Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx XXX x.&xxxx;160 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx: 30.&xxxx;xxxx&xxxx;2021

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx výhradně jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx: XXX/XXXXX/XX.29/2020/123/Xxx.1.

XXXXX

XXXXXXX

0.

Xxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

2.

Xxxxxxxx

3.

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxx

5.

Xxxxxxxxx

6.

Xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx

7.

Xxxxxxxx výroby

8.

Postihy xx xxxxxxxxxx výroby

9.

Definitivní xxxxxxxx xxxxxx

10.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx zkušeben odpovědných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx a adresy xxxxxxxxxxxxx orgánů

PŘÍLOHY

1.

Sdělení

2.

Informační xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zapisovače xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XXX)

3.

Xxxxxxxxxx značek xxxxxxxxx xxxx

4.

Xxxxx a formát xxxxx

0.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXX

0.1.

Xxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxx jednotná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorií X1 a N1 z hlediska xxxxxx xxxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx XXX“).

0.2.

Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, uchovávání x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx specifikací xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx problematika xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní/regionální xxxxxx.

0.3.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k účinnému xxxxxxxxxxx xxxxx a analýze výkonnosti xxxxxxxxxxxxxx zařízení (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx systémů). Xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx okolností, xx nichž dochází x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidel.

1.   OBLAST XXXXXXXXXX

1.1.

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx schválení xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x&xxxx;X1&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

1.2.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se soukromí, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

1.3.

Z oblasti působnosti xxxx vyloučeny xxxx xxxxx údajů: xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (VIN), xxxxxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx/xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a datum a čas xxxxxxxx.

1.4.

Xxxxxx-xx xx vozidle xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxx zaznamenán x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx 3, xx formátu (xxxxxx xxxxxx, rozlišení x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) uvedeném x&xxxx;xxxxxxx 4 (Xxxxx xxxxx), xxxx xxxxxx-xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx tento dokument xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx systémů xxxx snímačů do xxxxxxx. Je-li xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx systémem xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx datového xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 (Xxxxx xxxxx), xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx nebo systém xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx nefunkčnosti x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx snímače, xxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 (Xxxxx xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxx:

2.1.

„xxxxxxxx ABS“ xxxx, xxx protiblokovací brzdový xxxxxx (XXX) aktivně xxxxxx xxxxx xxxxxxx;

2.2.

„xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“, xxx svítí či xxxxxxx výstražná xxxxxxxxx xxxxxxx airbagu;

2.3.

„sběrem“ xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

2.4.

„xxxxx-X, boční“, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx příčné xxx zaznamenaná zapisovačem XXX xxxxxxx;

2.5.

„xxxxx-X, xxxxxxx“, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podélné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx;

2.6.

„xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx airbagu“ (xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vpředu) xxxx, xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k aktivaci xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokynu x&xxxx;xxxxxxxx prvního xxxxxx;

2.7.

„xxxxxxxxx xxxxxxxx události“ xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-X&xxxx;xxxxx 20 xx xxxx 0,8&xxxx;xx/x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

2.8.

„xxxxxxxx xxxxxx“:

x)

x&xxxx;xxxxxxx poháněných xxxxxxxxxx xxxxxxx počet otáček xx xxxxxx hlavního xxxxxxxxx xxxxxxx motoru xxxxxxx a

b)

u vozidel, xxxxx xxxxxx poháněna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx motoru xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx a

c)

u vozidel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (poskytujících) xxxxx xxxx;

2.9.

„xxxxxxx akcelerátoru, % xxx“ xxxxxxxxx požadované xxxxxxx, měřené xxxxxxxx xxxxxx akcelerátoru xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx s plně sešlápnutou xxxxxxx;

2.10.

„xxxxxxxx“ xxxxxx xxxx xxxx fyzická xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prahová xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx;

2.11.

„xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx“ xxxx „zapisovačem XXX“ xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx zaznamenávající xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx těsně před xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xx. xxx) xxxx xxxxx nehody (xxxx. xxxxx-X&xxxx;xx. xxx), xxxxx x&xxxx;xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zvukové x&xxxx;xxxxxxxx údaje;

2.12.

„čelním airbagem“ xxxxxxxxxx zádržný systém, xxxxx nevyžaduje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx;

2.13.

xxxxxxx „xx-xx xxxxxxxxxxx“ xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v nevolatilní xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx;

2.14.

„xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx)“ xxxxx cyklů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx energie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx;

2.15.

„xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx)“ xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx energie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx EDR xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx údajů;

2.16.

„bočním xxxxxxxxxx“ xxxxxx vektoru xxxxxxxxx xxxxxxxx bodu xxxxxxx ve xxxxx x. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxx jízdy xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2.17.

„xxxxxxxx zrychlením“ xxxxxx xxxxxxx zrychlení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx x. Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xx xxxxx jízdy xxxxxxx vpřed;

2.18.

„delta-V, xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX;

2.19.

„xxxxx-X, xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rychlosti xxxxxxx ve směru xxxxxxx osy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX;

2.20.

„xxxxx-X, xxxxxxxxx xxxxxxxx“ x&xxxx;xxxx korelovaná xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxx rychlosti udávaná xxxxxxxxxxx XXX xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx osy;

2.21.

„vícenásobnou xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxx nejméně xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;xxxxxx;

2.22.

„xxxxxxxxxxx pamětí“ xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Záznam xxxxx v nevolatilní xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxx napájení a údaje xxx xxxxxx pomocí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx EDR;

2.23.

„normálovým xxxxxxxxxx“ složka vektoru xxxxxxxxx určitého xxxx xxxxxxx xx xxxxx x. Xxxxxxxxx zrychlení xx xxxxxx xxxxxx xxxx.

2.24.

„xxxxxxxxxxx velikosti cestujícího“ x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx osobu x&xxxx;xxxxxx xxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedeno xx xxxxxxx xxxxx;

2.25.

„xxxxxxxx“ xxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v němž xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

2.26.

„xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cestujícího“ xxxx xxxxxxx cestujícího (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx);

2.27.

„xxxxxxxxxxx“ zařízení, xxxxx xx aktivováno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

2.28.

„xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxxx úložiště xx účelem následného xxxxxxxxx;

2.29.

„xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx bezpečnostní xxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo odepnut;

2.30.

„stavem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx polohou“ xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxx udával, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vpřed;

2.31.

„stavem xxxxxxxx xxxxx“ xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx; Xxxx xx jednat x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný ovladač xxxxxxxx brzdy, na xxxxx působí xxxxx.

2.32.

„xxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx cestující, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx konstrukce xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx konstruováno xxx, xxx xx xxxxxxxxxx při xxxxxx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xxxx.: podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx boční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i při xxxxxx xxxxxx xxxxx;

2.33.

„xxxxxx xxxxxxxxx airbagem“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla x&xxxx;xx konstruováno xxx, xxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx převrácení, x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx zranění xxxx vymrštění xxxxxxxxxxx;

xxxx.: xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx typech xxxxx;

2.34.

„xxxxxxxxx udávanou vozidlem“ xxxxxxxx vozidla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subsystémem xxxxxxxxx tak, aby xxx provozu vozidla xxxxxx rychlost jízdy xxxx xxxx;

2.35.

„xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxx xxx systémy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stability;

2.36.

„zásahem do xxxxxx“ úhlový posun xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v přímém xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx řízených xxx);

2.37.

„xxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x&xxxx;2“ xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uplynula xx xxxx nula první xxxxxxxx xx xxxx xxxx druhé xxxxxxxx;

2.38.

„xxxxx, xxxxxxxxx boční xxxxx-X“ xxxx od xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx zaznamenaná xxxxxxxxxxx XXX;

2.39.

„xxxxx, maximální podélná xxxxx-X“ xxxx od xxxx nárazu nula xx xxxx, x&xxxx;xxxx xx zjištěna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx změny xxxxxxxxx xx směru xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDR;

2.40.

„časem, maximální xxxxxxxx delta-V“ xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx do xxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx EDR xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx-X;

2.41.

„xxxxx xxxxxxxx předpínače“ doba xx času xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx předpínače xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxx pro xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx);

2.42.

„xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx bočního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (jak xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx);

2.43.

„xxxxx xx prvního xxxxxx“ doba xxxx xxxxx nula x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx airbagu;

2.44.

„dobou xx x-xxxx stupně“ xxxx mezi časem xxxxxx nula x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x-xxxx xxxxxx čelního xxxxxxx (xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx vpředu);

2.45.

„časem xxxx“ xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDR xxxxxxx xxxxxxxx;

2.46.

„xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotou“ xxxxxxx, kdy příslušný xxxxxxxx splnil podmínky x&xxxx;xxxx, aby xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx;

2.47.

„xxxxx xxxxxxxx náklonu vozidla“ xxxx xxxx osou x&xxxx;xxxxxxx a rovinou xxxx xxxxxx snímacím xxxxxxxx;

2.48.

„xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx,“ xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx podstatných xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx významně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx za „xxxxxxxx xxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx XXX“;

x)

xxxxxx charakteristiky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX;

2.49.

„xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX. Xxxx paměť nedokáže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přepisují x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx je xxxxx získat pomocí xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx XXX;

2.50.

„xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx při nárazu;

2.51.

„směrem x“ xxxx x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x je xxxxxx xx xxxxx xxxxx vozidla xxxxx;

2.52.

„xxxxxx x“ xxxx x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx, která xx xxxxx na jeho xxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx x&xxxx;xx xx xxxxxx vodorovné xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx zleva xxxxxxx;

2.53.

„xxxxxx x“ xxxx v ose x&xxxx;xxxxxxx, která xx xxxxx na xxx x&xxxx;x&xxxx;x. Směr z je xxxxxx směrem dolů;

2.54.

„úhlovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ změna úhlu xxxxxxx v čase xxxxx xxx x, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

2.55.

„xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ změna xxxx xxxxxxx v čase xxxxx xxx x, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX

3.1.

Xxxxxx o schválení xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx údajů o události xxxxxx výrobce xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx z roku 1958.

3.2.

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (vzor informačního xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2):

3.2.1.

xxxxx typu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 5, xxxxxxx xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx zapisovače XXX xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a mechanickému xxxxxxxx xxx silném nárazu;

3.2.2.

prvky x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX;

3.2.3.

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX.

3.3.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxx vozidlo xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX

4.1.

Xxx xxxxxxx xx schválí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.

4.2.

Xxxxxxx schválenému xxxx xx přidělí xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx dvě xxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxx 00, což xxxxxxxx xxxxxxxx v původním xxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxx, která zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx schválení. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx číslo xxxxxx typu vozidla.

4.3.

Oznámení x&xxxx;xxxxxxx, rozšíření, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx schválení xxxx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxx ukončení výroby xxxx vozidla xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutá xxxxxxxxx ve formátu xx xxxxxx xxx X4 (210 × 297&xxxx;xx) x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronickém xxxxxxx.

4.4.

Xx xxxxx xxxxxxx, xxx odpovídá xxxx xxxxxxx schválenému xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xx viditelném a snadno xxxxxxxxxx xxxxx uvedeném xx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxx mezinárodní značka xxxxxxxxx typu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx popsanému x&xxxx;xxxxxxx 3 a obsahuje xxx:

4.4.1.

xxxxxxx „X“ v kružnici, xx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xxxxxxxxx udělila, (2) a

b)

číslo xxxxxx xxxxxxxx, za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „X“, pomlčka x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx bodě,

nebo

4.4.2.

písmena „XX“ x&xxxx;xxxxx, xx nimiž xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátor.

4.5.

Značka xxxxxxxxx xxxx být xxxxx čitelná a nesmazatelná.

4.6.

Před xxxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx výroby.

5.   POŽADAVKY

Požadavky na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, záznam xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxx nárazových zkouškách.

5.1.

Prvky xxxxx

5.1.1.

Xxxxx xxxxxxx vybavené xxxxxxxxxxx XXX musí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx v intervalu/okamžiku x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx 4.

5.2.

Xxxxxx xxxxx

5.2.1.

Xxxxx zaznamenaný prvek xxxxx xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx hodnot, xxxxxxxxx a rozlišením xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 přílohy 4.

5.2.2.

Xxxxx o průběhu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx čase x&xxxx;xxxxxx xxxxxx: xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx normálového xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx filtrují xxx při xxxxxxx, xxxx xxx stahování xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx:

5.2.2.1.

xxxxxx xxxx (TS), xxxxx xx inverzí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx;

5.2.2.2.

xxxxx prvního xxxx (XXX), což xx xxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx hodnotou XX xxxxx xxxx, jež xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx bodem xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx;

5.2.2.3.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (NLP), xxx xx xxxx xxxxx, xxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a posledním xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, a

5.2.2.4.

hodnoty xxxxxxxxx NLP – XXX +1, přičemž xx xxxxxx postupně xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx XXX * XX a v odběru xxxxxx zrychlení se xxxxxxxxx v časových xxxxxxx, xxxxx xxxx dosaženo XXX * TS.

5.3.

Sběr xxxxx

Xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xx xxxxxxx zůstanou x&xxxx;xxxxxxx s ustanoveními xxxx 5.3.4 xxxxxxx xx xxxx, xxx xx xx podaří xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxx dokud xxxxxxx xxxxxxxx v souladu s bodem 5.3.4.

Xxxxxxxxxxx nevolatilní xxxxx XXX xxxx být xxxxxxx uložit údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx údajů xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX sbírá x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 5.1, v souladu s těmito xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx:

5.3.1.

Xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx údajů

Zapisovač XXX xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx překročena xxxxx z těchto xxxxxxxxx xxxxxx:

5.3.1.1.

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx 8&xxxx;xx/x v intervalu 150 xx xxxx xxxxxx;

5.3.1.2.

xxxxx xxxxx rychlosti xxxxxxx x&xxxx;xxxx než 8&xxxx;xx/x x&xxxx;xxxxxxxxx 150 xx xxxx xxxxxx;

5.3.1.3.

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

5.3.1.4.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro nechráněné xxxxxxxxx silničního provozu

Není-li xxxxxxx vybaveno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zmíněného xxxxxxx. Xxxxx však xxxxxxx takovým systémem xxxxxxxx je, musí xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

5.3.2.

Xxxxxxxx, za xxxxx xx údaje xxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx se údaje x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.3.2.1.

Xxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxx zádržný xxxxxx xxx cestující.

5.3.2.2.

Při xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx vybaveno nevratným xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rychlosti xxxxxxx xx směru xxx x překročí 25&xxxx;xx/x x&xxxx;xxxxxxxxx 150 ms xxxx xxxxxxx.

5.3.2.3.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

5.3.3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx času xxxx

Xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jako první xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx:

5.3.3.1.

x&xxxx;xxxxxxx s pohotovostním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx čas, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx

5.3.3.2.

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

5.3.3.2.1.

xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xx během doby 20 ms xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podélné xxxxx-X&xxxx;xxxxx než 0,8&xxxx;xx/x, xxxx

5.3.3.2.2.

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx hodnotu „xxxxx-X, xxxxx“, první xxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xx během doby 5 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx-X&xxxx;xxxxx xxx 0,8&xxxx;xx/x, xxxx

5.3.3.3.

xxxxxxx nevratného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.3.4.

Xxxxxx

5.3.4.1.

Xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx nevolatilní paměť xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, zaznamenané xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 5.3.2 xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx nejprve xxxxxxx xxxxxxxxx události („xxxxx-xx, xxxxx-xxx“), nebo xx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5.3.4.2.

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx nevolatilní xxxxx prostou údajů x&xxxx;xxxxxxxxx události, xx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 5.3.2, xxxxxxx xxxxx týkajícími xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 5.3.2.

5.3.5.

Xxxxxxx napájení

Údaje xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx paměti se xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx.

5.4.

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.4.1.

Xxxxx vozidlo, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxx xxxxxxxxxxxx předpisů xxx zkoušky xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.4.3.

5.4.2.

Každé xxxxxxx, xx něž xx vztahují požadavky xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zkoušky xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bodu 5.4.3.

5.4.3.

Xxxxx xxxxx požadované xxxxx bodu 5.1 xx zaznamenají xx xxxxxxx stanoveném x&xxxx;xxxx 5.2, xx provedení xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx xx xxxxxxx musí xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxx nárazových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx.), nemusí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkouškách xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozlišení.

Údaje xxxx xxx možné xxxxxx x&xxxx;xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisy XXX č. 94, 95 xxxx 137.

5.5.

Xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx deaktivovat.

6.   ZMĚNA TYPU XXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX SCHVÁLENÍ

6.1.

Každá xxxxx typu xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2.x xxxxxx předpisu se xxxxxx schvalovacímu xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx potom xxxx xxx:

6.1.1.

xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a udělit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

6.1.2.

xxxxxxx, xx provedené změny xxxx vliv xx xxxxxxxx udělení xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

6.2.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx 4.3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis.

6.3.

Schvalovací xxxxx informuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o rozšíření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx přiřadí xxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX VÝROBY

7.1.

Postupy týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;2 x&xxxx;xxxxxxx 1 dohody (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

7.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxx 5.

7.3.

Xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, může xxxxxxxx xxxxxx postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obvyklá četnost xxxxxx kontrol xx xxxxxx xx dva xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX

8.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 7.

8.2.

Xxxxx smluvní xxxxxx odejme xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajícího xxxxx uvedenému x&xxxx;xxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smluvním xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxx schválení xxxxx xxxxxx výrobu xxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzoru xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX X&xxxx;XXXXXX TECHNICKÝCH XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X&xxxx;XXXXX A ADRESY XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx dohody, xxx uplatňují tento xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů (3) xxxxx x&xxxx;xxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx a adresy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx odmítnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2 Xxxxxxx xxxxxxxx o konstrukci xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  Rozlišovací xxxxx xxxxxxxxx stran Dohody x&xxxx;xxxx 1958 xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 Xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxx („/343 Xxxxxxxxxxx“) xxxxxxxxxxx XXX XXX, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xxxxxxxxxxx.xxxx


PŘÍLOHA 1

Xxxxxxx

(xxxxxxxxx xxxxxx: X4 (210 × 297&xxxx;xx))

&xxxx;(1)

Xxxxx:

(Xxxxx správního orgánu)

ve xxxx:&xxxx;(2)

xxxxxxx schválení

rozšíření xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxx vozidla x&xxxx;xxxxxxxx xxxx zapisovače xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XXX) xxxxx xxxxxxxx OSN č. 160

Schválení x.: …

Důvod (xxxxxx) xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx): …

1.

Xxxxxxxx název nebo xxxxxx xxxxxxx: …

2.

Xxx xxxxxxx: …

3.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx: …

4.

Případně xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: …

5.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx: …

6.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědná xx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: …

6.1.

Datum xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: …

6.2.

Xxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxxx: …

7.

Xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx&xxxx;(2): …

8.

Xxxxxxxx značky xxxxxxxxx xx xxxxxxx: …

9.

Xxxxx: …

10.

Xxxxx: …

11.

Xxxxxx: …

12.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx soupis dokumentů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx schválení xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx o schválení x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXXXXX 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx typu vozidla x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (EDR)

Musí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx-xx xx výkresy, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx měřítku na xxxxxxx A4 nebo xxxx být na xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx dostatečně xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx-xx xx fotografie, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxx název xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx: …

2.

Xxx vozidla: …

3.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx na xxxxxxx xxxxxxxx: …

4.

Xxxxxxxx xxxxxxxx: …

5.

Xxxxxxxx a způsob xxxxxxxxxx xxxxxx schválení typu …

6.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: …

7.

Název x&xxxx;xxxxxx výrobce: …

8.

Xxxxxx (xxxxxx) montážního závodu (xxxxxxxxxx závodů): …

9.

Xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxx vozidla: …

10.

Xxxxxxxxx xxxxx o události (XXX)

10.1.

Xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx): …

10.2.

Xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx popis: …

10.3.

Xxxxxx (xxxxxxx) xxxx fotografie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx EDR xx xxxxxxx: …

10.4.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: …

10.5.

Popis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx kapacita, xxxxxxxx vůči vysokému xxxxxxxxx a mechanickému xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx.): …

10.6.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zapisovačem XXX:

Xxxxx údajů

Interval/čas xxxxxxx (xxxx xxxx xxxx)

Xxxxxxx xxxxxx vzorků xxxxx (xxxxxx za xxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

10.7.

Xxxxxx k získání xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX: …

PŘÍLOHA 3

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(xxx body 4.4 až 4.4.2 xxxxxx xxxxxxxx)

x&xxxx;= xxx.&xxxx;8&xxxx;xx

Xxxx xxxxxxx značka xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vozidle xxxxx, xx xxxxxxx xxx vozidla xxx x&xxxx;xxxxxxxx zapisovače údajů x&xxxx;xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx (X&xxxx;1) xxxxx xxxxxxxx OSN č. 160. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx schválení xxxxxxx, xx schválení xxxx xxxxxxx v souladu s požadavky xxxxxxxx XXX č. 160 x&xxxx;xxxx původním znění.

a ≥ 8 mm

Výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx schválení xxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx internetové xxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 270650. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXX 4

Xxxxx a formát xxxxx&xxxx;(1)

Xxxxxxx 1

Prvek xxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;(2)

Xxxxxxxx/xxx záznamu  (3) (xxxx xxxx xxxx)

Xxxxxxx xxxxxx vzorků údajů (xxxxxx za sekundu)

Minimální xxxxxx

Xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;(4)

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx(x) xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxx&xxxx;&xxxx;(5)

Xxxxx-X, xxxxxxx

Xxxxxxx – xxxxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ≥&xxxx;500 Xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx rozsahu a rozlišení xxxxxxxxx k výpočtu xxxxx-X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

0 xx 250 xx xxxx 0 xx okamžik konce xxxxxxxx xxxx 30 xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx.

100

–100&xxxx;xx/x xx&xxxx;+&xxxx;100&xxxx;xx/x

±10&xxxx;%

1&xxxx;xx/x

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx-X, xxxxxxx

Xxxxxxx – xxxxxxxxxx xx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ≥ 500 Hz.

0 xx 300 ms xxxx 0 xx xxxxxxxx konce události xxxx 30 xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

xxxxxxxxx xx

–100&xxxx;xx/x do + 100 km/h

±10 %

1 km/h

Kolize

Čas, xxxxxxxxx xxxxx-X, podélná

Povinně – xxxxxxxxxx se, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ≥&xxxx;500 Xx.

0 xx 300 xx xxxx 0 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 30 xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx.

xxxxxxxxx xx

0 až 300 ms nebo 0 xx okamžiku xxxxx události xxxx 30 xx podle xxxx, xxxxx interval xx xxxxxx.

±3 xx

2,5 xx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx vozidlem

Povinně

–5,0 xx 0 x

2

0&xxxx;xx/x xx 250&xxxx;xx/x

±1&xxxx;xx/x

1&xxxx;xx/x

Xxxxxx

Xxxxxx – xxxxxxxxxx účastníci

Převrácení

Poloha akcelerátoru, % xxx (nebo xxxxxx akcelerátoru, % xxx)

Xxxxxxx

–5,0 až 0 x

2

0 xx 100 %

±5 %

1 %

Kolize

Převrácení

Nehoda – nechránění účastníci

Stav xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

–5,0 xx 0 s

2

Zapnuto xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx se

Zapnuto nebo xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx zapalování (nehoda)

Povinně

–1,0 x

xxxxxxxxx se

0 xx 60&xxxx;000

±1 cyklus

1 xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx – nechránění xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx)

Xxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxx stažení  (6)

nepoužije xx

0 až 60&xxxx;000

±1 xxxxxx

1 xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx – xxxxxxxxxx účastníci

Převrácení

Stav bezpečnostního xxxx xxxxxx

Xxxxxxx

–1,0 s

nepoužije xx

Xxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xx

Xxxxxx, xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx airbagu  (7)

Povinně

–1,0 x

xxxxxxxxx xx

Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx do xxxxxxxx v případě jednostupňového xxxxxxx xxxx čas xx aktivace prvního xxxxxx u vícestupňových xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxx xx

0 xx 250 xx

±2 ms

1 ms

Kolize

Aktivace xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx do xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx prvního xxxxxx u vícestupňových xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxx xx

0 xx 250 xx

±2 xx

1 xx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx událost, xxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;(8)

Xxxxxxx

xxxxxxxxx xx

1 xxxx xxxx

xxxxxxxxx se

1 xxxx více

Kolize

Nehoda – xxxxxxxxxx účastníci

Převrácení

Doba mezi xxxxxxxx 1 a 2

Povinně

dle xxxxxxx

xxxxxxxxx se

0 xx 5,0 x

±0,1 x

0,1 x

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx, xx)

Xxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xx

Xxx xxxx xx

xxxxxxxxx xx

Xxx xxxx xx

Xxxxxx

Xxxxxx – nechránění xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx)

Xx-xx xxxxxxxxxxx

0 xx 250 xx xxxx 0 do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 30 ms xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

500

–50 xx +50&xxxx;x

+/– 10 %

1 g

Kolize

Převrácení

Podélné zrychlení (xx xxxxxx)

Xx-xx xxxxxxxxxxx

0 xx 250 xx xxxx 0 do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 30 xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx.

500

–50 xx +50 g

+/– 10 %

1 g

Kolize

Normálové xxxxxxxxx (xx xxxxxx)

Xx-xx xxxxxxxxxxx

–1,0 xx 5,0 x&xxxx;&xxxx;(9)

10 Xx

–5&xxxx;x&xxxx;xx +5&xxxx;x

±10&xxxx;%

0,5&xxxx;x

Xxxxxxxxxx

Xxxxx-X, xxxxx

Xxxxxxx – xxxxxxxxxx xx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při ≥&xxxx;500 Hz x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a rozlišení xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx delta-V s požadovanou xxxxxxxxx.

0 xx 250 xx xxxx 0 xx xxxxxxxx xxxxx události xxxx 30 xx xxxxx toho, který xxxxxxxx xx xxxxxx.

100

–100&xxxx;xx/x xx&xxxx;+&xxxx;100&xxxx;xx/x

±10&xxxx;%

1&xxxx;xx/x

Xxxxxx

Xxxxxxxxx delta-V, xxxxx

Xxxxxxx – nevyžaduje xx, xxxxx xx boční xxxxxxxxx zaznamenáno při ≥&xxxx;500 Hz.

0 xx 300 xx xxxx 0 xx xxxxxxxx xxxxx události xxxx 30 xx xxxxx xxxx, xxxxx interval xx xxxxxx.

xxxxxxxxx se

–100 km/h xx&xxxx;+&xxxx;100&xxxx;xx/x

±10&xxxx;%

1&xxxx;xx/x

Xxxxxx

Xxx maximální delta-V, xxxxx

Xxxxxxx – nevyžaduje xx, pokud je xxxxx zrychlení zaznamenáno xxx ≥&xxxx;500 Xx.

0 xx 300 xx xxxx 0 do xxxxxxxx xxxxx události xxxx 30 xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx.

xxxxxxxxx xx

0 xx 300 xx xxxx 0 xx xxxxxxxx konce xxxxxxxx plus 30 xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

±3 xx

2,5 ms

Kolize

Čas xxxxxxxxx delta-V, výsledná

Povinně – xxxxxxxxxx xx, xxxxx je příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při ≥&xxxx;500 Xx.

0 xx 300 xx nebo 0 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plus 30 ms xxxxx xxxx, který xxxxxxxx xx kratší.

nepoužije xx

0 xx 300 ms xxxx 0 do xxxxxxxx konce události xxxx 30 xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx je kratší.

±3 xx

2,5 xx

Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

–5,0 xx 0 s

2

0 xx 10&xxxx;000 otáček/min.

±100 xxxxxx/xxx.&xxxx;&xxxx;(10)

100 xxxxxx/xxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxx

–1,0 xx 5,0 x&xxxx;(9)

10

–1&xxxx;080 ° xx&xxxx;+&xxxx;1&xxxx;080 °

±10 %

10 °

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx ABS

Povinně

–5,0 xx 0 x

2

Xxxxxxx, xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;(11)

xxxxxxxxx xx

Xxxxxxx, xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;(12)

Xxxxxx

Xxxxxx – nechránění xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx stability

Povinně

–5,0 xx 0 s

2

Porucha, xxxxxxx, xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;(12)

xxxxxxxxx xx

Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;(12)

Xxxxxx

Xxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx

–5,0 až 0 x

2

–250° xx xxxxx xxx. ručiček xx +250° xxxxx xxxxx xxx. ručiček.

±5 %

±1 %

Kolize

Převrácení

Nehoda – nechránění účastníci

Stav xxxxxxxxxxxxxx xxxx, cestující xxxxxx

Xxxxxxx

–1,0 s

nepoužije xx

Xxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx se

Zapnut, xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

–1,0 x

xxxxxxxxx xx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx čelního airbagu xxxxxx, xxxx xx x-xxxx xxxxxx&xxxx;(4)

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx airbag xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

xxxxxxxxx xx

0 xx 250 xx

±2 ms

1 xx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestujícího xxxxxx, doba xx x-xxxx xxxxxx&xxxx;&xxxx;(12).

Xxxxxxx, xxxxx xx čelní xxxxxx xxxxxxxxxxx vpředu nafukuje xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

xxxxxxxxx xx

0 až 250 xx

±2 xx

1 xx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx airbagu xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxx xx

0 až 250 xx

±2 xx

1 xx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, čas xx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxx xx

0 xx 250 xx

±2 xx

1 xx

Xxxxxx

Xxxxxxxx bočního xxxxxxxxxx airbagu na xxxxxx řidiče, xxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxx se

0 xx 250 ms

±2 xx

1 xx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx bočního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, čas xx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxx xx

0 xx 250 ms

±2 xx

1 xx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řidiče, xxxx xx vystřelení

Povinně

Událost

nepoužije se

0 xx 250 xx

±2 xx

1 ms

Kolize

Převrácení

Aktivace předpínače xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxx xx

0 xx 250 xx

±2 xx

1 xx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

–1,0 x

xxxxxxxxx xx

Xxx nebo xx

xxxxxxxxx xx

Xxx xxxx ne

Kolize

Převrácení

Stav xxxxxxx pojezdu xxxxxxx xxxxxxxxxxx vpředu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xx vozidle namontován x&xxxx;xxxxxx k rozhodnutí x&xxxx;xxxxxxxx

–1,0 x

xxxxxxxxx xx

Xxx nebo xx

xxxxxxxxx se

Ano xxxx xx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

Xx-xx zaznamenáno

–1,0 s

nepoužije xx

Xxxxxx xxxxxxx 5. xxxxxxxxxx nebo větší

nepoužije xx

Xxx nebo xx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, cestující xxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxx

–1,0 s

nepoužije xx

Xxxxxxxx 6letého dítěte XXXX (US) xxxx xxxxxxxx X6 nebo xxxxx

xxxxxxxxx xx

Xxx xxxx xx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx formát xxxxxxx níže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx mohou překročit.

(2)  „Povinně“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u odběru xxxxxx před xxxxxxx xx –0,1 xx 1,0 s (např. X&xxxx;= –1 xx musel xxxxxx xxxx –1,1 x&xxxx;0&xxxx;xxxxxxxxx).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pouze v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx konstrukční xxxxxx, musí být x&xxxx;xxxxxx prvku xxxxxxx, xxx měření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5)&xxxx;&xxxx;„Xxxxxx“ xxxxxxxx události xxxxx bodů 5.3.1.1, 5.3.1.2 x&xxxx;5.3.1.3 x&xxxx;„Xxxxxx – xxxxxxxxxx účastníci“ xxxxxxxx podle xxxx 5.3.1.4.

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx zapalování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, musí xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx airbagu xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx ukazuje, xx airbag xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxx xx rozsvítit x&xxxx;xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx „xx-xx xxxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxx zaznamenáno xxxxx xxxxxxxx doby; xxxxxxxx –1,0 xx 5,0 x&xxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkouškách xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a rozlišení.

(11)  Výrobci xxxxx xxxxx i jiné xxxxx xxxxxxx.

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx se xxxxx x-1xxxx, tj. xxxxxx xxx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx airbagu.