Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2020/714

ze xxx 28. xxxxxx 2020,

kterým xx mění prováděcí xxxxxxxx (XX) 2020/466, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úředních xxxxxxx a jiných xxxxxxxx činností x x dobu uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxxx

(Xxxx s xxxxxxxx xxx EHP)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 ze xxx 15. března 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx zvířat a xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) č. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 a (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1/2005 a (XX) x. 1099/2009 x xxxxxxx Rady 98/58/ES, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/ES x 2008/120/XX x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 854/2004 a (XX) x. 882/2004, směrnic Xxxx 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/XX x 97/78/XX x xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx) (1), x xxxxxxx na xx. 141 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Nařízení (XX) 2017/625 xxxxxxx mimo xxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Uvedené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx pravomoc k xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx omezení xxxxx pro xxxxxx xxxx, zvířat x xxxxxxx x pro xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx, má-li xxxxxx x xxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXXX-19) umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/466 (2) členským státům xxxxxxxx x souvislosti x úředními xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s výhradou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, mělo xx být vyjasněno, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx toho xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, jakmile xx xxxx technicky proveditelné, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vytvořených x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXXXX).

(4)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx informovaly Xxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx COVID-19 a xxxxxx při provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxxxx i xx 1. xxxxxx 2020. Aby bylo xxxxx tato závažná xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úředních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx krize xxxxxxxxxxx x onemocněním COVID-19, xxxx by xxx xxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/466 xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

(5)

Xxxxxxxxx nařízení (XX) 2020/466 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx rostliny, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxx nařízení (XX) 2020/466 xx xxxx xxxxx:

1)

Článek 4 xx nahrazuje xxxxx:

Článek 4

1.   Xxxxxx kontroly x xxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx se úředních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výjimečně xxxxxxxx:

x)

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úředního potvrzení xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx technicky xxxxxxxxxxxx, xxxx

b)

u xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potvrzení, xxxxx byly tyto xxxxx vytvořeny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXXXXX.

2.   Xxx xxxxxxxxx úředních xxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxx x xxxxx x x dosavadním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x výsledky xxxxxxxx xxxxxxx, které x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uvedenými x xx. 1 odst. 2 nařízení (XX) 2017/625.“

2)

X xxxxxx 6 xx xxxxx pododstavec xxxxxxxxx xxxxx:

 

„Xxxxxxx se xx 1. srpna 2020.“

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 2. června 2020.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 28. května 2020.

Xx Xxxxxx

Ursula XXX XXX LEYEN

předsedkyně


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 95, 7.4.2017, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2020/466 xx xxx 30. xxxxxx 2020 o dočasných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxx a xxx xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXXX-19) (Xx. xxxx. L 98, 31.3.2020, s. 30).