Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX RADY (XX) 2020/1355

xx xxx 25. září 2020,

kterým xx Xxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx (EU) 2020/672 xx xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxxxx v mimořádné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 xx dne 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podporu xx xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19&xxxx;(1), x zejména xx xx. 6 xxxx. 1 uvedeného xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Dne 7. xxxxx 2020 Xxxxxxxx požádalo Xxxx x xxxxxxxx pomoc, xxxxx by xxxxxxxx xxxx vnitrostátní úsilí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx onemocnění COVID-19 x reagovala na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné.

(2)

Předpokládá xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxx, xxxxx xxx dramatický xxxxx na veřejné xxxxxxx. Podle xxxxxxxx Xxxxxx x jara 2020 mělo Rumunsko xx xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx 9,2 %, xxxx. 46,2 % xxxxxxx xxxxxxxx produktu (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise z xxxx 2020 se xxxxxxxxxxx, xx xx XXX Xxxxxxxx x xxxx 2020 sníží x 6,0 %.

(3)

Rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 v Xxxxxxxx imobilizovalo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx x Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx nárůstu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx opatřeními, xxx uvádí 4. xx 11. bod xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 30/2020“ (2), xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx onemocnění COVID-19. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 75 % základní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (ale xxxxxxx 75 % xxxxxxxx hrubé xxxx x xxxxxxxxxxxx).

(5)

„Xxxxxxxxx nařízení xxxxx 92/2020“&xxxx;(3), jak xx xxxxxxx v xxxxxxx Rumunska xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx dávku xxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx stavu pohotovosti xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 15 dnů, xx předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx do 31. prosince 2020. Xxxxx xxxx 41,5 % xxxxx xxxxxxxx xxxx těchto zaměstnanců (xxxxxxx 41,5 % xxxxxxxx hrubé xxxx x xxxxxxxxxxxx).

(6)

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 132/2020“ (4) xxxxxxx xxxxx zkrácené xxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxx xx zaměstnavatel x případě xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pohotovosti možnost xxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx až o 50 %. Během xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx výši 75 % xxxxxxx xxxx xxxxxx mzdou xx xxxxxx pracovní xxxx x jejich xxxxxxxxx mzdou.

(7)

V xxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zavedena xxx xxxxxxxx. Xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxx přestali xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 75 % xxxxxx xxxxxxxx hrubé xxxx&xxxx;(5). X xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx 41,5 % xxxxxx xxxxxxxx hrubé xxxx.

(8)

X případě pomocných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx ve výši 35 % xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx tří xxxxxx.

(9)

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 11/2020“&xxxx;(6), xxx xx xxxxxxx x žádosti Xxxxxxxx ze xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxxxx bonus xx xxxxxxxxxx xxxxx pracovníkům xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a okresních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx Xxxxxxxxx, které xxxx xx cíl xxxxxxxxxxx x provádět xxxxxxxx xxxxxxxx x omezení xxxxxxxx, xxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví. Xxxxxxxx xxxxxxxxx dávku xx xxxx 75 % základního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pracovní xxxx x 100 % xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x víkendech, xxxxxxxx xxxxxxxx a jiných xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx. Toto xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx související se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672.

(10)

X případě xxxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dny xxx xxxxxx xxx xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zkrácené xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnancům, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx v xxxx xxxxxxxx škol, x xxxxx pomáhá xxxxxxx pokračovat x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11)

„Xxxxx x. 56/2020“&xxxx;(7), jak xx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebezpečné xxxxxxxx xx xx xxxx 30 % xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx podílejí na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

(12)

Xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxx žádost x finanční xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx 3 xxxxxxxx (EU) 2020/672. Xxxxxxxx předložilo Xxxxxx xxxxxxxxx důkazy, xx skutečné x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xx 1. února 2020 xxxxxxxx x 4 370 779 006 EUR x xxxxxx zvýšení částek xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx, xxx jsou zaměstnanci, xxxxxxx xxx znovu xxxxxxxxxx zaměstnance x xxxx xxxxxxxxx, než xxxx xxxxxxxxxxx, nadcházejícím xxxxxxx krátkodobé xxxxx, xxxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx péči x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahuje na xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 271 534 419 XXX ze xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(13)

Xxxxxx Xxxxxxxx konzultovala x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx opatřeními, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxx xx xxxxx žádost xx dne 7. xxxxx 2020, x xxxxxxx s xxxxxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/672.

(14)

Měla xx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc s xxxxx xxxxxx Rumunsku xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ekonomiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19. Komise xx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a dílčích xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(15)

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx na základě xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx rozsah, v xxxx Xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.

(17)

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxx x úvahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx potřeby Xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, které xxx podaly xxxx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxx zacházení, solidarity, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Rumunsko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672.

Článek 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx poskytne Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 4&xxxx;099&xxxx;244&xxxx;587 XXX. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx prvním xxxx po xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx x xxxxxxx osmi tranších. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x jedné xxxx xxxx dílčích xxxxxxxx. Splatnost xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx delší xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx po vyplacení xxxxx xxxxxx dodržena xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx tranše xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x výdaje Unie xxxxxxxxxxx x jakéhokoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx splátek, xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Rumunsko může xxxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxx x nezaměstnanosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přerušují xxxx xxxxxxx, jak xxxxx xxxxxx XX „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 30/2020“;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozastavena, xxx xxxxx xxxxxx X „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 92/2020“;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jak xxxxx článek 1 „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 132/2020“;

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxx x) xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak uvádí xxxxxx XX „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 30/2020“;

x)

xxxxx stanovené „xxxxxxx x. 6/2020 o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2020“ xxx xxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxx článek 3 „xxxxxxxxxxx nařízení xxxxx x. 132/2020“;

x)

xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx uvádí článek 4 „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 132/2020“;

x)

xxxxx xx dodatečnou xxxxx xxx pracovníky xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxx čl. 8 xxxx. 6 „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 11/2020“;

x)

xxxxx za xxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obrany, vězení, xxxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx uvádí xx. X xxxx. 6 „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 30/2020“;

i)

bonus xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx personálu, xxx xxxxx xxxxxx 7 „xxxxxx x. 56/2020“.

Článek 4

Xxxxxxxx informuje Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xx xxxx, xxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje x xxxx výši xxxxxxxxx.

Článek 5

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nabývá účinku xxxx xxxxxxxx příjemci.

Xxxxxx 6

Xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

V Bruselu dne 25. září 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 231 ze xxx 21. xxxxxx 2020.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx 459 xx xxx 29. xxxxxx 2020.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx č. 720 xx xxx 10. xxxxx 2020.

(5)  Jak xxxxxxx „xxxxx x. 6/2020 x státním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx 2020“.

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku x. 102 xx dne 11. února 2020.

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx x. 402 ze xxx 15. xxxxxx 2020.