Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX RADY (XX) 2020/1348

xx dne 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx situaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 ze dne 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx situaci (SURE) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx na xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 6. xxxxx 2020 Xxxxxxxxxx požádalo Xxxx x finanční xxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné.

(2)

Předpokládá xx, xx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, která Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxx, xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx z xxxx 2020 xxxx Xxxxxxxxxx ke konci xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dluh xx xxxx 7,1 %, resp. 88,6 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x léta 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx xx HDP Chorvatska x roce 2020 xxxxx x 10,8 %.

(3)

Xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovní xxxx. Xx vedlo x xxxxxxx x xxxxxxxx nárůstu xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx ovlivněných onemocněním XXXXX-19 a pomocí x rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby, xxx xxxxx 4. x 5. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

Xx xxxxxxx „Zákona x trhu xxxxx“&xxxx;(2), xxx xxx uvádí xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx 6. xxxxx 2020, Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;(3) zavést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezd zaměstnanců xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx (x 20 % x xxxxxx xx března xx xxxxxx 2020 nebo x 50 % x xxxxxx 2020), xxx podmínkou, xx xxxxxx xxxxxxxx poměr xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx za xxxxxx 2020 xx stanovena xx 3&xxxx;250 HRK xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx, květen a xxxxxx 2020 xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovena xx 4&xxxx;000 HRK xx zaměstnance xx xxxx úvazek.

(5)

Na xxxxxxx „Xxxxxx o xxxx xxxxx“ xxxxxx Chorvatský xxxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;(4) xxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx od xxxxxx do prosince 2020 xxx podniky xxxxxxxxxxxxxx 10 x xxxx xxxxxxxxxxx, x xx v jakémkoli xxxxxxx pod xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx až 2&xxxx;000 XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x plánované xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 1&xxxx;381&xxxx;780&xxxx;800 XXX x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x cílem řešit xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. To xxxxxxxxxxx náhlý x xxxxxx xxxxxx z xxxxxx téměř okamžitého x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahují, x xxxxxxx souvisejících xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 210 000 000 XXX xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím finančních xxxxxxxxxx Xxxx a 151&xxxx;180&xxxx;800 XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nárůst xxxxxxxxxx x plánovaných xxxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxxx x režimy xxxxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je uvádí xxxxxx ze xxx 6. srpna 2020, x xxxxxxx s xxxxxxx 6 nařízení Xxxxxx (XX) 2020/672.

(8)

Xxxx xx xxx tudíž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx socioekonomické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tranší a xxxxxxx tranší v xxxx spolupráci x xxxxxxxxxxxxxx orgány.

(9)

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx případných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx článků 107 x 108 Smlouvy. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podporu podle xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, xxx mohla Xxxxxx xxxxxxxx rozsah, x xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx byly xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podat xxxxx členské xxxxx, xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx rovného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, proporcionality x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx půjčku v xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;020&xxxx;600&xxxx;000 XXX. Xxxxxx xx xxxxxxxxx dobu splatnosti xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx počínaje xxxxxx xxxx xx nabytí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx tranše může xxx delší xxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodržena xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx dohody x xxxxxx uvedené x xx. 8 xxxx. 2 nařízení (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 nařízení (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, jakož x veškeré poplatky, xxxxxxx a xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x půjčkou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx rozhodne x xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x o xxxx xxxxxxx tranší.

Článek 3

Chorvatsko může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxx xxx zachování xxxxxxxxxx míst v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 podle xxxxxx 35 a 36 xxxxxx x xxxx xxxxx, jak xx xxxxxx x „xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2020“ a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x

x)

xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby podle xxxxxx 35 x 36 xxxxxx x xxxx xxxxx, jak xx xxxxxx v „xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx 29. xxxxxx 2020“ x xxxx následných xxxxxxx.

Článek 4

Xxxxxxxxxx informuje Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xx xxxx, kdy xxxxx xxxx plánované xxxxxxx xxxxxx v xxxx výši xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Toto rozhodnutí xx určeno Chorvatské xxxxxxxxx.

Xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

V Bruselu xxx 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. ROTH


(1)  Úř. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. 118/18, 32/20.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xx xxxxx 25. xxxxxx, 7. xxxxx, 9. xxxxx, 6. xxxxxx, 28. xxxxxx, 18. xxxxxx, 25. xxxxxx, 10. července x 29. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx jsou x xxxxxxxxx xx xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx_xxxxxxxx-2020.xxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 29. června 2020 x xxxxxxxxx xxx 10. xxxxxxxx 2020 xx x dispozici xx xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx_xxxxxxxx-2020.xxx.