Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1344

ze dne 25. září 2020,

xxxxxx xx Kyperské republice xxxxxxxxx dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Smlouvu x fungování Evropské xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Rady (XX) 2020/672 ze xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro dočasnou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti v xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 (1), a xxxxxxx xx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x ohledem xx návrh Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 6. xxxxx 2020 Kypr xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x reagovala xx socioekonomické důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxx provedl x xxxxx omezit xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxx, xxxxx mít xxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxx 2020 xxx Xxxx xx xxxxx xxxx 2020 vykazovat xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxx xx xxxx 7 %, resp. 115,7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (HDP). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x léta 2020 xx xxxxxxxxxxx, že xx HDP Xxxxx x xxxx 2020 xxxxx x 7,7 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovní xxxx. Xx na Xxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dovolené xxx rodiče, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přerušení xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx režimem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx turistický ruch, xxxxxxxxxxx cestovním ruchem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podporu podniků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx dotací xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x malým xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným x xxxxxxxx na podporu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx dávek, jak xxxxx 4. xx 12. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxx 27(X)/2020“, xxx xx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx xx xxx 6. srpna 2020, xx stal xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aktů nastiňujících xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xx xxxxxxx xxxxxx 27(X)/2020 zavedly úřady xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx 15 xxx nebo xxxx jakéhokoli xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x kteří pracují x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx x nařízení (XX) 2020/672, protože xxxxxxxxx xxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zachování xxxxxxxxxx míst xxx, xx xxxxxx rodiče, xxxxx xx xx xxxx uzavření xxxx xxxx xxxxxx o xxx děti, před xxxxxxxx ukončit xxxxxxxx xxxxx.

(5)

Xxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx podporující xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx poskytována xxxxxxx mzdy 90 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx setrvání xxxxxxxxxx x zaměstnání. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 60 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2018 (xxxx x xxxx 2019 xx xxxxxx 7/2020–8/2020) xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 360 EUR do xxxxxxxxx xxxx 1 214 XXX měsíčně.

(6)

Režim podporující xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezd xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxx k 25 % xxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxxx, pod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxx náhrada xxxxxxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 60 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x roce 2018 podle xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx 360 EUR xx xxxxxxxxx výše 1&xxxx;214 XXX xxxxxxx.

(7)

„Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx náhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8)

„Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx ubytování“ xxxxxxxxx xxxxxxx mezd x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zaměstnavatel zcela xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxx snížení xxxxxx x xxxx než 40 %. Účast x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx setrváním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(9)

„Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx úplné xxxxxxxxx činnosti“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx průmyslu x dalších podnicích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 55 %, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(10)

„Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předem xxxxxxxxx xxxxxxxx“ poskytuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx utrpěly snížení xxxxxx xxxxxxx o 55 %, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxx.

(11)

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x rozšířením onemocnění XXXXX-19“, xxx je xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx ze xxx 6. srpna 2020, xxxxx xxxxxx dotace xxx xxxxx xxxx x malé xxxxxxx x xxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 50 xxxxxxxxxxx. Byla xxxxxxxxxx xxxxx část xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx režimy xxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných nebo xxxxxxxxx kategorií pracovníků xxxx snížením xx xxxxxxx xxxxxx.

(12)

X xxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx klasifikovány xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

(13)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx pomoc, xxxxx stanoví xxxxxx 3 xxxxxxxx (EU) 2020/672. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx příslušné xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 vzrostly o 479 070 000 XXX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se zvláštním xxxxxxx dovolené pro xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxx xxxx úplném xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx režimem xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zvláštním xxxxxxx na podporu xxxxxxx zaměřených na xxxxxxxxxx ruch, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předem xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, neboť xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx významné xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx.

(14)

Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx náhlý a xxxxxx nárůst xxxxxxxxxx x plánovaných veřejných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v návaznosti xx šíření onemocnění XXXXX-19, xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx 6. xxxxx 2020, v souladu x článkem 6 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

(15)

Měla xx být tudíž xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx narušení xxxxxxxxx způsobeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx spolupráci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(16)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx nezprošťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznamovat Xxxxxx záměry poskytnout xxxxxx podporu podle xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(17)

Xxxx xx měl Xxxxxx xxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx rozsah, x xxxx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(18)

Xxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx byly xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Kypru, jakož x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Kypr xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.   Unie xxxxxxxx Xxxxx půjčku xx x xxxxxxxxx xxxx 479&xxxx;070&xxxx;000 XXX. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xx xxxxxx účinku tohoto xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx může xxx vyplacena x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Splatnost xxxxxxx tranší x xxxxx xxxxx tranše xxxx být xxxxx xxx maximální průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx po xxxxxxxxx všech tranší xxxxxxxx maximální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxxxxxx Unie podle xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxx poplatky, xxxxxxx a výdaje Xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx rozhodne x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření:

a)

zvláštní xxxxx dovolené pro xxxxxx xxxxx xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxxx 127/148/151/184/192/212/213/235/2020;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona 27(X)/2020 a xxxxxxxxx xxxx 131/148/151/188/212/213/239/2020 x 151/187/212/213/238/243/273/2020;

x)

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxxx 129/148/151/186/213/237/322/2020);

d)

zvláštní xxxxx xxx hotelové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona 27(X)/2020 x správních xxxx 269/317/2020;

x)

xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ruch, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx spojených x xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxxx 270/318/2020;

x)

xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podniků vykonávajících xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx zákona 27(X)/2020 a správních xxxx 272/320/2020;

x)

xxxxx poskytování xxxxxx xxxxx malým x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx x „Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx pro opatření xxxxxx podpory x xxxxx podpořit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19“, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných a xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxx§ 128/148/151/185/212/236/2020.

Článek 4

Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx až xx doby, xxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx provedeny.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxxxxxx xx určeno Kyperské xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem oznámení xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

V Bruselu xxx 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 159, 20.5.2020, x. 1.