Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX RADY (EU) 2020/1496

xx dne 13. xxxxx 2020

o xxxxxxx, xxxxxx Unie, Xxxxxx xx xxxxx výměny xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx článku XXXXXX Xxxxxxxxx dohody x xxxxx a xxxxxxx (XXXX) 1994, xxxxx se týká xxxxx koncesí x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x listině XXXXX XX v xxxxxxxx xxxxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x fungování Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx čl. 207 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xx. 218 xxxx. 5 této xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx komise,

vzhledem x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 15. xxxxxx 2018 xxxxxxxx Rada Xxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxx xxxxxx XXVIII Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx (XXXX) 1994 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x listině XXXXX XX v xxxxxxxx vystoupení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z Unie.

(2)

Jednání x Norským xxxxxxxxxxx xxxx dokončena a Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dopisů mezi Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx královstvím xxxxx xxxxxx XXVIII Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x obchodu (XXXX) 1994, xxxxx se xxxx xxxxx koncesí x xxxxx celních xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XX XXXXX x xxxxxxxx vystoupení Xxxxxxxxx království x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „dohoda“), byla xxxxxxxxxx xx dnech 7. x 8. xxxxxxxx 2020.

(3)

Xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxx, jménem Xxxx, Dohody xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXVIII Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx a obchodu (XXXX) 1994, xxxxx xx xxxx změny xxxxxxx x všech xxxxxxx kvót xxxxxxxxx x listině XXXXX XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uzavření (1).

Xxxxxx 2

Předseda Rady xx xxxxxxxx jmenovat xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dohodu xxxxxx Unie.

Článek 3

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

V Xxxxxxxxxx dne 13. xxxxx 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. ROTH


(1)  Text dohody xxxx xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.