Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1347

ze dne 25. září 2020,

xxxxxx xx Španělskému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 na xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Rady (XX) 2020/672 xx dne 19. xxxxxx 2020 x zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dočasnou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx (SURE) x xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 3. xxxxx 2020 Xxxxxxxxx požádalo Xxxx o finanční xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozšíření onemocnění XXXXX-19 x reagovala xx socioekonomické důsledky xxxxxx onemocnění xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx opatření, která Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx-xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxx, xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx z xxxx 2020 xxxx Xxxxxxxxx ke xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných financí xx xxxx 10,1 % x xxxxxxx xxxx xx výši 115,6 % hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx předběžné xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 se xxxxxxxxxxx, xx se XXX Xxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxx o 10,9 %.

(3)

Xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značnou xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx x náhlému x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x režimem xxxxxxxx xxxxxxxx doby, podobnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxx xxxxx 4. xx 9. xxx odůvodnění.

(4)

„Královské xxxxxxxx x xxxx zákona 8/2020“, „xxxxxxxxx nařízení x mocí zákona 11/2020“ x „královské xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 24/2020“, xxx xx xxxxx žádost Xxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx do xxxx 70 % xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx režimu zkrácené xxxxxxxx xxxx „XXXX“ („Xxxxxxxxxx xx Regulación Xxxxxxxx xx Xxxxxx“). Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;098,09 XXX xxxxxxx a je xxxxx xx zvýšit xx 1&xxxx;254,96 XXX xxxxxxx nebo 1 411,83 XXX měsíčně x xxxxxxxxxx xx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxxxxx zavedla xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx placení příspěvků xx sociální zabezpečení x závislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx režim „XXXX“. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ušlé xxxxxx xxxxxx, které xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6)

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx xxxxxxx dávku xxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xx. úplné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obrat se xxxxxx x xxxx xxx 75 %.

(7)

Dále xxxx zavedena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx režim „XXXX“, xxx „stálé sezónní xxxxxxxxxx“, kteří xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 15/2020“ xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 8/2020“, xxx jej uvádí xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 3. srpna 2020.

(8)

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zákona 8/2019“, „xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxx 12/2019“, „xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zákona 7/2020“ x „xxxxxxxxx nařízení x mocí zákona 25/2020“, xxx je xxxxx žádost Xxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xx xxxx 50 %) x cílem „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xx které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 192 XXX.

(9)

X xxxxxxx, Xxxxxxxxx také rozšířilo xxxxxxxxx příspěvky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx XXXXX-19 (buď x preventivní izolaci xxxx nakažené xxxxxxxxxx), x xx xx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx nařízení x xxxx xxxxxx 6/2020“ x „královského xxxxxxxx x mocí xxxxxx 13/2020“, jak xx uvádí xxxxxx Xxxxxxxxx ze dne 3. srpna 2020. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxx xx omezena xx 75 % xxxxxxxx mzdy.

(10)

Španělsko xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx skutečné x xxxxxxxxx veřejné výdaje xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 23&xxxx;803&xxxx;573&xxxx;600 XXX x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx „XXXX“ a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx okamžitého x xxxxxxxxxxxxxxxx nárůstu xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx režimy xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx. Španělsko xxxxx xxxxxx 1 660 000 000 XXX xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie.

(11)

Komise Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a prudký xxxxxx skutečných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zkrácené pracovní xxxx x podobnými xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zdravím x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx je xxxxx xxxxxx xx xxx 3. srpna 2020, x xxxxxxx x xxxxxxx 6 nařízení Xxxxxx (EU) 2020/672.

(12)

Měla xx být tudíž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xx měla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx tranší x xxxxxxx tranší v xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(13)

Xxxx rozhodnutí xx nemělo xxxxxxxxx xxxxxxxx případných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx proběhnout, x xx xxxxxxx na xxxxxxx článků 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx nezprošťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznamovat Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxx xx mělo Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plánovaných xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx rozsah, x xxxx Xxxxxxxxx xxxx výdaje xxxxxxxx.

(15)

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Španělska, xxxxx x žádosti o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx rovného zacházení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx půjčky xxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx stanoveno x xxxxxxxx Rady (XX) 2020/672,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Článek 1

Španělsko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.   Unie poskytne Xxxxxxxxx půjčku x xxxxxxxxx xxxx 21 324 820 449 XXX. Xxxxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 let.

2.   Období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx počínaje xxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Splatnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx může xxx delší xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedené x xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Unie podle xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x výši x xxxxxxxx tranší, jakož x x výši xxxxxxx tranší.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření:

a)

režim xxxxxxxx xxxxxxxx doby „XXXX“ („Expediente de Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx de Xxxxxx“) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mocí xxxxxx 8/2020 xx xxx 17. xxxxxx“ (kapitola XX, xxxxxx 22 xx 28), „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 18/2020 xx xxx 12. xxxxxx“ x „xxxxxxxxxxx nařízení x mocí xxxxxx 24/2020 xx dne 26. xxxxxx“ (xxxxxx 1 až 7);

b)

mimořádná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „ERTE“, xxxxx „královského xxxxxxxx x xxxx zákona 8/2020 ze dne 17. xxxxxx“ (kapitola XX, xxxxxx 22–28), „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 18/2020 xx xxx 12. xxxxxx“ (články 1 xx 4) a „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 24/2020 xx xxx 26. xxxxxx“ (xxxxxxxx X, xxxxxx 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1);

c)

dávku xxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xxxxx „královského xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 8/2020 ze xxx 17. xxxxxx“ (xxxxxx 17), ve xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 11/2020 xx dne 31. xxxxxx“ (konečné ustanovení 1.8) x „královského xxxxxxxx x mocí xxxxxx 24/2020 ze xxx 26. xxxxxx“ (xxxxxx 8, 9 x 10);

x)

xxxxx podpory xxx „xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx“ podle „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 15/2020 ze xxx 21. xxxxx“ (xxxxxxx xxxxxxxxxx 8) x použitím „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mocí xxxxxx 8/2020 xx xxx 17. xxxxxx“ (xxxxxx 24) pro xxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mocí xxxxxx 8/2019 xx dne 8. března“, „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mocí xxxxxx 12/2019 xx xxx 11. října“, „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zákona 7/2020 xx dne 12. xxxxxx“ (xxxxxx 13) x „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mocí zákona 25/2020“ (xxxxxxx ustanovení 4);

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx COVID-19 podle „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zákona 6/2020 xx xxx 10. xxxxxx“ (článek 5) xxxxxxxxxxxx nařízení x xxxx xxxxxx 13/2020 xx dne 7. xxxxx“ (konečné xxxxxxxxxx 1) x „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mocí xxxxxx 27/2020 xx xxx 4. xxxxx“ (xxxxxxx xxxxxxxxxx 10).

Xxxxxx 4

Španělsko informuje Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx až xx xxxx, kdy xxxxx xxxx plánované xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx provedeny.

Článek 5

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

V Bruselu xxx 25. září 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.