Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1355

xx xxx 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dočasnou podporu xx zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Dne 7. xxxxx 2020 Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx pomoc, xxxxx by doplnila xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 a mimořádná xxxxxxxx, která Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx onemocnění x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xxxx Xxxxxxxx xx xxxxx roku 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxx ve xxxx 9,2 %, xxxx. 46,2 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx předběžné xxxxxxxx Komise z xxxx 2020 se xxxxxxxxxxx, xx xx XXX Xxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxx x 6,0 %.

(3)

Rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19 x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značnou xxxx xxxxxxxx síly. Xx x Rumunsku xxxxx x náhlému x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, který xxxxxxxx x režimy xxxxxxxx xxxxxxxx doby x podobnými opatřeními, xxx xxxxx 4. xx 11. bod xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 30/2020“&xxxx;(2), xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Rumunska xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnost x důsledku dopadů xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 75 % xxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanců (ale xxxxxxx 75 % xxxxxxxx hrubé xxxx x xxxxxxxxxxxx).

(5)

„Xxxxxxxxx nařízení xxxxx 92/2020“&xxxx;(3), xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx dávku xxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nouzového stavu xxxx xxxxx pohotovosti xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 15 xxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2020. Xxxxx xxxx 41,5 % hrubé základní xxxx těchto xxxxxxxxxxx (xxxxxxx 41,5 % xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx).

(6)

„Xxxxxxxxx nařízení xxxxx 132/2020“&xxxx;(4) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xx zaměstnavatel x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobeného xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx pohotovosti xxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx xx o 50 %. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7)

X xxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx x svobodných xxxxxxxx xxxx zavedena xxx xxxxxxxx. Xxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 zcela přestali xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 75 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mzdy (5). X osob, xxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxx, poskytuje xxxx xxxxx xx do xxxx 41,5 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

X případě pomocných xxxxxxxxxx, xxxxx přestanou xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx 35 % splatné xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx měsíců.

(9)

„Mimořádné xxxxxxxx vlády č. 11/2020“&xxxx;(6), jak xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx ze xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxxxx bonus xx xxxxxxxxxx práci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x okresních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx mají xx xxx xxxxxxxxxxx x provádět xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x xxxxxxxx infekce XXXXX-19 xxxxxxxxx celosvětovou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výši 75 % základního platu xx xxxxxxxxxxx hodiny xx xxxxxx pracovní xxxx x 100 % xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, státních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx opatření xxx považovat xx xxxxxxxx související xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672.

(10)

V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx, věznic, jednotek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízeními xxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxx x děti. Xxxxx xx podmíněna xxx, xx druhý xxxxx xxxxxxxxx alternativních xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dny pro xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx režimům xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnancům, která xxxxxx s hrazením xxxxxxx xx xxxx x děti x xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x předchází xxxxxxxx pracovního xxxxxx.

(11)

„Xxxxx x. 56/2020“&xxxx;(7), jak xx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx 30 % xxxxxx platu pro xxxxxxxxxxxx pracovníky, kteří xx podílejí na xxxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

(12)

Xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxx žádost x finanční xxxxx, xxxxx xxxxxxx článek 3 xxxxxxxx (EU) 2020/672. Rumunsko předložilo Xxxxxx příslušné důkazy, xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx o 4 370 779 006 XXX x xxxxxx xxxxxxx částek xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx jsou zaměstnanci, xxxxxxx xxx znovu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx kategorie, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx na podporu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxxxxxxxx náhlý x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 271 534 419 XXX ze xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(13)

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx náhlý x prudký xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pracovní doby x podobnými xxxxxxxxxx, xxxxx x využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx xx uvádí žádost xx xxx 7. xxxxx 2020, v xxxxxxx x článkem 6 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/672.

(14)

Xxxx by xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxx xxxxxxxx ekonomiky xxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19. Komise by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x uvolňování xxxxxx x dílčích xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x vnitrostátními xxxxxx

(15)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx předjímat xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxxxx členské státy xxxxxxxxxx oznamovat Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx podle článku 108 Xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.

(17)

Xxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí finanční xxxxxx xxxx vzaty x úvahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx nařízení (XX) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx další xxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxx zacházení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Článek 1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.   Unie xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 4 099 244 587 XXX. Půjčka má xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činí 18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxx tranších. Xxxxxx může xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx dílčích xxxxxxxx. Splatnost xxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx v xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxx po vyplacení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx x odstavci 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxx x půjčce xxxxx xx. 8 xxxx. 2 nařízení (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx o xxxx a xxxxxxxx xxxxxx splátek, xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření:

a)

technické xxxxx x nezaměstnanosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přerušují svou xxxxxxx, jak xxxxx xxxxxx XX „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 30/2020“;

x)

xxxxx uplatňované xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx článek X „mimořádného nařízení xxxxx 92/2020“;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jak xxxxx xxxxxx 1 „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 132/2020“;

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a) xxx xxxx kategorie, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx uvádí xxxxxx XX „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 30/2020“;

x)

xxxxx xxxxxxxxx „zákonem x. 6/2020 o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx 2020“ pro jiné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx povolání, xxx xxxxx článek 3 „xxxxxxxxxxx nařízení vlády x. 132/2020“;

f)

příspěvek na xxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků, xxx xxxxx článek 4 „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 132/2020“;

g)

bonus xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Národního xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x okresních ředitelství xxx xxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx uvádí xx. 8 odst. 6 „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 11/2020“;

x)

xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízeními, xxx xxxxx čl. X odst. 6 „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 30/2020“;

i)

bonus za xxxxxxx nebezpečné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx článek 7 „xxxxxx č. 56/2020“.

Xxxxxx 4

Rumunsko xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxx, kdy xxxxx xxxx plánované xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Toto rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx příjemci.

Xxxxxx 6

Xxxx rozhodnutí xxxx zveřejněno x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

X Xxxxxxx xxx 25. září 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx x. 231 ze xxx 21. března 2020.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx 459 ze xxx 29. xxxxxx 2020.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx č. 720 xx xxx 10. xxxxx 2020.

(5)  Jak stanoví „xxxxx č. 6/2020 x státním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2020“.

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku x. 102 xx xxx 11. února 2020.

(7)  Zveřejněno x Xxxxxxx věstníku x. 402 xx xxx 15. května 2020.