Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/702

xx xxx 20. xxxxxx 2020

o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jednacího xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (EU) 2020/430 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX) 2020/556 xxxxxxxx x xxxxxxxxx obtížím xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx na čl. 240 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Rozhodnutím Xxxx (XX) 2020/430 (1) xx xx dobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odchylka xx xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednacího řádu Xxxx (2), xxxxx jde x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx Xxxxx stálých xxxxxxxx vlád členských xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx 23. xxxxx 2020.

(2)

Xxxxxxxxxx (XX) 2020/430 xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimořádnými xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx rozhodnout x xxxx dalším xxxxxxx. Xxx 21. xxxxx 2020 xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx (EU) 2020/556 (3) použitelnost odchylky xxxxxxxxx v článku 1 rozhodnutí (XX) 2020/430 x další xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 23. dubna 2020. Xxxxx prodloužená xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dne 23. xxxxxx 2020.

(3)

Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x omezení šíření xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx prodloužit použitelnost xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xxxxxxxxxx (XX) 2020/430, jež xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím (XX) 2020/556, o xxxxx omezenou xxxx xx 10. xxxxxxxx 2020,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx odchylky xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xxxxxxxxxx (XX) 2020/430, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (EU) 2020/556, xx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

X Xxxxxxx dne 20. xxxxxx 2020.

Xx Xxxx

Xxxxxxxx

X. GRLIĆ XXXXXX


(1)  Rozhodnutí Xxxx (XX) 2020/430 xx xxx 23. xxxxxx 2020 x dočasné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx obtížím způsobeným xxxxxxxx nákazy COVID-19 x Unii (Xx. xxxx. X 88 X, 24.3.2020, x. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady 2009/937/XX xx xxx 1. xxxxxxxx 2009, kterým xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx (Xx. xxxx. X 325, 11.12.2009, s. 35).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/556 xx xxx 21. xxxxx 2020 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odchylky xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx rozhodnutím (EU) 2020/430 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxx (Xx. věst. X 128 X, 23.4.2020, x. 1).