Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/2034 ze xxx 6. října 2020, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 376/2014, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx rizik

( Xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx X 416 ze xxx 11. xxxxxxxx 2020 )

Strana 1, 3. xxx xxxxxxxxxx, xxxxx věta:

místo:

„Dále by xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxx nejrizikovějších xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich úrovní xxxxxx.“,

xx xxx:

„Xxxx by xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx.“

Xxxxxx 2, xx. 2 xxx 2:

xxxxx:

„2)

„xxxxxx XXXX“ xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx popsaných x xx. 3 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bezpečnostního rizika;“,

má xxx:

„2)

„xxxxxx ERCS“ xxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnných xxxxxxxxx v čl. 3 odst. 3, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika;“.

Strana 4, xxxxxxx, xxxx 1 („Xxxxxx xxxxxx proměnných“), xxx 1.1, xxxxx xxxxxxxx, xxxx. x):

xxxxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx. nejrizikovější xxxxxx);“,

xx xxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nehody, v xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx. klíčová xxxxxxxx xxxxxx);“.

Xxxxxx 4, příloha, xxxx 1 („Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxx 1.1, druhý odstavec, xxxxxx:

xxxxx:

„Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx:“,

xx xxx:

„Xxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxx tyto:“.

Strana 4, příloha, xxxx 1 („Xxxxxx hodnot xxxxxxxxxx“), bod 1.1, xxxxx xxxxxxxx, písm. x:

xxxxx:

„x.

xxxxxx x xxxxxxxxx xx letu: xxxxxx xxxxxxx ve vzduchu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxxx xxxxx a antény x xxxxxxxx xxxxxxx;“,

xx xxx:

„x.

xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx: xxxxxx xxxxxxx ve vzduchu x xxxxxxxxxx vystupujícími xx xxxxxxxx povrchu. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx budovy, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;“.

Xxxxxx 4, xxxxxxx, krok 1 („Xxxxxx hodnot xxxxxxxxxx“), bod 1.1, xxxxx xxxxxxxx, xxxx. x:

xxxxx:

„x.

xxxx xxxxxxx: xxxxxxx, xxx níž xxxxx xx smrtelným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx jinému nejrizikovějšímu xxxxxxx;“,

xx xxx:

„x.

xxxx xxxxxxx: xxxxxxx, xxx xxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zraněním xxx xxxxxxxxxx následků x kterou nelze xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;“.

Xxxxxx 5, příloha, xxxx 1 („Určení xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxx 1.2, xxxxxxxxx věta před xxxxxxxx:

xxxxx:

„Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx níže:“,

má xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kombinací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, jak je xxxxxxx x xxxxxxx xxxx:“.

Xxxxxx 5, xxxxxxx, xxxx 1 („Xxxxxx xxxxxx proměnných“), xxx 1.2, tabulka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx:

xxxxx:

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX“,

xx xxx:

XXXXXXX XXXXXXXX OBLAST“.

Strana 7, xxxxxxx, krok 1 („Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxx 2.1.1, tabulka, xxxxx xxx xxxxxxx x. 5, xxxxx xxxxxxx:

xxxxx:

„„Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x opatření“, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a které xxxx xxxxxx pro xxxx účel, funkční, x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.“,

xx xxx:

„„Xxxxxx xxxxxxxxxxx systémů x opatření“, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxx xxxx, funkční, x provozu x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.“

Xxxxxx 7, xxxxxxx, xxxx 1 („Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxx 2.1.1, xxxxxxx, řádek pro xxxxxxx č. 8, xxxxx xxxxxxx:

xxxxx:

„„Xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx“ má xxxxxx skóre xxxx „xxxxxxx“, xxxxx pouze x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx energií (xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx x dráhy, xxxxxxx).

„Xxxxxxxxxxxx“ pro xxxxxxx xxxxxxx nejrizikovější xxxxxxx.“,

xx xxx:

„„Xxxxxxx x nízkou xxxxxxx“ má xxxxxx xxxxx xxxx „xxxxxxx“, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx energií (xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx x dráhy, xxxxxxx).

„Xxxxxxxxxxxx“ xxx všechny xxxxxxx xxxxxxx rizikové xxxxxxx.“