Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ KOMISE (XX) 2021/262,

xx xxx 17. xxxxx 2021,

xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx královstvím v xxxxx Evropského zemědělského xxxxxxxxx xxxxx (EZZF)

(oznámeno xxx číslem X(2021)895)

(Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) č. 1306/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, řízení x sledování společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) x. 1290/2005 a (ES) x. 485/2008&xxxx;(1), a xxxxxxx xx xxxxxx 52 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 131 x 138 Dohody x xxxxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx unie a Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xx konzultaci x Výborem xxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

X xxxxxxx x xxxxxxx 52 xxxxxxxx (XX) č. 1306/2013 xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, seznámit xx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx království, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx královstvím x formálně mu xxxxxx xxx závěry.

(2)

Spojené xxxxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxxx xxx.

(3)

Xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1306/2013 xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie.

(4)

Na základě xxxxxxxxxxx ověřování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjištěno, že xxxx xxxxxx vykázaných Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx ji xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX.

(5)

Xx třeba xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x financování v xxxxx EZZF xxxxxx. Xxxx částky xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sdělením, xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx království xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxx, by měly xxxxxxxxxxx xxxxxx snížení xxxx pozastavení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 41 xxxxxxxx (XX) x. 1306/2013, xxxxx tato xxxxxxx xxxx pozastavení xxxx dočasná a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 51 xxxx 52 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx rozhodnutí, sdělila Xxxxxx Spojenému xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(2) xxxxxxxxxxx částek, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s právem Xxxx.

(8)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxx vyvodit x xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx unie xx xxxxxx projednávaných xx xxx 31. xxxxx 2021,

XXXXXXX XXXX ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Částky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x rámci XXXX, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx rozhodnutí xx určeno Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx.

X Xxxxxxx xxx 17. února 2021.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx XXXXXXXXXXXXX

xxxx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 347, 20.12.2013, x. 549.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxx(2021)582569


XXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx: 6200

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx

Xxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx (%)

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

XX

Xxxxx x xxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stažení x xxxx

2017

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: 1) „Xxxxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxxx operačních xxxxxxxx x žádostí o xxxxxxx“, 2) „Provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx žádostí o xxxxxxx“.

XXXXXXXX ČÁSTKA

5,00%

EUR

-1 375 416,17

0,00

-1 375 416,17

Ovoce x xxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stažení x trhu

2018

Nedostatky v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: 1) „Xxxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxxxx operačních xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx“, 2) „Provádění xxxxxxxxxx kvalitních xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx žádostí o xxxxxxx“.

XXXXXXXX XXXXXX

5,00%

XXX

-1&xxxx;927&xxxx;603,62

0,00

-1&xxxx;927&xxxx;603,62

Xxxxx a xxxxxxxx – operační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trhu

2019

Nedostatky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: 1) „Xxxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx“, 2) „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitních xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx žádostí x xxxxxxx“.

XXXXXXXX XXXXXX

5,00%

XXX

-1&xxxx;866&xxxx;379,21

0,00

-1&xxxx;866&xxxx;379,21

Xxxxx x xxxxxxxx – operační xxxxxxxx xxxxxx stažení x xxxx

2020

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrolách: 1) „Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádostí x xxxxxxx“, 2) „Provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx“.

XXXXXXXX ČÁSTKA

5,00%

EUR

- 663 480,23

0,00

- 663 480,23

GB celkem:

EUR

-5 832 879,23

0,00

-5&xxxx;832&xxxx;879,23

Měna

Částka

Srážky

Finanční xxxxx

XXX

-5&xxxx;832&xxxx;879,23

0,00

-5&xxxx;832&xxxx;879,23