Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx XXX x.&xxxx;156 - Jednotná xxxxxxxxxx xxx schvalování xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [2021/388]

Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx: 22.&xxxx;xxxxx 2021

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nástroj. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx závazné xxxxx xx: ECE/TRANS/WP.29/2020/80.

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast xxxxxxxxxx

2.

Xxxxxxxx

3.

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxx

5.

Xxxxxxxxx

6.

Xxxxxxxxx o shodě xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

7.

Xxxxxx specifikace

8.

Změna xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

9.

Xxxxxxxx výroby

10.

Postihy xx xxxxxxxxxx xxxxxx

11.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

12.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx zkušeben xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx schvalovací xxxxxxx x&xxxx;xxxxx a adresy xxxxxxxxxxxxx orgánů

PŘÍLOHY

1

Informační dokument

Dodatek 1 – Xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pro xxxxxx xxxxxx aktualizací xxxxxxxx

2

Xxxxxxx

3

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

4

Xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXXXXXX

1.1

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(1) X, X, X, X, X&xxxx;x&xxxx;X, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX

2.1

„Xxxxx vozidla“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx v těchto zásadních xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx konstrukce xxxx vozidla s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.2

„Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem xxx xxxxx předpisu XX (XXXXXX)“ xx xxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcem vozidla x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx elektronického xxxxxxxx systému, xxxxx xx řadí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx relevantním xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx č. X.

2.3

„Aktualizací xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx sloužící x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx parametrů.

2.4

„Provedením xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stažené xxxxxxxxxxx softwaru.

2.5

„Systémem řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx XXXX)“ se xxxxxx systematický xxxxxxx, xxxxx definuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx a postupy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2.6

„Xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx rozumí xxxxx provozující xxxx xxxxxx xxxxxxx, vlastník xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zplnomocněný xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technik.

2.7

„Bezpečným xxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx nepřiměřené xxxx xxxxxx.

2.8

„Xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx dat x&xxxx;xxxxxxxxx.

2.9

„Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ se rozumí xxxxxxxx metoda využívající xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx připojení xxxxxxx xxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.10

„Xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx funkcí;

2.11

„Údaji xxx ověření xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx chyb xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx součty x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX

3.1

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládá výrobce xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xx xxxxxx vyhotovení a tyto xxxxxxxxxxx:

3.3

Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o položky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

3.4

X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xx ukáže, xx xx xx některé xxxxxxxxx vztahují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx know-how xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx. S těmito xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

3.5

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pro xxxxxx řízení aktualizací xxxxxxxx xxxxx xxxx 6 tohoto předpisu.

3.6

Technické xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek xx předá xxxxxxx, xxx představuje xxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxx.

3.7

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx:

x)

Xxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx obsahující materiál xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o schválení xxxx. Tato dokumentace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Schvalovací xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 10 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx platností ukončena;

b)

Další xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k požadavkům xxxxxx xxxxxxxx, si může xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx kontrole xxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxxxx ke kontrole xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx k dispozici xx xxxx xxxxxxx 10 xxx od xxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxx vozidla x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX

4.1

Xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu, xx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx místě xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx schválení xxxx, xxxxx xx skládá x:

4.1.1

xxxxxxx „X“ x&xxxx;xxxxxxxx, xx xxxx následuje xxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx schválení xxxxxxx;&xxxx;(2)

4.1.2

xxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxx následuje xxxxxxx „X“, xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx vpravo xx kružnice xxxxxxx xxxx v bodě 4.1.1.

4.2

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k dohodě x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx předpisu, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v bodě 4.1.1 xxxxxxxx; v takovém případě xx čísla xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx, xxxxx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v zemi, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výše x&xxxx;xxxx 4.1.1.

4.3

Značka xxxxxxxxx xxxx xxx jasně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx.

4.4

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kterou umísťuje xxxxxxx, xxxx xxxxx xx ni.

4.5

V příloze 3 xxxxxx předpisu jsou xxxxxxx příklady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx typu.

5.   SCHVÁLENÍ

5.1

Schvalovací xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schválení typu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx a procesů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx vozidel, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5.1.1

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zkouškou vozidla xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx schvalovací xxxxx xxxx technická xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5.2

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx schválení typu xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx z roku 1958, které uplatňují xxxxx předpis, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx.

5.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx typu, xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx zavedl xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxx xx vztahuje xxxxx xxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXX XXX SYSTÉM XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

6.1

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.2

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6.3

X&xxxx;xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx údaje:

6.3.1

Dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.3.2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx v dodatku 1 k příloze 1.

6.4

X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xx xxxxxxx vzoru xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx 1 x&xxxx;xx spokojenosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxx, že má xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6.5

Xx xxxxxxxx dokončení xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxxxx v dodatku 1 x&xxxx;xxxxxxx 1, se xxxxxxx udělí osvědčení xxxxxxx „Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx XXXX“, jak xx xxxxxx v příloze 4 tohoto předpisu (xxxx xxx „Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pro XXXX“).

6.6

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pro SUMS xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx nejvýše xxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx.

6.7

Xxxxxxxxxxx orgán, který xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxx softwaru, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx tento xxxxxx xxxxxx v souladu s požadavky xxxxxxxxx. Xxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx nejsou splněny, xxxx xxx osvědčení x&xxxx;xxxxx pro systém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6.8

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pro xxxxxx xxxxxx aktualizací xxxxxxxx. Po xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne, xxx xxxx zapotřebí nové xxxxxxxx.

6.9

Xx konci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o shodě xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx o shodě pro xxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stávajícího xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx tři xxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx schvalovacímu orgánu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx změny byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx.

6.10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx aktualizací xxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX SPECIFIKACE

7.1

Požadavky xxx xxxxxx řízení aktualizací xxxxxxxx výrobce

7.1.1

Postupy ověřované xxxxx počátečního xxxxxxxxx

7.1.1.1

Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uchovávány xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

7.1.1.2

Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx validaci xxxxxxxxx, a o příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx typově xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

7.1.1.3

Xxxxxx, pomocí xxxxxxx xxx pro typ xxxxxxx x&xxxx;XXXXXX před xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX xxxxxx typu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx. Xxxxx xxxxxx musí xxx kterékoliv z RXSWIN xxxxxxx aktualizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

7.1.1.4

Xxxxxx, xxxxxx kterého může xxxxxxx xxxxxxx u typu xxxxxxx x&xxxx;XXXXXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušným XXXXXX;

7.1.1.5

Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx;

7.1.1.6

Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

7.1.1.7

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s konfigurací xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx postup xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx konfigurace xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla (xxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

7.1.1.8

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx má aktualizace xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k schválení xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx);

7.1.1.9

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxx typ xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxx xx znemožní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxx:

x)

xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxx vztahují;

c)

jakékoli xxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxx schválení typu xxxxxxx.

7.1.1.10

Xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a zaznamenávání xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jakýkoli xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

7.1.1.11

Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx uživatel vozidla xxxxxxx xxx informován x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx;

7.1.1.12

Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx výrobce xxxxxxx xxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zkušebnám xxxxxxxxx xxxxx xxxx 7.1.2.3 x&xxxx;7.1.2.4. Xxxx tak xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX).

7.1.2

Xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx:

7.1.2.1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a veškeré xxxxxxxxx normy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx shody;

7.1.2.2

Dokumentaci xxxxxxxxxx konfiguraci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx ní, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx typově xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxx) a všech příslušných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx;

7.1.2.3

Xxx xxxxx RXSWIN xxxx existovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškerý xxxxxxxx relevantní xxx XXXXXX xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xx. Tento postup xxxx zahrnovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a příslušných xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx relevantního softwaru xxx každé XXXXXX;

7.1.2.4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

7.1.2.5

Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx softwaru xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx systémy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx ovlivněny;

c)

které x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx-xx xxxxxxx);

x)

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxxx splnění některého x&xxxx;xxxxxxxxxxx požadavků na xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jakýkoli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x)

xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxx může xxx xxxxxxxxxxx provedena a za xxxxxx podmínek;

h)

potvrzení, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxx, a bude zabezpečený xxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postupy ověřování x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

7.1.3

Xxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

7.1.3.1

xxxxxx, xxxxx xxxxxxx k zajištění xxxx, xxx xxxx aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx, než je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

7.1.3.2

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktualizace, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx narušení, x&xxxx;xx xxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

7.1.3.3

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a validaci xxxxxxxxxx softwaru x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xx vozidle.

7.1.4

Dodatečné xxxxxxxxx xxx aktualizace xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx

7.1.4.1

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a postupy, xxxxx xxxxxxx k posouzení xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx během jízdy.

7.1.4.2

Výrobce xxxxxxx xxxx prokázat xxxxxxx a postupy, které xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx toho, xxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx provedená aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx překalibrování xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx pokračovat xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxx má xxxxxx xxxxx xxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.

7.2

Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx

7.2.1

Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

7.2.1.1

Xxxxxxx a neporušenost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx narušení a přiměřeně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

7.2.1.2

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx XXXXXX:

7.2.1.2.1

Xxxxx RXSWIN xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx výrobce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx relevantní xxx xxxxxxxxx xxxx, XXXXXX xxxx být xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx schválení xxxx.

7.2.1.2.2

Xxxxx XXXXXX musí xxx xxxxxx čitelné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX xxxx).

Xxxx-xx xx vozidle uloženo xxxxx XXXXXX, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o verzi (xxxxxxx) softwaru xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řídicích xxxxxxxx motoru (ECU) xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx schváleními xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. V takové x&xxxx;xxxxxxx musí xxx xxxxx softwaru snadno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX xxxx).

7.2.1.2.3

Xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx XXXXXX x/xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxx změně RXSWIN x/xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

7.2.2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné bezdrátově

7.2.2.1

Vozidlo xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

7.2.2.1.1

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx bylo xxxxxxx obnovit xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aktualizace xx xxxxxxxxx verze, xxxx xxx bylo xxxxx xxxxxxx po neúspěšné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

7.2.2.1.2

Xxxxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx softwaru xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, má-li xxxxxxx xxxxxxxx energie x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx energie xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx předchozí xxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx).

7.2.2.1.3

Xxxxx může provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxxx prokázat, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx nacházet ve xxxxx, x&xxxx;xxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.2.2.2

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx uživatel xxxxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx jejím provedením. Xxxxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zda je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxxxxxx x/xxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktualizací, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx dobu potřebnou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx pokyny, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečně xxxxxxx;

x&xxxx;xxxxxxx skupin xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx obsahem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx celou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.2.2.3

X&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx:

x)

xxxxxxx, aby vozidlo xxxxxxx xxxxx aktualizace xxx;

x)

xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx schopen xxxxxxxx xxxxxx vozidla, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.2.2.4

Xx provedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx informaci o úspěchu (xxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příručky.

7.2.2.5

Vozidlo xxxx před provedením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX XXXX VOZIDLA X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXXXXX TYPU

8.1

Každá změna xxxx xxxxxxx, která xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výkonnost x/xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předpisem, xx xxxxxx schvalovacímu xxxxxx, xxxxx typ xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx:

8.1.1

xxxxx k závěru, xx změny xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx

8.1.2

xxxxxxxxx xx technické xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx zkoušek další xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.1.3

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx s výčtem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v příloze 2 xxxxxx xxxxxxxx. Schvalovací xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx schválení, xxxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx o něm xxxxxxx strany xxxxxx x&xxxx;xxxx 1958, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXX

9.1

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx shodnosti xxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx x&xxxx;xxxx 1958 (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) společně s následujícími xxxxxxxxx:

9.1.1

Xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx, aby byly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9.1.2

Xxxxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx používané x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Obvyklá xxxxxxx xxxxxx kontrol xx xxxxxx xx xxx roky.

9.1.3

Schvalovací orgán xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx výrobce xxxxxxx v souladu, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx schvalovací orgán xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx. Toho xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzorků.

10.   POSTIHY XX XXXXXXXXXX VÝROBY

10.1

Schválení xxxxxxx xxxx vozidla podle xxxxxx předpisu xx xxxxx odejmout, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xxxxxx dodrženy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

10.2

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx, neprodleně xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxx stranám, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

11.1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zcela xxxxxx výrobu xxxx xxxxxxx schváleného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxx uvědomit xxxxx, xxxxx schválení xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx výroby ostatním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, a to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx poznámkou „XXXXXX UKONČENA“.

12.   NÁZVY A ADRESY XXXXXXXXXXX ZKUŠEBEN XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX A NÁZVY X&xxxx;XXXXXX XXXXXXXXXXXXX ORGÁNŮ

12.1

Smluvní strany xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a adresy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádění schvalovacích xxxxxxx, xxxxx i názvy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxxxxxx udělují x&xxxx;xxxx xx xxxx xxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozšíření, zamítnutí xxxx xxxxxx schválení xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx v Úplném usnesení x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3.), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, bod 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  Rozlišovací xxxxx smluvních xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx 1958 xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 Úplného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vozidel (R.E.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6.

PŘÍLOHA 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx ve vhodném xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx X4, xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx výrobce): …

2.   

Typ x&xxxx;xxxxxxxxx obchodní xxxxx: …

(Xxxxx se rozumí xxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, obchodní xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, v němž xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx vozidle xxxxxxxx: …

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx: …

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxx: …

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx výrobce: …

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx (názvy) x xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (závodů): …

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxx vozidla: …

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx konstrukční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx …

9.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx …

9.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, že xxxxxx aktualizace xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx …

9.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxxx pro typ xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX xx xxxxxxx xxxx neoprávněnou xxxxxxxxxx …

9.4   

Softwarové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezdrátově

9.4.1   

Dokumentace xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx být schválen, xxxxxxxxxx, xx postup xxxxxxxxxxx xxxx prováděn xxxxxxxx …

9.4.2   

Jakým xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxx …

Xxxxxxx 1 – xxxxxxx 1

Vzor xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx aktualizací softwaru

Prohlášení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xx systém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx výrobce: …

Xxxxxx xxxxxxx: …

… … … … …(xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx, xx jsou zavedeny xxxxxxx nezbytné ke xxxxxxx požadavků na xxxxxx řízení aktualizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 7.1 xxxxxxxx XXX x.&xxxx;156, x&xxxx;xx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x: ………………………………………… (xxxxx)

Xxxxx: …

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx: …

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx: …

…………………………………………

(xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx)

XXXXXXX 2

Xxxxxxx

(xxxxxxxxx formát: X4 (210 × 297 xx))

&xxxx;(1)

xxxxx:

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxx xx&xxxx;(2):

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx s účinkem xxx xxx xx/xx/xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX x.&xxxx;156

Xxxxxxxxx x.: …

Xxxxxxxxx x.: …

Xxxxx xxxxxxxxx: …

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx (obchodní xxxxx xxxxxxx): …

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxx x&xxxx;xxxxxx obchodní xxxxx (xxxxxx) …

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx: …

3.1   

Umístění xxxxxx označení: …

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxx: …

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx výrobce: …

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx (xxxxx) x&xxxx;xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx): …

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx osvědčení x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx softwaru …

8.   

Zahrnuje xxxxxxxxxx aktualizace softwaru (xxx/xx): …

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx: …

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: …

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxxx protokolu: …

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx: (xxxx-xx): …

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx: …

14.   

Datum: …

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx: …

16.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xx xxxxxxxx xxxxxx schvalovací dokumentace xxxxxxx u schvalovacího orgánu, xxxxxx lze xx xxxxxxxx xxxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx číslo xxxx, xxxxx schválení xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (xxxx. xxx xxxxx) x&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

PŘÍLOHA 3

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXXX A

(viz xxx 4.2 xxxxxx xxxxxxxx)

x&xxxx;= minimálně 8&xxxx;xx

Xxxx xxxxxxx značka schválení xxxx upevněná na xxxxxxx prokazuje, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X4) v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx x.&xxxx;156 xxx xxxxxx xxxxxxxxx 001234. Xxxxx xxx číslice xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx bylo uděleno x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx (00).

XXXXXXX 4

Xxxx osvědčení x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx softwaru

Osvědčení x&xxxx;Xxxxx pro Xxxxxx Xxxxxx Aktualizací Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXX č. 156

Číslo xxxxxxxxx [xxxxxxxxxx číslo]

[……. Xxxxxxxxxxx xxxxx]

xxxxxxxxx, xx

Xxxxxxx: …

Xxxxxx výrobce: …

Xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;156

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx: …

(xxxxx a adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx): …

Xxxxx xxxxxxxxx: …

Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xx: [………………………………………………xxxxx]

Xxxxxxxxx x: [………………………………………………místo]

Dne: [………………………………………………xxxxx]

[………………………………………………xxxxxx]