Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX KOMISE (XX) 2021/261

ze xxx 17. února 2021,

kterým xx x financování Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy v xxxxx Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxx xxxxx (XXXX) x x rámci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxx venkova (XXXXX)

(xxxxxxxx xxx xxxxxx X(2021) 927)

(Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx, slovenské x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx)

XXXXXXXX KOMISE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1306/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x financování, řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) č. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) č. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 x (ES) x. 485/2008 (1), x xxxxxxx na článek 52 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx s Výborem xxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

V souladu x článkem 52 xxxxxxxx (XX) x. 1306/2013 xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ověřování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxx x dotyčnými xxxxxxxxx státy x xxxxxxxx xxx sdělit xxx xxxxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx požádat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupu Xxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxx nařízení (XX) x. 1306/2013 lze xxxxxxxxxx xxxxx zemědělské xxxxxx vynaložené xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

(4)

Xx xxxxxxx provedených xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx část xxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nelze ji xxxxx financovat x xxxxx XXXX a XXXXX.

(5)

Xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx XXXX a XXXXX uznány. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům výsledky xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx rozhodnutím vyloučeny x xxxxxxxxxxx Xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 41 xxxxxxxx (XX) č. 1306/2013, xxxxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx a xxxxxx xxxx dotčena rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 51 nebo 52 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx toto xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxx vyloučit, neboť xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx&xxxx;(2).

(8)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxx xxxxxx, které xx mohla Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxxx ke xxx 31. xxxxx 2021,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Částky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx akreditovanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx byly xxxxxxxx x rámci XXXX xxxx EZFRV, jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republice, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Řecké xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx království, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Italské xxxxxxxxx, Maďarsku, Xxxxxx xxxxxxxxx, Portugalské xxxxxxxxx x Slovenské republice.

X Xxxxxxx xxx 17. xxxxx 2021.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx XXXXXXXXXXXXX

xxxx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 347, 20.12.2013, x. 549.

(2)  Ares(2021) 582569.


PŘÍLOHA

Rozhodnutí: 65

Xxxxxxxxxx xxx: 08 02 06 01

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx

XX

Xxxxx

Xxxx platby

Oprava (%)

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

XX

Xxxxx podpory xxxxxxxx xx xxxxxxxx

2016

Xxxxxxx xx xxxxxxx rozsudku xx xxxx T-46/19

PAUŠÁLNÍ XXXXXX

2,00

XXX

12&xxxx;342&xxxx;563,07

0,00

12&xxxx;342&xxxx;563,07

Xxxxx podpory xxxxxxxx xx xxxxxxxx

2016

Xxxxxxx na xxxxxxx rozsudku ve xxxx T-46/19

JEDNORÁZOVÁ

EUR

541 695,17

541 695,17

0,00

Přímé xxxxxxx xxxxxxxx xx produkce

2017

Náhrada xx xxxxxxx xxxxxxxx xx věci X-46/19

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

12&xxxx;060&xxxx;282,13

0,00

12&xxxx;060&xxxx;282,13

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

2017

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X-46/19

XXXXXXXXXXX

XXX

148&xxxx;448,47

148&xxxx;448,47

0,00

XX xxxxxx:

XXX

25&xxxx;092&xxxx;988,84

690&xxxx;143,64

24&xxxx;402&xxxx;845,20

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

XXX

25&xxxx;092&xxxx;988,84

690&xxxx;143,64

24&xxxx;402&xxxx;845,20

Xxxxxxxxxx xxx: 6 2 0 0

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx

XX

Xxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx (%)

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

XX

Xxxxxx závěrka – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

Xxxxxxxxxx xxxxx XXXX IACS

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 528,95

0,00

– 528,95

Xxxxxx závěrka – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

Xxxxx chyba x EZZF NIACS

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 98&xxxx;894,05

0,00

– 98&xxxx;894,05

Xxxxxx závěrka – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

Xxxxxxxx xxxxxx xxx školní xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX

XXX

– 4&xxxx;778,76

0,00

– 4 778,76

Celkem XX:

XXX

– 104&xxxx;201,76

0,00

– 104&xxxx;201,76

XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2010

XXX2016/101/XX Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX

XXX

– 430&xxxx;586,90

0,00

– 430&xxxx;586,90

Xxxxxxxxxx opatření

2011

INT2016/101/BG Neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxx nebyly xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX

XXX

– 299&xxxx;201,85

0,00

– 299&xxxx;201,85

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2012

XXX2016/101/XX Neoprávněně vyplacené xxxxxx nebyly vymoženy

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 636&xxxx;371,10

0,00

– 636&xxxx;371,10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2013

XXX2016/101/XX Xxxxxxxxxxx vyplacené xxxxxx xxxxxx vymoženy

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 1 157 373,48

0,00

– 1&xxxx;157&xxxx;373,48

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2014

XXX2016/101/XX Neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX

XXX

– 1&xxxx;341&xxxx;643,85

0,00

– 1 341 643,85

Propagační xxxxxxxx

2015

XXX2016/101/XX Neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX

XXX

– 1&xxxx;641&xxxx;010,62

0,00

– 1 641 010,62

Propagační xxxxxxxx

2016

XXX2016/101/XX Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX

XXX

– 1&xxxx;838&xxxx;521,58

0,00

– 1&xxxx;838&xxxx;521,58

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2017

XXX2016/101/XX Neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxx nebyly xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX

XXX

– 312&xxxx;139,59

0,00

– 312&xxxx;139,59

XX xxxxxx:

XXX

– 7&xxxx;656&xxxx;848,97

0,00

– 7&xxxx;656&xxxx;848,97

XX

Xxxxx xxx xxxxx zemědělce

2020

DE03, XX04 – Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nároků xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx – xxxxxx xxx mladé zemědělce – XX 2019

XXXXXXXXXXX

XXX

– 4&xxxx;097,43

0,00

– 4&xxxx;097,43

Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx

2018

XX15 – Xxxxxxx xxxxxxxx platebních xxxxxx xxx xxxxxxxxx XXX – xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx – XX 2017

XXXXXXXXXXX

XXX

– 9&xxxx;191,93

0,00

– 9&xxxx;191,93

Xxxxx pro xxxxx zemědělce

2019

DE15 – Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx XXX – platba xxx xxxxx xxxxxxxxx – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 7&xxxx;409,73

0,00

– 7&xxxx;409,73

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2018

XX15 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x novým účastníkům xx xxxx – XXX – RŽ 2017

XXXXXXXXXXX

XXX

– 26&xxxx;423,71

0,00

– 26&xxxx;423,71

Xxxxx xxxxxxxx platby

2019

DE15 – Xxxxxxxx správného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nároků z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a novým xxxxxxxxxx xx xxxx – XXX – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 25 872,54

0,00

– 25&xxxx;872,54

Xxxxxxxxxx xxxxxx

2018

XX15 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nároků z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mladým xxxxxxxxxx a novým xxxxxxxxxx na trhu – EKOLOGIZACE – XX 2017

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 12&xxxx;488,28

0,00

– 12&xxxx;488,28

Xxxxxxxxxx xxxxxx

2019

XX15 – Xxxxxxxx správného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx rezervy xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx trhu – xxxxxxxxxxx – XX 2018

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 12&xxxx;514,32

0,00

– 12&xxxx;514,32

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2018

XX15 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nároků z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mladým xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx trhu – XXX – XX 2017

XXXXXXXXXXX

XXX

– 6&xxxx;475,31

0,00

– 6&xxxx;475,31

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

2018

XX15 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxx nároků z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx trhu – ÚHRADA FINANČNÍ XXXXX – XX 2017

XXXXXXXXXXX

XXX

– 478,69

0,00

– 478,69

Úhrada xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx

2019

XX15 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx přidělování platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx – xxxxxx finanční xxxxx – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 487,16

0,00

– 487,16

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2019

XX15 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vnitrostátní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx – RP – RŽ 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 6&xxxx;532,40

0,00

– 6&xxxx;532,40

Xxxxx pro xxxxx zemědělce

2018

DE15 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x novým xxxxxxxxxx na trhu – xxxxx xxx xxxxx zemědělce – XX 2017

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 4&xxxx;898,54

0,00

– 4&xxxx;898,54

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

2019

XX15 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vnitrostátní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx – xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 5&xxxx;032,54

0,00

– 5&xxxx;032,54

Xxxxx xxx xxxxx zemědělce

2018

DE21 – Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx XXX – xxxxx pro mladé xxxxxxxxx – XX 2017

XXXXXXXXXXX

XXX

– 2&xxxx;033,63

0,00

– 2 033,63

Režim xxx mladé zemědělce

2018

DE3 – Xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx nároků xxx xxxxxxxxx XXX – xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx – XX 2017

XXXXXXXXXXX

XXX

– 3&xxxx;406,45

0,00

– 3 406,45

Režim xxx mladé xxxxxxxxx

2019

XX3 – Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx XXX – xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 2&xxxx;171,77

0,00

– 2&xxxx;171,77

Xxxxx xxxxxxxx platby

2018

DE3 – Xxxxxxxx správného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nároků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mladým xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx trhu – XXX – XX 2017

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 23&xxxx;703,04

0,00

– 23&xxxx;703,04

Xxxxx xxxxxxxx platby

2019

DE3 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účastníkům xx xxxx – XXX – RŽ 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 25&xxxx;206,49

0,00

– 25&xxxx;206,49

Xxxxxxxxxx xxxxxx

2018

XX3 – Kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních nároků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zemědělcům x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx – XXXXXXXXXXX – XX 2017

XXXXXXXXXXX

XXX

– 12&xxxx;369,06

0,00

– 12&xxxx;369,06

Xxxxxxxxxx platba

2019

DE3 – Xxxxxxxx správného xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx účastníkům xx xxxx – ekologizace – RŽ 2018

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 12&xxxx;772,95

0,00

– 12&xxxx;772,95

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2018

XX3 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vnitrostátní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx účastníkům xx xxxx – RDP – XX 2017

XXXXXXXXXXX

XXX

– 6&xxxx;497,31

0,00

– 6 497,31

Úhrada xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x finanční kázní

2018

DE3 – Xxxxxxxx správného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vnitrostátní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx – ÚHRADA XXXXXXXX XXXXX – XX 2017

XXXXXXXXXXX

XXX

– 555,79

0,00

– 555,79

Xxxxxx xxxxxxx podpor x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx kázní

2019

DE3 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx trhu – xxxxxx xxxxxxxx xxxxx – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 571,19

0,00

– 571,19

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2019

XX3 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx přidělování platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účastníkům xx xxxx – XX – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 6&xxxx;789,12

0,00

– 6 789,12

Režim xxx xxxxx xxxxxxxxx

2017

XX3 – Kontroly správného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účastníkům na xxxx – xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx – RŽ 2016

XXXXXXXXXXX

XXX

– 4&xxxx;568,91

0,00

– 4 568,91

Režim xxx xxxxx zemědělce

2018

DE3 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxx nároků z xxxxxxxxxxxx rezervy mladým xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx – xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx – XX 2017

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 6&xxxx;343,62

0,00

– 6&xxxx;343,62

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

2019

XX3 – Kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx z vnitrostátní xxxxxxx mladým xxxxxxxxxx x xxxxx účastníkům xx trhu – xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 6&xxxx;236,09

0,00

– 6&xxxx;236,09

Xxxxx xxxxxxxx platby

2020

DE3,DE4,DE7,DE15 – Xxxxxxxx správného přidělování xxxxxxxxxx x XX–XXX–XX 2019

XXXXXXXXXXX

XXX

– 60&xxxx;665,91

0,00

– 60&xxxx;665,91

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx

2020

XX3,XX4,XX7,XX15 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XX–XXX–XXXXXXXXXXX–XXXXXX PRO XXXXX XXXXXXXXX–XX–xxxxxx xxxxxxxx xxxxx – XX 2019

XXXXXXXXXXX

XXX

– 1&xxxx;295,71

0,00

– 1 295,71

Ekologická xxxxxx

2020

XX3,XX4,XX7,XX15 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx přidělování prostředků x XX–XXXXXXXXXXX–XX 2019

XXXXXXXXXXX

XXX

– 29&xxxx;713,24

0,00

– 29&xxxx;713,24

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

2020

XX3,XX4,XX7,XX15 – Xxxxxxxx správného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x NR–RP–RŽ 2019

XXXXXXXXXXX

XXX

– 13&xxxx;243,11

0,00

– 13&xxxx;243,11

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2020

XX3,XX4,XX7,XX15 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxx x XX–xxxxxx xxx xxxxx zemědělce–RŽ 2019

XXXXXXXXXXX

XXX

– 14&xxxx;146,22

0,00

– 14&xxxx;146,22

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

2018

XX4 – Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx XXX – režim xxx xxxxx xxxxxxxxx – RŽ 2017

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 7&xxxx;857,98

0,00

– 7&xxxx;857,98

Xxxxx základní xxxxxx

2018

XX4 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x novým xxxxxxxxxx xx xxxx – XXX – RŽ 2017

XXXXXXXXXXX

XXX

– 3&xxxx;702,45

0,00

– 3&xxxx;702,45

Xxxxx xxxxxxxx platby

2019

DE4 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nároků z xxxxxxxxxxxx rezervy xxxxxx xxxxxxxxxx x novým xxxxxxxxxx na xxxx – XXX – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 3&xxxx;614,36

0,00

– 3&xxxx;614,36

Xxxxxxxxxx xxxxxx

2018

XX4 – Xxxxxxxx správného přidělování xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x novým xxxxxxxxxx xx trhu – XXXXXXXXXXX – XX 2017

XXXXXXXXXXX

XXX

– 1 733,16

0,00

– 1&xxxx;733,16

Xxxxxxxxxx platba

2019

DE4 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nároků z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mladým xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx – xxxxxxxxxxx – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 1 726,10

0,00

– 1&xxxx;726,10

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2018

XX4 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x novým xxxxxxxxxx na xxxx – RDP – XX 2017

XXXXXXXXXXX

XXX

– 1&xxxx;008,52

0,00

– 1&xxxx;008,52

Xxxxxx xxxxxxx podpor x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx

2018

XX4 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rezervy xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx – XXXXXX XXXXXXXX XXXXX – XX 2017

XXXXXXXXXXX

XXX

– 73,22

0,00

– 73,22

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx

2019

XX4 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zemědělcům x xxxxx xxxxxxxxxx xx trhu – xxxxxx finanční xxxxx – RŽ 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 73,59

0,00

– 73,59

Redistributivní xxxxxx

2019

XX4 – Kontroly správného xxxxxxxxxxx platebních nároků x vnitrostátní rezervy xxxxxx zemědělcům x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx – XX – XX 2018

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 1&xxxx;015,58

0,00

– 1&xxxx;015,58

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

2018

XX4 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a novým xxxxxxxxxx na trhu – režim pro xxxxx zemědělce – XX 2017

XXXXXXXXXXX

XXX

– 884,46

0,00

– 884,46

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

2019

XX4 – Kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x novým účastníkům xx xxxx – xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 883,81

0,00

– 883,81

Xxxxx xxx mladé xxxxxxxxx

2019

XX7 – Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx RZP – xxxxxx xxx mladé xxxxxxxxx – RŽ 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 5 696,10

0,00

– 5&xxxx;696,10

Xxxxx xxxxxxxx platby

2019

DE7 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rezervy xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx – RZP – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 13 461,60

0,00

– 13&xxxx;461,60

Xxxxxxxxxx xxxxxx

2019

XX7 – Xxxxxxxx správného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nároků z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx – xxxxxxxxxxx – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 6 825,87

0,00

– 6&xxxx;825,87

Xxxxxx xxxxxxx podpor x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kázní

2019

DE7 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rezervy mladým xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx – xxxxxx finanční xxxxx – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 333,83

0,00

– 333,83

Redistributivní xxxxxx

2019

XX7 – Kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx – XX – XX 2018

XXXXXXXXXXX

XXX

– 1&xxxx;985,98

0,00

– 1&xxxx;985,98

Xxxxx xxx xxxxx zemědělce

2019

DE7 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vnitrostátní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účastníkům na xxxx – xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx – RŽ 2018

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 3&xxxx;495,05

0,00

– 3 495,05

Účetní xxxxxxx – xxxxxxxx schválení

2019

Finanční xxxxx xx xxxxxxx XXXX x XXXXX

XXXXXXXXXXX

XXX

– 2&xxxx;044,56

0,00

– 2&xxxx;044,56

XX celkem:

EUR

– 410&xxxx;608,41

0,00

– 410&xxxx;608,41

XX

Xxxxxxxxxxx

2016

XX 2015 XXX 2

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 1 396 727,20

– 83&xxxx;492,88

– 1 313 234,32

Podmíněnost

2017

RŽ 2015 XXX 2

PAUŠÁLNÍ XXXXXX

2,00

XXX

– 518,77

0,00

– 518,77

Xxxxxxxxxxx

2018

XX 2015 XXX 2

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 51,92

0,00

– 51,92

Xxxxxxxxxxx

2016

XX 2015 XXX 7

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 7&xxxx;327,71

– 240,00

– 7 087,71

Podmíněnost

2017

RŽ 2015 XXX 7

XXXXXXXXXXX

XXX

– 0,16

0,00

– 0,16

Xxxxxxxxxxx

2017

XX 2016 PPH 2

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 1&xxxx;384&xxxx;812,16

– 17,01

– 1&xxxx;384&xxxx;795,15

Xxxxxxxxxxx

2018

XX 2016 XXX 2

XXXXXXXX ČÁSTKA

2,00

EUR

– 255,56

0,00

– 255,56

Xxxxxxxxxxx

2017

XX 2016 XXX 7

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 9&xxxx;124,19

0,00

– 9&xxxx;124,19

Xxxxxxxxxxx

2018

XX 2017 PPH 2

XXXXXXXX ČÁSTKA

2,00%

EUR

– 1 371 553,15

– 4,36

– 1 371 548,79

Podmíněnost

2018

RŽ 2017 XXX 7

XXXXXXXXXXX

XXX

– 7&xxxx;958,88

0,00

– 7&xxxx;958,88

Xxxxxx XX:

XXX

– 4&xxxx;178&xxxx;329,70

– 83&xxxx;754,25

– 4&xxxx;094&xxxx;575,45

XX

Xxxxxxxxxxx

2017

XX 2016

PAUŠÁLNÍ XXXXXX

5,00

XXX

– 365 264,87

– 5&xxxx;497,72

– 359&xxxx;767,15

Xxxxxxxxxxx

2018

XX 2016

XXXXXXXX XXXXXX

5,00

XXX

– 4&xxxx;620,63

0,00

– 4&xxxx;620,63

Xxxxxxxxxxx

2019

XX 2016

XXXXXXXX XXXXXX

5,00

XXX

– 1&xxxx;178,37

0,00

– 1&xxxx;178,37

Xxxxxxxxxxx

2018

XX 2017

XXXXXXXX XXXXXX

5,00

XXX

– 731 771,69

0,00

– 731&xxxx;771,69

Xxxxxxxxxxx

2019

XX 2017

PAUŠÁLNÍ XXXXXX

5,00

XXX

– 922,57

0,00

– 922,57

Podmíněnost

2017

RŽ 2018

PAUŠÁLNÍ XXXXXX

5,00

XXX

– 3&xxxx;453,11

– 55,20

– 3&xxxx;397,91

Xxxxxxxxxxx

2019

XX 2018

XXXXXXXX ČÁSTKA

5,00

EUR

– 499&xxxx;784,68

0,00

– 499 784,68

Účetní xxxxxxx – finanční xxxxxxxxx

2018

Xxxxx xxxxx v XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX

XXX

– 18,54

0,00

– 18,54

Účetní xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

Xxxxx xxxxx EZZF xxxx IACS

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 12 008,91

0,00

– 12&xxxx;008,91

XX celkem:

EUR

– 1 619 023,37

– 5&xxxx;552,92

– 1&xxxx;613&xxxx;470,45

XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2017

Xxxxxxx xxxxxxxx: správní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX

XXX

– 148&xxxx;550,04

0,00

– 148&xxxx;550,04

XX celkem:

EUR

– 148&xxxx;550,04

0,00

– 148&xxxx;550,04

XX

Xxxxxx xxxxxxx podpor x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx

2018

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

2,00%

XXX

– 730&xxxx;282,20

– 730&xxxx;282,20

0,00

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

2018

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

– s xxxxxxx xx „Snížení xxxxxxxxxx xxxxxx“

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 63&xxxx;148&xxxx;764,02

0,00

– 63&xxxx;148&xxxx;764,02

Xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx schválení

2017

Nedbalost xxx řízení a xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXXX

XXX

– 710&xxxx;274,04

0,00

– 710&xxxx;274,04

Xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx schválení

2017

Snížení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůt

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 74&xxxx;978&xxxx;660,98

– 74 978 660,98

0,00

Dobrovolná xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx

2018

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobrovolnou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 4&xxxx;072&xxxx;613,83

0,00

– 4&xxxx;072&xxxx;613,83

Xxxxx xxxxxxx oddělené xx xxxxxxxx

2018

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vázanou na xxxxxxxx – xxxxx xxx xxxx zemědělce

– x xxxxxxx xx „Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 146 895,14

0,00

– 146&xxxx;895,14

XX xxxxxx:

XXX

– 143&xxxx;787&xxxx;490,21

– 75&xxxx;708&xxxx;943,18

– 68&xxxx;078&xxxx;547,03

XX

Xxxxxxxxxx platba

2017

aktivní zemědělec – XX 2016 – xxxxxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 288&xxxx;138,30

– 288 138,30

0,00

Redistributivní xxxxxx

2017

xxxxxxx xxxxxxxxx – XX 2016 – redistributivní xxxxxx

XXXXXXXX ČÁSTKA

2,00

EUR

– 31&xxxx;387,38

0,00

– 31&xxxx;387,38

Xxxxxx přímých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx

2017

xxxxxxx xxxxxxxxx – XX 2016 – xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 10 487,54

– 10&xxxx;487,54

0,00

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

2017

xxxxxxx zemědělec – XX 2016 – XXXX

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 397&xxxx;464,17

– 0,01

– 397 464,16

Dobrovolná xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx

2017

xxxxxxx zemědělec – XX 2016 – xxxxxxxxxx xxxxxxx vázaná xx xxxxxxx X01 &xxx; X02

XXXXXXXX ČÁSTKA

2,00

EUR

– 12&xxxx;113,21

0,00

– 12&xxxx;113,21

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

2017

xxxxxxx xxxxxxxxx – XX 2016 – xxxxxxxxxx xxxxxxx vázaná xx xxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 57&xxxx;281,32

0,00

– 57&xxxx;281,32

Xxxxx pro mladé xxxxxxxxx

2017

xxxxxxx xxxxxxxxx – XX 2016 – xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 6 483,99

0,00

– 6&xxxx;483,99

Xxxxxxxxxx xxxxxx

2018

xxxxxxx xxxxxxxxx – XX 2017 – ekologizace

PAUŠÁLNÍ XXXXXX

2,00

XXX

– 239&xxxx;009,35

0,00

– 239 009,35

Redistributivní xxxxxx

2018

xxxxxxx xxxxxxxxx – XX 2017 – xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 25 803,29

0,00

– 25&xxxx;803,29

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx

2018

xxxxxxx xxxxxxxxx – RŽ 2017 – xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXX ČÁSTKA

2,00

EUR

– 8&xxxx;496,99

– 8&xxxx;496,99

0,00

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx plochu

2018

aktivní xxxxxxxxx – XX 2017 – RJPP

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00

EUR

– 321&xxxx;326,50

0,00

– 321 326,50

Dobrovolná xxxxxxx xxxxxx xx produkci

2018

aktivní xxxxxxxxx – RŽ 2017 – dobrovolná xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx X01 &xxx; X02

XXXXXXXX ČÁSTKA

2,00

EUR

– 8&xxxx;741,83

0,00

– 8&xxxx;741,83

Xxxxxxxxxx podpora vázaná xx produkci

2018

aktivní xxxxxxxxx – XX 2017 – xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx plochu

PAUŠÁLNÍ XXXXXX

2,00

XXX

– 50&xxxx;719,95

0,00

– 50 719,95

Režim xxx xxxxx zemědělce

2018

aktivní xxxxxxxxx – XX 2017 – xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 4&xxxx;675,11

0,00

– 4&xxxx;675,11

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

2017

Xx. 42 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx x. 809/2014 – XX 2016 – xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx podpory xxxxxx na xxxxxxx X01 &xxx; X02

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 159 335,40

0,00

– 159&xxxx;335,40

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

2018

Xx. 42 odst. 2 písm. x) xxxxxxxx (EU) x. 809/2014 – RŽ 2017 – xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vázané xx xxxxxxx M01 & X02

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 104 853,32

0,00

– 104&xxxx;853,32

Xxxxxxxxxx xxxxxxx vázaná xx xxxxxxxx

2019

Xx. 42 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení (EU) x. 809/2014 – XX 2018 – xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zvířata M01 &xxx; M02

PAUŠÁLNÍ XXXXXX

2,00

XXX

– 158&xxxx;255,28

0,00

– 158&xxxx;255,28

Xxxxxxxxxx podpora xxxxxx xx xxxxxxxx

2017

xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx – RŽ 2016 – opatření xxxxxxxx xx dobrovolné xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx X01 &xxx; X02

XXXXXXXXXXX

XXX

– 2 131 809,79

0,00

– 2 131 809,79

Dobrovolná xxxxxxx vázaná xx xxxxxxxx

2018

xxxxxxx podpory x xxxxxxxxx xxxxxx – XX 2017 – xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx podpory xxxxxx xx xxxxxxx X01 &xxx; X02

XXXXXXXXXXX

XXX

– 1&xxxx;163&xxxx;925,60

0,00

– 1&xxxx;163&xxxx;925,60

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

2019

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx – XX 2018 – xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na zvířata X01 &xxx; M02

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 1&xxxx;129&xxxx;455,39

0,00

– 1 129 455,39

Mléko – Xxxxxxx

2017

Xxxxxxxxxxx platby xxxxxxxx xx polském nápravném xxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXXX

XXX

– 1&xxxx;026&xxxx;600,51

0,00

– 1&xxxx;026&xxxx;600,51

Xxxxxx závěrka – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

Xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXXX

XXX

– 506 241,22

– 506&xxxx;241,22

0,00

Xxxxx – Ostatní

2017

Riziko x xxxxxxxxxxx výdajů

PAUŠÁLNÍ XXXXXX

5,00

XXX

– 527&xxxx;300,43

0,00

– 527 300,43

PL xxxxxx:

XXX

– 8&xxxx;369&xxxx;905,87

– 813&xxxx;364,06

– 7&xxxx;556&xxxx;541,81

XX

Xxxxxx závěrka – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xx. 54 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1306/2013 – XXXX

XXXXXXXXXXX

XXX

– 217&xxxx;692,59

0,00

– 217&xxxx;692,59

Xxxxxx xxxxxxx – finanční schválení

2018

Finanční xxxxx xxx testování xxxxx správnosti u XXXX

XXXXXXXXXXX

XXX

– 1&xxxx;466,11

0,00

– 1&xxxx;466,11

XX xxxxxx:

XXX

– 219&xxxx;158,70

0,00

– 219&xxxx;158,70

XX

Xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx schválení

2018

Nejpravděpodobnější xxxx chyb v xxxxxxx XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXX

– 1&xxxx;457&xxxx;517,68

– 170&xxxx;687,66

– 1&xxxx;286&xxxx;830,02

XX xxxxxx:

XXX

– 1&xxxx;457&xxxx;517,68

– 170&xxxx;687,66

– 1&xxxx;286&xxxx;830,02

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

XXX

– 167&xxxx;951&xxxx;634,71

– 76&xxxx;782&xxxx;302,07

– 91&xxxx;169&xxxx;332,64

Xxxxxxxxxx xxx: 6 2 0 1

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh xxxxxx

Xxxxxx (%)

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx dopad

BE

Účetní xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2015

Xxxxx xxxxx x XXXX

XXXXXXXXXXX

XXX

– 1 606,10

0,00

– 1&xxxx;606,10

Xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2016

Xxxxx xxxxx x XXXX

XXXXXXXXXXX

XXX

– 23&xxxx;031,51

– 1&xxxx;573,47

– 21&xxxx;458,04

Xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

Xxxxx chyba X19

XXXXXXXXXXX

XXX

– 28&xxxx;625,55

0,00

– 28&xxxx;625,55

Xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

Xxxxx chyby X07

XXXXXXXXXXX

XXX

– 197&xxxx;948,15

– 123&xxxx;289,59

– 74&xxxx;658,56

Xxxxxx xxxxxxx – finanční xxxxxxxxx

2018

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXX

– 136&xxxx;281,26

– 28&xxxx;425,39

– 107 855,87

Účetní xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX X01

XXXXXXXXXX ČÁSTKA

EUR

– 11 382,84

0,00

– 11&xxxx;382,84

Xxxxxx závěrka – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX MÍRA XXXX M07

ODHADOVANÁ ČÁSTKA

EUR

– 246&xxxx;576,79

– 21&xxxx;030,20

– 225 546,59

Účetní xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX X16

XXXXXXXXXX ČÁSTKA

EUR

– 68&xxxx;944,11

– 3&xxxx;099,61

– 65&xxxx;844,50

Xxxxxx závěrka – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX CHYB X19

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXX

– 5&xxxx;574,25

– 208,00

– 5&xxxx;366,25

Xxxxxx závěrka – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX X20

XXXXXXXXXX ČÁSTKA

EUR

– 74&xxxx;172,61

0,00

– 74&xxxx;172,61

Xxxxxx BE:

EUR

– 794&xxxx;143,17

– 177&xxxx;626,26

– 616&xxxx;516,91

DE

Účetní xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2019

Xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx XXXX x XXXXX

XXXXXXXXXXX

XXX

– 54&xxxx;174,21

0,00

– 54 174,21

Účetní xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx XXXXX xxxx XXXX

XXXXXXXXXXX

XXX

– 123 167,60

0,00

– 123&xxxx;167,60

XX xxxxxx:

XXX

– 177&xxxx;341,81

0,00

– 177&xxxx;341,81

XX

Xxxxxxxxxxx

2016

XX 2015 XXX 2

PAUŠÁLNÍ XXXXXX

2,00

XXX

– 40&xxxx;498,41

– 4,69

– 40&xxxx;493,72

Xxxxxxxxxxx

2017

XX 2015 XXX 2

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 138,59

– 87,26

– 51,33

Xxxxxxxxxxx

2016

XX 2016 XXX 2

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 0,80

– 0,02

– 0,78

Xxxxxxxxxxx

2017

XX 2016 XXX 2

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 56 448,20

– 191,70

– 56&xxxx;256,50

Xxxxxxxxxxx

2018

XX 2016 XXX 2

XXXXXXXX ČÁSTKA

2,00

EUR

– 1 096,36

0,00

– 1&xxxx;096,36

Xxxxxxxxxxx

2017

XX 2016 XXX 7

XXXXXXXXXXX

XXX

– 476,26

– 164,06

– 312,20

Xxxxxxxxxxx

2018

XX 2017 PPH 2

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 71&xxxx;854,51

0,00

– 71&xxxx;854,51

Xxxxxxxxxxx

2018

XX 2017 XXX 7

XXXXXXXXXXX

XXX

– 297,99

0,00

– 297,99

Xxxxxx XX:

XXX

– 170&xxxx;811,12

– 447,73

– 170&xxxx;363,39

XX

Xxxxxxxxxxx

2018

XX 2016

XXXXXXXX XXXXXX

5,00

XXX

– 42&xxxx;874,92

0,00

– 42&xxxx;874,92

Xxxxxxxxxxx

2018

XX 2017

XXXXXXXX XXXXXX

5,00

XXX

– 2&xxxx;174,67

0,00

– 2&xxxx;174,67

Xxxxxxxxxxx

2019

XX 2017

XXXXXXXX XXXXXX

5,00

XXX

– 32 307,29

0,00

– 32&xxxx;307,29

Xxxxxxxxxxx

2019

XX 2018

XXXXXXXX XXXXXX

5,00

XXX

– 965,80

0,00

– 965,80

Xxxxxx závěrka – xxxxxxxx schválení

2018

Známá chyba x XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX

XXX

– 109,02

0,00

– 109,02

Xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx

2018

Xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx XXXX

XXXXXXXXXXX

XXX

– 117&xxxx;808,18

0,00

– 117&xxxx;808,18

Xxxxxx závěrka – xxxxxxxx schválení

2018

Známé xxxxx XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX

XXX

– 4,80

0,00

– 4,80

Xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx schválení

2018

Nejpravděpodobnější xxxx xxxx x xxxxxxx XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXX

– 631,58

0,00

– 631,58

Xxxxxx závěrka – finanční xxxxxxxxx

2018

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx XXXXX xxxx XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

XXX

– 168 517,53

– 30,73

– 168 486,80

ES xxxxxx:

XXX

– 365&xxxx;393,79

– 30,73

– 365&xxxx;363,06

HU

Rozvoj xxxxxxx, XXXXX – řízení xxxxx

2017

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

5,00

XXX

0,00

0,00

0,00

Xxxxxx venkova, XXXXX – xxxxxx xxxxx

2018

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontrolách

PAUŠÁLNÍ XXXXXX

5,00

XXX

– 168&xxxx;225,11

0,00

– 168&xxxx;225,11

Xxxxxx xxxxxxx, XXXXX – xxxxxx xxxxx

2019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřenosti nákladů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX

5,00%

XXX

– 187 983,85

0,00

– 187&xxxx;983,85

Xxxxxx xxxxxxx, EZFRV – xxxxxx xxxxx

2020

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (2020)

XXXXXXXX XXXXXX

5,00

XXX

– 169&xxxx;081,16

0,00

– 169&xxxx;081,16

XX xxxxxx:

XXX

– 525&xxxx;290,12

0,00

– 525 290,12

XX

Xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx schválení

2017

Nedbalost xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXXX

XXX

– 7&xxxx;562,26

0,00

– 7 562,26

IT xxxxxx:

XXX

– 7 562,26

0,00

– 7&xxxx;562,26

XX

Xxxxxx xxxxxxx, XXXXX – opatření, xx něž xx xxxxxxxx IACS

2017

aktivní xxxxxxxxx – XX 2016 – oblasti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 31 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1305/2013) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. 29 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) č. 1305/2013)

PAUŠÁLNÍ XXXXXX

2,00

XXX

– 51&xxxx;595,09

– 0,16

– 51&xxxx;594,93

Xxxxxx xxxxxxx, EZFRV – opatření, xx xxx xx xxxxxxxx XXXX

2018

xxxxxxx zemědělec – XX 2017 – xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 31 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1305/2013) x xxxxxxxxxx zemědělství (xx. 29 xxxx. 1 nařízení (EU) x. 1305/2013)

XXXXXXXX XXXXXX

2,00

XXX

– 82&xxxx;074,87

0,00

– 82&xxxx;074,87

Xxxxxxxxxxx

2013

Xxxxxxxx xxxxx XXXXX v rozpočtových xxxxxx 2012–2016

XXXXXXXXXXX

XXX

– 667,92

0,00

– 667,92

Xxxxxxxxxxx

2014

Xxxxxxxx chyby XXXXX x rozpočtových letech 2012–2016

XXXXXXXXXXX

XXX

– 19&xxxx;725,24

0,00

– 19 725,24

Certifikace

2015

Finanční xxxxx XXXXX x xxxxxxxxxxxx letech 2012–2016

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 3&xxxx;632,38

0,00

– 3&xxxx;632,38

Xxxxxx závěrka – xxxxxxxx schválení

2018

Finanční xxxxx x XXXXX

XXXXXXXXXXX

XXX

– 18&xxxx;173,75

0,00

– 18&xxxx;173,75

XX celkem:

EUR

– 175&xxxx;869,25

– 0,16

– 175&xxxx;869,09

PT

Účetní závěrka – xxxxxxxx schválení

2018

Zpoždění xx včasném vydávání xxxxxxx x zpětné xxxxxxx xxxxxxxxxx – xx. 54 odst. 1 xxxxxxxx (EU) x. 1306/2013 – XXXXX

XXXXXXXXXXX

XXX

– 634 966,33

0,00

– 634 966,33

Účetní xxxxxxx – finanční xxxxxxxxx

2018

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx správnosti x XXXXX

XXXXXXXXXXX

XXX

– 2&xxxx;807,70

– 0,19

– 2 807,51

PT celkem:

EUR

– 637&xxxx;774,03

– 0,19

– 637&xxxx;773,84

SK

Účetní xxxxxxx – xxxxxxxx schválení

2018

Jednotlivé xxxxx v souboru XXXXX xxxx IACS

JEDNORÁZOVÁ

EUR

– 36&xxxx;239,94

– 1&xxxx;710,57

– 34&xxxx;529,37

XX xxxxxx:

XXX

– 36&xxxx;239,94

– 1&xxxx;710,57

– 34 529,37

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

XXX

– 2&xxxx;890&xxxx;425,49

– 179&xxxx;815,64

– 2 710 609,85