Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx XXX x. 152 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx brzdění (AEBS) xxx vozidla xxxxxxxxx X1 x X1 [2020/1597]

Xxxxxxxx veškerá xxxxxx xxxxx xx xx:

xxxxxxx 1 x xxxxx xxxx 01 – xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx: 3. ledna 2021

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx:

XXX/XXXXX/XX.29/2019/61

XXX/XXXXX/XX.29/2020/10 x

XXX/XXXXX/XX.29/2020/69

XXXXX

XXXXXXX

1.

Xxxxxx působnosti

2.

Definice

3.

Žádost x xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxx

5.

Xxxxxxxxxxx

6.

Xxxxxxxx xxxxxx

7.

Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

8.

Xxxxxxxx výroby

9.

Postihy xx neshodnost výroby

10.

Definitivní xxxxxxxx výroby

11.

Názvy a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxx x adresy xxxxxxxxxxxxx orgánů

PŘÍLOHY

1

Sdělení

2

Uspořádání xxxxxx xxxxxxxxx

3

Xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx hledisek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (AEBS) xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx X1 a X1, xxxxx jsou xxxxxxxxx především v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu.

Systém xxxx automaticky detekovat xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx signál xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx provoz vozidla xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx záměrným xxxxxx, xxxx. zásahem do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx „kick-down“, převzít xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx schválení xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Uznává xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stav xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, povětrnostní xxxxxxxx, horší xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx.). Skutečné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxx vést k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neopodstatněnému xxxxxxx, xxxxx xx řidiče xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx předpis platí xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nebrání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxx vozidel kategorií X1 x N1 (1) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x)

x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx osobního xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zmírnění xxxxxxxxxx xxxxxx srážky;

b)

k xxxxxxxxx srážce s xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx:

2.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX)“ se xxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxxxxx hrozbu xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx srážce xxxx xx xxxxxxx.

2.2

Xxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx požadavek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.3

Xxxxxxxxx xxxx srážkou“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxx, jakmile systém XXXX zjistí xxxxxx xxxxxx xxx jízdě xxxxx.

2.4

Xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xx rozumí kategorie xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx neliší x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx významným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX;

x)

xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.5

Xxxxxxxxx vozidlem“ se xxxxxx vozidlo, xxxxx xx xxxxxxxx.

2.6

Xxxxxx cílem“ xx xxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zkoušenému xxxxxxx.

2.7

Xxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxx“ xx rozumí xxx, xxxxx představuje xxxxxxx.

2.8

Xxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx“ xx rozumí xxxxx cíl, který xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.9

Xxxxxxxxx xxxxxxx“ xx rozumí plocha, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx informační xxxxxx (xxxx. xxxxxx), xxxxxxx xxxx současně.

2.10

Samočinnou xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx průběžně xxxxxxxxxx, zda xxxxxxx x poruše systému, xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx systém xxxxxxx.

2.11

Xxxxx do srážky (XXX)“ se rozumí xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.12

Xxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx vozovka xx xxxxxxxxxx maximálním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,9.

2.13

Maximálním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (PBC)“: xx xxxxxx xxxxxxxxxx tření xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx změřený xxx maximálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

2.14

Xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx signály x xxxxxxxxxx rozsahu.

2.15

Hmotností vozidla x xxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx, včetně chladicího xxxxx, xxxxx, 90 xxxxxxx paliva, 100 xxxxxxx xxxxxx tekutin, xxxxxx (75 kg), xxxxx xxx odpadní xxxx, xxxxxx, náhradního xxxx.

2.16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 125 xx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx předním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaznamenávání xxxxxxxx.

2.17

Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, vozidlo xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxx „maximální xxxxxxxxx“.

2.18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (tato xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, než xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost“ xxxxxxxxx vnitrostátním orgánem).

3.   ŽÁDOST X SCHVÁLENÍ

3.1

Žádost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vyspělého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výrobce vozidla xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2

X žádosti xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx připojeny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

3.2.1

Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx uvedené x xxxx 2.4, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx, kterými xx xxxxxx x ostatními xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx a/nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx typ xxxxxxx.

3.3

Xxxxxxxxx zkušebně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx typ xxxxxxx, xxxx má xxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX

4.1

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.

4.2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přidělí xxxxx xxxxxxxxx; první xxx xxxxxxx (v současnosti 00, což xxxxxxxx xxxxx xxxx 00) xxxxxxx xxxxx změn xxxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxxx. Táž smluvní xxxxxx xxxxx udělit xxxxxx číslo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXX, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

4.3

Xxxxxxxx x schválení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx schválení xxxxx xxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxxxx stranám xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 1, x dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx formátu xxxxxxxxxxxxxx X4 (210 × 297 mm) xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronickém xxxxxxx.

4.4

Xx xxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx schváleným xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx viditelně x xx snadno přístupném xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx schválení xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 x xxxxxxx x:

4.4.1

xxxxxxx „X“ x xxxxxxxx, za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx udělila; (2)

4.4.2

čísla xxxxxx předpisu, za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „X“, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx vpravo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bodě 4.4.1.

4.5

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx vozidla xxxxxxxxxxx podle jednoho xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x zemi, xxxxx xxxxxxx schválení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 4.4.1 opakovat; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svislých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vpravo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx 4.4.1.

4.6

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxx čitelná x xxxxxxxxxxxx.

4.7

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx na xxxxx štítku.

5.   SPECIFIKACE

5.1

Obecné požadavky

5.1.1

Každé xxxxxxx xxxxxxxx systémem XXXX, které xxxxxxxx xxxxxxxx x bodě 2.1 musí splňovat xxxxxxxxx na výkonnost xxxxxxxxx v xxxxxx 5.1 xx 5.6.2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 13-X ve xxxxx xxxxx xxxx 01 x případě vozidel xxxxxxxxx X1 x X1 xxxx předpisu XXX č. 13 xx xxxxx xxxxx xxxx 11 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 a musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxxxx XXX x. 13-X xx xxxxx xxxxx xxxx 01 nebo xxxxxxx 13 xxxxxxxx XXX x. 13 xx xxxxx xxxxx xxxx 11.

5.1.2

Účinnost systému XXXX nesmí být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx se prokazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků x přechodných xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 10 xx xxxxx xxxxx xxxx 05.

5.1.3

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze 3.

5.1.4

Výstražné xxxxxxx

Xxxxx výstrah xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5.2.1.1 x 5.2.2.1 xxxx xxxxxx xxxxx řidiči xxxx xxxxxxxxxxxx výstražné signály:

5.1.4.1

Výstražný xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxx xxxxxxxxxx splnění požadavků xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 5.5.4.

5.1.4.1.1

X xxxxxxx elektricky xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

5.1.4.1.2

Xxxxx xxxxx xxxxxx xx kumulativní době xxxxx 15 sekund xxx rychlosti xxxxx xxx 10 xx/x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

5.1.4.2

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX, musí xxx xxxxx upozorněn, že xx xxxxxx deaktivován. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 5.4.2.

5.1.4.3

V xxxxxxx xxxxxxxx neelektrické xxxxxxx (xxxx. zaslepení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx čidla) se xxxxxxxx výstražný xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 5.1.4.1.

5.1.5

Xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 5.3.1 x 5.3.2 systém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5.2.1.2 a 5.2.2.2, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušeného vozidla.

5.1.6

Zabránění xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx minimalizoval spouštění xxxxxxx výstrahy xxxx xxxxxxx x aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hrozící srážku. Xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx předpisu xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

5.2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

5.2.1

Xxxxxx xxxxxx xxxx vozidel

5.2.1.1

Výstraha xxxx srážkou

Pokud xxx 0,8 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx M1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx zabránit xxxxxx, xxxx xxxxxxxx před xxxxxxx odpovídat bodu 5.5.1 a musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 0,8 sekundy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 0,8 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx brzděním, xxxx xx výstraha xxxx srážkou bezprostředně xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx smí xxx xxxxxxx, pokud podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx srážky xxxxxxx.

5.2.1.2

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozbu xxxxxx, xxxxx do xxxxxxx provozního xxxxxxx xxxxxxx požadavek xx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxxx 5,0 x/x2.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zrušeno, xxxxx podmínky představující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx xx xxxxxx xxxxx xxxx 6.4 a 6.5 xxxxxx předpisu.

5.2.1.3

Rychlost

Systém xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od 10 xx/x xx 60 xx/x, a xx za jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 5.4.

5.2.1.4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxx je xxxxxx AEBS xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo stojícími xxxx;

x)

xx suché vozovce;

c)

v xxxxxxxxx i nenaloženém xxxxx;

x)

x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx středové xxxxxx xxxxxxx posunuty x xxxxxxx 0,2 x, a/nebo

e)

za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxx.

Xxxxxx xx, že xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedenému, nemusí xxx xxxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx jiných podmínek xxxxx deaktivovat nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. To xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx předpisu.

Maximální relativní xxxxxxxx xxxxxx (xx/x) xxx xxxxxxx kategorie X1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(xx/x)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

10

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

20

0,00

0,00

0,00

0,00

25

0,00

0,00

0,00

0,00

30

0,00

0,00

0,00

0,00

35

0,00

0,00

0,00

0,00

40

0,00

0,00

0,00

0,00

42

10,00

0,00

0,00

45

15,00

15,00

50

25,00

25,00

55

30,00

30,00

60

35,00

35,00

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlost xxxxxx (xx/x) pro xxxxxxx xxxxxxxxx X1  (*1)

Xxxxxxxxx rychlost

(km/h)

Stojící / Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx x provozním xxxxx

10

0,00

0,00

15

0,00

0,00

20

0,00

0,00

25

0,00

0,00

30

0,00

0,00

32

0,00

0,00

35

0,00

0,00

38

0,00

0,00

40

10,00

0,00

42

15,00

0,00

45

20,00

15,00

50

30,00

25,00

55

35,00

30,00

60

40,00

35,00

5.2.2

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

5.2.2.1

Xxxxxxxx před xxxxxxx

Xxxxx systém AEBS xxxxxx možnost xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rychlostí 5 xx/x, musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.5.1 x musí xxx xxxxxx nejpozději při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx být zrušena, xxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pominou.

5.2.2.2

Nouzové xxxxxxx

Xxxxx systém zjistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vyšle xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxxx 5,0 m/s2.

Nouzové xxxxxxx xxxx být zrušeno, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx xx zkouší x xxxxxxx x xxxxx 6.6 xxxxxx xxxxxxxx.

5.2.2.3

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od 20 xx/x do 60 km/h, x xx xx jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.4.

5.2.2.4

Xxxxxxx xxxxxxxxx požadavkem xx xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx XXXX xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nárazu xxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxx přecházejí s xxxxx složkou rychlosti xxxxxxx 5 xx/x;

x)

xx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x naloženém x xxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx 0,2 x, x/xxxx

x)

xx podmínek vnějšího xxxxxxxxx prostředí nejméně 2&xxxx;000 xxxx.

Xxxxxx xx, xx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxx zcela dosaženo xxxxxxxxxx uvedených x xxxx tabulce. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx/x) pro vozidla xxxxxxxxx X1  (*2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx/x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx

20

0,00

0,00

25

0,00

0,00

30

0,00

0,00

35

0,00

0,00

40

0,00

0,00

42

10,00

0,00

45

15,00

15,00

50

25,00

25,00

55

30,00

30,00

60

35,00

35,00

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx/x) pro xxxxxxx xxxxxxxxx N1  (*3)

Xxxxxxxx zkoušeného xxxxxxx (xx/x)

Xxxxxxxxx hmotnost

Hmotnost x xxxxxxxxx stavu

20

0,00

0,00

25

0,00

0,00

30

0,00

0,00

35

0,00

0,00

40

10,00

0,00

42

15,00

0,00

45

20,00

15,00

50

30,00

25,00

55

35,00

30,00

60

40,00

35,00

5.3

Přerušení xxxxxxx

5.3.1

XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

5.3.2

X xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx přerušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx „xxxx-xxxx“, manipulací x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svítilen), jímž xxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxx mimořádné situace. Xxxxxx xxxxxx aktivních xxxxxx musí výrobce xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.4

Xxxxx xxxxxxxxxx

5.4.1

Xxxxx xx xxxxxxx vybaveno xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx funkce AEBS, xxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

5.4.1.1

Funkce XXXX musí být xxxxxxxxxxx obnovena na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

5.4.1.2

Xxxxxx systému XXXX xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx deaktivace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx méně xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5.4.1.3

Xxxxxx xxxxxxx XXXX xxxx být nainstalováno xxx, xxx bylo x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx požadavky x xxxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxxxx XXX x. 121 xx xxxxx série xxxx 01.

5.4.1.4

Xxxxx být xxxxx deaktivovat AEBS xxx rychlosti xxx 10 km/h.

5.4.2

Je-li xxxxxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkce XXXX, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx pozemní komunikace, xx-xx taženo, xxxxxxxxxxx xx dynamometru, xxx xxxxxxx x xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seřízení xxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

5.4.2.1

Xxx schvalování typu xxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.4.2.2

Xxxxxx AEBS xx xxxxxxxxxxx znovu aktivuje, xxxxxxx xxxxxxx podmínky, xxx vedly x xxxxxxxxxxx deaktivaci.

5.4.3

Nepřetržitý optický xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx funkce XXXX xxxx deaktivována. Xxx xxxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxx výstražný xxxxxx xxxxxxx x xxxx 5.5.4.

5.5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.5.1

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedená v xxxxxx 5.2.1.1 x 5.2.2.1 xxxx xxx xxxxxxxxx nejméně xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx: akustický, xxxxxxxx xx optický.

5.5.2

Při xxxxxxxxxxx xxxx musí výrobce xxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxx signalizace x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx upozorňují xxxxxx na xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.5.3

X xxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxx xxxx srážkou xxxxxx x optický xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx blikání výstražného xxxxxxx poruchy xxxxx xxxx 5.5.4.

5.5.4

Výstražným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 5.1.4.1 xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výstražný xxxxxx.

5.5.5

Xxxxx optický xxxxxxxxx xxxxxx AEBS xx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx (startování) xxxxxx xx xxxxxx „zapnuto“ (xxx xxxxxx), xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (startování) x xxxxxx xxxx „xxxxxxx“ (xxx motoru) a „xxxxxxxxxx“, kterou výrobce xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx systém (xxxxxxx)). Xxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazené xx společné xxxxx.

5.5.6

Xxxxxxx xxxxxxxxx signály xxxx xxx xxxxxxxxx x xx denního xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svého xxxxxxx.

5.5.7

Xxxx xx řidič x dispozici optický xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx na skutečnost, xx systém XXXX xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx signál xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx výstražný xxxxxx xxxxxxx x xxxx 5.5.4.

5.6

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídkách

5.6.1

U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxx AEBS xxx, xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výstražného signálu xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx signálu xxxxxxx xxxxx zkontrolovat, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plocha.

5.6.2

Při xxxxxxxxxxx typu musí xxx xxxxxxx důvěrná xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednoduché neoprávněné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ke kontrole xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX POSTUP

6.1

Zkušební xxxxxxxx

6.1.1

Xxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxx betonovém xx asfaltovém xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

6.1.1.1

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx jmenovitý (3) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 0,9, xxxxx xx xxxx:

6.1.1.2

xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle normy XXXX x. E1136 (Xxxxxxxx Xxxxxxx for Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx) xxxxx metody XXXX x. X1337-90 při xxxxxxxxx 40 mil/h, xxxx

6.1.1.3

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx „x“ xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 2 x xxxxxxx 6 xxxxxxxx XXX č. 13-X.

6.1.1.4

Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 %.

6.1.2

Xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx 0 °X xx 45 °X.

6.1.3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, aby xxx xxx xxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxx.

6.1.4

Xxxxxxx xx provedou tehdy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6.1.5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx překračovat 1 000 xxxx x případě xxxxxxx srážky xxxx xxxxxxx, jak xxxxxxx xxx 5.2.1 x 2&xxxx;000 xxxx x xxxxxxx scénáře xxxxxx xxxxxxx x chodcem, xxx xxxxxxx bod 5.2.2. Xxxx xx xxx zajištěno, xxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxxx xx jízdy směrem xx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

6.2

Xxxx xxxxxxx

6.2.1

Xxxxxxxx při xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nákladu xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

6.2.2

Xxxxxxxxxxx xxxx zkouškou

6.2.2.1

Pokud xx xxxxxxxxxx výrobcem xxxxxxx.

Xxxxxxx může ujet xxxxxxxxx 100 xx xx kombinaci městských x mimoměstských komunikacích xx běžného provozu x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby byl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxx podrobeno xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zajištěno usazení xxxxxxx provozního brzdění xxxx zkouškou.

6.2.2.2

Podrobnosti týkající xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedou x zaznamenají v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

6.3

Xxxxxxxx cíle

6.3.1

Jako xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx sériově xxxxxxxx xxxxxx automobil xxxxxxxxx X1 XX xxxxx, xxxxxxxx „xxxxx xxx“ xxxxxxxxxxxxx toto xxxxxxx, xxxxx xxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx systému XXXX xxxxxxxxxx podle xxxxx XXX 19206-1:2018. Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nejzadnější xxx xx střednici vozidla.

6.3.2

Cíle xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx chodce xxxx xxx „xxxxx xxxx“ x xx základě xxxxx vlastností xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tak xxx xxxx použitelné xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx ISO 19206-2:2018.

6.3.3

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a reprodukovat xxx (cíle), musí xxx zaznamenány x xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

6.4

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx srážky x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxx

6.4.1

Xxxxxxxx vozidlo xx xxxx xx stojícímu xxxx blížit po xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x více xxx 0,2 m.

Zkoušky xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 20, 42 x 60 xx/x (s xxxxxxxxx xxxxxxxxx +0/-2 xx/x). Je-li to xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxx technická zkušebna xxxxxxx jakékoli jiné xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx stanoveném v xxxx 5.2.1.3.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx začne, xxxxxxx xx zkoušené vozidlo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je xx xxxx ve vzdálenosti xxxxxxxxxxxx době xx xxxxxx (XXX) xxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx provádět xxxxx změny ovládacích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybočení xxxxxxx x xxxxx.

6.4.2

Xxxxxxxxxx xxxxxx výstrahy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 5.5.1 musí xxx x xxxxxxx x ustanoveními bodu 5.2.1.1.

6.5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x aktivace x pohybujícím xx xxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxx

6.5.1

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cíl xx xxxx xxxxxxxxx po xxxxx dráze xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx dvou xxxxxx xxxx xxxxxxx částí xxxxxxx, přičemž zkoušené xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx 0,2 x.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx 30 x 60 xx/x a xxxxx pohybujícím se xxxxxxxxx 20 xx/x (x dovolenou xxxxxxxxx +0/–2 xx/x xxx x xxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxx xxxxxxx). Xx-xx xx xxxxxxxxxx xx odůvodněné, může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiné rychlosti xxxxxxxxxx a cílového xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 5.2.1.3.

Funkční xxxx xxxxxxx xxxxx, jakmile xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxxx času xx xxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xx zahájení funkční xxxxx zkoušky xx xx xxxx, xxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxx xxxxxx rychlosti jako xxx, nesmí xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prvků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx drobných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakémukoli xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx.

6.5.2

Xxxxxxxxxx režimů výstrahy xxxx xxxxxxx uvedených x bodě 5.5.1 xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx 5.2.1.1.

6.6

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx srážky a xxxxxxxx s cílovým xxxxxxxx – xxxxxxx

6.6.1

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x cílovému xxxxxxx – xxxxxx blížit xx xxxxx dráze xx dobu xxxxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxx 0,1 x.

Xxxxxxx xxxx zkoušky začne, xxxxxxx se zkoušené xxxxxxx xxxxxxxx konstantní xxxxxxxxx x xx xx xxxx srážky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx – chodec xx xxxx pohybovat xx přímé xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xx/x ± 0,2 xx/x, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Poloha cílového xxxxxxx – chodce xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx střednici xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 0,1 x xxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zkušební xxxxxxxx xx xxxxx funkční xxxx zkoušky x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx 20, 30 x 60 xx/x (x xxxxxxxxx xxxxxxxxx +0/–2 xx/x). Xxxxxxxxx zkušebna xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rychlosti v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5.2.2.3 x 5.2.2.4.

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx okamžiku, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx nárazu x cílovým xxxxxxxx – xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxx úprav ovládacího xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybočení vozidla x dráhy.

Výše xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x „měkkým xxxxx“ xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx chodce xx xxxx 6 xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 6.3.2.

6.6.2

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 5.5.1 musí xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bodu 5.2.2.1.

6.7

(Xxxxxxxxx)

6.8

Xxxxxxx xxxxxxx poruchy

6.8.1

Simuluje xx xxxxxxxxxx porucha, xxxxxxxxx tak, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx energie x xxxxxxx součásti systému XXXX xxxx xx xxxxxxx některý elektrický xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx AEBS. Xxx xxxxxxxx poruchy xxxxxxx XXXX se nesmí xxxxxxx elektrické xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle bodu 5.5.4 ani nesmí xxx xxxxxxxx ovládání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx v xxxx 5.4.

6.8.2

Xxxxxxxxx signál xxxxxxx uvedený v xxxx 5.5.4 se xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx nejpozději 10 s poté, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx/x, x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vypnutí x zapnutí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

6.9

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

6.9.1

X vozidel xxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxx systému XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx do xxxxxx „xxxxxxx“ (xxx xxxxxx) a deaktivuje xx systém AEBS. Xxxxxxxx se výstražný xxxxxx xxxxxxx x xxxx 5.4.2. Spínač xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxxx xx xxxxxx „xxxxxxx“. Spínač zapalování (xxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx do xxxxxx „xxxxxxx“ (xxx xxxxxx) x xxxxx xx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx signalizuje, xx xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx 5.4.1. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx aktivuje xxxxxx „xxxxxx“, xxxx xxx tento požadavek xxxxxx, aniž by xxxxx x vyjmutí xxxxxx.

6.10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

6.10.1

Xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx jedno xxxxxxxxxx xxxxxxx při jedné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx–xxxxxxx, xxxxxxx–xxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxx xx dvou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx absolvovaný, xx-xx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jedné xxxxxxxxx nesmí překročit:

a)

10 % xxxxxxxxxxx zkušebních xxxxx x zkoušek xxxxxxx–xxxxxxx x

x)

10 % xxxxxxxxxxx zkušebních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx–xxxxxx.

6.10.2

Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx neúspěšného zkušebního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx příčinu xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkoušky, xxxx xxxxxxxxx zkušebna zkoušet xx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vymezeného v xxxx 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.2.3, nebo 5.2.2.4, xxxxx toho, který xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

6.10.3

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx výrobce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX

7.1

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x bodě 2.4 xx oznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx může xxx:

7.1.1

xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nemají nepříznivý xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx schválení, x xxxxxx xxxxxxxxx schválení, xxxx

7.1.2

xxxxxxx, xx provedené xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx udělení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

7.2

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx jsou xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x bodě 4.3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

7.3

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxx. Každému rozšíření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXX

8.1

Xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx postupům xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx x xxxx 1958 (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) a xxxxxxxx xxxx požadavky:

8.2

Každé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu musí xxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx shodné xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxx 5.

8.3

Schvalovací xxxxx, xxxxx xxxxxx schválení, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x každé xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxxx za xxx roky.

9.   POSTIHY ZA XXXXXXXXXX XXXXXX

9.1

Xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xxxx xxx odňato, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 8.

9.2

Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx schválení, xxxxx xxxxx udělila, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzoru xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx uplatňují.

10.   DEFINITIVNÍ XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx držitel schválení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx předpisem, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který udělil xxxxxxxxx, x xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedenému x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx informuje ostatní xxxxxxx xxxxxx dohody, xxx xxxxx předpis xxxxxxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX ZKUŠEBEN XXXXXXXXXXX XX PROVÁDĚNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X ADRESY SCHVALOVACÍCH XXXXXX

Xxxxxxx strany dohody, xxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů (4) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědných xx xxxxxxxxx schvalovacích xxxxxxx a názvy x adresy schvalovacích xxxxxx, xxxxx schválení xxxxxxx x kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxx rozšíření nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX USTANOVENÍ

12.1

Od úředního xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 01 v xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxxxxx udělit xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx série xxxx 01.

12.2

Od 1. xxxxxx 2024 xxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxx předpis povinny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxx xxxxxx xx 1. květnu 2024.

12.3

Do 1. xxxxxx 2026 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxx vydána xxxx 1. květnem 2024.

12.4

Od 1. xxxxxx 2026 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx předpisu v xxxx xxxxxxxx xxxxx.

12.5

Xxx xxxxxx xx ustanovení xxxx 12.4 xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx původním znění xxx vozidla, xxx xxxxxx xxxxxxx změnami xxxxxxxxxx sérií xxxx 01.

12.6

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx rozšíření xxxxxx xxxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel (X.X.3.), xxxxxxxx ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, xxx 2 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx dohody x xxxx 1958 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 Úplného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel (X.X.3), dokument XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6.

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (např. 53 xx/x) xx xxxxxxx maximální xxxxxxxxx xxxxxxxx nárazu (xx. 35/30 xx/x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 55 xx/x).

Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiřazená xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (např. 53 xx/x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlost xxxxxx (tj. 30/30 xx/x) přiřazená xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 55 km/h).

Pro xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se použije xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(*3)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. 53 xx/x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx rychlost nárazu (xx. 35/30 km/h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. 55 km/h).

Pro xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlost xxxxxx přiřazená xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)&xxxx;&xxxx;„Xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx takových xxxxxxxxx se sekretariátem xxxxxxxxx sekretariát XXX XXX on-line xxxxxxxxx („/343 Application“) xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xxxxxxxxxxx.xxxx

PŘÍLOHA 1

Xxxxxxx

(Xxxxxxxxx formát: X4 (210 × 297 mm))


XXXXXXX 2

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx typu

(viz xxxx 4.4 xx 4.4.2 xxxxxx předpisu)

a = xxxxxxxxx 8 xx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx umístěná na xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx vozidla xxx xxxxxxxx v Xxxxxx (E 6) x hlediska vyspělého xxxxxxx xxxxxxxxx brzdění (XXXX) xxxxx předpisu XXX x. 152 (xxxxxxx C xxxxxxxx xxxxxxx vozidlo–vozidlo x xxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxx–xxxxxx). Xxxxx dvě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu XXX x. 152 v xxxx původním xxxxx.


PŘÍLOHA 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

X xxxx příloze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na dokumentaci, xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x na xxxxxxxxx s ohledem xx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronických řídicích xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx 2.4), xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx platí xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx předpisu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) (xxx 2.3), xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti „systému“, xxx xx zde xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx návrhu xxxxxxx x informace, xxxxx musí xxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx informace xxxx xxxxxxxx, xx „xxxxxx“ xxxxxxx, xxx za xxxxxxxxxx stavu, xxx xxx poruše, všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx částech xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizika.

2.   Definice

Pro xxxxx xxxx xxxxxxx:

2.1

Xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx systém, xxxxx zajišťuje nebo xxxxx část převodu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx termín xxxxxxxx také xxxxx xxxx systém, který xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx, xxxxx jsou xxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx působí xx xxxxxx, které xx xxxx tento předpis.

2.2

Koncepcí xxxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx. x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému x xxx bezpečného xxxxxxx xxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx, x xx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx poruchy. Částí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x částečnému fungování xxxx xxxxxxx záložnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxx vozidla.

2.3

Elektronickým xxxxxxx xxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ovládané, xx skládají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou čidla, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členy, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, elektropneumatické xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řidičem potlačena xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úrovně. Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx / každá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Zahrnuty jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx překonávajících systémů/funkcí xxxx xxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx x x nich.

2.5

Systémy/funkcemi „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx“ xx rozumí systémy/funkce, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx své xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.6

Xxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xx xxxx příloha xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx identifikace, xxxxxxx xx výměny xxxxxxxxxx za samostatné xxxxxxx.

2.7

Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přenosu signálů, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Obecně xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxxxx jejich xxxxx xxxxx xxx mechanické, xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx.

2.8

Xxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx něhož xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx.

2.9

Xxxxxxx funkčního xxxxxxx“ xxxxxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxx schopen xxxxxxxx xxxxxx.

2.10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxx xxxxxx „xxxxxx xxxxxxx“, která xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla. „Daný xxxxxx“ může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jednu bezpečnostní xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx

3.1

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx dokumentace, xxxxx xxxx přehled x xxxxxxxx xxxxxxxx „daného xxxxxxx“ x o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systém xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ovládá xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx vysvětlena/vysvětleny xxxxxx „xxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxx bezpečnosti, xxx xxxx stanoveny xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znalostí xx xxxxx xxxxxxx daného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx způsobem lze xxxxxxxxxxxx stav xxxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxx“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx, xx „daný systém“:

a)

je xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx normálního xxxxx, tak xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx stavu, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účinnost xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a

c)

byl xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výrobce.

3.1.1

Dokumentace xx xxxx skládat xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxx 3 (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 3.4.4), jenž musí xxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx o schválení xxxx. Tento xxxxxx xxxxxxxxxxx slouží technické xxxxxxxx jako xxxxxx xxx proces xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zkušebna xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx dokumentace zůstal xxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxx 10 xxx od doby, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3.4.4, xxxxx xxxx xxxxxxx uchovat a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx schvalování typu. Xxxxxxx xxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxx, xxx xxxx výroba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2

Xxxxx funkcí „xxxxxx xxxxxxx“

Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx systému“ x xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x dosažení xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx překonána, xxxx být xxxxxxxxxxxxxx x xxxx být xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxx.

3.2.1

Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx proměnných, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3.2.2

Xxxx xxx předložen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx „daným xxxxxxxx“, x xxx každý xxxxxx xxxx xxx xxxxx, zda xxxx xxxxxx přímo, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx 2.8) uplatněný x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.2.3

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx funkčního xxxxxxx (xxx 2.9), xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.3

Xxxxxxxxxx x xxxxxx systému

3.3.1

Seznam xxxxxxxx

Xxxx xxx předložen xxxxxx xxxxxxxxxx všechny jednotky „xxxxxx xxxxxxx“, xxx xxxxx uvedeny x xxxxxxx xxxxxxx vozidla, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx jednotky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxx xxxx xxxxx vyplývat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.3.2

Xxxxxx jednotek

Musí xxx xxxxxxx xxxxxx každé xxxxxxxx „daného systému“ x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx spojují x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx předložit x podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxx doplněného xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.3.3

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx „xxxxxx systému“ xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obvodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, schématu potrubí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxxxxxx schematického přehledu x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx systémů x x xxxx.

3.3.4

Xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x priority

Mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxx xxxx přenášenými xxxx xxxxxxxxxxxx jednotkami xxxx xxxxxxxxx xxxxx soulad. Xxxxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx datových cestách xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxxx.

3.3.5

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx identifikovatelná (např. xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x pomocí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), aby jí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hardwaru. Výrobce xxxxxxxx xxxxxx označení xxxxxxxxx, xx dodané xxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.3.5.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx v případě xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. xx xxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx předpis, xx xxxxx i xxxx označení.

3.4

Bezpečnostní koncepce xxxxxxx

3.4.1

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx požadovaných xxxxxx „xxxxxx systému“ xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxxxxx stavu bezpečnost xxxxxxx xxxxxxx.

3.4.2

Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx „xxxxxx xxxxxxx“, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí xxx uvedeny xxxxxx x xxxxxxxx použité xxx xxxx návrhu. Xxxxxxx xxxx předložit xxxxxxx x prostředcích, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systému.

3.4.3

Výrobce xxxx xxxxxxxxx zkušebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konstrukčních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do „xxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx příklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx poruchy x „xxxxx xxxxxxx“ xxx xxxxx:

x)

xxxxxxx na xxxxxx xx použití xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

X případě poruchy xxxx xxx řidič xxxxxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hlášení. Není-li xxxxxx xxxxxxxxxxx řidičem, xxxx. xxxxxxxxx spínače xxxxxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkce, xx-xx xx xxxxx účelem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu.

3.4.3.1

V xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvolí xxxxxxxx režim xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx vymezena xxxxxxxx omezení účinnosti.

3.4.3.2

V xxxxxxx, že xx xxxxxx vybraného xxxxxxxx xxxxx xxx dosažení xxxxxxxxxxxx xxxxxx řídicího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxx xxx vysvětleny zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x úroveň xxxxxxx x veškeré prvky xxxxxxxx xxxxxx x xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3.4.3.3

X xxxxxxx, xx xx xxxxxx vybraného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vyšší xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x sice xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx přechodová rušení.

3.4.4

K xxxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx analýza, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx budou xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx analytický přístup (xxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx schvalování xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhodnotit xxxxxxx analytického xxxxxxxx (xxxxxxxx). Vyhodnocení xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xx xxxxxx koncepce (xxxxxxx) a xxxxxxxxx xxxx, xx jsou xxxxxxxxxx interakce x xxxxxx systémy xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx založen na xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxx vhodné x xxxxxxxx aspektů xxxxxxxxxxx systému;

b)

ověření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx přístup xxxx xxx xxxxxxx xx analýze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxxxx xxxxxx stromové xxxxxxxxx xxxxxx (XXX) xxxx xx xxxxxxxxx jiném xxxxxxxx postupu xxxxxxx x xxxxxxxx aspektů xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx validačních xxxxx x výsledků. Xxx této xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programem xx hardwaru (Hardware xx xxx Xxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxx xxx validaci.

Hodnocení xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebezpečí x xxxxxx zvolených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx potvrdilo, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xx xxxxxx xxxxxxx xx srozumitelné x xxxxxxx a xx xxxxxxxxx plány xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx zkušebna xxxx x ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonat zkoušky xxxxxxx x xxxx 4, xxxx požadovat, xxx xxxx takové xxxxxxx vykonány.

3.4.4.1

Tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx každý xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 3.4.4 této xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x/xxxx servisním xxxxxxxxxxx xxxx pracovníkům provádějícím xxxxxxxxxx prohlídku.

3.4.4.2

Tato xxxxxxxxxxx xxxx popsat zavedená xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx „xxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx bezpečný xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí, xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx prachu, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x xxxxxxx

4.1

Xxxxxxx xxxxxx „xxxxxx xxxxxxx“, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 3, xx xxxxxx xxxxx:

4.1.1

Xxxxxxx xxxxxx „xxxxxx xxxxxxx“

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxx systém“ x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx výrobce xxxxx xxxxx xxxx 3.2.

X komplexních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxx překonána.

4.1.2

Ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx 3.4

Xxxxxx „daného xxxxxxx“ xxx xxxxxx poruchy x jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx použitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx dané jednotky. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxx xxxxxxxxxxx reakci „xxxxxx systému“ na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poruchy xxxxxxxxxxxx jednotek.

Technická xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řiditelnost xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (prvky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx–xxxxx).

4.1.2.1

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poruchy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx realizace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkušebny

Protokoly x xxxxxxxxx vydávané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx zpětnou zjistitelnost, xxxx. xxxxx kontrolovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx uspořádání způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x dodatku 1 x xxxx příloze.


Dodatek 1 x xxxxxxx 3

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx protokol x.: …

1.

Xxxxxxxxxxxx

1.1

Xxxxxx vozidla: …

1.2

Xxx: …

1.3

Xxxxxx označení typu, xx-xx na xxxxxxx xxxxxxxx: …

1.4

Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx: …

1.5

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx: …

1.6

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výrobce: …

1.7

Xxxxxxxx xxxxxx dokumentace výrobce:

Referenční xxxxx dokumentace: …

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: …

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: …

2.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) / xxxxxxx (xxxxxxx)

2.1

Xxxxxx xxxxx: …

2.2

Popis xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxxxx: …

2.3

Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx propojení x „xxxxx xxxxxxx“: …

3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobce

3.1

Popis xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxx: …

3.2

Xxxxxxxxxx výrobce:

Výrobce (xxxxxxx)xxxxxxxxx (xxxxxxxxx), že xxxxxxxxx xxxxxxx x dosahování xxxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx za xxxxxxxx bezporuchového stavu xxxxxxxxxx provozu vozidla.

3.3

Základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x nástroje xxxxxxx xxx jeho xxxxxx: …

3.4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx integrovaných xx „xxxxxx systému“ pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: …

3.5

Xxxxxxxxxxxxx analýzy chování „xxxxxx xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: …

3.6

Xxxxx opatření xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx: …

3.7

Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxx“: …

3.8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky „daného xxxxxxx“ xxxxx xxxx 4.1.1 xxxxxxx 3 xxxxxxxx XXX x. 152: …

3.9

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 4.1.2 xxxxxxx 3 xxxxxxxx XXX č. 152: …

3.10

Xxxxx xxxxxxx: …

3.11

Tato xxxxxxx xxxx provedena x xxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ….. xxxxxxxx XXX x. 152 naposledy xxxxxxxxxxx xxxxx změn .....

Xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(1) xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx: … Datum: …

3.12

Xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(1)

Xxxxxx: … Xxxxx: …

3.13

Xxxxxxxx: …

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schvalovacího xxxxxx.

Xxxxxxx 2 k xxxxxxx 3

Xxxxxxx chybné xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx – xxxxxxx

1.1

Xxx stojící xxxxxxx xxxxxxxxx X1 AA xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, aby:

a)

byla xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 4,5 m;

c)

zadní xxxxx xxxx vozidel byly xxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.2

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vzdálenost xxxxxxx 60 m xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxx 5.2.1.4 xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx uprostřed mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx nesmí být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ovládacího prvku xxxxxx xxxxxxxxx jakémukoli xxxxxxxx vozidla z xxxxx.

1.3

Xxxxxx XXXX nesmí xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx – xxxxxx

2.1

Xxxxxx xxxxxx – xxxxxx xxxxxxx v bodě 6.3.2 xxxx xxx xxxxxxx:

x)

xxx, xxx xxx xx stejném xxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xx xxxxxxxxxxx 1 x xx xxxxxx zkoušeného xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

2.2

Xxxxx xxxxxxx zkoušené xxxxxxx musí urazit xxxxxxxxxx xxxxxxx 60 x xxxxxx rychlostí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tabulce x xxxx 5.2.2.4, xxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx objekt – chodce.

Během xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úprav xxxxxxxxxx prvku xxxxxx xxxxxxxxx jakémukoli vybočení xxxxxxx z xxxxx.

2.3

Xxxxxx XXXX nesmí xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx x nesmí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.