Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX RADY (XX) 2020/1355

ze dne 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Rumunsku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

s xxxxxxx xx nařízení Xxxx (XX) 2020/672 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx evropského xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx rozšíření onemocnění XXXXX-19&xxxx;(1), x zejména xx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Dne 7. xxxxx 2020 Xxxxxxxx požádalo Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxx xxx xxxxxx dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx důsledky tohoto xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Rumunsko xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx výskyt xxxxxxxxxx x jeho socioekonomické x zdravotní důsledky, xxxxx xxx dramatický xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xxxx Xxxxxxxx xx xxxxx roku 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx ve xxxx 9,2 %, xxxx. 46,2 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx xx XXX Rumunska x xxxx 2020 xxxxx x 6,0 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovní xxxx. Xx v Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx nárůstu xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx s režimy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podobnými xxxxxxxxxx, xxx xxxxx 4. xx 11. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 30/2020“ (2), xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, přiznává xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů, kteří xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svou činnost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dávka xxxxxxx xx 75 % xxxxxxxx mzdy xxxxxx zaměstnanců (ale xxxxxxx 75 % xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx).

(5)

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 92/2020“&xxxx;(3), xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx 7. srpna 2020, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx nouzového xxxxx xxxx xxxxx pohotovosti xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 15 dnů, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020. Xxxxx xxxx 41,5 % xxxxx základní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 41,5 % xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx).

(6)

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 132/2020“&xxxx;(4) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx, x xxxxx xxxxx xx zaměstnavatel x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobeného xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x 50 %. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxx xxxx xxxxxx mzdou xx běžnou xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7)

X případě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x svobodných xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxx opatření. Xxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 zcela xxxxxxxx xxxxxxxx, stát xxxxxxxxx xxxxx ve výši 75 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxx;(5). X xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx do xxxx 41,5 % xxxxxx xxxxxxxx hrubé xxxx.

(8)

X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx obchodních činností x xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx xx xxxx 35 % splatné xxxxxx za pracovní xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

(9)

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 11/2020“&xxxx;(6), jak je xxxxxxx x žádosti Xxxxxxxx ze xxx 7. srpna 2020, xxxxxxxxx bonus xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx struktur Národního xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a okresních xxxxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zdraví Xxxxxxxxx, xxxxx mají xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx situaci v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 75 % základního platu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a 100 % základního platu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x víkendech, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Toto xxxxxxxx xxx považovat za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672.

(10)

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxx xxxxx za xxxx x děti. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx alternativních xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxx xxx xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx (EU) 2020/672, xxxxx xxxxxxxxx podporu xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxx uzavření škol, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11)

„Xxxxx x. 56/2020“ (7), xxx xx xxxxxx v xxxxxxx Rumunska xx xxx 7. srpna 2020, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebezpečné xxxxxxxx xx xx xxxx 30 % xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

(12)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanoví článek 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx příslušné xxxxxx, xx skutečné x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 4 370 779 006 XXX x xxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx dávkami x xxxxxxxxxxxxxxx xxx zaměstnance x jiné kategorie, xxx xxxx zaměstnanci, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance x xxxx kategorie, než xxxx xxxxxxxxxxx, nadcházejícím xxxxxxx xxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx péči x děti pro xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx náhlý x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx opatření, jež xx xxxxxx významného xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 271 534 419 XXX xx xxxxxxx částky xxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků Xxxx.

(13)

Xxxxxx Rumunsko konzultovala x xxxxxxx náhlý x prudký xxxxxx xxxxxxxxxx x plánovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx xx uvádí xxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, x xxxxxxx s článkem 6 nařízení Xxxxxx (XX) 2020/672.

(14)

Xxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxx xxxxxx Rumunsku xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx narušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a dílčích xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(15)

Xxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx oznamovat Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 108 Smlouvy.

(16)

Rumunsko by xxxx Xxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx provedlo.

(17)

Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx byly vzaty x xxxxx stávající x očekávané xxxxxxx Xxxxxxxx, jakož i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxx podaly xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxx uplatněny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, solidarity, xxxxxxxxxxxxxxx x transparentnosti,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672.

Článek 2

1.   Unie poskytne Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výši 4&xxxx;099&xxxx;244&xxxx;587 XXX. Xxxxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 let.

2.   Období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx prvním xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie v xxxxxxx osmi tranších. Xxxxxx může xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dílčích xxxxxx x xxxxx xxxxx tranše xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. X takových xxxxxxxxx se splatnost xxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxx xx vyplacení xxxxx tranší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx tranše bude xxxxxxxx x závislosti xx vstupu dohody x xxxxxx podle xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 v xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxx (EU) 2020/672 xx každou xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx, náklady x xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx a uvolnění xxxxxx splátek, jakož x o xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tato opatření:

a)

technické xxxxx x nezaměstnanosti xxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx omezují xxxx xxxxxxx přerušují xxxx xxxxxxx, xxx uvádí xxxxxx XI „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 30/2020“;

x)

xxxxx uplatňované xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx uvádí xxxxxx X „mimořádného xxxxxxxx xxxxx 92/2020“;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby, jak xxxxx xxxxxx 1 „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 132/2020“;

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxx x) xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx zaměstnanci, včetně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x svobodných xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx XV „mimořádného xxxxxxxx xxxxx x. 30/2020“;

x)

xxxxx stanovené „xxxxxxx x. 6/2020 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2020“ xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 3 „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 132/2020“;

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků, xxx xxxxx článek 4 „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 132/2020“;

x)

xxxxx xx dodatečnou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx institutu xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zdraví Bukurešti, xxx uvádí xx. 8 xxxx. 6 „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 11/2020“;

h)

bonus xx xxxx x děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx veřejného xxxxxx x dalších kategorií xxxxxxxxxxx ministerskými xxxxxxxxxx, xxx uvádí xx. X xxxx. 6 „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 30/2020“;

x)

xxxxx za xxxxxxx nebezpečné xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 7 „xxxxxx x. 56/2020“.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx informuje Xxxxxx do 30. xxxxxx 2021 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, x xx až xx xxxx, xxx xxxxx xxxx plánované xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx rozhodnutí xx určeno Xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nabývá účinku xxxx xxxxxxxx příjemci.

Xxxxxx 6

Xxxx rozhodnutí xxxx zveřejněno x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

X Xxxxxxx xxx 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Rumunska x. 231 ze xxx 21. xxxxxx 2020.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx 459 ze xxx 29. května 2020.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx č. 720 xx xxx 10. xxxxx 2020.

(5)  Jak xxxxxxx „xxxxx x. 6/2020 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxx 2020“.

(6)  Zveřejněno v Xxxxxxx věstníku x. 102 xx xxx 11. února 2020.

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx x. 402 xx xxx 15. xxxxxx 2020.