Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ XXXX (XX) 2020/1350

ze xxx 25. září 2020,

xxxxxx xx Litevské xxxxxxxxx xxxxxxxxx dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situaci x xxxxxxxx rozšíření onemocnění XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem na xxxxxxxx Rady (EU) 2020/672 ze dne 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro dočasnou xxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx na xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. srpna 2020 Xxxxx požádala Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxx při řešení xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx xx socioekonomické xxxxxxxx xxxxxx onemocnění pro xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné.

(2)

Předpokládá xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, která Xxxxx provedla s xxxxx xxxxxx výskyt xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, budou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Komise z xxxx 2020 xxxx Xxxxx ke xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných financí x veřejný xxxx xx výši 6,9 %, xxxx. 48,5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx prognózy Xxxxxx x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx xx XXX Xxxxx x xxxx 2020 xxxxx x 7,1 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. To x Xxxxx vedlo k xxxxxxx x prudkému xxxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxx souvisel x xxxxxxxxx dotací na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx tohoto xxxxxx a x xxxxxxxx příspěvků xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně příspěvků xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx 4. xx 7. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx č. XXX-2470“, xxx xx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxx výplaty xxxxxx xxx zaměstnance xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx člověka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx, které xxxxxxx 70 % xxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx 1,5násobku xxxxxxxxx xxxx, xxxx 90 % xxxx (100 % x xxxxxxx zaměstnanců ve xxxx 60 let x xxxx), a xx xx do xxxx minimální xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx programu xxxxxxxxxx, xx xxxxxx ponechat xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx alespoň xxx xxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5)

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx až xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do práce. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx měsíci xx xxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxx xx 100 % zaměstnancovy xxxx, xx xxxxxx x čtvrtém xxxxxx 50 % x x xxxxx a xxxxxx měsíci 30 %, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částky xxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxx činnosti vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx dosáhnout xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx opatření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxxxxx cílem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx stávající xxxxxxxx xxxxxx

(6)

Xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx výše xxxx 257 XXX xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx režimům xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ztrátou xxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxx zavedeny xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotkám, xx xxx se xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx x 6. xxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx částky 200 XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx vedle výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, spočívá xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 200 XXX xx xxxxx ze tří xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx nouze. Xxxx opatření xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx režimu zkrácené xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ztrátou xxxxxx.

(8)

Xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Litva xxxxxxxxxx Xxxxxx příslušné xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od 1. xxxxx 2020 vzrostly x 746 660 000 XXX x xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx onemocnění COVID-19. Xx představuje xxxxx x prudký xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx významné xxxxx podniků a xxxxxxxx xxxx x Xxxxx. Litva xxxxx xxxxxx 144 350 000 XXX ze xxxxxxx částky výdajů x xxxxxxxxxx prostředků Xxxx.

(9)

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx náhlý x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a plánovaných xxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx opatřeními, x to x xxxxxxx x článkem 6 nařízení Xxxxxx (XX) 2020/672.

(10)

Měla xx xxx xxxxx poskytnuta xxxxxxxx pomoc x xxxxx pomoci Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19. Komise by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x uvolňování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx s vnitrostátními xxxxxx.

(11)

Xxxx rozhodnutí by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(12)

Xxxxx by xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mohla Xxxxxx xxxxxxxx rozsah, v xxxx Litva xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(13)

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx byly xxxxx x úvahu xxxxxxxxx x očekávané potřeby Xxxxx, xxxxx x xxxxxxx o finanční xxxxx xxxxx nařízení (XX) 2020/672, xxxxx xxx podaly xxxx xxxxxxx xxxxx další xxxxxxx státy, přičemž xxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxxxxxxx, solidarity, xxxxxxxxxxxxxxx x transparentnosti,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672.

Článek 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxx půjčku x xxxxxxxxx výši 602&xxxx;310&xxxx;000 XXX. Xxxxxx xx xxxxxxxxx dobu splatnosti xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx finanční xxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxxxxx činí 18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx nabytí xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

3.   Komise xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxx osmi xxxxxxxx. Xxxxxx může být xxxxxxxxx v xxxxx xxxx více dílčích xxxxxxxx. Splatnost dílčích xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xx vyplacení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průměrná splatnost xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx tranše xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xx. 8 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x platnost.

5.   Litva xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 4 nařízení (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx poplatky, xxxxxxx x výdaje Xxxx xxxxxxxxxxx x jakéhokoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx rozhodne x xxxx a uvolnění xxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx pracovní činnost, x xx ukončení xxxxxx xxxxxx, jak xxxx uvedeny v xxxxxx 41 „zákona x xxxxxxxxxxxxx x. XXX-2470“;

x)

xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx uvedeny x xx. 5 xxxx. 1 „zákona x xxxxxxxxxxxxx x. XXX-2470“;

x)

xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xx. 5 odst. 2 „xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x. XXX-2470“.

Xxxxxx 4

Litva xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných výdajů, x xx xx xx doby, kdy xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx rozhodnutí xxxx zveřejněno v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxx dne 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.