Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX KOMISE (XX) 2020/1501

xx xxx 14. října 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1139, pokud xxx x dočasnou xxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Komise (EU) x. 1321/2014 xx xxxxxx Xxxxxxx

(xxxxxxxx xxx xxxxxx X(2020)6891)

(Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx)

(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1139 xx xxx 4. července 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx Agentury Evropské xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx nařízení (ES) x. 2111/2005, (XX) x. 1008/2008, (XX) x. 996/2010, (XX) x. 376/2014 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2014/30/EU x 2014/53/EU a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 552/2004 a (XX) č. 216/2008 x xxxxxxxx Rady (XXX) x. 3922/91 (1), x xxxxxxx xx xx. 71 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 25. xxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxx úřad Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx (xxxx jen „XXX“) jménem Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx XXXX“ xxxx „XXXX“) x ostatním xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx XX udělil xxxxxxx x xxxxxxxxxx bodu 145.X.42 přílohy XX (xxxx 145) nařízení Xxxxxx (EU) x. 1321/2014&xxxx;(2). Xxxxx uvedeného xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 145 xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zastavěny pouze xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 XXXX xxxx rovnocenným způsobem, x xxxxxxxxx údaje xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxx udělena xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx x budoucími xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „XXX“) a společnosti Xxxxxxxxx Technik XX xxxxxxxx, aby v xxxxxxxx xxxxxxxxx nesplňovala xxxxxxxxxx xxxx 145.X.42 xxxxxxx XX (část 145) nařízení Xxxxxx (XX) č. 1321/2014 x některých xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx XX xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx.

(3)

XXX xxxxxxxxxx, xx x minulosti v xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx XX xx xxxxxxx instalovala, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vydáním XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajům změny. XXX odkazuje na xxxxxxx, xxx výrobce xxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx sídlo xxxxxxx, xxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x platební xxxxxxxxxxxx. XXX xxxxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx letadel xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxx objednávky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4)

Xxxxxxx xxxxxxx úřadem XXX neupřesňuje výrobky xxxx projekty, xxx xxxxx xxxx společnost Xxxxxxxxx Xxxxxxx AG xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bod 145.X.42 xxxxxxx XX (část 145) nařízení Komise (XX) č. 1321/2014 x u xxxxx xxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. LBA xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx XX xx malý počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx STC, xxx xxxxxx problémy xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Technik XX xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 145.A.42 xxxxxxx XX (xxxx 145) xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 1321/2014. Výjimka xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx tyto xxxxx xxxxxxxx, xxx xx v budoucnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx. Xxxxxxx platí od 13. února 2020 xx 31. prosince 2021, a xxxxxxxxxx xxx období xxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx.

(5)

X rámci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bodu 145.X.42 xxxxxxx XX (xxxx 145) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1321/2014 xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx Lufthansa Xxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dokončení xxxxxxxxxxx postupu schvalování XXX.

(6)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx agentura XXXX xxx 16. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se výjimky xxxxxxx XXX.

(7)

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx agentury XXXX xxxxxxxx.

(8)

Xxxxx xx. 71 xxxx. 1 nařízení (XX) 2018/1139 může xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kterékoli fyzické xxxx právnické xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx uvedené xxxxxxxx, „x případě xxxxxxxxxx x nepředvídaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx“, x xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxx.

(9)

Xxxxx xxx o „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby“, Xxxxxx xx domnívá, xx tato xxxxxxx xxxx odůvodněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx XX, xxx naléhavými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx AG, jak xxxxxxxx xx. 71 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/1139. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letadlových xxxxx. X když xxxxxxx x uvedených xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxx dodavatele, xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxx problémy v xxxxxxxx udělení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx nepředložilo xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že někteří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx XX, xx x xxxxx xxxxxxxx projektů nebudou xxxxxxx poskytnout k xxxxxxxxxx celkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx toho xx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(10)

Xxxxxx se xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx požadovaná xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx v xx. 71 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1139. Xxxxxxx xx sice udělena xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx vydat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx možných xxxxx, xxxxx xxxx xxx instalovány xxxx xxxxxxx takového xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) STC. Xxxxxx xxxx podotýká, xx LBA xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx omezená na xxxx nezbytně xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 31. prosince 2021, LBA však xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xx toto datum xxxxxxxx platnosti xxxxxx xx okolnosti xxxx xxxxxxx, xxxxx kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11)

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou XXX xxxxxx, podmínky xxxxxxxxx x xx. 71 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/1139,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Výjimka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 145.A.42 přílohy XX (xxxx 145) xxxxxxxx (EU) x. 1321/2014 udělená Xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx letectví x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dne 25. xxxxx 2020, xxxxx xxxxxxxxxxx Lufthansa Xxxxxxx XX umožňuje, aby x xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxx 145.X.42 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx XX instalovat a xxxxx xxxx vyrobeny xxxx prototypový letadlový xxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 71 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/1139.

Článek 2

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 14. xxxxx 2020.

Xx Xxxxxx

Xxxxx XĂXXXX

xxxxxx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 212, 22.8.2018, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 x xxxxxxxxx letové xxxxxxxxxxxx letadel x xxxxxxxxx výrobků, letadlových xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 362, 17.12.2014, x. 1).