Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2020/714

xx xxx 28. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx prováděcí xxxxxxxx (XX) 2020/466, xxxxx xxx o xxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,

s ohledem xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625 xx xxx 15. března 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potravinového x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) č. 1107/2009, (XX) č. 1151/2012, (XX) č. 652/2014, (XX) 2016/429 x (XX) 2016/2031, nařízení Xxxx (ES) x. 1/2005 a (ES) x. 1099/2009 a xxxxxxx Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/ES, 2008/119/ES x 2008/120/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/XX a 97/78/XX x rozhodnutí Xxxx 92/438/XXX (nařízení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx) (1), x xxxxxxx xx xx. 141 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx důvodům:

(1)

Xxxxxxxx (EU) 2017/625 xxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úředních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou nezbytná xx účelem xxxxxxx xxxxx xxx zdraví xxxx, xxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx, má-li důkazy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxx xxxxx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapříčiněných xxxxxxxxxxx krizí související x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXXX-19) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/466 (2) xxxxxxxx státům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úředními xxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínek.

(3)

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, mělo xx xxx xxxxxxxxx, xx úřední xxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx xxx provádět x elektronické xxxxx xxxxxxxxx osvědčení nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx určitými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx mělo xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx originál těchto xxxxxxxxx, jakmile xx xxxx technicky xxxxxxxxxxxx, xx nevztahuje xx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx kontroly x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řídicím x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXXXX).

(4)

Některé xxxxxxx státy xxxxxxxxxxx Xxxxxx a ostatní xxxxxxx státy, xx xxxxxxx narušení fungování xxxxxx kontrolních xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx 1. červnu 2020. Xxx bylo xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx řešit a xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úředních xxxxxxxx xxxxx krize xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx by xxx xxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/466 xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

(5)

Xxxxxxxxx nařízení (XX) 2020/466 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno.

(6)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx rostliny, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Prováděcí nařízení (XX) 2020/466 xx xxxx takto:

1)

Xxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxx kontroly x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x úředních xxxxxxxxx lze výjimečně xxxxxxxx:

x)

x xxxxx originálu xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxxxxx úředního osvědčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx úředního osvědčení xxxx xxxxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxxxx, jakmile xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x)

x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx potvrzení, xxxxx xxxx tyto xxxxx vytvořeny x xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx x xxxxxxx TRACES.

2.   Xxx xxxxxxxxx úředních kontrol x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx přihlédne příslušný xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxx x xxxxx x x dosavadním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x výsledky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx u xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx soulad x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 1 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2017/625.“

2)

X xxxxxx 6 xx xxxxx pododstavec xxxxxxxxx xxxxx:

 

„Xxxxxxx xx xx 1. srpna 2020.“

Xxxxxx 2

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxx dnem po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Použije xx xxx dne 2. xxxxxx 2020.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

V Xxxxxxx xxx 28. května 2020.

Xx Xxxxxx

Ursula XXX XXX LEYEN

xxxxxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 95, 7.4.2017, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/466 xx xxx 30. března 2020 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro omezení xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxx určitých xxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXXX-19) (Xx. xxxx. X 98, 31.3.2020, s. 30).