Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ROZHODNUTÍ XXXX (EU) 2021/26,

xx xxx 12. xxxxx 2021

x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jednacího xxxx Rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (EU) 2020/430 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XX) 2020/556, (EU) 2020/702, (XX) 2020/970, (XX) 2020/1253 a (XX) 2020/1659 vzhledem x xxxxxxxxx obtížím xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx xx xx. 240 odst. 3 xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/430&xxxx;(1) xx xx dobu xxxxxxx xxxxxx zavedla xxxxxxxx xx čl. 12 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx&xxxx;(2), pokud xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Použitelnost xxxx xxxxxxxx xxxx stanovena xx 23. xxxxx 2020.

(2)

Xxxxxxxxxx (EU) 2020/430 xxxxxxx, že xxxxx xx bude odůvodněno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnostmi, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxx dalším xxxxxxx. Dne 21. xxxxx 2020 xxxxxxxxxxx Xxxx rozhodnutím (XX) 2020/556&xxxx;(3) použitelnost odchylky xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxxxxxxx (XX) 2020/430 x xxxxx xxxx xxxxxxx měsíce xx 23. dubna 2020. Xxxxx prodloužená xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx skončit xxx 23. xxxxxx 2020. Xxx 20. května 2020 xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx (EU) 2020/702&xxxx;(4) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 1 xxxxxxxxxx (XX) 2020/430 xx 10. července 2020. Dne 3. xxxxxxxx 2020 Rada xxxxxxxxxxx (XX) 2020/970&xxxx;(5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020. Xxx 4. xxxx 2020 Xxxx xxxxxxxxxxx (EU) 2020/1253&xxxx;(6) prodloužila xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do 10. xxxxxxxxx 2020. Xxx 6. xxxxxxxxx 2020 Xxxx xxxxxxxxxxx (XX) 2020/1659 (7) prodloužila xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2021.

(3)

Xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx x nadále xx xxxxxxxxxxx řada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx členské xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 1 xxxxxxxxxx (XX) 2020/430, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (EU) 2020/556, (XX) 2020/702, (XX) 2020/970, (XX) 2020/1253 x (EU) 2020/1659, o xxxxx xxxxxxxx dobu xx 19. března 2021,

XXXXXXX XXXX ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 1 xxxxxxxxxx (XX) 2020/430, jež xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutími (XX) 2020/556, (XX) 2020/702, (XX) 2020/970, (XX) 2020/1253 x (XX) 2020/1659, se xxxxxxxxxx xx 19. xxxxxx 2021.

Článek 2

Toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxx xxx 12. xxxxx 2021.

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. P. XXXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/430 xx dne 23. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobeným xxxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 v Xxxx (Úř. xxxx. X 88 X, 24.3.2020, x. 1).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/937/XX xx xxx 1. xxxxxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxx její jednací xxx (Xx. xxxx. X 325, 11.12.2009, x. 35).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/556 xx xxx 21. xxxxx 2020 x prodloužení xxxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx zavedené xxxxxxxxxxx (XX) 2020/430 xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 x Unii (Úř. xxxx. X 128 X, 23.4.2020, x. 1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Rady (XX) 2020/702 xx xxx 20. xxxxxx 2020 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx zavedené xxxxxxxxxxx (XX) 2020/430 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX) 2020/556 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 v Xxxx (Úř. xxxx. X 165, 27.5.2020, x. 38).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/970 xx xxx 3. července 2020 o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jednacího xxxx Xxxx zavedené xxxxxxxxxxx (EU) 2020/430 x prodloužené xxxxxxxxxxxx (XX) 2020/556 x (XX) 2020/702 xxxxxxxx x xxxxxxxxx obtížím xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxx (Xx. xxxx. X 216, 7.7.2020, x. 1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/1253 xx xxx 4. xxxx 2020 x xxxxxx prodloužení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odchylky od xxxxxxxxx řádu Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX) 2020/430 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (EU) 2020/556, (XX) 2020/702 x (XX) 2020/970 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pandemií XXXXX-19 x Xxxx (Xx. xxxx. L 294, 8.9.2020, s. 1).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/1659 xx xxx 6. xxxxxxxxx 2020 o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odchylky xx xxxxxxxxx xxxx Rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (EU) 2020/430 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XX) 2020/556, (XX) 2020/702, (EU) 2020/970 x (EU) 2020/1253 vzhledem x xxxxxxxxx obtížím xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxx (Xx. xxxx. X 376, 10.11.2020, x. 3).