Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1347

xx xxx 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Španělskému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx situaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 ze xxx 19. května 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro dočasnou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 (1), x xxxxxxx xx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s ohledem xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 3. xxxxx 2020 Španělsko xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a reagovala xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx finance. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx z xxxx 2020 xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí xx xxxx 10,1 % x xxxxxxx xxxx xx xxxx 115,6 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx předběžné prognózy Xxxxxx x xxxx 2020 se xxxxxxxxxxx, xx se XXX Xxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxx o 10,9 %.

(3)

Rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. To xxxxx x náhlému x prudkému nárůstu xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zkrácené xxxxxxxx doby, podobnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměřenými xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jak uvádí 4. xx 9. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxxxxxx nařízení x xxxx xxxxxx 8/2020“, „xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 11/2020“ a „xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxx 24/2020“, jak xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 3. srpna 2020, xxxxxxx kompenzace xxxx xx do xxxx 70 % xxxxxxxx xxxx xxx zaměstnance, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx „XXXX“ („Xxxxxxxxxx de Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Empleo“). Xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;098,09 EUR xxxxxxx a je xxxxx ji xxxxxx xx 1 254,96 XXX xxxxxxx xxxx 1&xxxx;411,83 XXX měsíčně x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vyživovaných xxxx.

(5)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx úplné xxxx částečné osvobození xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „XXXX“. Xxxx osvobození xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 xxxxxxxxx za rovnocenné xxxxxxxx xxxxxxx.

(6)

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxx xxxxxxx dávku xxx „ukončení xxxxxxxx“ (xx. úplné nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podnikům, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx 75 %.

(7)

Dále xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zaměstnance, xx xxxxx xx xxxxxxxx režim „XXXX“, xxx „xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxxx xx x xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 15/2020“ použitím „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zákona 8/2020“, xxx xxx uvádí xxxxxx Španělska xx xxx 3. xxxxx 2020.

(8)

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxx 8/2019“, „xxxxxxxxx nařízení s xxxx xxxxxx 12/2019“, „xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 7/2020“ x „xxxxxxxxx xxxxxxxx x mocí xxxxxx 25/2020“, jak xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx placení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem (ve xxxx 50 %) x xxxxx „zachovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx xxxxx nouze i xxxx xxx, při xxxxxxxxx minimální úrovně xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů x xxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výdaje xx xxxxx x xxxxx xx výši xxxxxxxxx 192 XXX.

(9)

X xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nepřítomné x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 (xxx x xxxxxxxxxxx izolaci xxxx xxxxxxxx pracovníky), x xx na xxxxxxx „královského nařízení x xxxx zákona 6/2020“ a „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s mocí xxxxxx 13/2020“, jak xx xxxxx žádost Xxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxx 2020. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxxxxxx xxxxx (tj. xxxxx xxxx xxxxx a xxxx vypláceny x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxxx), přičemž xxxx xxxxx je omezena xx 75 % xxxxxxxx xxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx pomoc, xxxxx stanoví xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx veřejné výdaje xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx o 23&xxxx;803&xxxx;573&xxxx;600 XXX x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx sociálně-ekonomické xxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x režimem xxxxxxxx xxxxxxxx doby „XXXX“ x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx, xx které xx xxxx režimy xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvků xx Xxxxxxxxx. Španělsko hodlá xxxxxx 1&xxxx;660&xxxx;000&xxxx;000 EUR xx zvýšené xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(11)

Xxxxxx Španělsko xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podobnými xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zdravím x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx je uvádí xxxxxx ze xxx 3. xxxxx 2020, x xxxxxxx s xxxxxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/672.

(12)

Xxxx xx xxx tudíž xxxxxxxxxx finanční pomoc x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xx měla xxxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx orgány.

(13)

Toto rozhodnutí xx xxxxxx předjímat xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx zejména xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx nezprošťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx záměry xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxx xx mělo Xxxxxx xxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx Španělsko xxxx výdaje provedlo.

(15)

Při xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx pomoci byly xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672, xxxxx xxx podaly xxxx plánují xxxxx xxxxx členské státy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx byla xxxxxxxxx výše xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx soulad s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platnými xxx úvěrové portfolio, xxx xx stanoveno x xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.   Unie poskytne Xxxxxxxxx půjčku x xxxxxxxxx xxxx 21&xxxx;324&xxxx;820&xxxx;449 XXX. Půjčka xx xxxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx finanční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxx tranších. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxx xxxx více dílčích xxxxxxxx. Splatnost xxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx se splatnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xx vyplacení xxxxx tranší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x půjčce xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 v xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 za xxxxxx tranši, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a výdaje Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x výši a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxx tranší.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx „XXXX“ („Xxxxxxxxxx de Xxxxxxxxxx Temporal xx Xxxxxx“) pro xxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mocí xxxxxx 8/2020 xx xxx 17. března“ (xxxxxxxx XX, xxxxxx 22 xx 28), „královského xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 18/2020 xx xxx 12. xxxxxx“ x „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 24/2020 xx xxx 26. xxxxxx“ (xxxxxx 1 xx 7);

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxx „XXXX“, xxxxx „královského xxxxxxxx x mocí zákona 8/2020 xx xxx 17. března“ (xxxxxxxx XX, xxxxxx 22–28), „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx zákona 18/2020 xx xxx 12. xxxxxx“ (články 1 xx 4) a „xxxxxxxxxxx nařízení x xxxx xxxxxx 24/2020 xx dne 26. xxxxxx“ (kapitola X, xxxxxx 4 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1);

c)

dávku xxx „ukončení činnosti“ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx nařízení x mocí zákona 8/2020 ze dne 17. xxxxxx“ (xxxxxx 17), xx znění „xxxxxxxxxxx nařízení x xxxx xxxxxx 11/2020 xx dne 31. xxxxxx“ (xxxxxxx ustanovení 1.8) x „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxx 24/2020 ze xxx 26. xxxxxx“ (xxxxxx 8, 9 x 10);

x)

xxxxx xxxxxxx xxx „xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx“ podle „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxx 15/2020 xx xxx 21. xxxxx“ (xxxxxxx ustanovení 8) x xxxxxxxx „královského xxxxxxxx s mocí xxxxxx 8/2020 xx xxx 17. března“ (xxxxxx 24) xxx xxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx cestovního ruchu“ xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mocí xxxxxx 8/2019 xx dne 8. xxxxxx“, „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 12/2019 ze xxx 11. xxxxx“, „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zákona 7/2020 xx xxx 12. xxxxxx“ (xxxxxx 13) x „královského xxxxxxxx x xxxx zákona 25/2020“ (konečné ustanovení 4);

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxx 6/2020 xx dne 10. xxxxxx“ (článek 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxx 13/2020 xx dne 7. xxxxx“ (xxxxxxx xxxxxxxxxx 1) a „královského xxxxxxxx s xxxx xxxxxx 27/2020 xx xxx 4. xxxxx“ (xxxxxxx ustanovení 10).

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx informuje Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xx xxxx, kdy xxxxx tyto plánované xxxxxxx výdaje x xxxx xxxx provedeny.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

X Xxxxxxx dne 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.