&xxxx;xxxxxxx kategorie M1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1 musí xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx 40&xxxx;xx/x xxxx nižší xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X2, M3, X2, X3, X3 x&xxxx;X4 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rychlosti 30&xxxx;xx/x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla.

5.1.4

Vozidlo xxxx vyhovět zkouškám (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx) specifikovaným x&xxxx;xxxxxxx 3 tohoto xxxxxxxx.

5.1.5

Xx-xx varianta vozidla xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ke zkouškám xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx a jedna xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx („xxxxxxxx xxxxxxxxxx“) xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2.5 přílohy 3 xxxxxx předpisu.

5.1.6

Vozidla xxxxxxxxx X1 s maximální xxxxxxxxx xx 3 500 xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1

Xx-xx xxxxxx výstraha x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx na minimální xxxxxxx uvedenou x&xxxx;xxxxxx 5.2 x&xxxx;5.3, xxxx xxx ovladač pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tak, aby xx xxxxxxx xxxxxx, xx xx nastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v pneumatikách xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5.2 a 5.3, xxxx xxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxx v pneumatikách xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xx nastavení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a buď

a)

aby xxxxxxx xxxxx k neúmyslnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx stlačí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx drží xxxxxxxx), xxxx

x)

xxx xxxxxxxx xxxx nutno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxx v návodu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx palubě vozidla.

5.2

Zjištění xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

5.2.1

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 kg x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx X1, xxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxxx výstražný xxxxxx popsaný v bodě 5.5 xx deseti xxxxx kumulované doby xxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;20&xxxx;% xxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx 150 xXx, xxxxx xxxx, která xxxxxxx xx vyšší.

5.2.2

U vozidel xxxxxxxxx X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx kategorie X1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx X2, musí xxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popsaný x&xxxx;xxxx 5.5 do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jízdy od xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o 20 % xxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx 220 xXx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

5.2.3

X&xxxx;xxxxxxx kategorií M2, X3, X2 x&xxxx;X3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx X2 xxxx X3 xxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popsaný x&xxxx;xxxx 5.5 do xxxxxx minut kumulované xxxx jízdy xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx styku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;20&xxxx;%.

5.2.4

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;X3 a O4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx třídy C2 xxxx X3 musí xxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popsaný x&xxxx;xxxx 5.5 do xxxxxx minut xxxxxxxxxx xxxx jízdy xx xxxxxxxx, xxx pracovní xxxx x&xxxx;xxxxx z pneumatik xxxxxxx xx styku x&xxxx;xxxxxxxx klesl x&xxxx;20&xxxx;%.

5.2.5

Xxxxxxxxx xxxxxx upozorňující na xxxxx tlak v pneumatice xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx XXXX taženého xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.6 xxxxxxxxx upozorňující xx xxxxx tlak x&xxxx;xxxxxxxxxx.

5.3

Xxxxxxxx xxxxx v pneumatice, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx tlak xxxxxxxxxx k zajištění optimálních xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx a bezpečnosti

5.3.1

U vozidel kategorie X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx X1, xxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popsaný x&xxxx;xxxx 5.5 xx 60 xxxxx kumulované xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx pracovní xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vozidla xxxxx x&xxxx;20&xxxx;% xxxx xxxxxx hodnoty minimálního xxxxx 150 xXx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

5.3.2

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx X2, musí xxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5 do 60 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jízdy od xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx klesl x&xxxx;20&xxxx;% xxxx dosáhl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 220 xXx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

5.3.3

X&xxxx;xxxxxxx kategorií M2, X3, X2 x&xxxx;X3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx C2 xxxx X3 xxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx signál do 60 xxxxx kumulované xxxx jízdy od xxxxxxxx, xxx pracovní xxxx v některé x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;20&xxxx;%.

5.3.4

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;X3 x&xxxx;X4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx X2 xxxx X3 xxxx xxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5 xx 60 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx v některé x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s vozovkou xxxxx x&xxxx;20&xxxx;%.

5.3.5

Xxxxxxxxx xxxxxx upozorňující xx nízký xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx v bodě 5.5 xx musí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přes xxxxxxxxxxx rozhraní popsané x&xxxx;xxxx 5.6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

5.4

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

5.4.1

Xxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxx výstražný xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5 xx 10&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx funkce, xxxxx ovlivňuje xxxxxxxxx xxxx přenos řídicích xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx v systému xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vozidla.

5.4.2

Výstražný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5 se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx komunikační rozhraní xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.6 xxxxxxxxx upozorňující xx xxxxxxx xxxxxx.

5.4.3

Xxxxxxxxx signál xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx popsaný v bodě 5.5 se musí xxxxxxxxx pokaždé, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxx xxxx xxx xxxxxxxx systémem XXXX, xxxxxx xxxx komunikační xxxxxxxx xxxxxxx v bodě 5.6 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx informace ze xxxxxxx XXXX.

5.5

Xxxxxxxxx signalizace

5.5.1

Výstražná xxxxxxxxxxx se provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx signálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx OSN č. 121.

5.5.2

Táhne-li xxxxxxx kategorie X2 xxxx N3 alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3 nebo X4, xxxx xxxxxxx výstražný xxxxxx uvedený x&xxxx;xxxx 5.5.1 xxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx).

5.5.3

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx činnosti, xxxx je spínač xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx „xxxxxxx“ (běh motoru) (xxxxxxxx správné xxxxxx xxxxxxx). Tento požadavek xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

5.5.4

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx snadno xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

5.5.5

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx O3 x&xxxx;X4 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedený x&xxxx;xxxx 5.5.1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx N2 xxxx X3 xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx v bodě 5.5.4.

5.5.6

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx funkce xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx signál xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5.1 slouží x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx podhuštění, xxx xxxxxx funkce systému XXXX, xxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) v poloze „xxxxxxx“ (běh motoru). Xx xxxxxx xxxx xxxx výstražný xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsvícen xxx xxxxxx, dokud xxxx chybná xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx v poloze „xxxxxxx“ (xxx xxxxxx). Xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx musí xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx polohy „xxxxxxx“ (běh xxxxxx), xxxxx není chybná xxxxxx xxxxxxxxx.

5.5.7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 5.5.1 lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx k podání xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx monitorování xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

5.6

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx

5.6.1

Xxxxxxx xxxxxxxxx X2 xxxx X3 táhnoucí alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3 xxxx X4 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X3 x&xxxx;X4 xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k výměně xxxxxxxx informací ze xxxxxxx TPMS mezi xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, avšak xxxxxxx XXXX xxxxxxx a taženého xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxx kompatibilní.

5.6.1.1

Kabelový xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX 11992-1:2019 x&xxxx;XXX 11992-2:2014 x&xxxx;xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx normy XXX 7638-1:2018 xxxx XXX 7638-2:2018 nebo vhodným xxxxxxxxxxxx konektorem.

Lze xxxxxx x&xxxx;xxxx konfigurace xxxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxx XXXX xxxxxxx a taženého xxxxxxx (xxxxxxxx vozidel) xxxx být xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

5.6.1.1.1

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vozidla x&xxxx;xxxxxxxx vozidla (xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X&xxxx;xxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx.

5.6.1.1.2

Xxxxxxx kompatibilita xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 5.6.1.1 se xxxxxxx xxx schvalování xxxx xxx, že se xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx A přílohy 5.

Xxxxxxx&xxxx;6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5.6.1.2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) tažného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx založeno na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX taženého xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx spojení. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx specifikováno x&xxxx;xxxxx X&xxxx;xxxxxxx 5.

5.6.1.3

X&xxxx;xxxxxxx bezdrátové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx komunikační spojení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx protokolu. Xx třeba zajistit, xxx xxxxxxxxxx spojení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly (xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx) a aby xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx sdílí, xxxx chráněny xxxxx xxxxxxxx rušení. Xxxx xxx splněny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx v bodě 5.6.1.1.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

6.1

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx vydán, xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxx:

6.1.1

xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx systému, jestliže xxxx systém xxxxxxxx xxxxxxx možnost);

6.1.2

vyobrazení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5.1 (x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx chybné xxxxxx, xx-xx tato xxxxxx xxxxxxxx kontrolku);

6.1.3

doplňující xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx nastavení xxxxxxx, xxxxxxxx daný systém xxxxxxx xxxxxxx obsahuje.

6.2

Pokud xx s vozidlem xxxxxxxx xxxxx k obsluze, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 6.1 xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx místě.

7.   Změny x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

7.1

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2.2 xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx schvalovacímu xxxxxx, xxxxx udělil xxxxxxxxx xxxx vozidla. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx může xxx:

7.1.1

xxxxxxx, xx provedené xxxxx xxxxxx nepříznivý xxxxxx xx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

7.1.2

xxxxxxx, xx provedené změny xxxx vliv na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

7.2

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx postupem podle xxxx 4.3 xxxxx xxxxxxxx stranám xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx.

7.3

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze 1 tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx rozšíření.

8.   Shodnost xxxxxx

8.1

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;xxxx požadavky:

8.2

Schvalovací xxxxx, xxxxx udělil schválení xxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výroby x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

9.1

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vozidla xxxxx tohoto předpisu xxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 8.

9.2

Xxxxxxxx některá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dříve udělila, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx informuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx prostřednictvím xxxxx formuláře xxxxxxxxx xxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxx napsanou, xxxxxxxxxx a datovanou poznámkou „XXXXXXXXX XXXXXX“.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx držitel schválení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vozidla xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx zprávu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx předpis, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx schválení opatřené xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx poznámkou „VÝROBA XXXXXXXX“.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek x&xxxx;xxxxx a adresy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx strany xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, sdělí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx x&xxxx;xxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i názvy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů, které xxxxxxxxx xxxxxxx a jimž xx mají xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčující xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx zemích.

12.   Přechodná xxxxxxxxxx

12.1

Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 01 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx schválení typu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx 01.

12.2

Xx 6.&xxxx;xxxxxxxx 2022 x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x&xxxx;xx 6.&xxxx;xxxxxxxx 2024 x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx kategorií xxx M1 xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sérií xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx 6.&xxxx;xxxxxxxx 2022.

12.3

Xx 6.&xxxx;xxxxxxxx 2022 x&xxxx;xxxx vozidel kategorie X1 x&xxxx;xx 6. července 2024 x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx kategorií xxx X1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx změn, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx6.&xxxx;xxxxxxxx 2022.

12.4

Xx 6.&xxxx;xxxxxxxx 2022 x&xxxx;xxxx xxxxxxx kategorie X1 x&xxxx;xx 6.&xxxx;xxxxxxxx 2024 x&xxxx;xxxx vozidel jiných xxxxxxxxx xxx X1 xxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nemusí uznávat xxxxxxxxx xxxx udělená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx předpisu.

12.5

Bez xxxxxx xx výše xxxxxxx přechodná xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx poslední xxxxx změn x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx sérií xxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;/&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx udělená x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx změn 01.

12.6

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 12.4 xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydaná xxxxx xxxxxxxxxxx sérií xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx&xxxx;/&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx změn 01.

12.7

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;(3)

12.8

Smluvní strany, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nadále udělí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx.3

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx definice x&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx o konstrukci xxxxxxx (X.X.3.), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxx 2 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx 1958 xxxx uvedena x&xxxx;xxxxxxx 3 Xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vozidel (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxxxxxx 3 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxx xxxx upraveno x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx XX.29 xxxxxxxx xx xxxxx zasedání x&xxxx;xxxxxxxxx 2020 (ECE/TRANS/WP.29/1155, xxxx 92 x&xxxx;93 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx WP.29-182-11).


XXXXXXX 1

Sdělení

(maximální formát: X4 (210 × 297 xx))

&xxxx;(1)

xxxxx:

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

xx xxxx:&xxxx;(2) 2

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx schválení

odnětí xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx monitorování xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX č. 141.

Schválení x.: …

Rozšíření x.: …

1.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx:

2

Xxx vozidla (xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx): …

3.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx: …

4.

Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx výrobce:

5.

Vozidlo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx: …

6.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxx zkoušek: …

7.

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: …

8.

Číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: …

9.

Xxxxxxx xxxxx xxxx vozidla: …

9.1

Xxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxx:

Xxxxxx náprava: …

Xxxxx xxxxxxx: …

Xxxxx náprava: …

Xxxxxx náprava: …

Pátá xxxxxxx: …

Xxxxx xxxxxxx: …

xxx.

Xxxxxx: …

9.2

Xxxxx pneumatiky, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx(x) kola xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: …

9.3

Stručný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v pneumatikách2 / xxxxxxx dohušťování xxxxxxxxx2 / xxxxxxx centrálního xxxxxxx xxxxxxxxx2, případně xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nastavení, xxxxx xxxx 5.1.6 …

10.

Xxxxxxxx zkoušek:

10.1

V souladu x&xxxx;xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxxxx (XXXX), dle daného xxxxxxx2:

Xxx naměřený

do xxxxxx xxxxxxxx

(xx:xx)

„Xxxxxxx průrazem“

„Zkouška xx xxxxxxxxx“

„Xxxxxxx chybné xxxxxx“

10.2

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx (XXXX/XXXX), dle xxxxxx xxxxxxx2:

Xxxxxxx dohušťování

Čas [x]

Xxxxxxxxxxx skončeno

Čas [x]

Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx

Xxx [s]

„Funkce xxxxxxxxxxx“

„Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chybné xxxxxx“

11.

Xxxxxxxx xxxxxx schválení: …

12.

Případně xxxxx(x) xxxxxxxxx: …

13.

Schválení xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx2

14.

Xxxxx: …

15.

Datum: …

16.

Xxxxxx: …

17.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je k tomuto xxxxxxx přiložen a lze xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx číslo xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxx / odňala (xxx xxxxxxxxxx o schválení x&xxxx;xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.


XXXXXXX 2

Xxxxxxxxxx značek xxxxxxxxx typu

(Viz xxx 4.4 xxxxxx xxxxxxxx)

x&xxxx;= xxxxxxxxx 8 mm

Výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx udává, xx xxxxxxx typ xxxxxxx byl xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X4) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx systémem xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx OSN x.&xxxx;141 xxx číslem schválení 012439. Xxxxx dvě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že schválení xxxx uděleno v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx předpisu XXX x.&xxxx;141 xx xxxxx xxxxx xxxx 01.

XXXXXXX 3

Xxxxxxxxx na xxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (XXXX)

1.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1.1

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) i systémem xxxxxxxxxxxx xxxxx v pneumatikách (XXXX) platí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx TPMS xxxxx xxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx celou xxxx zkoušek xxxxxxx XXXX x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxxx jej xxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pneumatik (XXXX) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (XXXX) platí, xx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx TPMS xxxxx zkoušek uvedených x&xxxx;xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx deaktivován xxxxxx XXXX. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx TPMS x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxxx jej xxx xxxxx xxxxxxxxx.

1.2

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx mezi 0 °C x&xxxx;40&xxxx;°X.

1.3

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx xxx povrch x&xxxx;xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

1.4

Xxxxxxx xxxx probíhat v prostředí xxxxxxx rušení xxxxxxxxx xxxxxx.

1.5

Xxxx vozidla

1.5.1

Hmotnost při xxxxxxx

Xxxxxxx se xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zatížením, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidla, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xx každou x&xxxx;xxxxxx.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxx možno xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nastavení, uvede xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;X1 s maximální xxxxxxxxx xx 3 500 xx, xxxxxxxxx M2, M3, X1, N2 x&xxxx;X3 xxxx xxx kromě xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx (xx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx během zkoušky xxxxxx.

1.5.2

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx TPMS xx kalibruje x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx kategorie M1 s maximální xxxxxxxxx xx 3 500 xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1:

x)

x&xxxx;xxxxxxx rychlostí xx 40&xxxx;xx/x do 120&xxxx;xx/x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxx xxx 120&xxxx;xx/x, xxx zkoušce xxxxxxxx, aby se xxxxxxx požadavky xxxx 5.2 xxxxxx xxxxxxxx, x

x)

x&xxxx;xxxxxxx rychlostí xx 40&xxxx;xx/x do 100&xxxx;xx/x xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlosti vozidla, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxx xxx 100 km/h, xxx xxxxxxx xx netěsnost, xxx se ověřily xxxxxxxxx xxxx 5.3 xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx ověřily xxxxxxxxx xxxx 5.4 xxxxxx předpisu.

Systém TPMS xx kalibruje a zkouší x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx M2, X3, X2, X3, X3 x&xxxx;X4:

x)

x&xxxx;xxxxxxx rychlostí xx 30 km/h do 90&xxxx;xx/x nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 90 km/h, při xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.2 xxxxxx xxxxxxxx, x

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xx 30&xxxx;xx/x xx 90&xxxx;xx/x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 90&xxxx;xx/x, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx bodu 5.3 xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx se ověřily xxxxxxxxx xxxx 5.4 xxxxxx xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx uplatnit xxxx xxxxxx rychlostí.

U vozidel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxx.

1.5.3

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxx xx vozidle x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx určené xxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx se xxxxx příslušnými instrukcemi xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla.

1.5.4

Umístění xxx xxxxx vozidla

Když xx xxxxxxx zaparkováno, musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx větrem, který xx mohl xxxxxxxx xxxxxxxx.

1.5.5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx, xx xxxxx xx xxx jízdě xxxxxxx xxxxxxx provozní xxxxxxx, xx nezapočítává xx xxxx xxxxx.

1.5.6

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx namontovanými xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx systému XXXX xx xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1.5.7

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dotýkaly xxxx.

1.6

Xxxxxxxx zařízení x&xxxx;xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx k měření xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx ±3 xXx.

2.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx při zkušební xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 1.5.2 xxxx xxxxxxx, xxxxxxx jednou x&xxxx;xxxxxxx podle xxxx 2.6.1 této přílohy („xxxxxxx xxxxxxxx“) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx každý x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx 2.6.2 xxxx xxxxxxx („xxxxxxx xx xxxxxxxxx“).

2.1

Xxxx xxxxxxxxxx pneumatik xx xxxxxxx ponechá xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx, s vypnutým motorem, xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ochlazování, x&xxxx;xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx hodiny x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x&xxxx;X1 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx M2, M3, X2, X3, X3 x&xxxx;X4. Pak xx xxxxxxx pneumatiky vozidla xx tlak xx xxxxxxx doporučený xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxx) v souladu x&xxxx;xxxxxxxx doporučenými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, zatížení x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2.2

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx systémem zámku xxxxxxxxxx v poloze „xxxxxxxx“ xxxx „xxxxxxx“ se xxxxx systém xxxxx xx xxxxxx „zapnuto“ xxxx „xxx xxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx musí provést xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v bodě 5.5.2 xxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2.3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a ověří xx zejména opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.1.6.

2.4

Xxxxxxxxx xxxx&xxxx;/&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx

2.4.1

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx N1 jede xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 20 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1.5.2 xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx 80 km/h (± 10 km/h). X&xxxx;xxxx xxxx xx xxxxxxxx jet xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx kategorie X2, X3, X2, N3, X3 x&xxxx;X4 jede xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 120 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx rychlostí xxxxx xxxx&xxxx;1.5.2 xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx 60&xxxx;xx/x (±&xxxx;10&xxxx;xx/x). X&xxxx;xxxx xxxx je povoleno xxx xxxx uvedený xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

2.4.2

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx (kruhové/oválné) zkušební xxxxx, xxx se xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozdělí jízdní xxxxxxx xxxxx xxxx 2.4.1 xx xxx xxxxxx xxxxx (±&xxxx;2&xxxx;xxxxxx) x&xxxx;xxxxx z nich se xxxxxxx v jiném směru.

2.4.3

Do xxxx xxxxx xx xxxxxxxx přípravné fáze xx změří xx xxxxx tlak x&xxxx;xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxx (xxxxx) xx bude xxxx xxxxxxxx. Xxxx za xxxxx se označí xxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxx hodnota xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.5

Xxxx xxxxxxx tlaku

2.5.1

Postup xxxxxxx xxxxxxxx k ověření xxxxxxxxx bodu 5.2 xxxxxx předpisu.

Do pěti xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v bodě 2.4.3 xx v souladu s bodem 5.1.5 sníží xxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx odpovídající hodnotě Xxxxx –&xxxx;20 %, xxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

150 xXx u vozidel xxxxxxxxx X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx a vozidel xxxxxxxxx X1, osazených pneumatikami xxxxx X1,

xxxx

x)

220 xXx x&xxxx;xxxxxxx kategorie X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 kg a vozidel xxxxxxxxx X1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx C2,

podle xxxx, xxxxx z uvedených xxxxxx je xxxxx. Xx&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx Ptest xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx upraví.

2.5.2

Postup xxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx bodu 5.3 xxxxxx předpisu

U vozidel xxxxxxxxx X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx kategorie N1, xxxxxxxxx pneumatikami třídy X1, xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2.4.3 sníží tlak xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx hodnotě Xxxxx –&xxxx;20 % x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;7 xXx, nebo xxxxx xxxxxxxxx 150 kPa. Xx&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx dvou xx xxxx minut xx tlak Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a případně xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 500 kg x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx N1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx třídy X2, se do xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2.4.3 sníží tlak xx xxxxx pneumatikách xx hodnotu Xxxxx xxxxxxxxxxxx hodnotě Xxxxx –&xxxx;20 % x&xxxx;xxxx xx xxxxx o 7 xXx, xxxx dokud xxxxxxxxx 220 xXx. Xx&xxxx;xxxxxxxxxxx v délce dvou xx xxxx xxxxx xx tlak Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3, N2, X3, X3 a O4 xx xx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2.4.3 xxxxx xxxx xx xxxxx pneumatikách na xxxxxxx Ptest xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Pwarm –&xxxx;20 % x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;7 kPa. Xx&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pěti xx deseti minut xx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a případně xx xxxxxx.

2.6

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

2.6.1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.2 xxxxxx xxxxxxxx.

2.6.1.1

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zkušební xxxxx (xx xxxxx xxx xxxxxxxxx). Součtem xxxxxxx xxxxxxxxxxx jízdní xxxx je xxxxx x&xxxx;xxxxxx dvou xxxxxx: 10&xxxx;xxxxx, nebo xxx, xx který xx xxxxxxxx kontrolka nízkého xxxxx v pneumatikách.

2.6.2

Postup xxxxxxx xx xxxxxxxxx k ověření xxxxxxxxx xxxx 5.3 xxxxxx předpisu

2.6.2.1

Vozidlo projíždí xxxxxxxxxx část zkušební xxxxx. Xx nejméně xxxxxxx (20)&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx (40)&xxxx;xxxxxxxx xx vozidlo xxxxxxx, xxxxx se motor x&xxxx;xxxxxx xx vyjme xx xxxxxxxxxx xx xxxx nejméně jedné (1)&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx (3)&xxxx;xxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx kumulativní xxxxxx doby je xxxxx x&xxxx;xxxxxx dvou xxxxxx: šedesát (60) xxxxx kumulativní jízdy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 1.5.2 nebo xxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx.

2.6.3

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx.

2.7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

2.7.1

Xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx X1

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nízkého xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx během xxxxxxx podle xxxx 2.6, uvede xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx „vypnuto“ xxxx „xxxxxxxx“. Po xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvede xx xxxxxx „xxxxxxx“ („xxx xxxxxx“). Kontrolka xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx rozsvícená, xxxxx xx spínač xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx „xxxxxxx“ („běh xxxxxx“).

2.7.2

Xxxxxxx xxxxxxxxx M2, X3, N2, X3, X3 x&xxxx;X4

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nízkého xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx postupu xxxxx xxxx 2.6, uvede xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx polohy „xxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxx“. Po xxxx minutách xx xxxxxx xxxxxxxxxx znovu xxxxx xx xxxxxx „xxxxxxx“ („běh xxxxxx“). Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx a zůstat rozsvícená, xxxxx xx spínač xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx „zapnuto“ („xxx xxxxxx“).

2.8

Xxxxxxx pneumatiky xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx doporučený xxxxxxxx xxxxxxx. Obnoví xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se, xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxx, s vozidlem xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nezhasne. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx.

2.9

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tlaku

Zkouška xx může xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkušebních postupů xxxxx xxxx 2.1 xx 2.8 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxxxx s ustanoveními xxxx&xxxx;5.2, případně 5.3 xxxxxx xxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX

3.1

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX, např. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrického xxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX, nebo xxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx nekompatibilní x&xxxx;XXXX. Xxx simulaci xxxxxx xxxxxx XXXX xx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxxx spojení ke xxxxxxxxxx.

3.2

Xxxxxxx jede xx xxxx až deseti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xx xxxxx xxx xxxxxxxxx) po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx trasy.

3.3

Součtem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx bodu 3.2 xx menší x&xxxx;xxxxxx xxxx hodnot: xxxxx minut, xxxx xxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX.

3.4

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systému XXXX xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.4 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx přeruší.

3.5

Vozidla kategorie X1 s maximální hmotností xx 3&xxxx;500 xx x&xxxx;xxxxxxx kategorie X1

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX rozsvícená, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveného x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3.1 xx 3.3, uvede xx spínač xxxxxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxx“. Po xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx „xxxxxxx“ („xxx xxxxxx“). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx TPMS xxxx xxxxx signalizovat chybnou xxxxxx x&xxxx;xxxxxx rozsvícená, xxxxx xx spínač xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx „xxxxxxx“ („xxx xxxxxx“).

3.6

Xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3, N2, X3, X3 x&xxxx;X4

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx, xxxx xx rozsvítí xxxxx xxxxxxx stanoveného v bodech 3.1 xx 3.3, uvede xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxxx“ xxxx „zamknuto“. Po xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zapalování xxxxx xxxxx do xxxxxx „xxxxxxx“ („xxx motoru“). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx TPMS xxxx xxxxxxxxxxxx chybnou xxxxxx xxxxx do deseti xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v poloze „xxxxxxx“ („xxx motoru“).

3.7

Obnova xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému TPMS Xx-xx to xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx se jezdí xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx signál xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx přeruší.

3.8

Zkouška se xxxx xxxxxxxx použitím xxxxxxxxxx xxxxxxx podle bodů 3.1 xx 3.6, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 4

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (TPRS) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx huštění pneumatik (XXXX)

1.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1.1

Xxxxxx teplota

Okolní xxxxxxx xxxx xxx xxxx 0 °C x&xxxx;40&xxxx;°X.

1.2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxxx xx rovném xxxxxxx.

1.3

Xxxx xxxxxxx

1.3.1

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3.2

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx kategorie O3 x&xxxx;X4 xx xxxxx xxxxxxxx elektrické napájení x&xxxx;xxxxxx vzduchu.

1.3.3

Umístění xxx xxxxx xxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx zaparkováno, xxxx xxx xxxxxxxxxx stíněny xxxx xxxxxx xxxxxxx.

1.4

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx xxxxxxx.

1.5

Xxxxxxxx zařízení x&xxxx;xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx u zkoušek xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx ± 10 xXx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxx xxxxxx

2.1

Xxxxxxxxxxx vozidla

Tlakový zásobník (xxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx XXX x.&xxxx;13, xxxx 11, xxxxxxx 16, x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Před zahájením xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Vozidlo xx xxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx, s vypnutým xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx přímému xxxxxxxxxx světlu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx působícím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx nejméně jedné xxxxxx.

2.2

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nahustí xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxx).

Xxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx o 20 %, avšak xxxxxxx x&xxxx;50 xXx xxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx).

2.2.1

Xxxxxxxx dohuštění podle xxxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx XXXX/XXXX xxxxxx xx 2 xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx XXXXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobcem.

Dohuštění musí xxx xxxxxxxxx xx 8 xxxxx xx xxxxxxxx a optický signál xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobcem xx musí XXXXXXX, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx hotovo, xxxxxxxxxxx se, zda xx xxxx v pneumatice x&xxxx;xxxxxxx ±5 % xxxxx xx studena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2.3

Xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcem xxxxxxx (Xxxx).

Xxxxxxxxx snižujte xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx o 20 %, xxxxx nejvýše x&xxxx;50 kPa xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx).

Xx 2 xxxxx xxxx systém zahájit xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx se XXXXXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx 8 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx XXXXXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx popsaný xxxxxxxx.

XXXXXXX 5

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vozidly x&xxxx;xxxxxxxx sdělování dat xxxxx xxxxx XXX 11992

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx dat systému XXXX xxxx tažným x&xxxx;xxxxxxx vozidlem (taženými xxxxxxx)

1.

Xxxxxx xxxxxxxxx

1.1

Xxxxxxxxx xxxxx X&xxxx;xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx pouze xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxx;5.6.1.1 xxxxxx xxxxxxxx.

1.2

Xxxx příloha xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx vozidlo, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx ISO 11992-2:2014.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX 11992-2:2014, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

2.1

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zpráv:

2.1.1

Zprávy xxxxxxx xxxxxxx přenášené xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxx na xxxxx XXX 11992-2:2014

Xxxxxx xxxx – stav

EBS12,

byte 2, xxx 5-6

Rychlost xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX12,

xxxx 7-8

Xxx/xxxxx – xxxxxxx

XX11, xxxx 1

Xxx/xxxxx – minuty

TD11, xxxx 2

Xxx/xxxxx – xxxxxx

XX11, xxxx 3

Xxx/xxxxx – xxxxxx

XX11, xxxx 4

Xxx/xxxxx – xxx

XX11, xxxx 5

Xxx/xxxxx – xxx

XX11, byte 6

Čas/datum – místní časový xxxxx, xxxxxx

XX11, xxxx 7

Xxx/xxxxx – místní xxxxxx posun, xxxxxx

XX11, xxxx 8

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX12, xxxx 5

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX12, byte 6

Xxxx.:

X&xxxx;xxxxxxxx parametrů xxxxxx XX11 existuje xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx XXX J1939 a normou XXX 11992. Xxx xxxxx souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX11 xxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX 11992-2:2014.

2.1.2

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinně xx xxxxx vozidlo:

Funkce/parametr

Odkaz na xxxxx XXX 11992-2:2014

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx OSN

Stav tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

XXX23

xxxx 1, xxx 1-2

xxx 5.2.4

bod 5.3.5

bod 5.4.3

Xxxxxxxxxxxx pneumatiky/kola (xxxx)

XXX23, xxxx 2

bod 5.2.4

bod 5.3.5

xxx 5.4.3

2.1.3

Xxxxxx taženého xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxx na xxxxx XXX 11992-2:2014

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx (xxx xxxx XXX23)

XXX23, xxxx 2

Xxxx v pneumatikách

EBS23, xxxx 5

Xxxxxxxxxxxx pneumatiky/kola

(pro XXX23)

XXX23, byte 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX23, xxxx 2-3

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

XXX23, xxxx 4-5

Xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx v pneumatikách

RGE23

byte 6, xxx 1-3

Xxxx napájení xxxxxx pneumatiky

RGE23

byte 6, xxx 4-5

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX23, xxxx 7

Obsah xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX23, byte 8

2.1.4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka (XXX) taženého xxxxxxx, xxx předává xxxxxx XXX23 a RGE23, xxxx xxxx zprávy sestavit x&xxxx;xxxxx xxxxxxx XXXX, xxxxx xxxx obdrženy x&xxxx;XXX xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (EBS23, xxxx 1, xxx 1-2) x&xxxx;xxxxx zpráv XXX23 x&xxxx;XXX23 xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx“, xxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

2.2

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx předává xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxx na xxxxx XXX 11992-2:2014

Xxxxxxxxxx výstražný xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxx xxxxx v pneumatikách

(k upozornění na xxxxx xxxx)

XXX23, xxxx 1

Xxx 1-2

(002 — xxxxxxxxxxxx tlak x&xxxx;xxxxxxxxxx)

Xxx xxxx 5.2.3, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5 x&xxxx;5.5.2 xxxxxx předpisu XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx (xxxxxxxxxxxx stavu xxxxx v pneumatikách)

EBS23, xxxx 2

(XXXXXXXX2 — xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx)

XXXX

(000000002 — neurčena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx xxxx xxxxxxxx kolo a náprava &xx; 1510)

XXXX

(111111112 — xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx = 1510 x&xxxx;xxxxxxx = 1510)

Xxx xxxx 5.2.3, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5 x&xxxx;5.5.2 xxxxxx xxxxxxxx XXX

2.3

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx předává xxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx chybnou funkci xxxxxxx XXXX:

Xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx ISO 11992-2:2014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx

Xxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

(x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX)

XXX23, xxxx 1

Xxx 1-2

(102 — xxxxxxxxx xxxxx)

Xxx body 5.4.1, 5.4.2 x&xxxx;5.5.2 xxxxxx xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx)

XXX23, byte 2

(XXXXXXXX2 — identifikace xxxxxxxxxx/xxxx)

XXXX

(000000002 — neurčena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx nebo neurčeno xxxx x&xxxx;xxxxxxx &xx; 1510)

XXXX

(111111112 — xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx není k dispozici xxxx xxxx = 1510 a náprava = 1510)

Xxx xxxx 5.4.1, 5.4.2 x&xxxx;5.5.2 xxxxxx xxxxxxxx OSN

2.3.1

Tažené xxxxxxx xxxx xxxxxx hodnotu „xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxx kumulativní xxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 5.4.1 xxxxxx předpisu) xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx).

Xx vhodné xxxxxxxxx, xx před xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vysílala některá x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx stav tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx „xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx“, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx nemělo xxxxxx monitorování tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx vyhovět xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxx případech xxxxxxx xxxx vysílat „xxxxxxxxx xxxxx“.

Xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zobrazovat upozornění xx xxxxxxx funkci xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx v případě, xx xxxx platné xxxxxxxxx x&xxxx;XXXX xxxxxxxx vozidla x&xxxx;xxxxxxxxx prostřednictvím jiného xxxxxxxxxxxxx rozhraní.

2.4

Je-li x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx signál xxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vozidlo xx nemuselo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx vozidla x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z TPMS xxxxxxxx xxxxxxx k dispozici xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní.

2.5

Není-li xxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k dispozici (xx. není k dispozici xx dobu xxxxxx xxx 10 minut xxxxxxxxxxx xxxx jízdy), xxxxx tažené xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy:

Funkce/parametr

Odkaz xx xxxxx XXX 11992-2:2014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxx tlaku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

(Xxxxx xxxxxxx XXXX dočasně xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx)

XXX23, xxxx 1

Xxx 1-2

(112 — xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx)

XXX23, xxxx 2

(XXXXXXXX2 — xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx)

XXXX

(000000002 — xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx xxxx xxxxxxxx kolo x&xxxx;xxxxxxx &xx; 1510)

NEBO

(111111112 — xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx = 1510 x&xxxx;xxxxxxx = 1510)

Xxxxxxxxx se

Pozn.:

bod 2.3.1 xxxxx A této xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx po delší xxxx.

2.6

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx definovaných v normě XXX 11992-2:2014 xx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxx i) ECU xxxxxxxx vozidla, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a tažným xxxxxxxx (XXX s funkcí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) a ii) XXX taženého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx funkci XXXX

1.

Xxxxxx informace

1.1

Požadavky xxxxx X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vozidla x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.6.1.2 xxxxxx xxxxxxxx.

1.2

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX 11898:2015 x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX 11992-2:2014.

2.

XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxx taženého xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx dvoubodového xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXX, jež zajišťuje xxxxxx XXXX, x&xxxx;xxxxxxx xx spojovou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vrstvou podle xxxxx XXX 11898-1:2015 x&xxxx;XXX 11898-2:2016.

2.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxx XXX 11898-1:2015 xxxx xxx 250 kbit/s.

2.2

Ukončení xxxxxxxx xxx xxxxx XXX 11898-2:2015 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx výrobce xxxxxxx.

2.3

Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s ECU xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx TPMS.

2.4

ECU x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenáší xx XXX taženého xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkci XXXX xxxxxxx xxxxxx a signály xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX.

3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX 11898-1:2015 xxxx xxxxxxxxx definicím x&xxxx;xxxxx XXX 11992-2:2014 x&xxxx;xxxx xxx tuto xxxxxxx:

3.1

XXX s funkcí xxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx XXX xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxx xxxxxx a souvisejících xxxxx:

3.1.1

Xxxxxx x&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, jsou-li xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxx na xxxxx XXX 11992-2:2014

Xxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto předpisu XXX

Xxxx zpětného xxxxx (xxxxx xxxxxxx)

XXX12,

xxxx 2, xxx 5-6

Bod 5.6.1.2

Rychlost xxxxxxx odvozená x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx)

XXX12,

xxxx 7-8

Xxx 5.6.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů

(tažné xxxxxxx)

XXX12, xxxx 5

Xxx 5.6.1.2

Obsah xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(xxxxx xxxxxxx)

XXX12, xxxx 6

Xxx 5.6.1.2

Xxx/xxxxx – sekundy (xxxxx xxxxxxx)

XX11, byte 1

Bod 5.6.1.2

Xxx/xxxxx – xxxxxx (xxxxx xxxxxxx)

XX11, xxxx 2

Xxx 5.6.1.2

Čas/datum – xxxxxx (xxxxx vozidlo)

TD11, xxxx 3

Xxx 5.6.1.2

Čas/datum – měsíce (xxxxx xxxxxxx)

XX11, xxxx 4

Xxx 5.6.1.2

Xxx/xxxxx – xxx (xxxxx xxxxxxx)

XX11, xxxx 5

Xxx 5.6.1.2

Xxx/xxxxx – xxx (xxxxx xxxxxxx)

XX11, xxxx 6

Xxx 5.6.1.2

Xxx/xxxxx – xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx (tažné xxxxxxx)

XX11, byte 7

Bod 5.6.1.2

Xxx/xxxxx – místní xxxxxx posun, xxxxxx (xxxxx xxxxxxx)

XX11, xxxx 8

Xxx 5.6.1.2

Rychlost xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (tažené xxxxxxx)

XXX21,

xxxx 3-4

Xxx 5.6.1.2

Xxxxxx zdvihatelné xxxxxxx 1

(xxxxxx xxxxxxx)

XXX21,

xxxx 2, xxx 1-2

Xxx 5.6.1.2

Xxxxxx zdvihatelné nápravy 2

(xxxxxx vozidlo)

RGE21,

byte 2, xxx 3-4

Xxx 5.6.1.2

Xxxx.:

X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx TD11 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx XXX X1939 a normou XXX 11992. Pro účely xxxxxxx x&xxxx;xxxxx předpisem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx TD11 xxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX 11992-2:2014.

3.1.2

Xxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xx XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla:

Funkce/parametr

Odkaz xx xxxxx ISO 11992-2:2014

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX

Xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

XXX23,

xxxx 1, xxx 1-2

Xxx 5.6.1.2

Identifikace xxxxxxxxxx/xxxx (xxxx)

XXX23, byte 2

Xxx 5.6.1.2

3.1.3

Xxxxxx x&xxxx;XXX taženého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxxx xx XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxx xx normu XXX 11992-2:2014

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisu XXX

Xxxxxxxxxxxx pneumatiky/kola (pro xxxx EBS23)

EBS23, byte 2

Xxx 5.6.1.2

Xxxx v pneumatikách

EBS23, xxxx 5

Bod 5.6.1.2

Identifikace xxxxxxxxxx/xxxx

XXX23, byte 1

Xxx 5.6.1.2

Xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX23, xxxx 2-3

Xxx 5.6.1.2

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

XXX23, xxxx 4-5

Xxx 5.6.1.2

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

XXX23,

xxxx 6, xxx 1-3

Bod 5.6.1.2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

XXX23,

xxxx 6, xxx 4-5

Xxx 5.6.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX23, xxxx 7

Xxx 5.6.1.2

Obsah xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX23, xxxx 8

Xxx 5.6.1.2

3.1.4

X&xxxx;xxxxx definovaných x&xxxx;xxxx 3.1 xxxxx X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx s označením „xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx“, pokud XXX xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx.

3.2

Xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx definovaných v normě XXX 11992-2:2014 xx xxx XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx ECU xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX volitelný, xxxxx xx nevyžaduje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.3

XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxx taženého xxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 11992-4:2014.

4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla zajišťující xxxxxx TPMS xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx soupravě xxxxx xxxxx XXX X1939-71 používat xxxxxxxxx xxxxxx „jiná přívěsná xxxxxxxx“, tj. xxxxxx XXXX xxxxxxx taženého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 207 – „Other Trailer #1 Xxxxxxx“.

XXXXXXX 6

Xxxxxxxx postup x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx kompatibility xxxxxxx vybavených xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 11992

1.

Xxxxxx xxxxxxxxx

1.1

Xxxx příloha xxxxxxxx xxxxxx, který lze xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikačním rozhraním, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.6.1.1 xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.6.1.1.1 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx postupy, xxxxxxxx xxxx rovnocennou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

1.2

Xxxxxx na xxxxx ISO 7638, xxxxx jsou x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx vztahují xx normu XXX 7638-1:2018 u systémů s napětím 24 X&xxxx;x&xxxx;xx xxxxx XXX 7638-2:2018 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 12 X.

2.

Xxxxx xxxxxxx

2.1

Xxxxxxxxx taženého xxxxxxx xxxxx normy ISO 11992

Simulátor xxxx:

2.1.1

xxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX&xxxx;7638 (xxxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx ke zkoušenému xxxxxxx. Póly 6 x&xxxx;7 xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a přijímání xxxxx xxxxx normy XXX 11992-2:2014;

2.1.2

xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlem, xxxxx xxx se xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX 11992-2:2014;

2.1.3

xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx parametrů x&xxxx;xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.2

Xxxxxxxxx xxxxxx

2.2.1

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX&xxxx;7638 a během xxxxxxx xxxxx zpráv xxxxxxxx xxxxxxx příslušejících xxxxxxxx xx ověří xxxxxxxxxxx xxxxxx:

2.2.1.1

Xxxxxxxx upozorňující xx xxxxx tlak x&xxxx;xxxxxxxxxx

2.2.1.1.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x&xxxx;xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx tlak x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.5 tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v EBS 23, xxxx 1 a 2 xxxxx XXX 11992-2:2014 xx předávají xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx ovládacím xxxxxxx

XXX 23, byte 1

xxxx 1–2

XXX 23, xxxx 2

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx u pneumatiky/kola x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1,7 (xxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx)

002

(xxxxxxxxxxxx xxxx v pneumatice)

000101112

(pneumatika/kolo „1,7“)

2.2.1.1.2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx v pneumatice xxxxxxxx xxxxxxx (s neznámou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx) a ověřte, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx tlak x&xxxx;xxxxxxxxxx podle xxxx 5.5 xxxxxx předpisu.

Parametry xxxxxxxxxx x&xxxx;XXX 23, xxxx 1 x&xxxx;2 xxxxx ISO 11992-2:2014 xx předávají xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedením

EBS 23, xxxx 1

bity 1–2

XXX 23, xxxx 2

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pneumatiky/kola)

002

(nedostatečný tlak x&xxxx;xxxxxxxxxx)

000000002

(xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pneumatiky/kola xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx > 1510)

NEBO

111111112

(identifikace xxxxxxxxxx/xxxx xxxx k dispozici xxxx xxxx = 1510 x&xxxx;xxxxxxx = 1510)

2.2.1.2

Xxxxxxxxxx xx chybnou xxxxxx xxxxxxx XXXX:

2.2.1.2.1

X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx systému XXXX xxxxxxxxxxxxxx jeho systémem XXXX a ověřte, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX taženého vozidla xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5.6 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXX 23, xxxx 1 x&xxxx;2 xxxxx XXX 11992-2:2014 se xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX 23, xxxx 1

bity 1–2

XXX 23, xxxx 2

Xxxxxx xxxxxx systému XXXX x&xxxx;xxxxxxxxxx/xxxx s identifikačním číslem 1,7 (náprava 1, xxxx xxxxxxx)

102

(xxxxxxxxx chyby)

000101112

(pneumatika/kolo „1,7“)

2.2.1.2.2

X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx simulujte xxxxxxx xxxxxx systému XXXX (s neznámou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx) x&xxxx;xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx výstražný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.5.6 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXX 23, xxxx 1 x&xxxx;2 xxxxx XXX 11992-2:2014 se xxxxxxxxx takto:

Signály xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedením

EBS 23, xxxx 1

bity 1–2

XXX 23, xxxx 2

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx TPMS (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx)

102

(xxxxxxxxx xxxxx)

000000002

(xxxxxxxx identifikace pneumatiky/kola xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx &xx; 1510)

XXXX

111111112

(xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx kolo = 1510 a náprava = 1510)

2.2.1.2.3

Xxxxxxxxx trvalou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx a ověřte, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx funkci xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx uvedený v bodě 5.5.6 xxxxxx předpisu.

2.2.1.2.4

Je xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx informace xx xxxxxxx XXXX xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

3.

Xxxxxx vozidla

3.1

Simulátor xxxxxxx vozidla xxxxx xxxxx XXX 11992

Xxxxxxxxx xxxx:

3.1.1

xxx konektor podle xxxxx XXX&xxxx;7638 (sedmipólový) x&xxxx;xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx 6 x&xxxx;7 xxxx sloužit x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ISO 11992-2:2014;

3.1.2

xxx displej x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx signálu a přívod xxxxxxxxxxxx napájení xxxxxxxx xxxxxxx;

3.1.3

xxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx typ xx xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX 11992-2:2014;

3.1.4

xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx čtení xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pořadí.

3.2

Kontrolní xxxxxx

3.2.1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX 11992-2:2014 xxxxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;XXX „XXXXXXXXXXX1234567“, nebo xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx.

3.2.2

Xx xxxxxxxxxxx připojeným x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx a při přenosu xxxxx xxxxx tažného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx následující xxxxxx:

3.2.2.1

Xxxxx předávaného XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2.1 xxxx přílohy.

3.2.2.2

Postupujte dle xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2.2 x&xxxx;2.3 xxxxx A přílohy 5 xxxxxx xxxxxxxx.