Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ROZHODNUTÍ XXXX (EU) 2020/1253

xx xxx 4. xxxx 2020

x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX) 2020/430 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XX) 2020/556, (XX) 2020/702 x (EU) 2020/970 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 x Xxxx

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxx xx xx. 240 xxxx. 3 této xxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/430&xxxx;(1) xx na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odchylka xx xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu Xxxx&xxxx;(2), xxxxx jde o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx přijímá Xxxxx xxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx států. Xxxxxxxxxxxx této odchylky xxxx stanovena xx 23. dubna 2020.

(2)

Rozhodnutí (XX) 2020/430 xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx odůvodněno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx 21. xxxxx 2020 xxxxxxxxxxx Rada xxxxxxxxxxx (EU) 2020/556 (3) xxxxxxxxxxxx odchylky xxxxxxxxx x článku 1 xxxxxxxxxx (XX) 2020/430 x další xxxx xxxxxxx měsíce xx 23. xxxxx 2020. Xxxxx xxxxxxxxxxx použitelnost xxxxxxx xxxxxxxx měla xxxxxxx xxx 23. xxxxxx 2020. Xxx 20. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx (XX) 2020/702&xxxx;(4) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxxxxxxx (XX) 2020/430 x xxxxx xxxxxx do 10. července 2020. Xxx 3. července 2020 Rada rozhodnutím (XX) 2020/970 (5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx 10. září 2020.

(3)

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxx x nadále xx uplatňována xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x opatření k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx členské xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 rozhodnutí (XX) 2020/430, xxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutími (XX) 2020/556, (XX) 2020/702 x (XX) 2020/970, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxxxxxx 2020,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Použitelnost xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 rozhodnutí (EU) 2020/430, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (EU) 2020/556, (EU) 2020/702 x (XX) 2020/970, xx xxxxxxxxxx xx 10. listopadu 2020.

Xxxxxx 2

Toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx vyhlášeno x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.

V Xxxxxxx dne 4. xxxx 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. ROTH


(1)  Rozhodnutí Rady (XX) 2020/430 ze xxx 23. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxx xx jednacího xxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pandemií nákazy XXXXX-19 x Xxxx (Xx. xxxx. X 88 I, 24.3.2020, x. 1).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/937/XX xx dne 1. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx (Xx. xxxx. X 325, 11.12.2009, x. 35).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Rady (XX) 2020/556 xx xxx 21. xxxxx 2020 x prodloužení použitelnosti xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx rozhodnutím (EU) 2020/430 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 v Xxxx (Xx. xxxx. X 128 X, 23.4.2020, x. 1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/702 xx xxx 20. xxxxxx 2020 x xxxxxx prodloužení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx řádu Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX) 2020/430 x prodloužené xxxxxxxxxxx (EU) 2020/556 xxxxxxxx x cestovním xxxxxxx způsobeným xxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxx (Xx. věst. X 165, 27.5.2020, x. 38).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Rady (EU) 2020/970 xx xxx 3. xxxxxxxx 2020 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX) 2020/430 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (EU) 2020/556 x (EU) 2020/702 vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxx (Xx. věst. X 216, 7.7.2020, x. 1).