Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1351

ze dne 25. xxxx 2020,

kterým xx Xxxxxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxx podpora xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX EVROPSKÉ UNIE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 ze xxx 19. května 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dočasnou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx situaci (SURE) x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. xxxxx 2020 Lotyšsko xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, která by xxxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xx socioekonomické důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné.

(2)

Předpokládá xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx omezit xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, budou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Komise z xxxx 2020 xxxx Xxxxxxxx ke konci xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejný dluh xx xxxx 7,3 %, resp. 43,1 % hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Podle xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x léta 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx xx XXX Xxxxxxxx x roce 2020 xxxxx x 7 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. To vedlo x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx souvisel x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx nevykonávají xxxxxxxx xxxxxxx, x s xxx souvisejícími xxxxxx - příspěvek xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx pro pracovníky, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx mzdové podpory xxx zdravotníky a xxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx souvisejícími xx zdravím x xxxxxx výdajů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dávky v xxxxxx x xxxxxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19, xxx xxxxx 4. xx 7. bod xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxxxxx xxxxx x. 179 (přijato xxx 31. xxxxxx 2020), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx dobu, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx COVID-19“ a „xxxxxxxx vlády x. 165 (xxxxxxx xxx 26. xxxxxx 2020), xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krizí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx COVID-19, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x práci a xx xxxxxxxxx platby xx xxxxxx xxxxxx xxxx do splátek xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx“, xxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, zavedla program xxxxxx xxx pracovníky xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx 50 xx 75 % platu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podniku, přičemž xx stanovena xxxxx xxxxxxx xx xxxx 700 EUR na xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xx přidružen xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx přerušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxxxxx. Xx základě „xxxxxxxx xxxxx č. 236, pravidla x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx šířením xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“, xxx xx uvádí xxxxxx Xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxxxx program příspěvků xx dobu přerušení xxxxxxxx minimální xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx nařízeno xxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx nesplňují xxxxxxxx xxx podporu x rámci programu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxx xxx je x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxx 180 XXX. Dávka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výši, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obdrželi xxxxx xx xxxx xxxxxxx 180 XXX měsíčně.

Program xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxxxxxxxx podporu xxxxxx zaměstnancům x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pomůže x xxxxxxxx nákladů xx péči x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx pomáhá xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5)

„Xxxxxxxxxx xxxxxx x opatřeních x xxxxxxxxx xxxxx XXXXX-19 x k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx cestovního xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro pracovníky xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx opatření xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx finanční prostředky xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx plateb xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxx x předcházení x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx a xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19“, xxxx. „zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx šíření xxxxxx COVID-19“ x „xxxxxxxx xxxxx x. 303 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ‚Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx‘“, xxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx dne 7. xxxxx 2020, platby xxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx podpory xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx volna. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx také Lotyšsko xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdravím. Xx základě „xxxxxxxx xxxxx x. 79, 118 x 220 x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ‚Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx‘“, xxx xx xxxxx xxxxxx Lotyšska ze xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvýšily xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdaje xx osobní ochranné xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx „xxxxxxxx xxxxx x. 380 ze xxx 9. 6. 2020, xxxxxxxx ke xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx instituce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx“, xxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx nemohly xxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxx x izolaci xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyplatit xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náklady xxxx.

(8)

Xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx x xxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x plánované xxxxxxx xxxxxx xx 1. února 2020 xxxxxxxx o 212 808 280 EUR x důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zdravotníky x xxxxxxx kultury. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx nárůst, neboť xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx významné xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx. Xxxxxxxx hodlá xxxxxx 20 108 280 XXX ze zvýšené xxxxxx xxxxxx vlastním xxxxxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxx Lotyšsko xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx opatřeními, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xx zdravím v xxxxxxxxxx xx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx xx uvádí xxxxxx xx dne 7. xxxxx 2020, x xxxxxxx s xxxxxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/672.

(10)

Xxxx xx xxx tudíž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx pomoci Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xx xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x uvolňování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx předjímat výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx na základě xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx by xxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, xxx mohla Xxxxxx xxxxxxxx rozsah, x xxxx Lotyšsko tyto xxxxxx xxxxxxxx.

(13)

Xxx rozhodování x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx vzaty x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxx podaly nebo xxxxxxx podat xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, solidarity, xxxxxxxxxxxxxxx a transparentnosti,

PŘIJALA XXXX ROZHODNUTÍ:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 192&xxxx;700&xxxx;000 XXX. Xxxxxx má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx pro finanční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx prvním xxxx po xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Lotyšsku xxxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxx tranších. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx dílčích xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx delší xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tranší xxxxxxx tak, aby xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodržena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx dohody x xxxxxx podle xx. 8 odst. 2 xxxxxxxx (EU) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 nařízení (EU) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxx poplatky, xxxxxxx x xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx x jakéhokoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutou podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x o xxxx xxxxxxx tranší.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx opatření:

a)

program xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx „nařízení xxxxx x. 179 (xxxxxxx xxx 31. xxxxxx 2020), pravidla x xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19“, a „xxxxxxxx xxxxx x. 165 (xxxxxxx dne 26. xxxxxx 2020), xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krizí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx COVID-19, xxxxx xxxx nárok na xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx překážek v xxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úhradu daně xx splátek nebo xx odklad platby xx na dobu xxx xxx“;

x)

xxxxxxxxx xx xxxx přerušení xxxxxxxx, xxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx x. 236, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxx, xxx nevykonávají xxxxxxxx xxxxxxx“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxx pracovníky, xxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx x. 178 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ‚Fondy pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx‘“;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx „Informační xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx krize COVID-19 x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“;

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zdravotníky a xxxxxxx kultury, xxx xxxxx „xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx stát x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19“, „zákon o xxxxxxxx xxxxxxxxx šíření xxxxxx XXXXX-19“ a „xxxxxxxx xxxxx x. 303 x přidělení xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx státního xxxxxxxx ‚Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx‘“;

x)

xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx x. 79, 118 a 220 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků z xxxxxxxx státního rozpočtu ‚Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx‘“;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx uvádí „9. 6. 2020 xxxxxxxx vlády č. 380 xx dne 9. 6. 2020, xxxxxxxx xx zdrojům xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prioritních xxxxxxxxx x xxxxxx“.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx informuje Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, x xx až xx xxxx, kdy xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Článek 5

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

X Bruselu xxx 25. září 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.