Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1253

xx xxx 4. xxxx 2020

o dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od jednacího xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX) 2020/430 x xxxxxxxxxxx rozhodnutími (XX) 2020/556, (XX) 2020/702 a (XX) 2020/970 xxxxxxxx k xxxxxxxxx obtížím způsobeným xxxxxxxx COVID-19 v Xxxx

XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a zejména xx xx. 240 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxxx Rady (EU) 2020/430&xxxx;(1) xx xx xxxx jednoho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx&xxxx;(2), xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x použití xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx členských států. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx stanovena xx 23. xxxxx 2020.

(2)

Xxxxxxxxxx (XX) 2020/430 stanoví, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx použití. Xxx 21. dubna 2020 xxxxxxxxxxx Rada xxxxxxxxxxx (XX) 2020/556 (3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxxxxxxx (EU) 2020/430 x xxxxx dobu xxxxxxx měsíce xx 23. xxxxx 2020. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 23. xxxxxx 2020. Xxx 20. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxx Rada xxxxxxxxxxx (XX) 2020/702 (4) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 1 xxxxxxxxxx (XX) 2020/430 x xxxxx xxxxxx xx 10. července 2020. Xxx 3. července 2020 Xxxx xxxxxxxxxxx (XX) 2020/970&xxxx;(5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(3)

Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx x xxxxxx xx uplatňována xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x opatření x xxxxxxx xxxxxx nákazy, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx použitelnost xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 rozhodnutí (XX) 2020/430, jež xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XX) 2020/556, (XX) 2020/702 x (XX) 2020/970, x další omezenou xxxx xx 10. xxxxxxxxx 2020,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xxxxxxxxxx (EU) 2020/430, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (EU) 2020/556, (XX) 2020/702 x (XX) 2020/970, xx xxxxxxxxxx xx 10. listopadu 2020.

Xxxxxx 2

Xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx vyhlášeno v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Bruselu xxx 4. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. ROTH


(1)  Rozhodnutí Xxxx (XX) 2020/430 xx xxx 23. xxxxxx 2020 o dočasné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx vzhledem x cestovním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 v Xxxx (Xx. věst. X 88 X, 24.3.2020, x. 1).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/937/XX ze xxx 1. xxxxxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx (Xx. věst. X 325, 11.12.2009, x. 35).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Rady (XX) 2020/556 xx xxx 21. xxxxx 2020 x prodloužení použitelnosti xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (EU) 2020/430 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobeným xxxxxxxx XXXXX-19 v Xxxx (Úř. věst. X 128 X, 23.4.2020, x. 1).

(4)  Rozhodnutí Xxxx (XX) 2020/702 xx xxx 20. xxxxxx 2020 o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odchylky xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (EU) 2020/430 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX) 2020/556 xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx způsobeným pandemií XXXXX-19 x Xxxx (Xx. věst. L 165, 27.5.2020, s. 38).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx (EU) 2020/970 xx xxx 3. xxxxxxxx 2020 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odchylky xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX) 2020/430 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XX) 2020/556 a (XX) 2020/702 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx způsobeným xxxxxxxx COVID-19 x Xxxx (Úř. xxxx. X 216, 7.7.2020, x. 1).