Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1343

ze dne 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Bulharské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení (XX) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx situaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx na Smlouvu x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x ohledem na xxxxxxxx Rady (EU) 2020/672 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx evropského xxxxxxxx xxx dočasnou xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx na xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. xxxxx 2020 Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx o finanční xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx výskyt xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx finance. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx z xxxx 2020 xxxx Xxxxxxxxx na xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx 2,8 %, xxxx. 25,5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Podle xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x léta 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx xx XXX Bulharska x xxxx 2020 xxxxx o 7,1 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxx xxxx. Xx v Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx a prudkému xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, jak xxxxx 4. x 5. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxx x. 55 xx xxx 30. xxxxxx 2020&xxxx;(2), xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx mzdy xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 dobrovolně xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a po xxxxxxx dobu x xxxx nepřišli xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Měsíční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx podnikům xxxx 60 % měsíční xxxxx mzdy (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení) podporovaných xxxxxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x. 151 xx xxx 3. xxxxxxxx 2020&xxxx;(3), jak xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxx na mzdové xxxxxx xxxxxxxx, xxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x 20 %. Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x po stejnou xxxx x xxxx xxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 60 % měsíční xxxxx xxxx (xxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, které stanoví xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 vzrostly x 511 000 000 XXX x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19. Xx představuje xxxxx x xxxxxx nárůst, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx související x xxxxxx zkrácené pracovní xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak je xxxxx xxxxxx ze xxx 7. xxxxx 2020, x souladu x xxxxxxx 6 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

(8)

Xxxx xx xxx tudíž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vážného narušení xxxxxxxxx způsobeného rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xx xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, velikosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx případných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx nezprošťuje členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podporu xxxxx xxxxxx 108 Smlouvy.

(10)

Bulharsko xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plánovaných xxxxxxxxx xxxxxx, aby mohla Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxxx xxxx výdaje xxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx pomoci byly xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx x xxxxxxxx pomoc xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx již xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zacházení, xxxxxxxxxx, proporcionality a xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.   Unie xxxxxxxx Xxxxxxxxx půjčku x xxxxxxxxx xxxx 511&xxxx;000&xxxx;000 XXX. Půjčka xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx počínaje xxxxxx xxxx xx nabytí xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Bulharsku finanční xxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxx tranších. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx dílčích xxxxxxxx. Splatnost xxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx může xxx delší xxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xx vyplacení xxxxx xxxxxx dodržena xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx tranše xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 nařízení (XX) 2020/672 v xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 nařízení (XX) 2020/672 xx každou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x výdaje Xxxx xxxxxxxxxxx x jakéhokoli xxxxxxxxxxx souvisejícího s xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx o xxxx x uvolnění xxxxxx, jakož x x xxxx dílčích xxxxxx.

Článek 3

Xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx tato opatření:

a)

podporu xxxxxxxx xxxxxxx podniků, xxx je uvedena xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x. 55 xx xxx 30. xxxxxx 2020;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedena xx xxxxxxxx Rady xxxxxxxx x. 151 xx xxx 3. xxxxxxxx 2020.

Článek 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, x to až xx xxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje x xxxx výši xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Bulharské xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxx dne 25. září 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady xxxxxxxx x. 55 xx dne 30. xxxxxx 2020, xx xxxxx vyhlášky č. 71 ze xxx 16. xxxxx 2020 x xxxxxxxx č. 106 xx dne 28. května 2020 (Xxxxxx xxxxxxx x. 31 xx dne 1. xxxxx 2020).

(3)  Vyhláška Xxxx xxxxxxxx x. 151 ze xxx 3. xxxxxxxx 2020 (Xxxxxx věstník x. 60 xx xxx 7. července 2020).