Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1352

xx xxx 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx na Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx,

x ohledem na xxxxxxxx Rady (XX) 2020/672 xx dne 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zmírnění xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), a xxxxxxx na xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s ohledem xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. srpna 2020 Malta xxxxxxxx Xxxx o finanční xxxxx, která by xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxx opatření, xxxxx Xxxxx provedla s xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, budou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx Xxxxxx z xxxx 2020 xxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných financí x xxxxxxx xxxx xx výši 6,7 %, xxxx. 50,7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (HDP). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x léta 2020 xx xxxxxxxxxxx, že xx HDP Xxxxx x xxxx 2020 xxxxx x 6,0 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xx Xxxxx xxxxx k xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx veřejných výdajů, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rodičovských xxxxxxxxx x opatřeními x xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx 4. xx 7. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx (Xxx. 463 xx xxx Xxxx xx Xxxxx)/X-Xxx dwar xx-Xxxxxxxxxxxxx xħxxx-Xxxxxxxxżx xx‘ Xxxxx (Xxx. 463 xxx-Xxġxxxxx xx‘ Xxxxx)“ x „Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xx. 389 of 13 Xxxxx 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Nru 389 xxx-13 xx‘ Xxxxx 2020“, jak xx xxxxxxx x žádosti Xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pandemií. Xxxxxxxxxxx xx xxxx úvazek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zasažených xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 800 EUR xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx odvětvích xxxxxxxxx x příloze B xxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx 160 XXX xxxxxxx. X xxxxxxxx 2020 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2020 x xxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx. Odvětví, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X nebo xxxxxxx X, budou xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 600 EUR.

(5)

„Government Xxxxxx Xx. 331 xx 25 Xxxxx 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Nru 331 xxx-25 ta‘ Xxxxx 2020“, jak je xxxxxxx x žádosti Xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracujícím x xxxxxxxxx xxxxxxx pobývat xxxx x xxxxxx xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx tento xxxxxxxxx xxxx 166,15 XXX xxxxx.

(6)

Xx xxxxxxx „Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xx. 330 xx 25 March 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Xxx 330 xxx-25 xx‘ Xxxxx 2020“, xxx xx uvedeno x xxxxxxx Xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx rodič nemůže xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přímou xxxxxx xx xxxx 166,15 XXX.

(7)

„Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xx. 353 of 30 Xxxxx 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Xxx 353 xxx-30 xx‘ Xxxxx 2020“, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xx dne 7. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19, od 27. xxxxxx 2020, pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxx xx účelem xxxxx, xxxxxxx jim xxxx nařízeno zůstat xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nehradí. Xxxxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši 166,15 XXX.

(8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxx důkazy, xx xxxxxxxx x plánované xxxxxxx výdaje xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 243 632 000 XXX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx souvisejících x příplatkem XXXXX, xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx nová xxxxxxxx xx xxxxxx významné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx.

(9)

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x prudký xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x režimy xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x využití příslušných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx šíření onemocnění XXXXX-19, xxx je xxxxx xxxxxx ze xxx 7. srpna 2020, v xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxxxx Komise (XX) 2020/672.

(10)

Xxxx by xxx xxxxx poskytnuta xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxx xxxxxxxx ekonomiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19. Xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti, velikosti x uvolňování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx orgány.

(11)

Toto xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx o narušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxx proběhnout, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxx Komisi záměry xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(12)

Xxxxx xx měla Xxxxxx xxxxxxxxxx informovat x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx Xxxxx xxxx výdaje xxxxxxxx.

(13)

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx i žádosti x finanční xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx další členské xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rovného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxx půjčku x xxxxxxxxx výši 243&xxxx;632&xxxx;000 XXX. Půjčka xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 let.

2.   Období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činí 18 xxxxxx xxxxxxxx prvním xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

3.   Komise xxxxxxxx Xxxxx finanční xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x jedné xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dílčích tranší xxxxxxx xxx, aby xxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x půjčce xxxxx xx. 8 xxxx. 2 nařízení (EU) 2020/672 x platnost.

5.   Malta xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx článku 4 nařízení (EU) 2020/672 za xxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxx, náklady x výdaje Unie xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Xxxxx může xxxxxxxxxx tato opatření:

a)

příplatky XXXXX, jak xxxxx „Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx (Xxx. 463 of xxx Xxxx xx Xxxxx)/X-Xxx xxxx xx-Xxxxxxxxxxxxx xħxxx-Xxxxxxxxżx ta‘ Xxxxx (Xxx. 463 tal-Liġijiet xx‘ Xxxxx)“ a „Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xx. 389 xx 13 Xxxxx 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Xxx 389 xxx-13 xx‘ April 2020“;

x)

xxxxxxxxx XXXXX x pracovní xxxxxxxxxxxx, xxx uvádí „Xxxxxxxxxx Notice No. 331 xx 25 Xxxxx 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Xxx 331 xxx-25 xx‘ Xxxxx 2020“;

c)

rodičovský xxxxxxxxx XXXXX, jak xxxxx“Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xx. 330 xx 25 Xxxxx 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Xxx 330 tal-25 xx‘ Marzu 2020“;

d)

náhrady x xxxxxxx zdravotní xxxx XXXXX, xxx xxxxx „Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xx. 353 xx 30 March 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Xxx 353 xxx-30 ta‘ Xxxxx 2020“.

Článek 4

Malta xxxxxxxxx Xxxxxx do 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx každých xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, x xx až xx xxxx, xxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxx xxx 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.