Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX RADY (XX) 2020/1345

ze xxx 25. xxxx 2020,

kterým xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dočasná podpora xxxxx nařízení (EU) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situaci v xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Rady (XX) 2020/672 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. xxxxx 2020 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Unii x xxxxxxxx pomoc, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x mimořádná xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx socioekonomické x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxx na veřejné xxxxxxx. Podle xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xxxx Xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x veřejný xxxx xx xxxx 6-7 %, xxxx. 38-7 % hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx (HDP). Xxxxx xxxxxxxxx prognózy Komise x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx xx HDP Xxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2020 sníží x 7-8 %.

(3)

Xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značnou xxxx xxxxxxxx síly. Xx xxxxx x xxxxxxx x prudkému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pracovní doby, xxx. xxxxxxxxx „Antivirus“ (x režimech A x B), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměřenými xx xxxxxxxx náklady xxxxx (režim X xxxxxxxx „Xxxxxxxxx“) xxxx x podporou xxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xx 4. xx 8. xxxx xxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2020 x. 353, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx xx § 120 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, jak xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. srpna 2020, xxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxxxx“ v xxxx xxxxxxxx A x X. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx kompenzaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výrazně xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx důsledku xxxxxxxx orgánů veřejné xxxxxx (xxxxx A) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pandemie (xxxxx X), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx z xxxxxx xxxxxxx cestování. X xxxxx xxxxxx X xxxxxxx xxxxxx příspěvek 80 % vyplacené xxxxxxx mzdy, xx xxxx xxxx než 39&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxx X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 60 % vyplacené xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx než 29&xxxx;000 Kč na xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx během xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 12. xxxxxx xx 31. xxxxx 2020 (2).

(5)

Na základě xxxxxx x. 300/2020 Xx. a zákona x. 187/2006 Xx.&xxxx;(3), xxx xx uvádí xxxxxx České xxxxxxxxx xx dne 7. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx režim C xxxxxxxx „Xxxxxxxxx“. Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatelů na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx (xx 50 xxxxxxxxxxx), které udržují xxxxxxxxxxxx x mzdové xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2020 x x xxxxxx 2020. Xxxx xxxxxxxxxx pouze 90 % xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno, xx podpora xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na 150 % xxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xx xxxxxx xx srpna 2020 xxxx xx jeho xxxx;

(6)

Xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx č. 159/2020 Xx.&xxxx;(4), jak xxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx ze dne 7. srpna 2020, xxxxxxxxx kompenzační bonus 500 Xx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx hospodářskou xxxxxxx nnad míru xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy. Tento xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: xx 12. xxxxxx xx 30. xxxxx 2020 x xx 1. května xx 8. června 2020. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlády, xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejným xxxxxxx.

(7)

Xx xxxxxxx zákona x. 136/2020 Xx. (x případě pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x zákona č. 134/2020 Xx. (v xxxxxxx pojistného xx xxxxxxx zdravotní pojištění), xxx xx uvádí xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, zavedly xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx poskytování podpory xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stát xxxxxxx xxxxxxxxx platby odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx srpna 2020. Xxxx xxxxxxxxxxx odvodů xx xxxxxxx xx xxxxxx stanovenou xxxxxxx;

(8)

X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 19. xxxxxx 2020 č. 262, xx dne 26. xxxxxx x. 311, xx xxx 31. xxxxxx x. 354, xx xxx 4. xxxxxx x. 514 x xx xxx 18. xxxxxx x. 552, § 14 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných x xxxxxxxxxx x lesnické xxxxxxxxxx), x § 3 xxxx. x) xxxxxx x. 47/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx)“, jak je xxxxx žádost Xxxxx xxxxxxxxx ze dne 7. srpna 2020, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxx. „ošetřovné“. Toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx o děti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 424 Xx x xxxxxx 2020 x 500 Kč x období xx xxxxx do června 2020. Xxxx podpora xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx období xx 12. xxxxxx xx 30. června 2020 xxxx xx xxxx xxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672. Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxx důkazy, že xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx o 2 940 446 745 XXX x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx řešit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nárůst, neboť xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxxx pokrýt 940 446 745 EUR xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx financováním.

(10)

Komise Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx žádost xx xxx 7. xxxxx 2020, a xx x xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

(11)

Měla xx být tudíž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx řešit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, velikosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx orgány.

(12)

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx x narušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx článků 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx článku 108 Xxxxxxx.

(13)

Xxxxx xxxxxxxxx by xxxx Xxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx výdaje xxxxxxxx.

(14)

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x žádostí x finanční xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx nebo plánují xxxxx další xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x transparentnosti,

PŘIJALA TOTO XXXXXXXXXX:

Článek 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Článek 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx poskytne Xxxxx xxxxxxxxx půjčku x xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 XXX. Půjčka xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx dostupnosti xxx xxxxxxxx xxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx počínaje xxxxxx xxxx xx xxxxxx účinku tohoto xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx dílčích xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx tranší x rámci xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxx maximální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xx vyplacení všech xxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxxxx splatnost uvedená x xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx uvolněna x závislosti na xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx republika xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx každou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, náklady x xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx „Xxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 31. xxxxxx 2020 x. 353, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx § 120 zákona x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx „Xxxxxxxxx“, xxxxx X, xxxxx xxxxxx x. 300/2020 Xx.;

x)

xxxxxxx „Pětadvacítka“ xxxxx xxxxxx č. 159/2020 Xx.;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx činnými xxxxx xxxxxx č. 136/2020 Xx. (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) a xxxxxx x. 134/2020 Sb. (x případě pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx);

x)

„xxxxxxxxx“ pro osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx usnesení xxxxx xx dne 19. xxxxxx 2020 x. 262, ze xxx 26. xxxxxx č. 311, xx dne 31. xxxxxx x. 354, xx xxx 4. xxxxxx č. 514 a xx xxx 18. xxxxxx x. 552, § 14 zákona x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech, xx xxxxx pozdějších předpisů (x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), a § 3 písm. x) xxxxxx x. 47/2002 Xx., o xxxxxxx malého a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných).

Xxxxxx 4

Česká republika xxxxxxxxx Komisi xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx do xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje x plné xxxx xxxxxxxxx.

Článek 5

Xxxx rozhodnutí xx určeno Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx xxxxxxxxxx xx vyhlašuje v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxx xxx 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)  V xxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, uvedené x 1. xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. srpna 2020.

(3)&xxxx;&xxxx;¨Xxxxx č. 300/2020 Xx., o prominutí xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některými xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v roce 2020 x x xxxxx zákona x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších předpisů.

(4)  Zákon x. 159/2020 Xx., x kompenzačním xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.