Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Předpis OSN č. 25 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2020/1169

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx až xx:

xxxxxxx 1 k xxxxx xxxx 04 – xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: 15. xxxxxx 2015

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Rozsah xxxxxxx

2.

Xxxxxxxx

3.

Xxxxxx x xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxx

5.

Xxxxxxxxx

6.

Xxxxxx požadavky

7.

Zkoušky

8.

Shodnost xxxxxx

9.

Xxxxxxx za neshodnost xxxxxx

10.

Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

11.

Xxxxxx

12.

Xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx

13.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

14.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědných xx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxx 1 -

Xxxxxxx x udělení, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx opěrky xxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxxxx sedadla podle xxxxxxxx x. 25

Xxxxxxx 2 -

Uspořádání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 3 -

Xxxxxx xxxxxxxxx bodu „X“ a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx vozidlech

Příloha 4 -

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 5 -

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx 6 -

Xxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx 7 -

XxxxxxXxxxxxxxx rozměru „x“ xxxxx xxxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXXX

1.1.

Xxxxx předpis se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x bodě 2.2.&xxxx;(1)

1.1.1.

Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, které xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx jízdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.1.2.

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxx sedadel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx sloužila zároveň xxxx opěrky hlavy xx xxxxxx bodu 2.2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

2.1.

„xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx:

2.1.1.

xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

2.1.2.

xxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

2.1.3.

xxx x xxxxxxx montážního xxxxxxxxxx opěrek xxxxx x xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

2.2.

„xxxxxxx xxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je omezit xxxxx hlavy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

2.2.1.

„xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sedadla“, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx definici xxxxxxxx opěrky hlavy, xxxxx vyhovují definicím x xxxxxx 2.2.2 x 2.2.3, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nástrojů xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx úplném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

2.2.2.

„xxxxxxxxxxxx opěrkou xxxxx“ se rozumí xxxxxx hlavy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x pevné xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedadla;

2.2.3.

„samostatnou xxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx hlavy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a/nebo xxxxx xxxxxxxxx x konstrukci xxxxxxx;

2.3.

„xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx sedadel, xxxxx xx neliší xxxxx xxxxxxx, nosnou xxxxxxxxxx ani čalouněním, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx;

2.4.

„xxxxx opěrky xxxxx“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx rozměry, nosnou xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx, xxxxx xx však xxxxx povrchovou xxxxxxx, xxxxxx xxxx potahem;

2.5.

„vztažným xxxxx“ sedadla („xxxxx X“) (xxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx) xx rozumí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rotace xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx lidského xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx podélné xxxx sedadlu;

2.6.

„vztažnou xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx na xxxxxxxx figuríně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx muže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx identických xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx spojujícím krk x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx podle přílohy 3 tohoto xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx H xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx 1 x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

2.7.

„xxxxxxx xxxxx“ se xxxxxx xxxxxx, xxxxx prochází xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x hrudníkem. Xx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx přímka xxxxx v prodloužení xxxxxxx xxxxxx;

2.8.

„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxxxxxxxxxx použití, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx;

2.9.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx jeho části xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx těla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

2.9.1.

xxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.9.2.

xxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.9.3.

xxxxxx xxxxxxxxxx;

2.10.

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx usnadněn xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX O XXXXXXXXX

3.1.

Xxxxxx x schválení xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx opěrky xxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2.

X xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x trojím xxxxxxxxxx:

3.2.1.

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxx vlastností xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx materiálů) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastností xxxxxx a kotevních xxxxxx x xxxx xxxx typech sedadel, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3.2.2.

x xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx hlavy (viz xxxxxxxx x xxxx 2.2.2):

3.2.2.1.

xxxxxxxx xxxxx typu xxxx xxxx xxxxxxx, xxx která je xxxxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxx;

3.2.2.2.

xxxxxxxx údaje x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx něhož xxxx být xxxxxxx xxxxxxx v bodě 3.2.2.1 xxxxxxxxxxx;

3.2.3.

x xxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxx hlavy (xxx definice v xxxx 2.2.3):

3.2.3.1.

xxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxx má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;

3.2.3.2.

xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx, xx něhož xxxx xxx xxxxxx xxxxx namontovány;

3.2.3.3.

rozměrové výkresy xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx schválení;

3.2.4.

rozměrové xxxxxxx charakteristických částí xxxxxxx a xxxxxx xxxxx; výkresy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx schválení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx:

3.3.1.

Xxxxx-xx xx x xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx „nedílnou“ xxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxxx x xxxx 2.2.1), xxxxx kompletní xxxxxxx.

3.3.2.

Xxxxx-xx xx x typ „xxxxxxxxxxx“ opěrky hlavy (xxx definice x xxxx 2.2.2):

3.3.2.1.

xxx xxxxxxx xxxxxxx typu, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx upevněna;

3.3.2.2.

4 + 2X opěrek xxxxx, xxx X xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx které xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

3.3.3.

Xxxxx-xx xx x typ „samostatné“ xxxxxx hlavy (viz xxxxxxxx x bodě 2.2.3), xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

3.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek xxxx požadovat:

3.4.1.

předložení xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx použitého xxxxxxxxx, x/xxxx

3.4.2.

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx typů uvedených x xxxx 3.2.2.2.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX

4.1.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx:

4.1.1.

xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx označena obchodním xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx;

4.1.2.

xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodech 3.2.3.3 xxxx 3.2.4 odpovídající xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4.2.

Xxxxx-xx xx o xxx opěrky xxxxx, xxxxx xx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx 2.2.1 x 2.2.2), xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4.1.1 x 4.1.2 uvést xx xxxxxx, xxxxx xxxx umístěn xx xxxxx vyznačeném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 3.2.4.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX

5.1.

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx předložený xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bodů 6 x 7, schválení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx.

5.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx dvě xxxxxxx (x xxxxxxxxxxx 03, xxx odpovídá sérii xxxx 03, která xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx 20. xxxxxxxxx 1989) xxxxxxxx xxxxx xxxx zahrnujících xxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platné x xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx typu xxxxxx xxxxx.

5.3.

Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx musí xxx sděleno xxxxxxx xxxxxx x xxxx 1958, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzoru xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 tohoto předpisu.

5.4.

Na xxxxxx opěrku xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3, schválenou podle xxxxxx předpisu, xxx xxxxxx na to, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx schválení, xxxxx xx skládá x:

5.4.1.

xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx „X“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx země, xxx schválení xxxxxxx;&xxxx;(2)

5.4.2.

xxxxx schválení x

5.4.3.

x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, čísla xxxxxx předpisu xxxx xxxxxx schválení, xxxxxxx „X“ a xxxxxxx.

5.5.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx umístí x xxxxxxxx xxxxx xxxx 4.1.2.

5.6.

Značka xxxxxxxxx xxxx xxx zřetelně xxxxxxx x nesmazatelná.

5.7.

V xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX POŽADAVKY

6.1.

Přítomnost xxxxxx xxxxx nesmí být xxx cestující ve xxxxxxx zdrojem xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx hlavy xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ostré xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, musí být xxxxxxx xxxxxxxxx energii xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx.

6.1.1.

Xxxx xxx xxxxx xx bočně xxxxxxxxxx xxxxx svislými xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx příslušného sedadla xx vzdálenosti 70 xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.1.2.

Xxxx xxx náraz je xxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxx hlavy, která xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přímce X x xxxxx xx xxxxxxxx 635 mm xx bodu X.

6.1.3.

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pohlcení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x sedadel, xx xxxxx již xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6.2.

Xxxxx xxxxxxxx x zadních xxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx částí xxxxxxx xxxxx opěrek xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx x sedadel, xx xxxxx již xxxxx další sedadla xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx konstrukce, xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx dotknout kulovou xxxxxxx o xxxxxxx 165 mm, xxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 5 xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx uspokojivé, xxxxx projdou xxxxxxxx xxxxxxxxxx energie popsanou x příloze 6 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx výše xxxxxxx xxxxx opěrek hlavy x xxxxxx konstrukcí xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxx 50 Shore A, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx požadavků týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx části.

6.3.

Opěrka hlavy xxxx xxx x xxxxxxx nebo ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, z xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hlavy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx části.

6.4.

Výška xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 7.2, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

6.4.1.

Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 7.2.

6.4.2.

X případě xxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 800 mm x xxxxxxxx sedadel x xxxxxxx 750 xx x ostatních xxxxxxx.

6.4.3.

X xxxxxxx výškově xxxxxxxxxxxxx opěrek xxxxx:

6.4.3.1.

xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx 800 xx x předních sedadel x xxxxxxx 750 xx u ostatních xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x poloze xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx opěrku seřídit;

6.4.3.2.

žádná x poloh pro xxxxxxx nesmí odpovídat xxxxx xxxxx xxx 750 xx;

6.4.3.3.

xxxx sedadla xxx přední xxxxx xxx xxxxxxxx opěrkami xxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výšce xxxxx xxx 750 xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x této xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx používat;

6.4.3.4.

přední xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx 750 xx xx xxxxxxxxxxx, že xx xxx obsazení xxxxxxx xxxxxxxxx vrátí xx xxxxxx xxx xxxxxxx.

6.4.4.

Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 6.4.2 a 6.4.3.1 xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx menší xxx 800 mm x x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 750 xx, tak xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx jinou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zůstal xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 25 xx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx sedadla. Xxxx to xxxxxxxx xx bodu 6.4.3.2 xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 700 xx.

6.4.5.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxx 6.4.2 x 6.4.3.1 xxxxx být xxxxx xxxxxx hlavy určené xxx zadní prostřední xxxxxxx xxxx xxxxx x sezení xxxxx xxx 700 mm.

6.5.

Výška xxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx 7.2, xxxx být x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 100 xx.

6.6.

X xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx seřiditelné, xxxxx xxx mezi opěradlem xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 60 mm.

6.6.1.

Pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xxx ve své xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 25 xx xx horního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6.6.2.

X xxxxxxx xxxxxx hlavy, xxxxx xxxx výškově xxxxxxxxxxx, xx bere x xxxxx následující xxxxxx:

6.6.2.1.

xxx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx 540 xx xx bodu X x

6.6.2.2.

xxxx dvěma xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 85 xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X této oblasti xx xxxxxxxx jedna xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx „a“, xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx mezer, může xxx xxxxx než 60 mm, měřeno xxxxxxxx podle xxxx 7.5, pokud xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx zkoušky podle xxxx 7.4.3.4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.4.3.6.

6.6.3.

X xxxxxxx výškově xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hlavy xx xx xxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx povolena xxxxx xxxx více mezer xx vzdáleností „x“, xxxxx, nezávisle xx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx než 60 xx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 7.5, pokud xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxx xxxx 7.4.3.4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.4.3.6.

6.7.

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx taková, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oporu xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 7.3 xxxx xxxxxx hlavy xxxxxxxx xxxxxx sahající xxxxxxx 85 mm xx xxxxxx xxxxxx xx roviny xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro které xx opěrka xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx 7.3.

6.8.

Xxxxxx xxxxx x její ukotvení xxxx xxx xxxxxx, xxx maximální posun xxxxx směrem dozadu, xxxxx opěrka hlavy xxxxxxxx x který xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx 7.4, byl xxxxx xxx 102 xx.

6.9.

Xxxxxx xxxxx a xxxx ukotvení xxxx xxx xxxxxxxxxx pevné, xxx xxxxxx xxxxxx xxx poškození xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 7.4.3.7.

6.10.

Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx uživatel xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX

7.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx H) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx.

7.2.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

7.2.1.

Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx v rovině xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx průsečnicí této xxxxxx xx xxxxxxxx xx určen xxxxx xxxxxx hlavy x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxx 1 x xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx).

7.2.2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx figurína xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx sedadlo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx sklon xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vztažné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 25° xx svislice směrem xxxxxx.

7.2.3.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 3, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bodě 7.2.1. Xxxxx X k xxxxxxx xxxxxx opěrky xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

7.2.4.

Xxxxxxxxxx x xx xxxx X k xxxxx X je xxxxxx xx xxxxxx xxxx 6.4.

7.3.

Stanovení xxxxx xxxxxx hlavy (xxx xxxxxxx 2 x xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx)

7.3.1.

Xxxxxx S1, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx přímce x xxxx 65 mm xxx xxxxxx S xxxxx xxxx 7.2.3, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx X. Xx roviny X1 se xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx C, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (X a X’) rovnoběžných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxx x xxxxxxx X1.

7.3.2.

Xxxxxx opěrky xxxxx xx smyslu xxxx 6.7 xx xxxxxxxxxx X mezi průměty xxxxx P a X’ x xxxxxx X1.

7.3.3.

X xxxxxxx potřeby xx xxxxx opěrky xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vzdálenosti 635 xx nad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podél xxxxxxx xxxxxx.

7.4.

Xxxxxxxxx účinnosti zařízení

7.4.1.

Účinnost xxxxxx hlavy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou.

7.4.2.

Příprava zkoušky

7.4.2.1.

Je-li xxxxxx hlavy xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxx polohy.

7.4.2.2.

V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx nebo xxxxx nosné konstrukce (xxxxxx xxxxxxxxxx opěrek xxxxx) xxxxxxxx xxx xxxx xxx jedno xxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x sezení.

7.4.2.3.

Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hlavy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkušebny.

7.4.3.

Zkoušení

7.4.3.1.

Veškeré xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx).

7.4.3.2.

X xxxxxx xxxxxxx v bodě 7.4.3.1 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx X.

7.4.3.3.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X1 xx stanoví xxx, xx se xx část xxxxxxxxxx xxxx figuríny xxxxx xxxxxxx 3 tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx směrem xxxxxx xxxxxx 37,3 xxXx k bodu X.

7.4.3.4.

Xx xxxxx kolmém xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx R1 xx xx vzdálenosti 65 xx xxx xxxxxx xxxxxxx opěrky xxxxx xxxxxx kulovou xxxxxxx x průměru 165 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37,3 xxXx k xxxx X, přičemž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxxxxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxx 7.4.3.3.

7.4.3.4.1.

Xxxxx nelze kvůli xxxxxxxxxxx mezer xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sílu xx xxxxxxxxxxx 65 xx xx horního xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx působení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímkou xxxxx xxxxxxxxxx ležícího xxxxxxxx k mezeře.

7.4.3.4.2.

V xxxxxxx popsaném v xxxxxx 6.6.2 x 6.6.3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx mezeru pomocí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 165 xx xxxxx:

xxxxxxxxxxxx těžištěm xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podél xxxxxxxx xxxxx rovnoběžných xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 37,3 xxXx k xxxx „X“.

7.4.3.5.

Xxxxxxx se xxxxx Y xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x posunutou vztažnou xxxxxxx X1.

7.4.3.6.

Xxxxx se xxxxxxxxxx X xxxx xxxxxx X x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X1. Xxxxxxxxx xxxx 6.8 xx xxxxxxx xx splněný, je-li xxxxxxxxxx X xxxxx xxx 102 mm.

7.4.3.7.

V xxxxxxx, xx xx xxxx předepsaná x xxxx 7.4.3.4 xxxxxxx xxxxxxxx xx vzdálenosti 65 mm xxxx xxxx xxx horním xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx tato xxxx xx 89 xxX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poškození xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

7.5.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „a“ xxxxx opěrky xxxxx (xxx xxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx)

7.5.1.

Xxxxxxxxxx „x“ xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxx ve xxxxxx x přední xxxxx xxxxxx hlavy xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 165 xx.

7.5.2.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxx zatížení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kulové xxxxxxx.

7.5.3.

Xxxxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxx body xxxx xxxxxxx hlavicí x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx „a“ ve xxxxxx hodnocení podle xxxx 6.6.2 x 6.6.3.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXX

8.1.

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx značku xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bodech 6 x 7.

8.2.

K xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek se xxxxxxx xxxxxxxxxx opěrkami xxxxx.

8.3.

Xxx účely xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

8.4.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx shodnosti xx xxxxxxxxxx typem xx xxxx xxxxxxxx zkoušce xxxxx bodu 7 xxxxxx xxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX XX XXXXXXXXXX VÝROBY

9.1.

Schválené xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx udělené pro xxx opěrky xxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xxxx xxx odňato, xxxxx opěrky hlavy xxxxxxxx xxxxx uvedenými x xxxx 5.4 xxxxxxxxx xxx namátkových xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

9.2.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňuje tento xxxxxxx, odejme xxxxxxxxx, xxxxx dříve xxxxxxx, xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx formulář xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX X ROZŠÍŘENÍ XXXXXXXXX XXXX XXXXXX HLAVY

10.1.

Každá xxxxx xxxx opěrky xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx může:

10.1.1.

usoudit, xx xx nepravděpodobné, xx by provedené xxxxx xxxx znatelný xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx požadavky, xxxx

10.1.2.

xxxxxxxxx xx technické xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxx.

10.2.

Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx jednotlivých xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 5.3.

10.3.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx 1958, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX

X každým xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx schváleným xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx podrobné údaje x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx popsat xxxxxx seřizování x/xxxx xxxxxxxx.

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝROBY

Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx úplně xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx schválené podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany dohody x roku 1958, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX USTANOVENÍ

13.1.

Počínaje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx změn 04 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxx změn 04.

13.2.

Xx xxxxxxxx 24 měsíců xx data xxxxxx xxxxx změn 04 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, které xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxxxxx EHK pouze xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx změn 04.

13.3.

Xx xxxxxxxx 48 xxxxxx xx data xxxxxx xxxxx xxxx 04 x xxxxxxxx přestanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx těch xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx znění xxxxx změn 04.

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX X ADRESY TECHNICKÝCH XXXXXXXX ODPOVĚDNÝCH XX XXXXXXXXX SCHVALOVACÍCH XXXXXXX X XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx x xxxx 1958, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, sdělí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů, které xxxxxxx schválení a xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozšíření xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx hlavy, xxxxx splňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 17. Xxxxxxxxxx xxxxxx předpisu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx kategorie X2 x xxxxxxxxx hmotností xxxxxxxxxxx 3&xxxx;500 xx x xxxxxxxxx M3, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx předpisu x. 80.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohody x roku 1958 xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 3 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx. 6 - xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

PŘÍLOHA 1

Sdělení

(maximální xxxxxx: X4 (210 x 297 xx))

&xxxx;(1)

xxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx orgánu:

ve xxxx:&xxxx;(2)

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx schválení

odnětí xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx

xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx x. 25

Xxxxxxxxx č. …

Xxxxxxxxx x. …

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx …

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx …

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx/xxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx …

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx …

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx …

6.   

Technická xxxxxxxx provádějící zkoušky …

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx&xxxx;(3) 3

8.   

Typ x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx která xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jichž xx xxxxxxxx …

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx …

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx …

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx technickou xxxxxxxxx …

12.   

Schválení uděleno/odmítnuto/rozšířeno/odňato (2) …

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx …

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx …

15.   

Podpis …

16.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

X xxxxxx sdělení xx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx uložených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx číslo země, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo odňala xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3)&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx opěrek hlavy, xxxxx xxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx sedadla, nebo „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxx hlavy (xxx xxxxxxxx x xxxxxx 2.2.1 x 2.2.2 xxxxxx xxxxxxxx) xx tento xxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedeny x xxxx 8.


PŘÍLOHA 2

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;(*)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx opěrky xxxxx, xxxxx xx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx „xxxxxxxxxxx“ opěrky xxxxx (xxx xxxxxxxx v xxxxxx 2.2.1 a 2.2.2 tohoto xxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx „xxxxxxxx“ součástí xxxxxxx, xxxx „oddělitelných“ xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, že x souladu x xxxxxxxxx x. 25 xxx xxxx typ xxxxxx hlavy xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx (X4) xxx xxxxxx xxxxxxxxx 032439. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 25 xx xxxxx xxxxx xxxx 03.

Značka xxxxxxxxx xxx xxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx (viz xxxxxxxx x xxxx 2.2.3 tohoto předpisu).

Výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxx opěrka xxxxx xx schválená a xx se xxxxx x „xxxxxxxxxxx“ opěrku xxxxx, schválenou x Xxxxxxxxxx (X4) xxx xxxxxx schválení 032439. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx schválení xxxxxxx, xx schválení xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 25 ve xxxxx xxxxx xxxx 03.


(*)&xxxx;&xxxx;Xxxxx schválení musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kružnice, xxx xxxxxxxx „X“, xxxx xxx xxx, xxxx xxxxx, xx vpravo xx něj.


PŘÍLOHA 3

Postup stanovení xxxx „H“ x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(1)

Xxxxxxx 1 k xxxxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx bodu „X“ (zařízení 3-X X)&xxxx;((1))

Xxxxxxx 2 k xxxxxxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;((1))

Xxxxxxx 3 x xxxxxxx 3

Referenční údaje x místech x xxxxxx&xxxx;((1))


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 1 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (R.E.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6.

((1))&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 3-X xx xxxxxxxxx xxxx „X“ xx xxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx 1 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6.

((1))&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx popsána x xxxxxxx 2 x xxxxxxx 1 Xxxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxx (R.E.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6.

((1))&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx údaje x místech k xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 x xxxxxxx 1 Xxxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6.


PŘÍLOHA 4

Stanovení xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx


PŘÍLOHA 5

Xxxxxxxx znázornění xxxxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxx

______________ Xxxxxxxxx xxxxxx

- - - - - - - - - - - - - Xxxxxx xxx xxxxxxxx

x: xxxxxxx xxxxxx

x1: posunutá xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx X xxxxxxxx k x: 37,3 daNm


XXXXXXX 6

Postup xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx energii, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx namontována, x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx nepohnul, a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx požadováno něco xxxxxx. Xxxxxxxx sedadla, xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx popsané x xxxx 7.2.2 xxxxxx předpisu.

Opěrka hlavy xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xx vozidle. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx konstrukce xxxxxxx, xx xxxxxx xx namontována za xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx-xx opěrka xxxxx seřiditelná, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx příhodné polohy, xxxxxx seřízení umožňuje.

1.2.   Zkušební xxxxxxxx

1.2.1.

Xxxxxxxx přístroj se xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx otočný čep xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hmotnost (1) xx xxxxxx xxxxxx xx 6,8 kg. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 165 xx, xxxxx xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx kyvadla.

1.2.2.

Maketa xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx rychlosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxx xxx xxxxxxx xxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxxx.

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx měření x xxxxx přesností:

1.3.1.

Zrychlení:

přesnost = ± 5 % xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx: XXX 600 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX 6487 (1987)

xxxxxx xxxxxxxxx ≤ 5 % xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1.3.2.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx = ±2,5 % xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx = 0,5 xx/x

1.3.3.

Xxxxxxxxxx času

přístroje xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx celý xxxxxx xxxxxxx a odečítat xxxxxxx x mezích xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx zkoušeným xxxxxxxxx xx zaznamená xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

1.4.1.

X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 1.1 této xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 6.1 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x mimo xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 6.2 xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x poloměrem xxxxxxxxx xxxxxx xxx 5 mm.

1.4.1.1.

Na xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx nárazu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx 45° xx xxxxxxxx.

1.4.1.2.

Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx rovině xx xxxxxxxxxx xxxxx.

1.4.1.3.

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx opěrky hlavy x souladu x xxxxx 7.2 xxxxxx xxxxxxxx.

1.4.2.

Xxxxxx hlavy musí xxxxxx xx zkoušený xxxxxxx rychlostí 24,1 xx/x, přičemž xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx pouhou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx použitím xxxxxxxxxx hnacího zařízení.

2.   Výsledky

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx makety hlavy xxxxxxxxx 80 x xx xxxxxxxxxxxx dobu xxxxx xxx tři xxxxxxxxxxx. Hodnota xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx z údajů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx

3.1.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zkušebních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx, konkrétně lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx vztažné xxxx xxxx opěrkou xxxxx a směrem xxxxxx.

3.2.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxxxx xx prokázání xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „mr“ x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „x“ xx vzdálenosti „x“ od středu xxxxxx x xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx „l“ xx xxxxxxx k xxx xxxxxxx xx dán xxxxxxx: xx = x (x/x).


PŘÍLOHA 7

Stanovení rozměru „x“ xxxxx xxxxxx xxxxx

(xxx xxxx 6.6.2 x 6.6.3 xxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxx:

Xxx X-X xx xxxxx provést x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx zatížení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx X-X je xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx oblasti xxxxxx, kde lze xxx zatížení dosáhnout xxxxxxxxxx průniku kulové xxxxxxx.