Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2020/714

xx xxx 28. května 2020,

kterým xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/466, xxxxx xxx x xxxxxxxxx elektronické dokumentace xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxxx

(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,

s xxxxxxx xx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 ze xxx 15. března 2017 o úředních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxxxxx x přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 999/2001, (XX) č. 396/2005, (XX) č. 1069/2009, (XX) č. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 x (XX) 2016/2031, nařízení Xxxx (XX) x. 1/2005 x (ES) x. 1099/2009 x xxxxxxx Rady 98/58/ES, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/ES x 2008/120/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 854/2004 x (ES) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/EHS, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/ES, 96/93/XX x 97/78/XX x rozhodnutí Xxxx 92/438/XXX (nařízení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx) (1), a xxxxxxx xx xx. 141 odst. 1 xxxxxxxxx nařízení,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Nařízení (XX) 2017/625 xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států. Uvedené xxxxxxxx rovněž xxxxxxx Xxxxxx pravomoc x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx jsou nezbytná xx účelem xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx a xxx xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx důkazy x závažném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krizí související x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXXX-19) umožňuje prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) 2020/466 (2) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolami x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxx kontroly x jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx osvědčení a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výhradou xxxxxxx xxxxxxxx podmínek.

(3)

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx vyjasněno, xx xxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx x elektronické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx toho xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx originál těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx kontroly a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXXXX).

(4)

Některé xxxxxxx státy informovaly Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx státy, že xxxxxxx narušení fungování xxxxxx xxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19 a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxxxx i xx 1. červnu 2020. Aby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řešit x xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/466 xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

(5)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/466 by xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno.

(6)

Opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/466 se xxxx xxxxx:

1)

Xxxxxx 4 xx nahrazuje xxxxx:

Článek 4

1.   Xxxxxx kontroly x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výjimečně xxxxxxxx:

x)

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úředního potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxx úředního xxxxxxxxx xxxx předložen, xxxxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

b)

x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potvrzení, xxxxx byly xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem x systému XXXXXX.

2.   Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiných úředních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx přihlédne xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a x dosavadním záznamům xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx již xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx soulad s xxxxxxxx uvedenými v xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) 2017/625.“

2)

X xxxxxx 6 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto:

 

„Xxxxxxx se xx 1. xxxxx 2020.“

Xxxxxx 2

Toto nařízení xxxxxxxx x platnost xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Použije xx xxx dne 2. xxxxxx 2020.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx státech.

X Bruselu xxx 28. xxxxxx 2020.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx XXX XXX LEYEN

xxxxxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 95, 7.4.2017, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/466 ze xxx 30. března 2020 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro omezení xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx během xxxxxxxx xxxxxxxxx narušení kontrolních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXXX-19) (Xx. xxxx. X 98, 31.3.2020, x. 30).