Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/2034 xx xxx 6. xxxxx 2020, kterým xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 376/2014, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

( Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx X 416 ze xxx 11. xxxxxxxx 2020 )

Strana 1, 3. bod xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx:

xxxxx:

„Xxxx by xxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich úrovní xxxxxx.“,

xx být:

„Dále by xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx.“

Xxxxxx 2, xx. 2 xxx 2:

xxxxx:

„2)

„xxxxxx XXXX“ xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx popsaných x xx. 3 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;“,

xx xxx:

„2)

„xxxxxx XXXX“ matice xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx znázornění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika;“.

Strana 4, xxxxxxx, krok 1 („Xxxxxx hodnot xxxxxxxxxx“), xxx 1.1, xxxxx xxxxxxxx, xxxx. x):

xxxxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx typu xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx událost mohla xxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx);“,

xx být:

„a)

určení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, v xxx xx posuzovaná xxxxxxx mohla vyústit (xxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx);“.

Xxxxxx 4, xxxxxxx, xxxx 1 („Xxxxxx xxxxxx proměnných“), xxx 1.1, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx:

xxxxx:

„Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx:“,

xx xxx:

„Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx:“.

Xxxxxx 4, příloha, krok 1 („Určení hodnot xxxxxxxxxx“), xxx 1.1, xxxxx odstavec, xxxx. x:

xxxxx:

„x.

xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxx: xxxxxx xxxxxxx xx vzduchu x xxxxxxxxxx stoupajícími xx zemského xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;“,

xx xxx:

„x.

xxxxxx s překážkou xx letu: xxxxxx xxxxxxx xx vzduchu x překážkami xxxxxxxxxxxxx xx zemského povrchu. Xxxx překážky xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxxx xxxxx x antény x xxxxxxxx objekty;“.

Strana 4, xxxxxxx, krok 1 („Xxxxxx hodnot xxxxxxxxxx“), xxx 1.1, xxxxx xxxxxxxx, xxxx. x:

xxxxx:

„x.

xxxx xxxxxxx: událost, xxx xxx xxxxx xx smrtelným zraněním xxxx zraněním xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;“,

xx být:

„i.

jiná xxxxxxx: xxxxxxx, xxx níž xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx následků x xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx oblasti;“.

Strana 5, xxxxxxx, krok 1 („Určení hodnot xxxxxxxxxx“), xxx 1.2, xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxx:

xxxxx:

„Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejrizikovějšího xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx životech, xxx je uvedeno x tabulce xxxx:“,

xx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx klíčové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ztrát na xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx v xxxxxxx xxxx:“.

Xxxxxx 5, xxxxxxx, xxxx 1 („Xxxxxx xxxxxx proměnných“), xxx 1.2, xxxxxxx, název xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx:

xxxxx:

XXXXXXXXXXXXXX FAKTOR“,

má xxx:

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX“.

Xxxxxx 7, xxxxxxx, xxxx 1 („Xxxxxx xxxxxx proměnných“), xxx 2.1.1, xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x. 5, xxxxx xxxxxxx:

xxxxx:

„„Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x opatření“, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx vhodné xxx xxxx xxxx, funkční, x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.“,

xx xxx:

„„Xxxxxx xxxxxxxxxxx systémů x opatření“, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx účel, funkční, x xxxxxxx a xxxxx xxxx dodržovány.“

Strana 7, xxxxxxx, krok 1 („Určení hodnot xxxxxxxxxx“), xxx 2.1.1, xxxxxxx, řádek xxx xxxxxxx x. 8, xxxxx sloupec:

místo:

„„Událost s xxxxxx xxxxxxx“ má xxxxxx xxxxx jako „xxxxxxx“, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx energií (xxxxxxxxx na zemi, xxxxxx x dráhy, xxxxxxx).

„Xxxxxxxxxxxx“ xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx faktory.“,

má xxx:

„„Xxxxxxx x nízkou xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx jako „xxxxxxx“, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizikových xxxxxxx x xxxxxx energií (xxxxxxxxx xx zemi, xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx).

„Xxxxxxxxxxxx“ pro xxxxxxx xxxxxxx klíčové xxxxxxxx xxxxxxx.“