Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX RADY (XX) 2020/1351

xx xxx 25. září 2020,

xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dočasná xxxxxxx xxxxx nařízení (XX) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx evropského xxxxxxxx xxx dočasnou xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx xxxxxxx (SURE) x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 (1), x xxxxxxx xx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. srpna 2020 Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x finanční xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x reagovala xx socioekonomické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx opatření, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, budou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx Komise x xxxx 2020 xxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx dluh xx výši 7,3 %, xxxx. 43,1 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Podle xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, že xx HDP Xxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxx x 7 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x Lotyšsku imobilizovalo xxxxxxx část xxxxxxxx xxxx. To vedlo x xxxxxxx x xxxxxxxx nárůstu veřejných xxxxxx v Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx nevykonávají xxxxxxxx xxxxxxx, a x xxx xxxxxxxxxxxxx výdaji - xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx pro pracovníky, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zdravotníky x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x výdaji xxxxxxxxxxxxx xx zdravím v xxxxxx výdajů na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx uvádí 4. xx 7. bod xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxxxxx xxxxx x. 179 (xxxxxxx dne 31. března 2020), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx dobu, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19“ x „xxxxxxxx vlády x. 165 (přijato xxx 26. března 2020), xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx COVID-19, xxxxx mají xxxxx xx příspěvek za xxxx xxxxxx překážek x xxxxx a xx rozdělení xxxxxx xx pozdní xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx“, xxx je xxxxx xxxxxx Lotyšska xx xxx 7. xxxxx 2020, zavedla program xxxxxx pro pracovníky xx xxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx program vyplácí xxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxx x soukromém xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx 50 xx 75 % xxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti na xxxxxxxxx podniku, přičemž xx stanovena xxxxx xxxxxxx xx xxxx 700 XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx náhrad xxx xxxxxxxxxx xx dobu, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je přidružen xxxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvků xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx děti xxx xxxxxxxxxx. Na základě „xxxxxxxx xxxxx x. 236, xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxx, xxx nevykonávají xxxxxxxx činnost“, jak xx xxxxx žádost Xxxxxxxx xx xxx 7. srpna 2020, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dávku xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx volno, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podporu x xxxxx programu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dobu, kdy xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xxxx jim xx x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxx 180 XXX. Dávka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx dávku xx xxxx nejméně 180 XXX měsíčně.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Opatření lze xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672, xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, která pomůže x hrazením xxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x práci x předchází xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5)

„Informační xxxxxx x opatřeních x xxxxxxxxx xxxxx XXXXX-19 x x hospodářskému xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dotací pro xxxxxxx cestovního xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pracovníky xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx konkrétně xx xxxxxxx cestovního ruchu x vývozní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je, xxx xxxxxxxx prokázal, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nákladů.

(6)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zavedly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podpory xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx „xxxxxx x opatřeních x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19“, xxxx. „xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx COVID-19“ a „xxxxxxxx xxxxx x. 303 x přidělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxx ‚Xxxxx pro nepředvídané xxxxxxxx‘“, xxx je xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx dne 7. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odvětvím zdravotnictví x xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx po dobu xxxxxxxx volna. Oba xxxxxxxx jsou podmíněny xxx, xx granty xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx xxxx Lotyšsko xxxxxxx dvě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdravím. Xx xxxxxxx „xxxxxxxx xxxxx x. 79, 118 x 220 x přidělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu ‚Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx‘“, xxx je xxxxx xxxxxx Lotyšska xx xxx 7. xxxxx 2020, orgány xxxxxxx xxxxxx zvýšily se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxxxx potřeby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx toho xx xxxxxxx „xxxxxxxx xxxxx x. 380 ze xxx 9. 6. 2020, xxxxxxxx ke xxxxxxx pro zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx“, xxx je uvádí xxxxxx Lotyšska xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyplatily xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v nemoci xxxxxx, xxxxx nemohly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v izolaci xxxx karanténě. Obvykle xx část nemocenské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zatímco x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx všechny náklady xxxx.

(8)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx žádost x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx článek 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje od 1. února 2020 xxxxxxxx x 212 808 280 XXX x xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x programem xxxxxx xxx pracovníky, xxxxx xxxxxxx nevykonávají xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zdravotníky a xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx opatření se xxxxxx významné části xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx pokrýt 20 108 280 XXX xx xxxxxxx xxxxxx výdajů vlastním xxxxxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ověřila xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a plánovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících xx zdravím x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, jak xx xxxxx xxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, v xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/672.

(10)

Měla by xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx socioekonomické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozšířením onemocnění XXXXX-19. Xxxxxx xx xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x uvolňování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x vnitrostnáními xxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx oznamovat Xxxxxx xxxxxx poskytnout státní xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(12)

Lotyšsko xx xxxx Xxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx o provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx rozsah, x xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(13)

Při rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, které xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx další xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, solidarity, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.   Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx výši 192 700 000 XXX. Půjčka má xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx poskytnutou tímto xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

3.   Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx tranše xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X takových xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx dílčích tranší xxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodržena xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.   Xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vstupu xxxxxx x půjčce podle xx. 8 xxxx. 2 nařízení (XX) 2020/672 x platnost.

5.   Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 za každou xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxx, náklady x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.   Xxxxxx xxxxxxxx o xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx opatření:

x)

program xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx č. 179 (xxxxxxx xxx 31. xxxxxx 2020), xxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19“, a „xxxxxxxx xxxxx č. 165 (xxxxxxx dne 26. xxxxxx 2020), xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krizí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19, kteří xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx x xx xxxxxxxxx platby xx xxxxxx úhradu xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx let“;

x)

příspěvek za xxxx xxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx č. 236, xxxxxxxx x příspěvku xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, za xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx“;

x)

xxxxxxxx na xxxx xxx pracovníky, xxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx x. 178 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x programu státního xxxxxxxx ‚Fondy xxx xxxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxx‘“;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx dotací pro xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x vývozu, jak xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XXXXX-19 x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“;

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, jak xxxxx „zákon o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx a xxxxx dopadům v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19“, „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx šíření xxxxxx XXXXX-19“ x „xxxxxxxx xxxxx x. 303 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ‚Xxxxx xxx nepředvídané xxxxxxxx‘“;

x)

xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx č. 79, 118 x 220 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxx ‚Xxxxx xxx mimořádné xxxxxxx‘“;

x)

xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19, jak uvádí „9. 6. 2020 xxxxxxxx xxxxx x. 380 xx dne 9. 6. 2020, xxxxxxxx ke zdrojům xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prioritních xxxxxxxxx x xxxxxx“.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 a xxxxxxxx každých šest xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx výši provedeny.

Xxxxxx 5

Xxxx rozhodnutí xx určeno Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Bruselu xxx 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)  Úř. věst. L 159, 20.5.2020, s. 1.