Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ RADY (XX) 2020/1351

ze xxx 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Lotyšské xxxxxxxxx xxxxxxxxx dočasná podpora xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro dočasnou xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situaci (XXXX) x důsledku rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. srpna 2020 Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx při řešení xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx provedlo x xxxxx xxxxxx výskyt xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxx, budou mít xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx finance. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx z xxxx 2020 mělo Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejný dluh xx xxxx 7,3 %, xxxx. 43,1 % hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x léta 2020 xx xxxxxxxxxxx, že xx XXX Xxxxxxxx x roce 2020 xxxxx x 7 %.

(3)

Xxxxxxxxx onemocnění COVID-19 x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. To xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx nárůstu veřejných xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx souvisel x xxxxxxxxx náhrad xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - příspěvek za xxxx přerušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, x programem xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx průmyslu, x xxxxxxxx mzdové xxxxxxx xxx zdravotníky x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx xxxxx 4. xx 7. bod xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxxxxx xxxxx č. 179 (xxxxxxx xxx 31. xxxxxx 2020), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19“ x „xxxxxxxx xxxxx x. 165 (xxxxxxx xxx 26. xxxxxx 2020), xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx postižených krizí xxxxxxxxx onemocněním XXXXX-19, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx let“, xxx xx uvádí xxxxxx Lotyšska xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx program xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx dobu, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společností x soukromém xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx 50 xx 75 % xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx podniku, xxxxxxx xx stanovena horní xxxxxxx ve výši 700 XXX xx xxxxxxxxxxx měsíčně. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dobu, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx přidružen xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxx „xxxxxxxx vlády x. 236, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zaměstnance x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, kteří xxxx postižení šířením xxxxxxxxxx XXXXX-19, za xxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, xxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx ze xxx 7. srpna 2020, xxxxxxxxx program xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činným, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxxxx x daným xxxxxxxxxxxx xxx nesplňují xxxxxxxx xxx podporu x xxxxx programu xxxxxx xxx pracovníky xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jim xx x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 180 XXX. Dávka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zaměstnanci nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obdrželi xxxxx xx xxxx xxxxxxx 180 EUR měsíčně.

Program xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dodatečnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx vyživované xxxx. Xxxxxxxx lze xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxxxxxxxx podporu xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pomůže x xxxxxxxx xxxxxxx xx péči o xxxx v době xxxxxxxx škol, a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5)

„Xxxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx XXXXX-19 x x hospodářskému xxxxxxx“ stanovila program xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx cestovního xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx pokračováním xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxxxxxx konkrétně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odvětví. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx prokázal, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxx správy zavedly xxx programy xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hrozbě xxx xxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19“, xxxx. „zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx šíření xxxxxx COVID-19“ x „xxxxxxxx xxxxx x. 303 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu ‚Xxxxx xxx nepředvídané xxxxxxxx‘“, jak je xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx dne 7. xxxxx 2020, platby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kultury xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx granty xxxxx použity xx xxxxx xxxxxxxx nákladů.

(7)

A xxxxxxx xxxx Lotyšsko xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx. Xx xxxxxxx „xxxxxxxx xxxxx x. 79, 118 x 220 x přidělení finančních xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ‚Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx‘“, xxx xx xxxxx xxxxxx Lotyšska xx xxx 7. xxxxx 2020, orgány veřejné xxxxxx zvýšily xx xxxxxxx související výdaje xx osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx ve zdravotnictví. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx „nařízení xxxxx x. 380 ze xxx 9. 6. 2020, xxxxxxxx ke xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bezpečnosti nezbytné xxx xxxxxxxxx zapsané x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a potřeb“, xxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx správa xxxxxxxxx xxxxxxx x nemoci xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx musel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxx důkazy, xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 212 808 280 XXX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přímo související x programem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zdravotníky x xxxxxxx kultury. To xxxxxxxxxxx náhlý a xxxxxx nárůst, xxxxx xxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx x pracovní xxxx v Lotyšsku. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 20 108 280 XXX xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx náhlý x xxxxxx nárůst xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxx xx xxxxx xxxxxx xx dne 7. xxxxx 2020, v xxxxxxx s xxxxxxx 6 nařízení Komise (XX) 2020/672.

(10)

Xxxx xx xxx tudíž poskytnuta xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Lotyšsku xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxx xxxxxxxx ekonomiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Komise xx xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx předjímat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx by xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(13)

Xxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx stávající x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, které xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, solidarity, xxxxxxxxxxxxxxx a transparentnosti,

PŘIJALA XXXX ROZHODNUTÍ:

Xxxxxx 1

Lotyšsko xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Článek 2

1.   Unie xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výši 192 700 000 XXX. Půjčka xx xxxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxxxxx činí 18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Lotyšsku xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx může xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dílčích tranší xxxxxxx xxx, aby xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x závislosti xx vstupu dohody x xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x platnost.

5.   Lotyšsko xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx podle článku 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x jakéhokoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx a uvolnění xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Lotyšsko může xxxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx x. 179 (xxxxxxx xxx 31. xxxxxx 2020), xxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19“, x „xxxxxxxx xxxxx č. 165 (xxxxxxx dne 26. xxxxxx 2020), xxxxxxxx xxxxxxxx se zaměstnavatelů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx COVID-19, kteří xxxx nárok xx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx překážek x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úhradu xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx“;

x)

xxxxxxxxx xx xxxx přerušení xxxxxxxx, xxx uvádí „xxxxxxxx xxxxx x. 236, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx dobu, xxx nevykonávají xxxxxxxx xxxxxxx“;

x)

xxxxxxxx xx děti xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx „xxxxxxxx vlády x. 178 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxx ‚Xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx situace‘“;

d)

program xxxxxxxx dotací xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vývozu, xxx xxxxx „Xxxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx krize XXXXX-19 x k hospodářskému xxxxxxx“;

x)

xxxxxx mzdové podpory xxx zdravotníky x xxxxxxx xxxxxxx, jak xxxxx „xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx stát x xxxxx dopadům v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19“, „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx COVID-19“ x „xxxxxxxx vlády x. 303 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu ‚Xxxxx xxx nepředvídané xxxxxxxx‘“;

x)

xx zdravím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx č. 79, 118 x 220 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ‚Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx‘“;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19, xxx xxxxx „9. 6. 2020 xxxxxxxx vlády č. 380 xx xxx 9. 6. 2020, xxxxxxxx ke xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx“.

Xxxxxx 4

Lotyšsko xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, x xx až xx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Toto rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Toto rozhodnutí xx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

V Xxxxxxx xxx 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.