Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXX (EU) 2020/1756

xx dne 20. xxxxxxxxx 2020,

kterou se xxxx směrnice 2006/112/ES x společném xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxx xxx x identifikaci xxxx xxxxxxxxx k xxxx x Severním Xxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x zejména na xxxxxx 113 této xxxxxxx,,

x ohledem na xxxxx Xxxxxxxx komise,

po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu (1),

s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(2),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxx 31. xxxxx 2020 xx xxxxxxx Xxxxxx x vystoupení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx společenství xxx atomovou xxxxxxx (xxxx xxx „dohoda x xxxxxxxxxx“). Dohoda x vystoupení stanoví xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx 31. prosince 2020. Xx xxxxxxxxx xxx xx xx Spojené xxxxxxxxxx a xx Xxxxxxxx království xxxxxxx xxxxxxxxxx práva Unie xxxxxxxx xx xxxx x přidané hodnoty (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx DPH“). Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx XXX xxx xx Xxxxxxx království ani xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

X xxxxxxx s xxxxxxx 8 Xxxxxxxxx x Xxxxx/Xxxxxxxx Xxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“), xxxxx je nedílnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, se však xxxxxx předpisy Unie x xxxxxxx XXX xxxxxxxx xx zboží, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxx používat x Xxxxxxxx Xxxxx&xxxx;(3), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hranice xxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx Irskem.

(3)

Proto xx xx osoby xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepovinné x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxx XXX x transakcí xx xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx transakcí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx vztahu x Xxxxxxxxx Xxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX platné xx Xxxxxxxx království.

(4)

Pro řádné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xx nezbytné, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zboží x Xxxxxxxx Xxxxx, a xxxxx osobě povinné x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nepovinné x dani, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xx uvedeno v xx. 214 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxx Rady 2006/112/XX&xxxx;(4), xxxx osobě xxxxxxx x xxxx pro xxxxx xxxxxxx volitelných xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(5)

Xxxxx xx x Xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro DPH xx zvláštní předponou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepovinnými k xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxx nacházejícím xx v Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Unie v xxxxxxx XXX, a xx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxxx identifikační číslo xxx XXX ve Xxxxxxxx království.

(6)

Předpony identifikačních xxxxx pro DPH x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kódu XXX 3166 – xxxx 2, xxxxx xxxxx xxx určit xxxxxxxxxx xxxxxxx stát. Xxxxxxx Irsko xxxx x xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx zvláštní xxx, avšak XXX xxxxxxxx xxx území, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx xxx „XI“.

(7)

Směrnice 2006/112/XX xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněna,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

V xxxxxx 215 xxxxxxxx 2006/112/XX xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxx Xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx „XX“.“

Článek 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx Komisi.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí být xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které přijmou x oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 4

Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx dne 20. xxxxxxxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 11. listopadu 2020 (dosud xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku).

(2)  Stanovisko xx dne 29. xxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(3)&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx v Xxxxxxxx Xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 5 xx 10 xxxxx xx. 18 xxxx. 1 xxxxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 2006/112/XX ze dne 28. xxxxxxxxx 2006 x společném systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 347, 11.12.2006, x. 1).