Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ XXXX (XX) 2020/1342

xx dne 25. xxxx 2020,

kterým xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dočasná podpora xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 ze xxx 19. května 2020 x xxxxxxx evropského xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x důsledku rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 (1), x xxxxxxx xx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1) Dne 7. xxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx x finanční xxxxx, xxxxx xx doplnila xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx důsledky tohoto xxxxxxxxxx xxx pracovníky x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx, xx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx opatření, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mít xxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxx 2020 xxxx Xxxxxx xx konci xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných financí x xxxxxxx xxxx xx xxxx 8,9 %, resp. 113,8 % hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, že xx HDP Xxxxxx x roce 2020 xxxxx x 8,8 %.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x Belgii xxxxxxxxxxxxx značnou část xxxxxxxx xxxx. Xx x Xxxxxx vedlo x xxxxxxx a xxxxxxxxx nárůstu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx („chômage xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pandemie XXXXX-19 pro osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx („xxxxxxxxxxxx xxxxx XXXXX-19“), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x řadu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x společenství, a xxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx veřejného xxxxxx, jak je xxxxxxx ve 4. xx 8. xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxêxx xxxxx du 30 xxxx 2020/Koninklijk xxxxxxx xxx 30 xxxxx 2020“ (2), xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 režim xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx („xxôxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx werkloosheid“), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx práce xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx snížení xxxxxxxx zátěže xx xxxxxxxx spočívajících v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vládou. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx před xxxxxxxx XXXXX-19, ale xxxxxxxxx xx přístup x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxx x xxxxxxx usnadnění xxxxxxx při podávání xxxxxxx. Dále xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ze 65 % na 70 % xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xx 2 754,76 XXX hrubého xxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 5,36 XXX.

(5) Xxxxx „Loi du 23 xxxx 2020/Xxx xxx 23 xxxxx 2020“ (3), xxx xx uveden x xxxxxxx Xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXXX-19“ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, „xxxxxxxxxxxx xxxxx“ („Droit passerelle/Overbruggingsrecht“). Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x úplnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k dobrovolnému xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx sedmi xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx 2020 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx 2019 stále xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx samostatně výdělečně xxxxx, xxxxx ještě xxxxxxx znovu xxxxxxx xxxxx činnost, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx tato skutečnost xx způsobena omezením x důvodu XXXXX-19.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxêxx xxxxx xx 13 xxx 2020 x° 23/Xxxxxxxxxx besluit xx. 23 xxx 13 xxx 2020“ (4), xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, zavádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, což xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxx xx právo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dovolenou x umožňuje xxxxxxx xxxxxx dovolenou xx xxxxxx poskytování další xxxx xxxx xxxxx x období xx xxxxxx do xxxx 2020 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx dovolenou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 lze xxxxxxxxx xx xxxxxxx opatření xxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxx xx týká xxxxxxxx (EU) 2020/672, xxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx zaměstnancům a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx chrání xxxxxx, xxxxx se xxxxxx starat x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx škol, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poměr.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxx aktů „Xxxêxx xx Gouvernement xx la Xxxxxx xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx de xxxxxxxx xxxxxxxx n° 2020/019 xx 23 xxxxx 2020/Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx de Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx nr. 2020/019 xxx 23 xxxxx 2020“ (5), „Xxxêxx xx Gouvernement xx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x° 2020/030 xx 28 xxx 2020/Bijzondere machtenbesluit xx. 2020/030 van xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx 28 xxx 2020“ (6),

„Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx conseil xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx région xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx xx xxxxx 14 xxx 2020/Xxxxxxxxxx van xx xxxxxxxxxxx xxx de Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regering xxx xxxxxxxxx 14 xxx 2020“ (7), „Xxxxxxx xxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx 20 xxxxx 2020“ (8), „Xxxxxxx xxx xx Xxxxxxx Regering xxx 10. xxxxx 2020“ (9), „Besluit xxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx 12 xxxx 2020“ (10),

„Xxxêxx xx Gouvernement xx xx Communauté xxxxçxxxx xx pouvoirs xxxxxxxx x° 4 xx 23 xxxxx 2020“ (11), „Xxxêxx xx Xxxxxxxxxxxx xx la Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx du 7 xxxxx 2020“ (12), „Arrêté xxxxxxxxxxxxx xx 8 xxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxx xx x’xxxêxx du Xxxxxxxxxxxx wallon xx 20 mars 2020“ (13), „Xxxêxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 19 xxxx 2020“ (14), „Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Corona-Krisendekret X xxx 6. Xxxxx 2020“ x „Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxxxxx III xxx 20. Juli 2020“, xxx xxxx xxxxxxx x žádosti Xxxxxx xx xxx 7. srpna 2020, xxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxx režimů xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příjmu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx s jedním xxxxxxxxxxxx x jiným xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx druhy xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x podnikatele x Xxxxxxx Xxxxxx-xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a kompenzační x xxxxxxxx prémie xx Xxxxxxxx regionu x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx uzavření xxxxxxx xx Valonském xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které potřebovaly xxxxxxx své obchodní xxxxxxxx v xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx související x xxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx pracovníky v Xxxxxxx Xxxxxx-xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx společenství, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx regionu, dotace xx kulturní xxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x dotace xxx xxxxxxxxxxxxx turistických služeb x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pracovníky xxx xxxxxxxx k xxxxxxx dočasné xxxxxxxxxxxxxxx x konkrétních xxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, školicí xxxxxxxx). Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx kulturní subjekty x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné půjčky, xxxxx lze xxxxxxx xx granty, měly xx xxx podle xxxxxxxx (EU) 2020/672 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, x xx x xxxxx splnění xxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Corona-Krisendekret X xxx 6. Xxxxx 2020“, jak xx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx školení x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků pro xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx lékařských xxxxxx x informační xxxxxxx.

(9) Xxxxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx článek 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx o 7 803 380 000 XXX x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxx řešit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx nárůst, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x prodloužení stávajících xxxxxxxx, jež xx xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx x pracovní xxxx v Xxxxxx.

(10) Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nárůst xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů přímo xxxxxxxxxxx x režimy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podobnými opatřeními x také s xxxxxxxxxx příslušných zdravotních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx je xxxxx xxxxxx xx dne 7. srpna 2020, x xxxxxxx s xxxxxxx 6 nařízení (XX) 2020/672.

(11) Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx socioekonomické xxxxxx vážného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19. Komise xx měla přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, velikosti x xxxxxxxxxx tranší x xxxxxxx xxxxxx x xxxx spolupráci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxx xxxxxxxxxx xx nemělo xxxxxxxxx xxxxxxxx případných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx záměry xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(13) Xxxxxx by xxxx Xxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx rozsah, x xxxx Belgie xxxx xxxxxx provedla.

(14) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x očekávané xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx již xxxxxx xxxx plánují podat xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rovného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, proporcionality x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Článek 1

Xxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.   Unie xxxxxxxx Xxxxxx půjčku x xxxxxxxxx xxxx 7&xxxx;803&xxxx;380&xxxx;000 XXX. Xxxxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx finanční xxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxxxxx činí 18 xxxxxx xxxxxxxx prvním xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx finanční xxxxx Xxxx x xxxxxxx osmi tranších. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Splatnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx delší xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx x xxxxxxxx 1. V takových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xx vyplacení xxxxx tranší dodržena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx dohody x půjčce xxxxx xx. 8 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 v xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 za každou xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx poplatky, náklady x výdaje Unie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření:

a)

režim xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, „xxôxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx xxxxxx x „Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 30 maart 2020 xxx aanpassing xxx xx xxxxxxxxxx in xxx kader xxx xxxxxxxxxx werkloosheid xxxxxxx xxx het Covid-19-virus xx xxx xxxxxxxxx xxx artikel 10 xxx het koninklijk xxxxxxx van 6 xxx 2019 tot xxxxxxxxx xxx de xxxxxxxxx 27, 51, 52xxx, 58, 58/3 xx 63 xxx xxx xxxxxxxxxx besluit xxx 25 xxxxxxxx 1991 houdende xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx 36xxxxxx, 63bis xx 124bis in xxxxxxxxx xxxxxxx/Xxxêxx xxxxx xx 30 mars 2020 visant à xxxxxxx les xxxxxxxxxx xxxx le xxxxx xx chômage xxxxxxxxxx xû au xxxxx Xxxxx-19 xx à xxxxxxxx l’article 10 xx l’arrêté xxxxx xx 6 xxx 2019 modifiant les xxxxxxxx 27, 51, 52xxx, 58, 58/3 xx 63 xx x’xxxêxx royal du 25 novembre 1991 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxôxxxx xx insérant xxx articles 36xxxxxx, 63xxx xx 124xxx xxxx xx même xxxêxx“;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x COVID-19 xxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxx. „xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx krize“, xxx xx xxxxxx x „Loi xx 23 xxxx 2020 xxxxxxxxx la xxx xx 22 décembre 2016 xxxxxxxxxx un xxxxx xxxxxxxxxx en xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxx xxx mesures xxxxxxxxxxx xxxx le cadre xx COVID-19 xx xxxxxx des travailleurs xxxxxxxxxxxx/Xxx xxx 23 xxxxx 2020 xxx xxxxxxxxx van xx xxx van 22 xxxxxxxx 2016 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx in xxx xxxxx xxx XXXXX-19 xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx“;

x)

xxxxxxxxxxx dovolenou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx xx xxxxxxx x „Xxxêxx xxxxx x° 23 xx 13 xxx 2020 xxxx xx xxxxxxxxx xx x’xxxxxxx 5, § 1, 5°, xx xx xxx xx 27 xxxx 2020 xxxxxxxxx des pouvoirs xx Roi xxxx xx xxxxxxx des xxxxxxx xxxx la xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 (XX) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx/Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 23 xxx 13 xxx 2020, tot xxxxxxxxxx xxx artikel 5, § 1, 5°, xxx de xxx xxx 27 xxxxx 2020 die xxxxxxxxxx verleent xxx xx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx de strijd xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx coronavirus XXXXX-19 (II) houdende xxx corona xxxxxxxxxxxxxxxxx“;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx podpory xxxxxx xx úrovni regionů x xxxxxxxxxxxx:

x)

xxx Xxxxxx Xxxxxx-xxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxxxx prémie xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x „Xxxêxx du Xxxxxxxxxxxx xx la Région xx Bruxelles-Capitale xx xxxxxxxx xxxxxxxx x° 2020/019 xx 23 xxxxx 2020/Xxxxxxxxxx machtenbesluit xxx de Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Regering xx. 2020/019 xxx 23 xxxxx 2020“, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podporou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných x xxxxxxx x xxxxxx zaměstnancem,

kompenzační prémie xxx podnikatele, jak xx uvedeno x „Xxxxxxxxxx machtenbesluit xx. 2020/030 van xx Xxxxxxxxx Hoofdstedelijke Xxxxxxxx xxx 28 xxx 2020/Xxxêxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xx Région xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx de xxxxxxxx xxxxxxxx n° 2020/030 xx 28 xxx 2020“, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx a podniků x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx občasné xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx v „Xxxêxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xx Région xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx du 24 xxxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx travailleurs xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx/Xxxxxxx xxx de Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx 24 xxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uitzonderlijke xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx“;

xx)

xxx Xxxxxxx region x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx uvedeno v „Xxxxxxx xxx xx Xxxxxxx Regering xxx 20 xxxxx 2020“, xx xxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx x podporou xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx zaměstnancem,

kompenzační xxxxxx, jak xx xxxxxxx x „Besluit xxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx 10 xxxxx 2020“, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podporou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx x „Besluit van xx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx 12 xxxx 2020“, xx xxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných x xxxxxxx x jedním xxxxxxxxxxxx;

xxx)

xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx uvedeno x „Xxxêxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx xx pouvoirs xxxxxxxx n° 4 xx 23 xxxxx 2020“,

xxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x „Arrêté xx Xxxxxxxxxxxx de la Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx xx 7 avril 2020“, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s podporou xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx x xxxxxxx x jedním zaměstnancem;

iv)

pro Xxxxxxxx region:

kompenzační xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x „Xxxêxx ministériel xx 8 xxxxx 2020 xxxxxxx exécution xx l’arrêté xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxxx 2020“, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podporou xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx x xxxxxxx x jedním xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x „Arrêté xx Xxxxxxxxxxxx wallon xx 19 xxxx 2020“;

x)

xxx Xxxxxxxxxxxxxx společenství:

dotace xxx xxxxxxxx subjekty x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je uvedeno x xxxxxx 7 „Xxxxxxxxx der Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Corona-Krisendekret X xxx 6. Xxxxx 2020“, pokud jde x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x půjčkami xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x článku 4 „Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxxxxx XXX vom 20. Xxxx 2020“, pokud xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s jedním xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx společenství, jak xxxx xxxxxxx x xxxxxx 7 „Xxxxxxxxx xxx Deutschsprachigen Gemeinschaft, Xxxxxx-Xxxxxxxxxxxx X xxx 6. Xxxxx 2020“.

Článek 4

Xxxxxx informuje Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxx, kdy xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx výši xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxx xxx 25. xxxx 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. ROTH


(1)  Úř. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx besluit xxx 30 maart 2020 xxx xxxxxxxxxx xxx de xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx het Xxxxx-19-xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx artikel 10 van het xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 6 xxx 2019 xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx 27, 51, 52bis, 58, 58/3 xx 63 xxx het koninklijk xxxxxxx xxx 25 xxxxxxxx 1991 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx invoeging van xx xxxxxxxxx 36sexies, 63xxx xx 124xxx xx xxxxxxxxx besluit/Arrêté xxxxx xx 30 xxxx 2020 xxxxxx à adapter xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx chômage xxxxxxxxxx xû au xxxxx Xxxxx-19 xx à modifier l’article 10 de x’xxxêxx xxxxx xx 6 xxx 2019 modifiant xxx xxxxxxxx 27, 51, 52bis, 58, 58/3 xx 63 xx x’xxxêxx royal xx 25 xxxxxxxx 1991 portant xxxxxxxxxxxxxx xx chômage xx xxxxxxxx les xxxxxxxx 36xxxxxx, 63xxx xx 124xxx xxxx le xêxx arrêté.

(3)  Wet xxx 23 maart 2020 xxx wijziging xxx xx xxx xxx 22 xxxxxxxx 2016 xxxxxxxx xxxxxxxxx van xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx van xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx tijdelijke xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx XXXXX-19 xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx/Xxx xx 23 xxxx 2020 xxxxxxxxx la xxx du 22 xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxxx xx xxxxx passerelle xx xxxxxx des xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxx xxx mesures xxxxxxxxxxx dans xx xxxxx du XXXXX-19 xx faveur xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 23 xxx 13 xxx 2020, xxx uitvoering xxx xxxxxxx 5, § 1, 5°, xxx xx xxx xxx 27 xxxxx 2020 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx de Koning xx maatregelen xx xxxxx in xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 (XX) xxxxxxxx het corona xxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxêxx xxxxx x° 23 xx 13 xxx 2020 xxxx xx exécution de x’xxxxxxx 5, § 1, 5°, de xx loi xx 27 mars 2020 xxxxxxxxx xxx pouvoirs xx Xxx afin xx xxxxxxx des xxxxxxx dans xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 (XX) visant xx congé xxxxxxxx xxxxxx.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxêxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx xx xxxxxxxx spéciaux x° 2020/019 xx 23 xxxxx 2020 xxxxxxxxx x’xxxêxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x° 2020/013 xx 7 xxxxx 2020 xxxxxxx à xxx xxxx xx xxx xx l’indemnisation xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx mesures x’xxxxxxx xxxx limiter xx propagation xx xxxxxxxxxxx XXXXX-19/Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx Brusselse Xxxxxxxxxxxxxxx Regering nr. 2020/019 xxx 23 xxxxx 2020 tot xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx machtenbesluit xx. 2020/013 xxx 7 xxxxx 2020 betreffende xx xxxxx tot xxxxxxxxxx van xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx coronavirus XXXXX-19 te xxxxxxxx.

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxêxx xx Gouvernement xx xx Xxxxxx de Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx de xxxxxxxx xxxxxxxx x° 2020/030 xx 28 xxx 2020 relatif à x’xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx une xxxxxx x’xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx sanitaire xx XXXXX-19/Xxxxxxxxxx machtenbesluit xx. 2020/030 xxx xx Xxxxxxxxx Hoofdstedelijke Regering xxx 28 xxx 2020 xxxxxxxxxxx xx xxxxx aan xxxxxxxxxxxxx xxx xxx terugval xxx xxx activiteit xxxxxxxxx als xxxxxx xxx de xxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXX-19.

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx xx xxxxx 14 xxx 2020, point 25/Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx donderdag 14 xxx 2020, punt 25. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx Xxxêxx du Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxx xx Bruxelles-Capitale xx 24 juillet 2020 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pour les xxxxxxxxxxxx intermittents xx xx xxxxxxx/Xxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx 24 xxxx 2020 houdende xxxxxxxxx xxx uitzonderlijke xxxxx xxxx de xxxxxxxxxxxxxx.

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxx xx Xxxxxxx Regering van 20 xxxxx 2020 xxx toekenning xxx xxxxx aan xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx gevolge xxx xx maatregelen xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxx 2020 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx van 10 xxxxx 2020 xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx ondernemingen die xxx omzetdaling xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx de maatregelen xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx vanaf 12 maart 2020 xxxxxx het xxxxxxxxxxx.

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxx xx Vlaamse Xxxxxxxx xxx 12 xxxx 2020 xxx xxxxxxxxxx van xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx de versoepelde xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx de xxxxxxxxx 1, 9 en 11 xxx xxx xxxxxxx van xx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx 10 xxxxx 2020 xxx xxxxxxxxxx van xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx gevolge xxx de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx Nationale Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 12 maart 2020 xxxxxx het xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxx de xxxxxxxxx 1, 6, 9 xx 12 xxx xxx besluit xxx de Xxxxxxx Xxxxxxxx van 20 xxxxx 2020 tot xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx moeten xxxxxxx xxx gevolge xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx de Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxx 2020 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxêxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx xx xxxxxxxx spéciaux n° 4 xx 23 xxxxx 2020 xxxxxxx xx xxxxxxx du xxxxxxx culturel xx xx xxxxxx dans xx xxxxx de xx crise xxxxxxxxx xx XXXXX-19.

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxêxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx xx 7 xxxxx 2020 xxxxxxx xx soutien xxx xxxxxxx x’xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx COVID-19.

(13)  Arrêté xxxxxxxxxxx xx 8 xxxxx portant xxxxxxxxx xx x’xxxêxx xx Xxxxxxxxxxxx wallon xx 20 mars 2020 xxxxxxx à l’octroi x’xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx des xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx COVID-19 and Xxxêxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxxx 2020 relatif à l’octroi x’xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dans xx xxxxx des mesures xxxxxx le coronavirus XXXXX-19.

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxêxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 19 xxxx 2020 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx formateurs xx xx subventionnement xxx xxxxxxxxx de xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx formation xx xxxxxx IFAPME.