Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2021/1006

ze xxx 12.&xxxx;xxxxx 2021,

kterým xx xxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/848, xxxxx xxx x&xxxx;xxxx certifikátu, xxxxx potvrzuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÁ XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

s ohledem xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2018/848 xx xxx 30.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxxx produkci x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx nařízení Rady (XX) č. 834/2007 (1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 35 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxx VI nařízení (XX) 2018/848 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prvky, xxx jsou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kategorie xxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgány nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o půdě x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektu. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx doplnit xxxxxxxx xxxx.

(2)

Xxxxxxxx (XX) 2018/848 xx proto xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

X&xxxx;xxxxx jasnosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx by xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/848,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx VI xxxxxxxx (XX) 2018/848 se xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nařízení.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Použije xx xxx xxx 1.&xxxx;xxxxx&xxxx;2022.

Toto xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx členských státech.

V Bruselu xxx 12.&xxxx;xxxxx 2021.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX DER XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;150, 14.6.2018, s. 1.

XXXXXXX

„XXXXXXX XX

XXXX CERTIFIKÁTU

CERTIFIKÁT XXXXX XX.&xxxx;35 XXXX.&xxxx;1 XXXXXXXX (XX) 2018/848 X&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx X: Xxxxxxx xxxxx

1.

Xxxxx dokumentu

2.

(zaškrtněte xxxxxxxxxxxx informace)

Hospodářský xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xxx 9

3.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxx hospodářských xxxxxxxx:

4.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx v případě kontrolního xxxxxx xxxx kontrolního xxxxxxxx:

5.

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (zaškrtněte odpovídající xxxxxxx/xxxxxxx):

xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxxxx/xxxxxxx na trh

skladování

dovoz

vývoz

6.

Jedna xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;35 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/848&xxxx;(1)x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx)

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a dalšího rozmnožovacího xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx produkce:

ekologická xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx během xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx produkce x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxxx období

produkce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx produkce:

ekologická xxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

xxxxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxx ekologických xxxxxxxx

xxxxxxxx produktů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

xxxx

xxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxx ekologických xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx produkce s konvenční xxxxxxxx

x)

xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx (EU) 2018/848 xxxx xxxxxxxxxxx xx žádné x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx produkce:

produkce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx z přechodného xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx dokument xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) 2018/848&xxxx;xxxx potvrzení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (zvolte xxxxxxxxxxxx možnost) splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.

Xxxxx, xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kontrolního xxxxxxxx:

8.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx….[xxxxxxx xxxxx] xx….[xxxxxxx datum]

9.

Seznam členů xxxxxxx hospodářských subjektů xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (XX) 2018/848

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx člena

Část XX: Xxxxxxxxx nepovinné xxxxx

Xxxxx xx více xxxxx se xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kontrolní subjekt, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu nebo xxxxxxx hospodářských xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;35 nařízení (XX) 2018/848.

1.

Rejstřík xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxx xxxxxxxxxxx nomenklatury (XX) xxxxx nařízení Rady (XXX) x.&xxxx;2658/87&xxxx;(2) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2018/848

x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxx XX podle nařízení Xxxx (XXX) x.&xxxx;2658/87 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/848

x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v kilogramech, litrech xxxx případně x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx

3.

Xxxxxxxxx o půdě

Název xxxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

4.

Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X&xxxx;xxxx 5

5.

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx činnostech prováděných xxxxxxxxxxxx subjektem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx svůj vlastní xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zatímco xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti

Popis xxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X&xxxx;xxxx 5

xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx vlastní xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činností xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx

6.

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo činnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;34 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/848.

Xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v části X&xxxx;xxxx 5

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx subdodavatelská xxxxx strana

7.

Seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;34 odst. 3 nařízení (XX) 2018/848, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xx tato odpovědnost xxxxxxxxx xx subdodavatele

Název x&xxxx;xxxxxx

Xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X&xxxx;xxxx 5

8.

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;40 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/848

a)

název xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x)

xxxxx xx internetové xxxxxxx osvědčení x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.

Xxxxx xxxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2018/848 xx dne 30. května 2018 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;834/2007 (Xx. věst. X&xxxx;150, 14.6.2018, x.&xxxx;1).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2658/87 xx xxx 23.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1987 x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 256, 7.9.1987, s. 1).