Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO X XXXXXXXXXXXXXX VÝBORU (XXXX) 2021/22

xx dne 16. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx mise Evropské xxxx XXXX x Xxxxxx (EUCAP Xxxxx Xxxxx) (EUCAP Xxxxx Xxxxx/2/2020)

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx. 38 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxx 2012/392/SZBP xx xxx 16. xxxxxxxx 2012 x xxxx Evropské unie XXXX x Xxxxxx (XXXXX Xxxxx Xxxxx)&xxxx;(1), x xxxxxxx na xx. 9 xxxx. 1 uvedeného rozhodnutí,

s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní politiku,

vzhledem x xxxxx důvodům:

(1)

Podle xxxxxxxxxx 2012/392/XXXX xx Xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx x xxxxxxx x xx. 38 xxxxxx pododstavcem Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí za xxxxxx xxxxxx politické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Evropské xxxx XXXX v Xxxxxx (EUCAP Xxxxx Xxxxx), xxxxxx rozhodnutí x jmenování xxxxxxxxx xxxx.

(2)

Xxx 2. xxxxxx 2018 Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx výbor přijal xxxxxxxxxx (XXXX) 2018/726 (2), xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx VAN XXX XXXXXXX xxxxxxxx xxxx XXXXX Xxxxx Niger xxx xxx 1. xxxxxx 2018.

(3)

Dne 7. xxxx 2020 xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx (SZBP) 2020/1254&xxxx;(3), xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx 2012/392/SZBP x prodlužuje xxxxxx xxxx XXXXX Xxxxx Xxxxx xx 30. xxxx 2022.

(4)

Xxx 29. xxxx 2020 Xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) 2020/1403&xxxx;(4), xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (SZBP) 2018/726 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pana Xxxxxx XXX XXX XXXXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXX Xxxxx Xxxxx ke xxx 15. ledna 2021.

(5)

Xxx 11. xxxxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxx EUCAP Xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xx 16. xxxxx 2021 do 15. xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxx Xxxxx XXXXXXXXXXXX,

XXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Článek 1

Paní Xxxxx XXXXXXXXXXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx XXXX x Xxxxxx (EUCAP Sahel Xxxxx) na období xx 16. xxxxx 2021 xx 15. xxxxx 2022.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 16. xxxxx 2021.

X Xxxxxxx dne 16. xxxxxxxx 2020.

Xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxx

X. FROM-EMMESBERGER


(1)  Úř. xxxx. X 187, 17.7.2012, x. 48.

(2)  Rozhodnutí politického x xxxxxxxxxxxxxx výboru (XXXX) 2018/726 xx xxx 2. května 2018 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx mise Xxxxxxxx xxxx XXXX v Xxxxxx (XXXXX Xxxxx Xxxxx) (EUCAP Xxxxx Xxxxx/1/2018) (Xx. xxxx. X 122, 17.5.2018, x. 32).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx (XXXX) 2020/1254 ze xxx 7. xxxx 2020, xxxxxx se xxxx rozhodnutí 2012/392/SZBP x misi Xxxxxxxx xxxx XXXX x Xxxxxx (XXXXX Xxxxx Xxxxx) (Xx. věst. X 294, 8.9.2020, x. 3).

(4)  Rozhodnutí Politického x bezpečnostního xxxxxx (XXXX) 2020/1403 xx xxx 29. xxxx 2020, kterým xx xxxx xxxxxxxxxx (XXXX) 2018/726 x jmenování xxxxxxxxx mise Xxxxxxxx xxxx XXXX x Xxxxxx (XXXXX Sahel Xxxxx) (XXXXX Xxxxx Xxxxx/1/2020) (Úř. xxxx. X 324, 6.10.2020, x. 63).