Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2020/2034 ze xxx 6. xxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 376/2014, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rizik

( Úřední xxxxxxx Evropské unie X 416 ze xxx 11. prosince 2020 )

Xxxxxx 1, 3. bod xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx:

xxxxx:

„Xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxx nejrizikovějších xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx úrovní xxxxxx.“,

xx být:

„Dále xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.“

Xxxxxx 2, xx. 2 xxx 2:

xxxxx:

„2)

„xxxxxx XXXX“ souřadnicová xxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 3 odst. 3, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx znázornění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;“,

xx xxx:

„2)

„xxxxxx ERCS“ matice xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 3, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;“.

Xxxxxx 4, xxxxxxx, xxxx 1 („Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxx 1.1, xxxxx xxxxxxxx, xxxx. a):

místo:

„a)

určení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx by xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx. nejrizikovější xxxxxx);“,

xx xxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nehody, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyústit (xxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx);“.

Xxxxxx 4, příloha, xxxx 1 („Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxx 1.1, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx:

xxxxx:

„Xxxxxxxxxxxxxx faktory xxxx xxxx:“,

xx být:

„Klíčové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx:“.

Xxxxxx 4, příloha, krok 1 („Xxxxxx hodnot xxxxxxxxxx“), xxx 1.1, xxxxx xxxxxxxx, xxxx. x:

xxxxx:

„x.

xxxxxx x xxxxxxxxx xx letu: xxxxxx xxxxxxx ve vzduchu x xxxxxxxxxx stoupajícími xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx patří xxxxxx budovy, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telegrafní xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx objekty;“,

má xxx:

„x.

xxxxxx x xxxxxxxxx xx letu: srážka xxxxxxx xx vzduchu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx budovy, xxxxxx, xxxxxxxxxx vedení, telegrafní xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;“.

Xxxxxx 4, xxxxxxx, krok 1 („Určení xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxx 1.1, xxxxx xxxxxxxx, xxxx. x:

xxxxx:

„x.

xxxx zranění: xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx smrtelným zraněním xxxx zraněním xxx xxxxxxxxxx následků x xxxxxx nelze přičíst xxxxxxx jinému nejrizikovějšímu xxxxxxx;“,

xx xxx:

„x.

xxxx zranění: xxxxxxx, xxx xxx xxxxx ke smrtelným xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nelze xxxxxxx žádné jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;“.

Xxxxxx 5, xxxxxxx, xxxx 1 („Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxx 1.2, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx:

xxxxx:

„Xxxxx závažnosti se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a potenciálních xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxxx xxxx:“,

xx xxx:

„Xxxxx závažnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx klíčové xxxxxxxx oblasti x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx:“.

Xxxxxx 5, xxxxxxx, xxxx 1 („Určení xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxx 1.2, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx:

xxxxx:

XXXXXXXXXXXXXX FAKTOR“,

má xxx:

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX“.

Xxxxxx 7, xxxxxxx, krok 1 („Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxx 2.1.1, xxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxx x. 5, xxxxx xxxxxxx:

xxxxx:

„„Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx vhodné xxx xxxx xxxx, funkční, x xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.“,

xx xxx:

„„Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx“, které xx mohly zabránit xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxx, x xxxxxxx a xxxxx jsou xxxxxxxxxx.“

Xxxxxx 7, xxxxxxx, krok 1 („Určení xxxxxx xxxxxxxxxx“), xxx 2.1.1, xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x. 8, xxxxx sloupec:

místo:

„„Událost s xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx jako „xxxxxxx“, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx energií (xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx z xxxxx, xxxxxxx).

„Xxxxxxxxxxxx“ pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“,

xx xxx:

„„Xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx“ xx stejné xxxxx jako „xxxxxxx“, xxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí x nízkou xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx).

„Xxxxxxxxxxxx“ xxx všechny xxxxxxx klíčové xxxxxxxx xxxxxxx.“